søndag 10. januar 2010

Bydel gamle Oslo er ikke en muslimsk bydel

Jeg blir både frustrert og irritert når jeg leser artikler som omtaler Grønland som en muslimsk bydel.

Dette er ikke bare faktafeil, men en politisk høyrevridd holdningspåvirkende kampanje mot muslimer og innvandrere fra den ikke-vestlige verden. Det som er skummelt er at debattene ofte tar utgangspunkt i det første utspillet og blir en for- eller mot-debatt, som ikke viser bredde eller dybde, og absolutt ikke oppklarer mistolkninger.

"Grønland er mer muslimsk enn Marokko", er en uttalelse som viser til feil bruk av ordet muslimsk. Muslimsk viser til en praktiserende troende som føyer seg til religionen Islam. De utspillene og problemene som artikkelen viser til, med sverting av annerledes tenkende, klesdrakt eller seksuell legning har ingen hjemmel i god muslimsk oppførsel over hodet. Islam er en religion som pålegger sine følgere god oppførsel, toleranse, dialog og å være et levende eksempel for fred, forsoning og moralsk oppførsel. Alle steder hvor det finnes religiøse minoriteter, vil disse danne en utvandrerform for religiøs praksis, i motsetning til i sekulære muslimske land der har religionen blitt grundig utvannet. De som kommer til Norge fra religiøse fundamentalistiske stater som f.eks Iran, søker frihet og motsats. De som kommer fra sekulære land til et enda mer liberalt samfunn, går enten til høyre eller til venstre. Mange fra Nord-Afrika går tilbake til sine religiøse røtter for å søke mening i livet, i et samfunn som skiller seg så langt fra deres grunnleggende tro og tilhørighet. Religiøse minoriteter kan bli mer fundamentalistiske og ekstreme, enn den utviklingen som skjer i muslimske land. Nettopp dette viser oss at en liten del av et ikke-muslimsk land ikke kan sammenlignes med et sekulært muslimsk land i utvikling.

Bydel Gamle Oslo er en stor smeltedigel av mangfold, men det er også en ghetto. Bydelen er overfylt av innvandrere, fattige, rusproblemer og ligger i tillegg midt i sentrum, som ofte inkluderer høy kriminalitet, vold, prostitusjon, tigging, alkohol/russalg og bruk og andre storby utfordringer. Kombinasjonen opphoping av lavt utdannede, fattige, trangt boende, lav sysselsetting, lav integreringsfaktor og store sosiale problemer midt i byen, er svært dårlig.

Jeg er mektig lei av at media tegner et bilde de bruker bevisst i holdningsskapende politiske kampanjer. Høyre og Frp styrer Oslo, og hva har de gjort for å minimalisere disse problemene? Helt ærlig - svært lite.

Blandt den muslimske befolkningen i Oslo, er det store individuelle forskjeller i levestandard og integreringsmestring. Mange lever som fullt fungerende, økonomisk selvhjulpne, fredelige, gode samfunnsborgere uten å lage støy rundt seg. Andre gjør ikke det. Men når f.eks en somalier konstant blir omtalt som muslim i de sammenhenger han har begått en feil, blir det hans religiøse opphav som skal bære skylden for hans dårlige moral og grusomheter. Når en etnisk norsk mann gjør det samme, nevnes aldri hans religiøse opphav.

VG direkte: "Kristen mann stakk ned to uskyldige offer på gaten" har du vel aldri lest?
"Muslim" har blitt et befengt synonym med slem, kriminell, terrorist, ignorant, utakknemlig og snylter, gjennom medias smug-islamofobiske kampanjer.

Disse "muslimene" som går rundt å kjefter på andre som spiser i ramadan, eller hakker på de som ikke bærer hijab, kan knapt kalle seg muslimer med hånda på hjertet. Det er ikke slik profeten lærte oss å oppføre oss. Gud forakter slike handlinger!

En idiot er en idiot uansett hvilken farge eller religion han tilhører. Det er handlingen som må arresteres, ikke hans tilhørighet.

Hvis Oslo kommune vil se mindre av denne farlige utviklingen av sosialkontroll i ghettomiljøer, må de jobbe aktivt mot fattigdom og øke innsatsen på integreringspolitikken. Sette strenge krav til språkopplæring, krav om arbeidsaktivitet, begrense stønadsordninger som tillater unormalt store barnekull for familier som ikke evner å være økonomisk selvbærende, stanse familiegjenforeningspraksisen slik den fungerer i dag og ikke minst skaffe boliger til sosialklienter og nye nordmenn spredt rundt i Norges land. Få dem ut av Oslo! Kommer du rett fra asylmottak til Grønland er løpet for god integrering trolig kjørt.

Så journalister, redaktører og andre som jobber i media - slutt å omtale Grønland som en muslimsk bydel,  og kall det for det det er. En fattig sentrumsbydel med overvekt av ressurssvake innvandrere og sosialklienter.


7 kommentarer:

Sten Norlander sa...

Fin kommentar, men det hører med til bildet at sitatet du reagerer på var nettopp et sitat. Fra en frustrert ung kvinne.

Ellers er det fint lite Oslo-politikerne kan foreta seg i denne saken.

Jens R sa...

Mykje kultur har sterke bindingar til religion. Her er det snakk om sjikanering og mobbing utført med klare visingar til religion. Skal dette kallast kulturkollisjon? Eller skal me kunne syne til religionen utøvarane av sjikanen gøymer seg bak? Etter det eg kjenner til er ingen religion for bruk av vald. Kor mange av konfliktane og krigane i verdshistoria er heilt utan religøse tonar?

Anonym sa...

Mye bra i denne artikkelen. Iveren etter å få fram budskapet tar litt overhånd, men sånn er det jo nå engang med følelser og engasjement. Men mye bra!

smagalsomalier sa...

Et veldig godt innspill. Enig.

Andreas sa...

Takk for at du setter ting i perspektiv.

perdis sa...

Mye godt sagt her !!!

perdis sa...

Mye godt sagt her !!!