tirsdag 25. mai 2010

Alle veier fører til Rom

men ikke alle veier fører til Jennah (himmelriket). Som muslim tror jeg at islam er den eneste religionen Gud ønsker at vi skal følge, og at tidligere profeters arbeide har vært en forberedelse til den siste profetens åpenbaring av den komplette boken, Koranen. Slik profeten Jesus skal ha sagt det (Johannes åpenbaring, Bibelen) "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere Ham og har sett Ham."


På samme måte sendte Gud profetskap til Muhammad (Guds fred og nåde være med ham), for å la oss bli kjent med Gud, Hans ønsker for oss og vise oss veien, sannheten og livet. Slik at vi skal kunne komme til Vår Skaper og Paradiset. Han sier selv i Koranens første surah, Al-Fathia; idthinasirat al mustaqim - led oss på den rette vei!

Det er enhver muslimsk plikt å spre budskapet om islam til de som enda ikke har kunnskap om islam eller har konvertert til islam. Det er mange måter å gjøre dette på. Den aller viktigste og beste markedsføring av islam, er å være en god muslim selv. Å være tolmodig, snill, omsorgsfull, gi til de fattige, hjelpe de som trenger hjelp, være ærlig, pliktoppfyllende, sterk, modig, holde det man lover og bry seg om alt levende som Gud har skapt. Ingen vil tro ett ord på hva du sier om hvor bra din religion er, om du selv oppfører deg dårlig. Hyklere har verden sett nok av. I tillegg må man ha et uselvisk forhold det man gir og bidrar med, ubetinget kjærlighet er en av Guds kvaliteter. Den som elsker uansett, den som søker å tilgi uten å kreve noe tilbake.

De som sprer religiøst budskap med frykt og trusler klarer sikkert å verve mange redde mennesker, men de som sprer med kjærlighet verver enda flere. Noen holder seg til den informative linje og bruker vitenskapelige bevis på Guds eksistens gjennom Koranens åpenbaringer. Det er mange måter å komme til islam på, og ingen kan si at noen av disse veiene er feil. Det eneste kravet er at det er ærlig, med åpent sinn, åpent hjerte og en søken etter sannheten om livet.

Jeg har merket meg at en stor andel av konvertitter til islam er kvinner, og de fleste av disse blir kjent med muslimske menn som en inngangsdør til islam. Siden det er et ønske for alle muslimer at alle mennesker aksepterer islam, vil det være mer naturlig for en muslimsk mann å misjonere for sin partner, enn en ateist. Kristne har også et misjonsbudskap i sin tro, og mange religiøse ønsker en ektepartner som har samme tilhørighet og livssyn, gjennom religion, kultur og sosial praksis.

Når disse kvinnene, som har kommet i kontakt med muslimske menn, begynner å lære om islam - blir de fleste raskt fascinert. Islam er logisk. Islam er tydelig, enkelt forklart og er langt mer ortodoks enn f.eks den utvannede statskirken vi kjenner i Norge i dag. Dette faller ofte i smak for vestelige med en stor søken etter meningen med livet, fordi vårt frie samfunns bakside er utvanning av moralske verdier og ensomhet.

Det er ikke noe galt med å lære om islam fra en muslim du har et kjærlighetforhold til. Utfordringen er å skille mellom disse. Noen påstår at det ikke er noen grunn til å separere disse, for hjertet fører ann. "Hvis Gud har åpnet mitt hjerte for denne personen som tilfeldigvis er muslim, for å føre meg til islam, så er det sikkert skjebnen og det var Guds måte å hjelpe meg til islam på." Kanskje? Kanskje ikke? Bare Gud vet.

Utfordringene kommer på løpende bånd hvis denne mannen ikke har oppholdstillatelse og hans kjærlighetsmotiv kan betviles, ikke nødvendigvis MÅ betviles, men kan og bør settes spørsmålstegn ved.  Opprinnelig ønsker nok de fleste innvandrere en livspartner av samme etniske, nasjonale og religiøse tilhørighet, noe statestikken av skilsmisser med etnisk norske og gjengifte med familiegjenforeningsvisum bekrefter. Språkhindringer, kulturkollisjoner og konflikter er hovedregelen, ikke unntaket. Allikevel eksisterer det lykkelige par med forskjellig bakgrunn, hvor den norske kvinnen har konvertert til islam eller fortsatt er kristen. Mot alle odds, kan man kanskje si. For det har ingen hensikt å forhåndsdømme eller stigmatisere et stort problemområde, tross alle de dårlige erfaringene og stygge eksemplene jeg kunne ha listet opp.

Min oppfordring er enkel, men allikevel vanskelig;

Ta det med ro. 
Lær om islam i ditt eget tempo og stopp opp å undre deg når du føler behov for det.
Min vei til islam tok 12 år. Fra jeg møtte mine første muslimske venner som introduserte ramadan for meg til jeg tok mitt vitnesbyrd, var det en lang vei å gå med tro og tvil, hånd i hånd.

