onsdag 21. april 2010

Farvel fundamentalisme, velkommen reformasjon

En epoke er over. Jeg trer inn i rekken av konvertitt-muslimer som tar tilbake sin norske identitet og velger friheten. Oppfattelsen av begrepet frihet er veldig individuelt og kulturelt betinget. For meg innebærer frihet retten til å mene hva jeg vil, gjøre hva jeg vil, si hva jeg vil og puste fritt. Være trygg for at ingen kan pålegge meg tvang på noen måte; verken via lov, kulturell eller sosial tvang. Slik er det å være norsk og bo i Norge. Denne friheten har jeg sett på som en selvfølge. Den har bare "vært der", alltid. Men slik er det ikke for andre mennesker. Det er en grunn til at Norge stadig blir kåret til verdens beste land å bo i. Vi har et sivilisert velferdssamfunn som har bygget opp innbyggerrettigheter, vi kan være stolte og dypt takknemmelige over.

Jeg er ingen avhopper, jeg går ikke fra min Gud. Allahu Akhbar, Gud er størst og Gud vet best. Jeg har trodd på Gud hele livet, og jeg kom til Islam fordi jeg ble kjent med vår elskede profet Muhammad (Guds fred og nåde være med han) og fordi Koranens vakre budskap overbeviste meg. Jeg er muslim av hele mitt hjerte og av alle mine tanker, intensjoner og gjerninger. Jeg elsker islam!

Jeg er nå muslim på mitt fjerde år. Hvert år har vært preget av forskjellige faser. Slik barn vokser opp, har jeg også vært en babymuslim som har utviklet meg ettersom jeg fikk mer erfaring og ikke minst læring. Jeg har lest alt jeg har kommet over av islamske bøker, både misjonerende verk og kritisk litteratur. Jeg har fått lov å gjøre meg opp min egen mening. Jeg er født fri og jeg har fri vilje, slik Gud ga meg. Den norske konvertitten Anne-Sofie Roald har forsket på konvertitter og deres utvikling. Hun har funnet at alle nye muslimer er ekstreme i begynnelsen og at det kommer et kritisk skille etter 2-3 år. Der faller mange fra og går tilbake til sitt liv før konverteringen. De andre finner mer moderate former for religiøs dyrkelse.  Hvilken form de velger avhenger mye av miljøet de befinner seg i, hvor de bor og hvilken nasjonalitet/kultur deres ektefelle tilhører.  Jeg var selv gift i 2 1/2 år med en irakisk imam. Mine første år som muslim ble farget av salafyyah retningen, som er en ultraortodoks form for religiøs fundamentalisme. Min nye tilværelse som norsk muslim førte meg inn i en identitetkrise, som skulle bli langvarig og problematisk. Langvarig fordi jeg ble underlagt et regime i ekteskapet som fratok meg min frie vilje, og problematisk fordi endringene som ble pålagt meg ble for inngripende i min personlige sfære og min fysiske og psykiske helsetilstand. Jeg skulle bli ærbar og unorsk. Jeg skulle bestrebe meg i å bli noe jeg ikke er, og noe jeg ikke har lyst til å være. Det blir man syk av.

Jeg valgte å bære hijab fordi jeg elsket islam, fordi jeg fikk råd og veiledning fra trossamfunnet og miljøet at hijab var en plikt å bære. For en feministisk aktivist som meg, var det ikke noe vanskelig å bære en "buttons" på hodet. Det å bli pålagt å endre sitt kroppsspråk, taleform, omgangsform og oppførsel generelt, skulle vise seg mye værre. Og ikke bra for meg. Hijab betyr tildekking, det starter i hjertet. At man holder sine tanker og følelser rene, at man ikke begjærer det syndige og har ærlighet og antendighet med seg overalt. Tørkelet på hodet er bare en innpakning av hijab, for hijab er i og for seg oppførsel + klær/tildekning. Koranen ber de troende kvinnene å tildekke sin byste, noe tolkningen har bestemt seg for at betyr å dekke kvinner inn i store omslag av tøystoffer. Det er stor forskjell på å vise sin kløft og by seg frem i oppførsel og talemåte, i kontrast til den nonneaktige klesdrakten hvor ærbarheten forhelliges til å utradere personlige trekk. Paradokset er at på den private arena forventes det at kvinnen er supersensuell og forførerisk mot sin mann, og han alene. Man skal være "hore" hjemme og "madonna" på gaten. Den dualiteten sliter på kvinner og parforhold, og det er ikke et ukjent tema i søsterskapet.

