lørdag 13. februar 2010

Usaklig angrep fra DN lederplass

Leder i dagens utgave av DN skyter ut en kraftsalve mot pakistanske/arabiske/muslimske drosjesjåfører. Artikkelen er farget av arroganse og forsmåddhet, og hans forsøk på "motangrep" oppfatter jeg som veldig usaklig. Tydeligvis har den siste tids gjenopptatte debatt rundt ytringsfrihet/blasfemi blitt toppet av drosjestreiker, demonstrasjoner og en ufin uttalelse av en enkeltperson i går om at Norge må forstå alvoret med sitt gjentatte skadeverk. Jeg kan ikke se annet enn at han referer PST, som har sagt mange ganger at Norge og Skandinavia er et terrormål grunnet deltagelse i Afghanistan, Nato og karikaturpublisering. Selv om ingen ønsker terror, er det uklokt å ikke ønske å snakke om temaet.

Lederen uttrykker helt klart at han på vegne av Norge og norsk verdigrunnlag, uttaler at "slik oppfører man seg ikke her". Ikke bare sier han at det er feil å være i mot det som populært kalles "full ytringsfrihet", men han demanterer også at det bør være en offentlig debatt rundt ytringsfrihetens rammer og begrensninger. Den som ikke støtter "full ytringsfrihet" har altså ikke noe her i landet å gjøre, påstår han. Dette er ikke små ord, når vi vet at det kun for ett år siden ble fremlagt et politisk ønske fra Senterpartiet om å vekke blasfemiloven til live, og at både Ap og SV støttet dette en periode. Det er altså ingen selvfølge at ytringsfriheten skal kunne brukes til å skade og plage andre, noe loven om ytringsfrihet selv bekrefter, for den som leser den nærmere.

"En rekke arabiske og muslimske land - skjønt ikke alle - har i mange tiår hatt svakere økonomisk utvikling enn sammenlignbare land i Europa og Asia. Forskere mener lav respekt for ytringsfrihet, sterkt patriarkalske familiestrukturer og utbredt korrupsjon i disse samfunnene kan forklare mye."

Her skal altså svak økonomisk utvikling forklares med religion, kultur og ukultur i ett. Fakta som kriger, historisk undertrykkelse og misbruk av okkupantstater, folkeutvikling og mangel på naturressurser, nevnes ikke med ett ord. På grunn av deres kulturelle og etniske opphav, er de da ansett som et usiviliserte og bedragerske av natur. Determinismen har skylda. Dette mener jeg er en rasistisk uttalese, som er ment å favne en enkelt gruppe, som anses for å ha mindre evner enn andre (f.eks. etnisk norske med en annen kulturbakgrunn). I tillegg sier han at fattigdom har motivert disse menneskene til å komme til Norge. Husker han hvem som inviterte fremmedarbeidere hit på 70-tallet da de første pakistanerne, marokkanerne og tyrkerne kom hit og deltok i en økonomisk oppblomstring av Norge og vår velferd?

"Dessverre har en del av innvandrerne tatt med mye av den negative kulturelle ballasten.. ..Vi vil ikke ha det slik. Vi vil ikke ha tvangsekteskap, og vi vil ikke ha en mafialignende svart økonomi".

Dette er en type kategorisk tenkning som ekskluderer "dem" fra "oss", på en høyreradikal måte. Norge er i dag et nytt Norge og et åpent Norge, der vi ikke skiller mellom hvem som kommer hvorfra. Ingen nordmenn vil ha tvang, ukultur eller sort økonomi, og slike problemerd skal bekjempes i alle leire og hos alle nordmenn med forskjellig hudfarge og etnisk bakgrunn. Å stigmatisere og henge ut andre ukultur som værre enn egen, viser et snevert menneskesyn. Det er nok av historisk norsk ukultur å skrive om, hvis det er det å sammenligne ukulturer som er løsningen. Det tror jeg neppe.

Ei heller oppsummeringen av artikkelen for ståkarakter av meg. Som jeg tidligere nevnte finnes det ingen "normal" ytringsfrihetnorm, vi diskuterer fortsatt og kommer antagelig til å ha en bevegelig grense for denne "normalen" så lenge vi lever. Jeg tør minne lederen på at over 66% svarte "nei" på Dagbladets nettundersøkelse om det var rett å trykke bildene fra PSTs nettsider. Det finnes norske, etniske nordmenn som er sterkt uenig i dine uttalelser, så i rettferdighetens navn, ikke uttal deg på vegne av et Norge du ikke er satt til å snakke på vegne av. Å avskjære min enighet med å si at jeg bør søke private løsninger er ikke lite frekt. Jeg er norsk og jeg deltar i en demokratisk debatt om retten til å ytre seg, kontra krenke andre. Den akter jeg å fortsette og ta så lenge det er nødvendig.

Å deretter be folk "pelle seg hjem der de kommer i fra" som i å  tildekke et rasistisk skalkeskjul i et forsøk på å være morsom og be folk søke jobb i Karachi, er bare så ubeskrivelig lavmål, at det ikke fortjener ytterligere kommentar.

Din lederplass i dag øker skilles mellom "oss" og "dem", undergraver andre folks kulturbakgrunn og diskriminerer muslimer. Slik oppførsel bør alle nordmenn som har vokst opp i fred og fordragelighet, med god utdannelse og alle mulighet, ha seg for gode til.
For de som du ser på som 2. rangs menneskser, har kanskje ett og annet å lære deg og meg. Tenk over det du.1 kommentar:

Anonym sa...

Veldig bra og rafinert kritikk Valgerd.Hva kan vi gjøre uten deg.Lykke til videre.Ber Allah beskytte deg og veilede deg.
M.B.