Sett pris på deg selv og din etniske tilhørighet.
Det er mange konvertitter som blir oppfordret til å "legge alt bak seg" av sitt "syndige norske" liv. Ikke bare er dette en stor synd mot hennes familie, hvis det handler om å ta avstand fra foreldrene eller å bryte kontakt med øvrig slekt/det norske samfunnet, men også en personlig og sosial katastrofe. Det er en plikt for muslimer å avholde seg fra alkohol, svinekjøtt og sex utenfor ekteskapet. Det er også en plikt å ivareta slekt og familie, vise godt naboskap og være et vennlig medmenneske - akkurat der du lever!
Selv om vi sier at islam er religion og ikke kultur, finnes det ikke ett eneste menneske som ikke har kultur og kulturell bakgrunn. Historie rett og slett. Vårt livssyn farges av hvem vi har blitt lært opp til å være og hvor vi har vokst opp. Noe annet er naivt og inkompetent å påstå. Som norsk konvertitt er det nødvendig å selv bli kjent med islam som religion og ta i mot det som er påbud fra Gud, men også utvikle kritisk sans til å skille ut det som er kulturelt betinget, men overført fra muslimer. Som eksempel kan jeg nevnte praktisering av kjønnsroller, ansvarsfordeling, overtro/mystikk, holdninger til annerledeshet, demokrati og ytringsfrihet, det kritisk tenkende sinn som vestlig kultur har forankret i reformasjon og moderne filosofi.

Unngå konvertitis.
Dette er en tilstand av fanatisme der konvertitten grenser til psykisk forvirring, som "å miste bakkekontakten". Det er ikke uvanlig å utvikle en periode med ekstremt oppheng i alt dette nye, vakre som opptar dem og snur livet praktisk talt på hodet. Man har funnet meningen med livet, nytt språk, nytt navn, nye venner, en ny verden, man blir født på ny, FRELST! Det anbefales å ha flere erfarne veiledere i sin religiøse vekst, som har kjennskap til konvertittfasene og kompetanse til å bistå de kriser som oppstår. For de kommer for alle, før eller senere. Det kan være noe så opplagt som en identitetskrise, krise i ekteskapet, konflikter med gammel omgangskrets eller ny, det kan være religions psykologiske spørsmål som gnager så dypt at søvn, hvile og av-tid (snakke om noe annet enn islam) blir borte og noen får grensepsykotiske trekk (snakker med Gud, engler, demoner eller har stadig tilbakevendende mareritt om helvetet etc). En vanlig krise er depresjon, ensomhet og tvil. Snakk med noen som kan hjelpe deg, og ikke vær redd for å fortelle om hva du går igjennom. Moskeene har egne konvertittkontakter, og det finnes psykologer og sjelsesørgere som jobber spesifikt med livssynsveiledning.

Du er bra nok.
Uansett. Det er din intensjon som blir belønnet, ikke hvor mye du har gjort. Mange tror at de skal lide i sin dyrkelse ved å hele tiden presse seg til det umenneskelige, og lever i en konstant smerte av dårlig samvittighet, skam, skyldfølelse og angst. Gud kjenner deg, Han ser alt og hører alt, og så lenge du gjør alt du kan for å være et godt menneske, utføre dine plikter og streve etter å tilgi og forholde deg som en troende når noe går i mot deg, så er du mer enn bra nok. Ikke glemt at Gud er Ar-Rahman, NÅDEN selv.

Så uansett hvilken måte du har kommet til å høre om islam, så ønsker jeg deg velkommen!
Velkommen til å lære mer, velkommen til å stille spørsmål, også de kritiske, og velkommen til å akseptere islam hvis det er rett for deg. For Gud ga oss fri vilje, og alt annet er ikke fra Gud.
Allahu Akhbar!


6 kommentarer:

Katrine sa...

Jeg har ikke lest alt her, heller ikke i innlegget ovenfor. Du utfordrer fordommene mine, bagrunnen min, tidligere erfaringer og hvordan jeg selv opplever virkeligheten. For meg ligger det et stort paradoks på at noe mener seg å ha den ene, fulle og enste veien til sannhet. Jeg erfarer at Gud er større enn som så, at i det en sier at en har sannheten har en mistet den..Men samtidig, den enn forstår er jo sannehten for en selv..Forpliktelser og misjonering er også noe jeg får frysninger over..Men altså, tusen takk for at du utfordrer meg,selvom jeg kjenner at det bare gjør det til en viss grad..Godt å se at du har funnet din vei og jeg er takknemlig for at jeg har funnet min..og at den ikke er innen islam.

Valgerd sa...

Hei Katrine og velkommen!
Takk for at du deler av dine tanker, og jeg håper vi får sjansen til å snakke mer sammen om tro og Gud i fremtiden :D
@valgerd

Katrine sa...

tusen takk! Helt klart, vi ses en dag, det er jeg faktisk ganske sikker på :) Og det er jo bare å avtale å møtes, om vi har lyst til det :)

Tro og Gud kan vi gjerne snakke om selvom min gudomm nok heller mer over i Gudinnen :)

Nazneen sa...

Hei - kunne du sende meg en mail så jeg kan kontakte deg? Det hadde vært veldig hyggelig, beste hilsen Nazneen Khan-Østrem;
nazneen.khan-ostrem@jbi.hio.no

Jon Ivar sa...

Hei,

takk for openhjartige innlegg. Eg har berre lese nokre få så langt.

Berre ein liten kommentar. Verset du peikar på i Bibelen står i Johannesevangeliet kap 14 v 6, ikkje Joh openberring. Du finn heile teksten på www.bibel.no

Så lurte eg på med kva du meiner med at ein kan "akseptere islam hvis det er rett for deg". tenkjer du/islam at kristendom og islam begge fører til paradis?

Linda Helene sa...

Jeg er så glad jeg "dumpet borti" denne siden. Jeg oppdaget Islam for bare noen mnd siden og ga egentlig litt opp, for det ble så mye og så vanskelig med alt på en gang. Når jeg leste at det tok deg 12 år så ga det meg en lettelse og en ro inni meg. Jeg har jo god tid!