tirsdag 2. mars 2010

Hva er sharia? Bør homofile straffes?

I disse dager fremstår det full forvirring i media om hva islam er, og hva slags muslimer man kan stole på. Er muslimene sovende celler som ved en provokasjon kan vekkes til liv som rene drapsmaskinene, og er det grunn til å passe seg for disse middelalderske, aggressive arabergenene som er helt umulige å snakke til vett?

Jeg tror ikke det. 

Jeg tror det er på høy tid med en reformasjon innen den muslimske verden, når det gjelder å ta et oppgjør med egen kultur og tradisjon, sette seg nøye inn i den islamske teologien og begynne for alvor å praktisere det som er Guds ord - Koranen og profeten Muhammads (Guds fred og nåde være med han) tradisjoner. Disse er nedskrevet i bokform, både Koranen og hadith (4 godkjente verk av ordrette sitat). En ting er hva islam sier, en annen ting er hva kultur og samfunnsstruktur har tradisjon for. Som vi vet kom islam til den arabiske halvøy for 1431 år siden, og har siden spredt seg over hele verden. Majoriteten av muslimer er likevel bosatt i de arabiske/muslimske landene rundt Midt-Østen, Nord-Afrika og Asia. Pga utvandring og folkevandring, globalisering og teknologisk utvikling, bor det nå muslimer i alle land i verden, og islam er i stor vekst, også i vestlige, moderne samfunn.

Jeg har lenge tatt til orde for å utvikle et "ISO sertifiseringssystem", som må inn i trossamfunnene, slik at vi som medlemmer og samfunnet forøvrig vet hva vi er med på, og hvilke verdier som formidles. I motsetning til kristendommen, har islam et pålegg om å holde oss sammen til "flertallets beste", og vi skal stå sammen som en gruppe og følge profetens tradisjoner, slik han lærte oss. Det er ingen lett oppgave. Det finnes mange avgreininger og sekteriske krefter, også innenfor islam. Problemet er bare at det er vanskelig å gjenkjenne når de ikke reklamerer med sitt ståsted utad, og man skal sitte med god kompetanse for å avsløre usunne krefter. Her mener jeg IRN (Islamsk Råd Norge) har et stort stykke arbeid foran seg. Nemlig å sette en standard for hvilken type islam foreningen bekytter og forsvarer. Vi har sett flere eksempler på debatter som får en høy tabloidfaktor grunnet manglende kunnskap til og forklaring av religiøs terminiologi.

Er du en "EU-godkjent" muslim?
Tareq Ramadan har skrevet boken "Europeisk islam, om å være muslim i vesten". Den har møtt noe kritikk i Norge, for å være et forkledd budskap om å konservere islamske verdier, og hindre integrering. Jeg er av totalt motsatt oppfatning, nemlig at budskapet er; vær en god muslim, der du er! Integrer deg i samfunnet, delta og gi ditt bidrag, samtidig som du er god mulim. Ingen trenger å legge fra seg sin religiøse identitet eller tro, for å passe inn i vestens verdisyn eller samfunnsstruktur. Her gjelder frihet og liberalisme, til å inkludere et fargerikt fellesskap.

Enkelt forklart er sharia islamsk lovgivning. Den er ikke skrevet ned på samme måte som en konstitusjonell lovgivning, men har Guds ord som kilde. Guds ord er forankret i Koranen, en uforandret, hellig skrift, som profeten fikk overbragt inspirativt av engelen Gabriel/Jibril. Siden Gud er konkret, men allikevel abstrakt, vil det å tyde Guds ord, by på utfordringer. I hvilken grad skal man tolke Guds ord ordrett eller intensjonsmessig? I hvilken grad skal religionen følge samfunnsutviklingen og spesielle forhold? Og ikke minst, hvem skal ha retten til å tolke, mene og håndheve Guds ord? Disse spørsmålene har skapt kriger gjennom alle tider, og kampen om makt, kontroll over naturressurser, mennesker og samfunnsutvikling har fått lide.
På profetens tid var det han som var dommer og hærfører, og i hans fravær var det de demokratisk valgte khalifene (lederne) som styrte den islamske staten. De fulgte i profetens fotspor etter beste evne. Så forandrer tidene seg, og muslimene begynner igjen å diskutere hvordan Guds ord skal tolkes og håndheves.

Det er uten tvil en muslimsk plikt å godta Koranen som 100% Guds ord. Ingen kan derfor hoppe over en setning eller to, og påberope seg at Guds ord er ugyldige i vår tid. Det går ikke. I islamsk teologi er læren om Koranen, at Guds ord er gyldige i all fremtid, inntil Dommedag inntreffer.