Jeg har i over ett år jobbet for å frigjøre meg fra det fundamentalistiske symbolet hijab. Sosiokulturelt er hijaben i dag det viktigste symbolet på om du er "med oss eller mot oss". Oss som i betydningen muslimer/islam. I det hele tatt er det slik formingen av nye muslimer skjer. Muslimene føler glede over og plikt til å hjelpe og veilede nye muslimer "den rette veien". Det glade vanvidd er at alle råd og forsøk på opplæring går på kryss og tvers, og svært få innehar teologisk kompetanse over hodet. Jeg har mange ganger møtt folk med tittelen "han kan mye", "hun har studert islam", men jeg har fortsatt kun møtt en håndfull mennesker som har formell utdannelse i islam fra et godkjent universitet.

Det er først i år at det har startet en målrettet grunnopplæring i trosprinsippene for muslimske konvertitter, slik den katolske kirken har for sine konvertitter. Grunnprinsippene i islam er; Bønn, trosbekjennelsen (monoteismen), almisser, faste og pilgrimsreise. Trosartiklene er; 1 Gud, Koranen, skjebnen, profetskap, engler, dommedag og livet etter døden. Etter disse pliktene skal muslimene også følge Guds råd og veiledning. Han skiller tydelig rett fra galt, han har forbydt for oss det som ikke er bra for oss, og tillatt det som er bra. Etter at alt dette er på plass, kommer detaljene. "Hvor langt skal en genser dekke ermeet? Kan man ta en medisin som har spor av gelatin i seg? Hvordan skal eiendeler fordeles etter en skilsmisse i Norge"? Dessverre oppfatter jeg et haram(forbudt) hysteri blant mange "praktiserenede/religiøse" muslimer. En fryktbasert dommedagsprofeti som skremmer folk fra kritisk tekning og individuell frihet til egne valg. Mange muslimer kommer fra en kultur som ikke fremmer disse verdiene, men det gjør ikke jeg. For meg er det svært unaturlig at et menneske ikke skal få lov å ta sine egne valg. Tross alt er det det jeg har vokst opp med, det som fungerer praktisk i et fritt samfunn og det som gir god psykososial helse for menneskets natur. Humanismen  og feminismen (likeverdet) må inn i den religiøse doktrinen, for å forstå et Gud faktisk er god! Beviset finner du i Koranen, hvis du leser og faktisk forstår hva som står der. Det er ingen grunn til å tro at frihet ikke skal være bra for alle mennesker, uansett bakgrunn.

Det som skremmer meg mest av alt er når etnisk norske konvertitter er så hjernevasket (selvpåført eller miljø indoktrinert) i fundamentalistisk islamisme, at de forkynner verdier som er stikk i strid med det norske samfunnets.

Når norske muslimer åpent;

 • støtter tvang og undertrykkende regimer, 
 • forherliger vold og dødsstraff
 • tillater konekorreks i form av voldsbruk
 • ønsker offentlig kontroll og korreks av "feil oppførsel" 
 • forbyr musikk 
 • mobber homofile 
 • føler og uttrykker avsky mot amerikanske/europeiske/vestlige verdier
 • sprer konspiratoriske teorier om jøder og Israel 
 • ønsker offentlig kjønnssegregering og forbud av tegning/figurforming 
 • forbyr seksualopplæring, kvinners rett til å bestemme over egen kropp 
 • fratar kvinner sin rett til å ta egne valg
 • tror på sykelig isolasjon eller overdreven tildekning som en "ærbar handling"
 • mener at en mann har rett til å være utro i form av flerkoneri formen
 • hindrer sine egne og andres barn en oppvekst der de får utfolde seg fritt i lek og sosial deltagelse som andre norske barn
 • forherliger tøystykket hijab som det viktigste symbolet på ærbarhet, og mobber/plager/håner de som velger å ikke bruke den
 • "disiplinerer" sine egne med hersketeknikker, utfrysing og baksnakking
 • ser ned på, ler av og sprer usannheter om de vantro nordmennene
 • ønsker krig i Guds navn og er villig til å støtte regimer og grupperinger som tyr til vold
 • forherliger "ærbarhet" men fremstår som inhumane og hyklereske i sin dualitet
 • ikke kan bo i Norge fordi det er så syndig her, men lever selv av den norske stats velferdsmidler
 • skal være så "ærbare" at de ikke kan delta i samfunnet på en nødvendig og naturlig måte
da melder jeg meg ut av det miljøet. Det er ikke verdier jeg kan støtte eller stå bak. Dette er etter min mening helt tragisk for det moderne samfunnet, og svært ødeleggende.

