torsdag 19. november 2009

Mitt budskap til verden

 

Mitt budskap til verden er å lese Koranen, for å finne ut hva Islam egentlig handler om. Mange har fått seg mang en oppvekker, noen har konvertert og andre har fått en bedre forståelse av hva denne religionen har av skjulte skatter. Ofte fokuserer media på de tingene som handler om politikk og maktmisbruk, og det farger folks holdninger. Dessverre opplever vi muslimer i vesten mye fordommer, og ubegrunnet frykt for Guds ord, som er gitt oss gjennom Koranen og profeten Muhammad (må Allahs fred og velsignelse være med ham).
Etter den grusomme hendelsen i NYC 11/9-2001, har Koranen vært solgt i store tall . Folk vil forstå, og finner andre svar enn de lette etter. Stadig flere konverterer og i motsetning til hva man kunne tro, er det flest kvinner som omfavner Islam. Jeg kan anbefale deg å lese Koranen, for den har forandret mitt liv og mange med meg. Det er mitt budskap til verden.

1 kommentar:

Huntingheads sa...

Har den i hylla Valgerd