torsdag 26. august 2010

16. Ramadan

Lurer du på hvordan vi ber? Hva vi sier og hvorfor vi gjør det vi gjør?

Her er en video som viser hvordan en mann ber solnedgangsbønnen (maghrib). Han leser alt høyt, selv om det bare er "Allahu Akhbar" og Koranversene som leses høyt. Det kan sier på arabisk er oversatt til engelsk tekst, så du kan forstå det.

Før han ber må han vaske seg og gjøre en wodtho (hvis han ikke allerede har wodtho fra forrige bønn), hvis han har hatt sex eller det er fredag (før fellesbønnen) må han gjøre en ghusl (stor renselse=som wodtho først, så skal vannet dekke hele kroppen med dusj/bad (også håret), og avsluttes med å la vannet renne over hele høyre side og hele venstre side).

Han vender seg mot Mekka (bruk kompass, 240 grader sør-øst fra Oslo) og roper iqama (kalle til bønn rett før man ber) etter at bønneklokka/muedthin (bønneroperen) (athan) har ropt inn til bønn. Han bøyer seg for sin Skaper, slik Adam gjorde det da Allah swt ba han gjøre det. Og slik profeten lærte oss å be, med bønnerekker og Koranvers. 5 ganger hvert døgn skal en muslim be, det finnes ingen fritak for dette. Hvis man er syk eller svak, kan man be sittende eller liggende og bare markere med øynene eller det kan klarer. Det skal bes før soloppgang - fajr (2 rakat), midt på dagen - duhr (4 rakat), ettermiddagen - asr (4 rakat), solnedgang - maghrib (3 rakat) og kveld - isha (4 rakat). Dette er de pliktige bønnene. I tillegg kan man be "sunnah" altså profetens tradisjon, som er noen ekstra rakat (1 eller 2 bønnerekker) før eller etter den obligatoriske og 1 rakat som witr etter isha. Det er også ønskelig å be to rakat på natten, hvis man har noe spesielt på hjertet, for englene kommer ned på natten og lytter ekstra godt til de troendes bønn om hjelp.

Når den troende ber og legger pannen i gulvet/teppet, er man så nær sin Skaper som man kan komme. Det viser fysisk forholdet mellom menneske og Gud, hvor liten menneske er og hvordan han ydmykt bøyer seg for sin Herres vilje. Dette er en mental oppvekker for mennesket ego, og bønnen gjør hjertet mer ydmykt og tolmodigheten med andre større. Når man ligger i sujud (panna i teppet) er det som han står bare med et forheng foran sin Skaper, og dette er tiden for å komme med sine innerste bønner og største ønsker om hjelp.

En rakat skal inneholde åpningsbønnen "Surat Al Fathia" (obligatorisk) og gjerne noen vers fra en annen surah eller en kort surah. Det tar litt tid å lære seg å be når man er ny, for det er en del arabisk som må pugges. Man kan i starten si ting på norsk og lære sakte, men det er obligatorisk å be på arabisk for å gjøre det på godkjent måte. Dine personlige ønsker i bønner kan du si på hvilket språk du vil, men Koranen skal leses på arabisk.

Klærne skal være rene (det er forbudt å be med urin, sæd, blod, avføring eller hundehår/sikkel på klærne), hele og pene. Menn skal helst ha noe som dekker hodet og kvinner skal ha hijab på. Dvs dekke håret med et tørkle og dekke kroppens former med en kjole eller bønnedrakt. Vi ber uten sko, du kan ha sokker eller barbeint (noen mener at kvinner ikke kan være barbeint i moskeen, bare hjemme, og andre mener at kvinner alltid må be med sokker) ref diskusjon om hva som egentlig er kvinnens awrah(intimsone).

Man skal ha en ren intensjon om å be til sin Skaper, og man skal unngå andre tanker og forstyrrelser utenfra. Mobilen må skrus av og det er ikke lov å prate underveis i bønnen, eller være distrahert med andre ting. Det eneste unntaket er barn som leker og klenger på de som ber, dette tillot profeten selv og han satt bare stille og ventet på at barna skulle leke ferdig med han, klatre på ryggen hans osv, før han ba ferdig.

Det er oppfordret for menn å be så mye som mulig i moskeen, men det er bare fredagsbønnen som er obligatorisk for dem. Kvinner får også økt belønning/velsignelse for å be sammen med andre, enten hjemme eller i moskeen, men det er ingen plikt for kvinner å be i moske. Kun på Eid ul-fitr og Eid ul-athda er det oppmøte plikt for alle som ikke er fysisk forhindret fra å komme (alvorlig sykdom etc). Selv menstruerende kvinner som ikke ber/gjør salat, skulle være med til Eid bønn og delta i festlighetene etterpå.

Barn lærer å be fra de er små, og ved ca 10 års alder, bør barna delta i bønnen så langt det lar seg gjøre. De skal lære Allah swt å kjenne som kjærlighet, tilgivende og rettferdig og få lyst til å dyrke sin Skaper. Skremsel og trusler fører sjelden til et livslangt godt forhold til religion, og er en stor skade å påføre sine barn (noen kulturer skremmer mye med helvetet og Allahs straff).

Bønnetidene i Norge varierer stort mellom årstidene pga solens oppe og nedetid varierer fra 3 om natten til 1 om natten, og barn må sove og være uthvilt til skolen. Er man syk og svak og ikke klarer å stå opp til disse tidene er det ingen synd over den som sover, men må da be sin morgenbønn så snart han våkner. Det er allikevel det beste å be morgenbønn til soloppgang, så langt det er praktisk mulig.

Vi ber først og fremst fordi Gud krever det av oss. Bønnen er det praktiske beviset på villigheten til å adlyde sin Skaper og følge Hans vilje for oss. Ved å fysisk bøye seg i støvet, viser man med handling hvem som er størst. Alle profeter gjennom tidene har bedt til Gud og vår elskede profet Muhammad saaws (sallalahu aleihi wa sellem) lærte oss å be på denne måten. I Koranen står det beskrevet hvordan Adam og alle englene bøyde seg for Gud, mens Satan/Sheytan var den eneste som nektet. Han var fyllt med hovmod og sjalusi, etter at Gud hadde skapt Adam. Den som ikke vil eller gidder å bøye seg for sin Skaper er  hovmodig, lat, arrogant eller har store tanker om seg selv. De føles ikke alvoret før krisen rammer dem, først da tar de til vett og angrer seg. De tror de ikke trenger Allah, før de ser i praksis at de selv ikke har kraften i seg til å styre verden slik de ønsker. Bønnen er en påminner, en øvelse i ekte ydmykhet og en spirituell praksis som er helsebringende for kroppen og ernærende for sjelen.

Etter profetens himmelreise fikk han klare instruksjoner fra Allah swt at det skulle foreligge 5 daglige bønner og på hvilken måte de skal utføres. Den tradisjonen fører vi videre, hver dag! Med stor glede.

Ingen kommentarer: