torsdag 13. januar 2011

Hvorfor jeg konverterte til islam

Det er mange grunner til at jeg valgte å konvertere til islam, og siden jeg har fått spørsmålet hyppig i det siste, skal jeg forsøke å svare på det på en utfyllende måte.

For det første, jeg er døpt og oppdratt som kristen. Jeg lærte om Gud som barn, og ba aftenbønn hver kveld før sengetid. Jeg gikk på søndagsskole, tensing, konfirmerte meg og var en åndelig søkende ungdom. Men dessverre følte jeg aldri at jeg hadde suksess som kristen. Jeg følte ikke at Jesus' frelse var "nok", og jeg følte meg konstant som en synder, som skammet meg for dette. Ikke nok med at jeg følte meg utenfor og ikke bra nok troende, men jeg hadde stor Gudsfrykt. Gudebildet var patriarkalsk, dømmende og svært skremmende. Jeg ble aldri en god kristen, jeg valgte "det frie livet" og fornektet i flere år  Guds eksistens.

Etterhvert ble livet overfladisk, tomt og veldig vondt. Tanken på at dette var "alt", var nå mer skremmende enn hva den kristne guden hadde vært. Hvis alt det fine som fantes her i verden bare var en tilfeldighet bygd på et helt tilfeldig stort smell, som tilfeldigvis hadde skapt bakterier som skapte liv som skapte dyr som skapte mennesker? Slike tilfeldigheter finnes ikke. Skaperverkets kompleksitet er perfekt, når jeg studerte anotomi og lærte om kroppens underfundige sammenhenger og forskjellige funksjoner, må man være komplett idiot for å tro at det er skapt ved en tilfeldighet. Det er en mening bak alt, og balanse i samspillet. I tillegg tror jeg på sjelskonseptet, energi og det usynlige. Alle årene jeg opererte i det alternative miljøet (new age) fikk jeg selv erfare disse sannhetene. Det er altså ikke tilfeldig at vi er her, og det er ikke tilfeldig at vi er den vi er heller. Det er min 100% forståelse.

Forskning viser at mennesker i visse perioder av livet er mer søkende etter åndelighet og "meningen med livet" enn andre. I ungdomsårene der man søker sin tilhørighet og identitetsforståelse, når kriser og sykdom rammer oss og i livets avsluttende fase. Religionspsykologi forklarer at for alle er det viktig å danne seg et bilde av helheten, den store sannheten, og at det ligger i vår natur å tro på noe. Selv de som sier at de ikke tror på noe, gjør det. De velger en annen sannheten, og definerer hva den skal hete. Alle har vi rett til å gjøre dette, i verdien av vår egen skapelse - nemlig å finne vår egen sannhet. Enten man tror på Gud eller ei, eller definerer Gud som en ikke-religiøs gudommelighet, kan troen på denne "noe"kraften ha stor betydning i enkeltmenneskers liv og samfunnet forøvrig.

Jeg ble syk høsten 2004 og i flere år var det ingen som kunne fortelle meg hva jeg feilte. Jeg var en periode så syk at jeg lå isolert i et mørkt rom med så lavt energinivå at jeg svevde mellom bevissthet og en nærmest komatøs tilstand. Jeg begynte å forberede meg på at dette livet ikke varer evig. Jeg så for meg at jeg døde, og hva som ville skje med kroppen min etter at sjelen hadde forlatt den. Hvordan den ble kald, stiv, ble hentet av profesjonelle, kjørt til et kjølelager, muligens obdusert, kanskje kremert og så begravet. Jeg så for meg hvordan kroppen ble til kompost og alt var over. Hvordan familie, venner og kjente husket meg og hva som ville fortsette å leve her på jorden etter meg. Det var en forferdelig trist tanke.

Jeg hadde ikke vært noen engel. Jeg har syndet i forhold til min registrerte religion, men enda værre har jeg ofte vært egoistisk, korttenkt og såret folk på min vei.

Det var en svært ubehagelig tanke at jeg ikke skulle få tid til å rette opp disse skadene før jeg forsvant for alltid. 

Jeg begynte å be. Jeg kalte på Gud og gråt. Jeg ba om tilgivelse og nåde. Jeg følte at "noe" kom til meg, som et lys av varme, kjærlighet og aksept, der jeg lå i mørket. Jeg fikk et varsel om jeg ikke var klar for å reise ennå, men at jeg ville få tid til å finne fred med meg selv og leve et liv med andre verdier enn jeg hadde hatt før jeg ble syk.

Da jeg gradvis ble sterkere og klarte å komme meg ut i dagslyset igjen, fikk jeg et behov for en tilknytning til et åndelig fellesskap. Det var godt å begynne og be igjen på regelmessig basis, men jeg trengte også menneskelig støtte og hjelp i form av et fellesskap. Det å ha noen å be sammen med, et gudshus å gå til og fellesskapsfølelsen er veldig støttende og god.