Når jeg nå velger å ta av meg hodeplagget hijab er det en markering for at jeg vil meg selv godt. Jeg trenger luft, lys, D-vitaminer, glede, utfoldelse, frihet, samspill og normalitet for at jeg skal ha en optimalt god helse. Jeg trenger den positive effekten av psykososial tilhørighet og anerkjennelse, på individuelt grunnlag. Nei, jeg er ikke redd for å stikke meg ut, og jeg har heller ikke blitt mobbet av hijaben. Jeg har tatt et personlig valg på individuelt grunnlag. Og brukt lang tid på å finne det rette svaret.


Jeg tar den også av fordi jeg føler den i vårt samfunn, i dag, symbolerer islamisme; fundamentalisme jeg ikke kan støtte. Jeg ønsker ingen islamsk stat som tvinger folk til religionen. Hvorfor skulle jeg ønske det, når Gud selv har gitt oss fri vilje?

Jeg har vokst ut av hijaben. Jeg er ferdig med den epoken i min religiøse dyrkelse. Jeg vil videre.

Nå kommer en periode som kommer til å gjøre vondt, jeg vet det. Jeg har sorg over å si farvel til mine vakre sjal som har bragt meg så mye stolthet og muslimsk identitet. Jeg vet at dagene hvor fremmede hilser meg "asalamu aleikum" er over. Min hvite hud, blå øyne og røde hår røper ikke at jeg er muslim. Jeg vil sørge over tapet av den religiøse uniformen jeg stålsatte meg til å bære. Jeg valgte å smile når folk sendte meg olme blikk, jeg valgte å svare høflig da jeg ble trakkasert. Jeg vil savne den "jobben".

Jeg vil også grue meg til å møte mine muslimske søstre og brødre, og se dem i øynene. For jeg vet hva de tenker og jeg vet hva de føler. Jeg har selv tenkt og sagt det samme til andre. "Hun er svak. Hun er påvirket av Satan. Hun har hatt for mye kontakt med de vantro. Stakkars, hun er forvirret. Hun var for norsk, hun klarte det ikke. Hun burde hatt en mann, da hadde det ikke gått slik. Nei, uff så trist, uff, så fælt. For en skam. Er hun gal? Er hun ikke muslim lenger? La oss be for henne, om at hun finner tilbake til den rette vei."

Be gjerne for meg, men be for at Gud tilgir meg mine synder og la Ham alene avgjøre regnskap og dom.
Jeg er visst fortsatt ikke gal, og ja, jeg er muslim alhamdulilah. Jeg er akkurat den samme jenta, bare uten én meter tekstil rundt hodet. Dette er et personlig valg og en individuell avgjølse, slik hijab skal være. Hva andre skal og bør gjøre, må bli deres valg. Og deres kamp.
Det har jeg bevisst ingen offentlig mening om.

38 kommentarer:

Syltegeek sa...

Å bære hijab, skal ikke det være en sak mellom den troende og Gud? Da blir presset så galt, så galt.

Håper folk ser at du har tatt et skritt videre, ikke et tilbake. Nå er det mellom deg og Gud igjen, i hvert fall ser det sånn ut herfra.

mittsnitt sa...

Takk for at du deler dine erfaringer og betraktninger. Du slutter ikke å ta modige valg! Jeg liker veldig godt hvordan du klarer å sette ord på din religiøse og menneskelige utvikling. Det viser en inspirerende bevissthet, enten man deler ditt syn og din tro, eller ikke. Takk!

kvalshaug sa...

Dette var uhyre sterk lesning og klart talt.

CiViX sa...

Fin bloggpost. Det eneste som skremmer meg litt er den sedvanlige påstanden:

"Beviset finner du i Koranen, hvis du leser og faktisk forstår hva som står der."

Alle religiøse, enten de er muslimer eller kristne eller noe annet, vil hevde å ha den rette tolkningen av den guddommelige skrift. Denne tolkning vil av en eller annen merkelig grunn nesten alltid sammenfalle med de ønsker og behov, og den moraloppfatning, individet allerede har, eller ønsker å innta som en del av sin religiøse utøvelse. Det er altså mennesket som skaper Gud i sitt bilde, ikke motsatt.

Konsekvensen av dette er at man til syvende og sist bare ender opp med religiøse individer som har like variert moral og oppfatning av hvordan livet skal leves som ikke-religiøse. Forskjellen er bare at mens ikke-religiøse må kunne argumentere for sine standpunkter, kan den religiøse bare si at de følger Guds vilje. Selv om det egentlig bare er deres egen vilje som de bruker Gud til å understøtte.

Det synes jeg er et svært problematisk aspekt ved religion. Det er bra at du konkluderer med at andre må ta sine egne valg, men ikke alle tenker slik. Ofte kan denne måten å tolke guds ord i tråd med egen vilje føre til at man fordømmer andres valg og moral svært hardt, fordi man selv tror at man lever etter guds vilje. Fryktelig skummelt.

