fredag 12. februar 2010

Si din mening med respekt for andres forskjeller

En oppfordring om en fredelig fredag for alle, og en bønn om et varmere samfunn som inkluderer alle. Ytringsfrihet er ikke retten til å skade andre. Jeg ønsker meg et samfunn med toleranse og empati.

Ikke mobb oss mer, slutt å trykke stygge karikaturer av vår helligdom!

1 kommentar:

Kjersti sa...

Jeg er enig i at ytringsfriheten ikke er retten til å skade andre, men hva med Lars Vilks kunstneriske frihet? Hva med hans liv som nå er ødelagt pga vold og trusler om vold og drap. Jeg ser det slik at vold og trusler om vold er mer skadelig enn ytringer som krenker.
Hvem skader hvem?
Men allikevel er det noen ytringer som tydligvis "skader" andre. Frihet fra vold burde være en frihet prioritert ovenfor frihet fra krenkelser, uansett hvem som er offer for vold og uansett hvem som blir krenket.