Hvordan har det seg da at jeg f.eks som norsk muslim kan godta at Koranen nevner dødsstraff for homofil praktis og at bl.a steining ble praktisert på profetens tid for utro ektefeller? For det første er Gud mye mer enn straff. Gud er Skaperen, Han er den som har all visdom, forklaringer og vet alt vi ikke vet. For å forstå Guds kjærlighet og nåde, må man forstå hvordan Gud er, og hvem Han er. Gud er ikke et menneske, men en kraft. Ingen vet hvor Han kommer fra, og Han er ikke skapt og han er ikke begrenset, Han "er" fra evigheten til evigheten. Vi som tror på Guds, dvs den-ene, Allahs eksistens, tror også på skapelsesberetningen og Hans misjon med å sette menneskene på jorden. Han skapte oss for å gi oss en test. Ville mennesket velge å søke og følge Guds vilje, når vi ble gitt egen, fri vilje? Det er vår test i dette livet. Den som velger Guds vei og gjør så godt han/hun klarer når det gjelder å følge de anvisninger vi har fått, er lovet en stor belønning. Når vi dør er dette livet vi kjenner, over. Vi tror derimot at dette livet bare er liten del av noe større, nemlig det evige livet. Det evige livet skal leves i helt andre verdener, under helt andre forhold. Den som består "eksamen" i dette livet, vil få Paradis som belønning. Den som ikke vil godta Guds eksistens eller mener selv å være større enn Gud, vil få sin straff. Dette lover Koranen oss. For at menneskene skal forstå Guds vilje, har Han gang på gang sendt oss profeter. Mennesker som har fått et gudommelig kall. Hundrevis, kanskje tusenvis (ukjent tall) av profeter har kommet til jorden med det samme budskapet, om igjen og om igjen;

"Du skal ikke ha andre guder enn meg, gjør som jeg befaler og følg min vei".

Slik de kristne tror Jesus kom med nåden og frelsen fra personlige synder og syndefallet, tror vi Gud gir oss nåde fordi Gud ER nåde. Det er derfor dyrkelsen av Skaperen handler om nåde og tilgivelse. Den som oppriktig tror og ber, angrer seg og søker Herren, vil bli tilgitt. Det er lovet og det er skrevet ned. Når sharia skal brukes som rettesnor for samfunnsstruktur, er det viktig å skille mellom hva som er teologi og hva som er juss. Den delen av sharia som omhandler familierett f.eks benyttes helt eller delvis i muslimske land i dag. Det gjelder regler om ekteskapsinngåelse og skilsmisse, arverett, vitnerett osv. Strafferetten derimot er i de fleste land moderert til ikke-middelalderske standarder. Sharia har krav, ingen kan bruke bare den ene delen av Guds lov og ikke den andre halvparten. For eksempel dødsstraff for utroskap: Det krever 4 vitner (menn, eller 2 kvinner pr manlige vitne) som har sett handlingen tydelig med egne øyne, for å kreve at de skyldige skal straffes. I tillegg står det at den som angrer seg og ber om tilgivelse fra Allah, skal få det. Da har man ingen straffesak lenger.. I tillegg må det komme en innrømmelse fra den skyldige, ellers er det inget grunnlag. Det betyr at det i hovedsak i dag pågår totalt feiltolket og misbrukt sharia for å holde folk nede av maktregimer med ikke-gode intensjoner.

Om homofili eller utroskap skal være "lov" i islam, er et annet spørsmål. Koranen definerer klart at det ikke er lov. I hvilken grad den loven håndheves og praktiseres, er imidlertid rom for å diskutere.

Jeg personlig tror at Gud har skapt menneskene i kjærlighet og Han vil at vi skal ha det godt. Når et menneske er skapt homofil, finnes det ingen hjemmel for å si at det mennesket ikke skal ha et godt og verdig liv, også seksuelt. Jeg tror både Bibelen og Koranen beskriver sodomi som en seksuell praksis/hobby, og ikke homofili som seksuell legning. Gjennom alle tider har det pågått forskjellige seksuelle tradisjoner, etter hva kultur og mulighet har gjort tilgjengelig. Seksualitet er en grunnleggende og sterk kraft i alle kjønnsmodne mennesker. I tider med få kvinner, som ved krig har det utviklet seg en kraftig vekst av homofil praksis blandt menn. Det samme ser vi der kvinner har blitt holdt fanget i harem, uten menn. Det som pr definisjon er forbudt er analt samleie. Det gjelder både kvinner og menn. Jeg tror dette er ment som en veiledende hygiene restriksjon. Det er også forbudt å ha samleie med menstruerende kvinner, for å unngå at hun får smerter eller at menstruasjonsblod skal kunne bringe med seg infeksjoner og bakterier. Islam er også renhetens religion. Vi er pålagt å være rene i kropp, sjel og sinn.