Mad Mullah Hastur sa...

Veldig bra Valgerd. Eit godt val. For hijab må alltid vere eit val - enten ein går med eller ikkje. Difor støtter eg alle våre systre som er medvite dette valet, om no valet er å gå med hijab eller ikkje.

Og frykteleg bra skrive. Vi treng fleire slike som deg, men det har eg alltid sagt.

Gandolff sa...

Så fint å lese det du skriver Valgerd. Du viser også til en verden som er helt lukket for meg.
Skjønner at du er glad i Islam, men ikke kan støtte verdier som er stikk i strid med norske samfunnets verdier. Kjenner jeg blir provosert og sint over de eksemplene du viser til.
Det har nok ikke vært et enkelt valg. Lykke til videre :-)

Anonym sa...

Utrolig lærerik og innsiktsfull lesning. Godt du tar selvstendige valg, noe som er vanskelig i slike minoritetsmiljøer. Vi trenger et multikulturelt og inkluderende samfunn i Norge, å skille seg ut for å bevise/bestride/påtrenge noe skaper grobunn for fremmedfrykt og fremmedgjøring

Åse Brandvold sa...

Hei Valgerd! Sterk og interessant tekst. Vil gjerne møte deg. Hilsen Åse Brandvold i Klassekampen.
PS: Blir glad hvis du sender meg en e-post på aseb@klassekampen.no

Anonym sa...

Takk for interessant og reflektert tekst. Du er sterk! Lykke til.

Valgerd sa...

Jeg er så rørt at jeg ikke har ord. Dere er fantastiske og jeg takker ydmykt for all støtte og tilbakemeldinger. Vi trenger alle hverandre, sant? For mange av mine twittervenner er store foregangspersoner i å våge og leve i tro med seg selv og sine verdier.Takk flotte mennesker!

Anonym sa...

Her var det mye degging - du skal få litt motstand av meg, V!

Hvorfor i himmelens navn velger du deg, helt frivillig, en fundamentalistisk religion som sårt trenger en reformasjon? Hvorfor velger du deg ikke en allerede reformert religion?

Ble livet for lett i velferds-Norge? Måtte det rive og slite litt mer? Ja, for det er jo det du sier?

Det er underlig det der med oss mennesker. Heller enn å gå rundt fjellet, ja så oppsøker vi det og blir stående å slå hodet i granitten.

Ditt prosjekt er å rive ned fordommer mot islam. Jeg har mange fordommer mot islam, og alle ble bekreftet av ditt innlegg.

Så får jeg si som andre at du skriver sammenhengende og bra. Da blir det så trasig at du skal kaste vekk tiden på å kjempe mot arabiske vindmøller i et slags forlenget autoritetsopprør.

Men uten postive sider er det åpenbart ikke. Ditt sammenstøt med islam har gitt deg et mer positivt inntrykk av nordmenn og et mer realistisk og mindre idealisert inntrykk av "de andre". En ikke ubetydelig innsikt som mange har fått de siste år og mange fler kommer til å få de neste årene.

Beste hilsner, Ask Burle

Valgerd sa...

Hei Ask!
Takk for din ærlighet, det er velkomment. Jeg valgte islam fordi jeg tror at Gud er bare 1 Gud. Jeg var tidligere kristen, protestant. Jeg fant aldri ro i treenigheten, og jeg syns dyrkelsen av Jesus gikk i mot mitt troskap til Gud. Slik Moses fikk åpenbart på sine stentavler; 1. bud; Du skal ikke ha andre guder enn meg. Jeg blir videre overbevist da jeg oppdaget Koranens skjønnhet og logikk, rettferdighet og vise rettledning. Det er ingen tvil i mitt hjerte, at Koranen er åpenbart fra Gud og at Muhammad (fvmh) fikk profeti fra Gud

Om livet i velferds-Norge ble for lett? Nei. Om velferden i Norge medfører en svaksynthet for de grunnleggende verdiene og moral, hvis man ikke blir påminnet hva som er viktig? Ja. Dessverre ser vi en stor vekst av depresjon og ulykkelighet i vårt rike samfunn, for den som kun har overfladiske verdier og penger/skjønnhet som sine "guder".

Et forlenget autoritetsopprør? Kanskje? Jeg vet bare at jeg er den jeg er, og må gjøre det jeg trenger å gjøre. Så enkelt og så vanskelig.

Håper du fortsetter å lese og gi meg gjerne innspill om hva du vil jeg skal skrive mer om. Velkommen tilbake.
Med fred og velsignelse hilser jeg deg,
Valgerd

Barbro sa...

