lørdag 26. juni 2010

kommentar til dagens portrettintervju i Klassekampen

For det første syns jeg det er hyggelig at Klassekampen er interessert i å høre stemmen til norsk muslim som forteller om Islam. Det har vært mangel på informasjon og budskap fra muslimene selv, for media har en forkjærlighet for å forklare ting med egne ord. Disse ordene setter muslimer og islam i et norskt lys, og i en kulturell kontekts kan dette ofte misforståes. Dette fører selvfølgelig bare til mer islamofobi, fordi ikke-muslimer ikke forstår islam korrekt, og klarer ikke å se ting fra vårt ståsted med "religiøse briller".

Ellers har jeg i dag fått passet påskrevet som "salafist". Det er ingen merkelapp jeg ønsker å bære. "-ister" og "-ismer" syns jeg generelt er begrep som passer til sterke tendenser og ideologier som kan virke ekskluderende og fanatiske. Salafisme og wahabisme er ofte forstått som en ultraortodoks retningslinje innen fundamentalistisk islam. Innenfor "salafismen" skilles to grupper; de som er imot voldsbruk, organisering og politisk islam, og de som velger en politisk aktivistlinje. Sistnevne er satt i sammenheng med terror.

Dette er selvfølgelig en overfladisk måte å beskrive noe veldig enkelt på. Salaf betegner en måte å forstå islam på, slik de første muslimene gjorde det. Første, andre og tredre generasjon av muslimer er beskrevet som de "rettfølgende". De kjente profeten Muhammad (fred være med han), levde med han, lærte fra han og fikk islam forklart som førstehånds informasjon. Dette er den "rene" islam. De første følgesvennene er lovet paradis. Alt som er forklart i ettertid som strider mot denne originale versjonen er omtolkninger og moderniseringer.

Det står forklart i Koranen at islam ikke skal omgjøres. At den er åpenbart perfekt. Det er derfor muslimer er pålagt å følge profetens eksempel, og tradisjon som kalles sunnah. Vi som følger denne praksisen, kalles sunni muslimer. Profetens tradisjon er beskrevet gjennom flere samlede verk med autentiske fortellinger om hans eksempler og forklaringer. Disse kalles hadith (ahadith i flertall). Det er ca 80-90 % av verdens muslimer som tilhører sunni islam.

Jeg er derfor en tradisjonell sunni muslim, og ingen ekstremist. Jeg bruker både denne bloggen og andre sosiale medier til å forklare mitt ståsted som norsk muslim, og jobber aktivt mot vold, terror og organisering av ekstreme grupperinger som ikke ønsker godhet, gjennom å forklare hvor feil de tar og hvor mye de ødelegger for majoriteten av muslimer som ønsker fred og forsoning.

Det hvite shahadaflagget (trosbekjennelsen) symboliserer fred.

3 kommentarer:

Valgerd sa...

Tankekorset har lagt inn følgende kommentar, som jeg har redigert noe;

Valgerd, problemet verden står overfor i dag er ikke først og fremst voldelig islam, men politisk islam.

Etter hva jeg har lest er de fleste salafister for politisk islam, og da er det skremmende å lese om denne reformasjonen som foregår (som du av en eller annen grunn ønsker velkommen i en annen post). En reformasjon som gjør mainstream islam mer fundamentalistisk, må bekjempes. Det foregår i dag en økende kulturkonflikt, noe som går ut over integreringen av muslimer i Europa.

Jeg synes det er veldig merkelig at man kan snakke om noen "ren" islam, ettersom Muhammed stod for flere angrepskriger,

I tillegg synes jeg det er skremmende at flere og flere muslimer støtter sharia i lovverket som noe som kan være "ved siden av" de europeiske lovene. Erna Solberg har vært så naiv å foreslå dette, men heldigvis er det stor flerpolitisk motstand mot noe sånt her i Norge - men ikke fra Islamsk Råd Norge og noen muslimske trossamfunn også her. Det snodige er at selv om de altså har avslørt seg selv som islamister så får de fortsatt statsstøtte. Og det er også rart at Erna Solberg ikke ble bedt av sitt eget part om å gå av.

Tariq Ramadan og Yusuf al-Qaradawi skal forøvrig sammen lage en forfatning for europeiske muslimer, som er ment å sikre deres "rettigheter" til å assimilere seg i de europeiske landene.

Noen kommentarer til det jeg nå har nevnt?

Valgerd sa...

Salaam, "Tankekorset"!
Jeg har fjernet noe upassende tekst i kommentaren din, men valgte å poste resten av den. Svaret er som følger;

Det finnes også upolitisk islam, som jeg forklarer er salaf en retning som snakker om å følge tradisjonen til de første muslimene. Kun noen "utbryter" ekstremister har valgt å organisere seg i politisk motiverte grupper, noe som islam forbyr. Vi er pålagt å holde oss samlet og støtte flertallet i fellesskapet.

En reformasjon handler for meg om å gjøre islam levende slik den skal være, i det samfunnet vi lever i i dag. Slik det er ment å fungere. Disse tankene er ikke nye og ikke originalt mine. Tareq Ramadan har skrevet flere bøker om "Euroislam", som jeg syns utdyper enda bedre.

Jeg jobber med en bloggpost om sharia, håper å kunne oppklare mer om tanken bak et Shariaråd i Norge der.

Takk for at du leser bloggen, og velkommen tilbake!

Spot sa...

Jeg lurer på hva du mener med "Vi er pålagt å holde oss samlet og støtte flertallet i fellesskapet." i kommentaren ovenfor. Fint om du forklarer i dybden hva dette innebærer og i hvilke sammenhenger du mener dette gjelder.

Slik som jeg oppfater det, sier du at man skal hoppe fra brua eller spise dritt om flertallet mener det er det riktige. Tenker bare på andre verdenskrig, jeg, hvordan folk oppførte seg som hodeløse sauer og begikk folkemord uten å tenke at det var galt før lenge etterpå. Sett i en slik sammenheng er den setningen din et bevis på en gammeldags tankegang som ikke hører til i et demokratisk land, samt at den kan gi inntrykk av lav selvtillit og bekrefte det mange sier - at muslimske kvinner er kuet. Det jeg ser på som pålagt oss i Norge, er å tenke selv, våge å være uenig med flertallet og si det høyt. Vi lever i et tenkende, fredelig samfunn, som er i en konstant endring pga. bredden, dybden og frekvensen av debattene, der man er fri, om ikke nesten "pålagt", til å tenke selv og være seg selv.