Nå er islam en religon, en religiøs doktrine. For noen mennesker er det vanskelig å akeptere hele pakka. Mange mennesker slutter seg til en tro pga kultur eller trosoverbevisning, men føler seg feilbarlige i sin ufullstendighet. Gud har skapt oss som mennesker, og Han har gitt oss dette livet for å prøve oss. Han vil at vi skal smake på feil og problemer, så vi kan søke Hans hjelp, veiledning og trøst. Han elsker oss!

Jeg personlig tror det er rom for alle i islam. Jeg tror Allah swt er kjærlighet, nåde, fred, raushet og rettferdighet. Den som tolker Guds ord med et godt hjerte, ser Hans lys og vil mennesker godt. Den som leter etter feil, vil finne og den som vil se mørke, får se.

Gud ER kjærlighet. Gud ER lys. Gud ER nåden.

[Hvis det skulle være tvil hos leseren:
jeg er imot dødsstraff og avstraffelser som skader psykisk eller fysisk helse og legme. Jeg er også imot diskriminering av alle mennesker og straffeforfølgelse for homofili.]

10 kommentarer:

murmeluppa sa...

Mashaallah! Veldig godt skrevet innlegg, søster!

Valgerd sa...

Shokran habibti! Takk kjære!

oddmund harsvik sa...

Veldig bra. Gud er Kjærlighet

Jorun sa...

Så forståelig og godt du skriver! Veldig interessant!

Anonym sa...

Jeg henger ikke med gjennom hele teksten. Du sier at man ikke kan godta halve Guds ord, men at man ikke skal diskriminere homofile. Jeg klarer ikke lese hvor du står:
Bør homofil seksuell praksis være forbudt?

Valgerd sa...

Hei og fred være med deg "anonym".
Det jeg sier er at jeg tror på å ha en sekulær, demokratisk valgt stat med sivilisert strafferett og frihet til velge eget liv. Det finnes ingen tvang i religionen.

Sigurd Gran sa...

Ble ikke noe klokere av dette svaret. Slik jeg forstår deg hevder du at man ikke kan tilsidesette en eneste setning av Guds ord, og på den andre siden at du er tilhenger av en sekulær stat med sivilisert strafferett. Er ikke dette en gedigen motsetning?

"Frihet til å velge eget liv". Mener du religionsfrihet? Jeg er selvfølgelig tilhenger av at folk i stor grad skal bestemme over seg selv, og i full utstrekning bestemme hva man skal mene, føle eller tro på. Allikevel består et samfunn av en rekke regler (skrevne eller ikke). Mener du at man som muslim i Norge skal ha retten til å se bort fra disse? Det er stor forskjell på religionsfrihet og "frihet til å velge eget liv", i mine øyne.

Valgerd sa...

Hei Sigurd!

Noen ønsker sharia som komplett lov, da brukt som rettesnor i en islamsk stat med en leder (khalifa). Slike stater finnes ikke i dag, men noen muslimer ønsker det og jobber for det.

Andre, inkludert meg selv, ønsker en sekulær, moderne stat som inkluderer alle på lik linje, uansett religion eller personlig overbevisning.

Det er kanskje ikke nok plass til å diskutere godt i et kommentarfelt, men vi skal snart arrangere "åpen dag" i moskeen og da er du velkommen dit for å høre mer. Alt godt til deg!

Anonym sa...

Vent nå litt.

Er det moskeer i norge?

Anonym sa...

SAlam Valgerd!:) nå er det på tde at jeg, MIchelle Amina kommer på trykk!!!!jeg har lagt ut flere gode råd til deg men ikke fått svar neei. råd ang hår når en bruker sjal: ikke vask det for ofte! og ikke i dusjen alltid. bøtte, vasken osv går og! ta vitaminer: dvitamin, evitamin og bvitamin er viktigst for håret og omega 3! ta tilskudd av disse! viktig! ellers bør man spise sunt og naringsrikt. ta av sjalet ute. når du er alene el på verandaen. bruk tynne lette sjal og sett opp håret i klype ikke strikk!!!!! hilsen hårekspert michelle fred være med deg!