Gratulerer,Valgerd!Du tar et modig valg!Måtte Gud være med deg og vise deg den rette veien!

Harald sa...

2 ganger har jeg forsøkt å legge inn en kommentar her, men alt bare forsvinner. Hva galt har jeg arme menneske gjort? (Guddommelig sensur?) Du er modig. Prøver igjen senere!

Valgerd sa...

Hei Harald! Nå fikk du det til :-) Takk

Anonym sa...

Veldig godt skrevet!! Lykke til med valget du har tatt, håper ikke du møter for mye fordømmelse fra dine brødre og søstre i troen. Du er modig!

Tintin sa...

I bloggposten "Hijab -inkludering og ekskludering" skriver du følgende: "De som velger å slutte med hijaben får mye negativ oppmerksomhet fra andre muslimer". Har du, etter at du kastet hijaben, møt reaksjoner fra andre muslimer? Og i tilfelle, har disse vært negative eller positive? Har du ved dette inspirert andre til å tenke selv, og følge ditt eksempel?

Mitt inntrykk er at hijaben, er med på å forsterke kløften mellom "oss" og "dem". For meg signaliserer hijaben bl.a utilgjengelighet. Jeg ser ofte at at damer med hijab klager over at de er usynlige, og blir oversett. Mange oppfatter at det er nettopp det som er formålet med hijab, at man skal usynliggjøres.

Det signaliserer også at kvinner påtar seg ansvaret for at menn ikke skal la seg friste, etter ansvar jeg ikke syns at kvinner bør ta. Det tror jeg mange muslimske damer er enige i, mitt inntrykk er at flere og flere sier at de bærer den for å vise at de er muslimer, og fordi "allah vil". Men hvorfor "allah vil", det vil de ikke svare på.

Hijab signaliserer også anstendighet, dvs at bæreren i mange tilfeller mener at hun er anstendig, og at alle andre er uanstendige.

Avslutningsvis vil jeg gratulerer deg med valget, det viser at det finnes ihvertfall en muslim som er istand til å tenke selv, og gjøre det enn syns er best for en selv.

Valgerd sa...

Hei Tintin!

Takk for at du skriver. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, nei. Det har vært mye blandet. Alt fra direkte negative henvendelser, "advarsler" og nedlatende irettesettelser til støtte, skryt og innrømmelser om at de selv har tenkt og følt det samme, men ikke turt å stå frem med det.
Overraskende mye positiv støtte fra moderate muslimer og norske venner.

Noen muslimer sier bare "jeg skal ikke dømme", noe som for meg virker som "jeg liker det ikke, men jeg har ikke rett til å si det". Eller kommentarer som "hvis Gud vil kan du ta den på igjen senere", noe som er med å undergrave påstanden om at jeg har valgt "feil". Jeg er ikke overrasket over noe av dette, hadde faktisk trodd det skulle bli værre.

Bloggen kommer på trykk i juni i et magasin med opplag på 15000 eks. Det betyr jo at noen fatter interesse for teksten. Bloggen har nå hatt nærmere 3000 unike besøk, og jeg ser derfor stor interesse i å fortsette å skrive.

Takk for at dere skriver!

Anonym sa...

som du sier så er det ditt valg av personlige grunner du har tatt av hijaben og en av grunnen er at hijab for deg representerer fundementalisme, noe jeg synes er et veldig svakt argument. Jeg synes også at du faller inn i roalds kategori der du som norsk muslim konverterte og tok alt så ekstremt at du har blitt lei av det og er tilbake som den person du var! Du motiser deg selv; sier at hijab representerer fundamentalisme og på den andre siden så sier du, at du vil savne din stolthet osv? Jeg forstår ikke helt hvordan dette henger sammen, jeg tror du er bare fortvilet etter ditt sambrudd med din ektefelle og vet lenger ikke hva du vil, du står midt i mellom, og er lost på en måte. Du sier du er ferdig med denne epoken i ditt religiøse dyrkelses liv, så kan svinekjøtt være ditt neste epoke? Jeg synes det er så dårlig, når folk snakker om muslimer gjenerellt så snakker de om dem som om de er en hel gruppe, og det er farlig og feil. Muslimer er som alle andre enkeltindivider, de har sine egne synspunkter og meninger. Den ene kan drikke og feste og kalle seg muslim den andre kan be og faste og kalle seg muslim akkurat som jøder og kristne. Det er greit å ha i bakhode folkens, man kan lett ha en tendens å dømme andre...og det er ikke så koselig! Denne måten du har reprersentert norske konvertiter på er litt for dramatisk de høres ut for å være litt ekstrem som saudiarabiske kvinner og ikke norske! Kanskje det finnes slike norksemuslimer men det er feil å sette dem i en sånn negativ boks på denne måten!
Mvh Emilie

Maya sa...

Takk for en sterk og velskrevet tekst. Jeg håper valget ditt gjør deg godt, og at dine trosfeller kan respektere deg også uten hijab. Jeg ønsker deg lykke til!

Julia sa...

Jeg må jo si at jeg leser denne teksten som en klar avstandstagen fra hvordan islam:

- avgrenser kvinner mer til det private rom og delvis isolerer kvinner fra det offentlige rom f.eks ved å gjøre menn til primærforsørgere

- gir menn rett til å disiplinere ulydige koner (igjennom 3 steg)

- anbefaler 'ærbare kvinner' å dekke seg til

- forbyr sex utenfor ekteskapet (i praksis forbyr homofile mennesker å leve normale liv)

- fratar kvinner sin rett til å ta egne valg...f.eks ved å ikke tillate muslimske kvinner å gifte seg med ikke-muslimske menn.

Spørsmålet mitt blir: hvorfor i huleste omfavnet du en religion som så til de grader går på tvers av mange av de verdiene du forsvarer i denne teksten?

Julia sa...

Og en ting til. Det du skriver om vold mot kvinner i hjemmet 5.april. Du tar jo ikke avstand fra koranens vers om at menn har rett til å disiplinere ulydige/opprørske koner igjennom de 3 steg der det tredje er fysisk disiplinering. Du er i det hele tatt veldig forsiktig med å si noenting som helst bastant om hva koranen tillater av voldsbruk mot slike koner. Hvorfor klager du da i dette innlegget ditt om muslimer som tillater 'konekorreks' med vold? Er det noe bedre med din dans rundt hva 'vold' egentlig innebærer? Skulle det være noe mindre nedverdigende for en kvinne å bli smekket med en mishwak fordi det ikke gjør fysisk vondt?

Julia sa...

Så var det dette du nevner med profetens eksempel da. Du nevner at han framholdt at musliske kvinner blandt annet skal være lydige mot sine menn.

Igjen må jeg spørre: hvorfor kritiserer du andre muslimer for å frata kvinner rett til å ta egne valg. Det eksemplet du setter fram som et ideale for muslimer, tillegger jo så definitivt muslimske kvinner et lydighetsideal ovenfor sine menn.

Anonym sa...

Interessant og lærerikt! Du skriver levende og godt og jeg får stor respekt for dine valg.

Anonym sa...

Blå øyne, rødt/blondt hår er ganske vanlig blant "fødte muslimer"....det er ikke alle blandt dem som bærer sjal heller.

Harald sa...

Jeg leser alt i bloggen din med stor interesse. Følger deg også på Twitter! Av og til blir jeg litt usikker på hva det er du selv som har skrevet og hva som er skrevet av andre,-kanskje skjermen min er for liten....
En gang fikk jeg en gave av en muslimsk kvinne. Da jeg ville ta henne i handa og si takk, la jeg merke til at hun skalv litt; men hun tok meg i handa (veldig forsiktig). Jeg visste ikke at dette var "tabu". Er glad for at det faktisk ble et håndgtrykk.
Jeg kommer nok ikke til å konvertere til Islam, men jeg er oppriktig interessert i å bli mer kjent med denne religionen. Koranen står i bokhylla; sammen med noen tusen andre bøker. Har du et råd om hvor jeg skal begynne å lese? Og en ting til: er det greit å sende en muslimsk kvinne (deg) en imaginær klem?

Harald

Anonym sa...

Her er jeg igjen,

du er å en underlig skrue, du Valgerd. Du kunne funnet deg en mild og snill monoteistisk religion, men foretrekker den som uten sammenligning forøvrig har de skarpeste kantene.

Jeg må si at jo mer jeg lærer om islam, jo mer forfærdet blir jeg.

I dag lærte jeg feks at Muhammed personlig hugget hode av mellom 600 og 900 jøder fra en stamme han hadde beseiret. Kvinnene ble tatt som konkubiner, og alle guttebarn ble hugget hode av det øyeblikk de fikk kjønnshår.

Alt dette er anerkjente opplysninger fra haditene.

Når man så vet at muslimer anser Muhammed for å være ufeilbarlig, vel, da blir jeg målløs.

Men det meste underlige er dog hvordan lesekyndige og oppvakte vesterlendinger i dag kan få seg til å sluke en slik forestilling med hud og hår. At de som er født inn i det, tror, velvel, men at noen med bedre forutsetninger høyst frivillig valser inn i det....

Er det rart at det er krig i verden?

Hilsen, Ask B

Valgerd sa...

Hei Harald!
Tusen takk for at du skriver. Det er bare jeg som skriver i denne bloggen. Når det gjelder Koranen så anbefaler jeg Penguins engelskoversettelse i pocketutgave, den har et vakkert språk som formidler noe av skjønnheten fra originalspråket. Jeg leste den fra begynnelse til slutt, men hvis du kommer til repeterende deler eller ting som er historisk, så bare skum videre. Jeg er spesielt glad i kapittel 2; Al-Baqarah, den spikrer det mest grunnleggende.
Imaginære klemmer teller som en "vil deg vel hilsen" og det sier jeg ja takk til. ha en god helg og takk for at du leser!

Hei Ask B!
Hvilken mild og snill monoteistisk religion tenker du på? Så vidt meg bekjent finnes det ikke andre monoteistiske religioner som tar 1. Mosebud på alvor; Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Den historien du sikter til om slakt av jøder er forfalsket historie og oppspinn. Det er flere lærde som forklarer om det ryktet i sine taler; bl.a. Yusuf Estes og Zakir Naik.

Jeg tror fordi Gud er god og fordi han har sendt profeter for å minne oss på meningen med livet. Gud er kjærlighet!

Ha en god helg!

Anonym sa...

@Ask B og Valgjerd

Jeg kan godt se for meg en del (makt)politiske og religionssosiologiske årsaker, men siden dere begge ser ut til å være skjønt enige om at MONOTEISME er kvalitativt bedre enn duoteisme,...triteisme,...polyteisme, kan dere bidra med noen begrunnelse for dette standpunktet?

Cassanders
In Cod we trust

Martin sa...

Dette var god lesning. Håper flere muslimske jenter og damer etterhvert tenker som deg! =)

Kjersti sa...

Jeg tror du har gjort det rette valget. Det du har forklart her tyder på at du har en sunn holdning, og jeg ønsker deg hell og lykke i framtiden.

Jorun sa...

Hei! Lenge siden jeg har lest bloggen din nå, men du verden like interressant, Valgerd! Spennende å følge deg på "veien"! Stå på og lykke til videre!
Klems

Anonym sa...

veldig bra skrevet. du skal være muslim for deg selv. hijab er ditt eget valg.


de muslimske jenter som du har beskrevd trekker sin tradisjon og kultur inn i Islam.

du er virkelig et fint og ærlig Muslim.


hilsen
din bror

Anonym sa...

Salam!

Ja jeg hilser deg så gjerne SALAM, med eller uten hejab! Jeg er konvertitt fra 1995 og har praktisert i nesten like mange år - med hejab. Har reist i endel muslimske land og den irakiske mannen min kom inn i livet mitt i 2001.Han er også shafii. Noen av dem er strengere andre "mildere". (F.eks noen tillater ikke bursdagsfeiring, eller at kjønnblanding i det hele tatt). Jeg mener man må se nøye på valg av mann.

Var jeg muslim de første årene, uten hejab? Ja, da. Men ikke praktiserede. Jeg har de siste 10 årene gått med maqnee (den iranske offisielle varianten av hejab) hver bidige dag untatt 12.september 2001. Dagen før fikk jeg rett og slett sjokk av terroren i WTC. Men det var fryktelig å gå uten hejab, jeg følte meg veldig avkledd. Men var jeg muslim denne dagen? Jada!

Det jeg vil frem til er at; selvfølgelig kan man med rette hevde at man er muslim; uten sjegg, uten hejab, selv pølsepisende og vindrikkende! Men man er altså en ikke-praktiserende muslim. Og det får man tåle. Man kan ikke gjøre halal det allah har sagt er haram.

En gang leste jeg et utsagn; Hva hadde du gjort om vår kjære profet kom inn døren? Av og til sier jeg til min shafimann som ber 5 ganger daglig men som gjerne spiser ikke halal-slakta kylling; "Du hadde ikke hatt noe å servere vår profet!"? Eller, hva hadde vi følt hvis vår kjære profet kom inn i stua og så på vår TV, med "vanlige" ugudelige programmer.

Hvis vår profet kom inn døren din, ville du ikke følt behov for å "svøpe om deg kledningen" som det står i suren?

Ville du ønsket å reise til Mekka uten hejab?

Jeg tror alle og enhver forstår at man kan være muslim uten hejab, men at man altså er en ikke-praktiserende muslim. På samme måte som om man bruker skjerf av kulturelle grunner, men ikke ber, for bønnene er en plikt!

Men det er godt mulig at paradisets porter står åpen for ikke-praktiserende muslimer også - hvis allah vil!

mvh Fatima

Marte sa...

Leste dette i Klar, veldig bra!! :) Men noe fikk meg til å lure.. Du skrev at huden din er hvit, håret rødt og øynene blå. Det virket ikke på innlegget som om du er etnisk norsk. Hvor kommer du opprinnelig fra/evt dine foreldre? :) Synes det er bra du skriver ned ting her, og dermed hjelper til å unngå misforståelser. Jeg likte spesielt godt delen med punktene! Helt enig. Nå er jeg ikke muslim selv, og kommer heller ikke til å bli det - vil ikke binde meg til én spesiell religion, tror på det jeg selv føler for, men synes likevel det er en bra religion. Bedre enn kristendommen! Likevel ser jeg mange likheter i disse to religionene. Det jeg føler er at muslimer(Ikke alle, men den "egentlige" muslim, originalen på en måte) er mer åpne, også når det gjelder andre religioner. Har jeg rett, eller er dette helt feil?

Jeg husker ikke nøyaktig hvordan det var, men RLE-læreren min sa en gang noe om at muslimer mente at Adam egentlig var muslim/den første muslimen eller noe liknende.(Rett meg der jeg tar feil!) Du skulle sett enkelte i klassen min! De er ikke spesielt kristne engang, noen av de konfirmerte seg kristelig, men en eller to av de borgerlig. Likevel, som de protesterte! Kom med utsagn om at "Nå tar de Adam fra oss?!" Eller liknende. Og unnskyld meg, man hva i h.. er det for noe?! De, som ikke bryr seg det spor om religion, klikker i vinkel så fort de får sjansen. Den minste lille sjanse til å rakke ned på noe/noen, helst muslimer, innvandrere og islam, - de tar den!

ble en veldig rotete og rar kommentar, men den ble vel skrevet litt for min egen del også, hehe. Leste også de arabiske ordene dine lenger oppe, og det virka utrolig vanskelig! Veldig lite likheter mellom arabisk og både norsk, engelsk og spansk.(Kan litt spansk) Likevel, i løpet av ett år har jeg planlagt å melde meg på arabisk kurs, tenker aftenskolen. Gleder meg! En klar fordel å kunne litt arabisk når jeg skal reise rundt i Afrika, Asia.. ja, egentlig hele verden.

Lykke til med resten av livet! :)

Valgerd sa...

Salaam Marte!
Takk for kommentar og hilsen. Jo, jeg er helt helt norsk, det er også mine foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre. ;D

Adam var det første mennesket som tilba Gud, derfor sier vi at han var den første troende/muslimen. Vi skiller ikke mellom profetene, alle har hatt samme oppgave gjennom alle tider, å overbringe Guds budskap til menneskene av sin tid. Det blir rart for kristne å høre at vi bruker ordet "muslim", men på arabisk betyr en muslim en som underkaster seg Guds vilje. Religionen Islam derimot henviser til oss som tror at Muhammad (fvmh) var en profet og at Koranen er Guds ord. Vi mener selv at alle profeter og alle hellige skrifter er en del av det samme, men at noen har valgt å forbli dyrkende av tidligere profeter og ikke akseptere Muhammad. Som jøder forble med Moses og Torah, kristne forble ved Jesus og Bibel, mens vi tok "exptended version" altså alt dette + profeten Muhammad (fvmh) og Koranen.

Morsomt at du vil lære deg arabisk, du kommer til å oppleve masse spennende på veien ;D Lykke til og velkommen tilbake som leser.

Anonym sa...

Du skriver at det første mennesket som tilba Gud var Adam. Det står vel ingen steder i Koranen at Adam var det første mennesket,så det kunne vel like godt vært Eva?

Anonym sa...

fatima: jeg skjønte ikke helt hvorfor du skjærer alle praktiserende muslimer uten ett tøy stykke på hodet? jeg kan begynne med meg selv. jeg bruker hijab, faster ja, men jeg ber ikke. jeg ber et par ganger i året. jeg har dårlig samvitighet fordi folk tror jeg er en god muslim. jeg liker å tro det. jeg følger mange islamske regler. men de er så enkle å følge. å be er slitsomt for jeg er lat. jeg synes det er vondt å ikke be. jeg tenker på det hver dag. men den eneste "undskyldningen" min er latskap. jeg har en besteveninne som ikke bruker sjal, men som kler seg annstendig, hun ber 6 ganger om dagen faktisk. leser koranen hver dag. faster ramadan måneden. hun er en mye bedre muslim enn det jg kommer til å bli.
så fatima ikke døm folk. du aner ikke hvor praktiserende muslimske kvinner uten hijab kan være!