Jeg gikk først på gudstjenester i lokalkirken, men fant ikke "Gud" der. Stemningen var preget av makt og kontroll satt i system, gamle skrifter og mange pekefingrer. Måten statskirken har behandlet homofile på, står i grellt eksempel til Jesus behandling av prostituerte og spedalske. Jeg hadde tyve års erfaring med å be til Jesus, men kunne ikke si jeg noen gang har blitt bønnhørt eller følt noen varm kontakt i hjertet. Jeg tenkte derfor at de mer karismatiske meningheter enn statskirken kunne være et alternativ.

Jeg oppsøkte baptister, metodister, pinsevenner og evangelister uten å føle meg hjemme. Jo mer jeg så, jo mer sikker ble jeg på at kristendommen ikke tiltalte meg. Jeg fikk det bare ikke til å stemme at Jesus skulle være både Gud og seg selv, og at Den Hellige Ånd også var en del av Gud og at det bare finnes Gud, men han er også 3 guder i ett. Hvem er sjefen da og hvorfor trenger en ekte sjef å ha stedfortredere?

En periode hadde jeg kontakt med Jehovas Vitner og de har en renere form for kristendom (fordi de ikke dyrker Jesus på samme måten), og mye tiltalte meg faktisk. Problemet var fanatismen og det ufrie i sektreglene, som skremte meg. At de er villige til å dø fordi det er å motsette seg Guds vilje og skjebnen å ta imot blodoverføring, er ikke annet enn galskap for et fornuftig og oppegående, frittenkende, voksent menneske. Å støte fra seg egne barn som ikke ønsker tilhørighet i JV er også en uforståelig praksis for meg.

Hinduismen kjente jeg biter av fra den tiden jeg vanket i new age miljøet, og flergudssystemet er helt umulig for meg å tro på. Det ligner på myttologi fra både det norrønne og det greske, men er farget av eksotiske eventyrfortellinger og overtro. Det har aldri tiltalt meg å bli hinduist.

Buddhismen har mye fint som går på fredelighet, indre ro og balanse. Å være i ett med elementene, flyte i energien av skaperverket. Men de anerkjenner ikke Gud som en egen enhet, og jeg kan aldri akseptere å gudommeliggjøre Buddha, som en avdød person som skal dyrkes.

Islam kjente jeg fra barndommen da jeg hadde en pakistansk venninne som hadde introdusert meg for deler av deres religion. Jeg hadde venner som var muslimer og jeg har reist til muslimske land. Jeg har alltid hatt et godt inntrykk av muslimer, og de har vist seg som ærlige, sannferdige og hjelpsomme. Jeg var nysgjerrig på Koranen og såklart Muhammad (fvmh). Var det noe hellig over dem, eller som lærerinnen på søndagsskolen svarte da jeg spurte om hvordan hun kunne vite at Muhammad (fvmh) var en profet eller ikke, "Jesus var den siste profeten, for da sendte Gud faktisk sin eneste sønn for å frelse oss". Var dette sant? Jeg hadde lurt på dette i mange, mange år. Det var selvfølgelig skummelt å prøve og finne det ut, for hvis det var sant ville døren til kristendommen og min egen kulturelle tilhørighet til statskirken vise seg som "feil" og jeg kunne ikke annet enn å akseptere sannheten jeg hadde funnet. Uansett hvor eksotisk og minoritetstilknyttet den var i Norge.

Jeg leste Koranen og ble stum. Dette var helt klart en hellig bok. Hver gang et spørsmål reiste seg under lesingen, ble det besvart i påfølgende vers. Hvordan kunne "forfatteren" vite akkurat hva jeg ville komme til å tvile på, lure på eller avskrive som sannhet? Hvem kjente meg så godt at jeg ikke hadde noen hemmeligheter eller kunne sette fast det som var skrevet? Jeg bestemte meg for at jeg måtte lære mer. Jeg oppsøkte moskeen, jeg gikk på islamske forum på nettet, jeg ble kjent med andre som hadde konvertert til islam og overøste dem med spørsmål.

"Hvorfor, hvordan, hva, hvem, jammen, hmmmm, hvorfor, hvordan, hva og hvem.."
Og jeg fikk svar. På alt.
 En dag sto det plutselig klart for meg. Islam er logisk. Islam er vakkert, rettferdig og sannferdig. Det går ikke ann å ikke tro på det, hvis man har fått vite sannheten om islam.
Og det verkende suget jeg alltid hadde hatt i hjertet og letingen etter å finne hjem til noe, ble som å koble inn riktig kontakt. "Klikk" sa det da jeg ble muslim. Jeg var hjemme nå. Da var det bare enda bedre å få høre historien om "fitra" - søken etter Gud i hjertet, som Skaperen plasserte der lenge før vi ble unnfanget. Historien forteller at vi er skapt slik, programert med minner om da Adam (alles stamfar, urmennesket, den første profeten) prosterte sammen med englene, slik at vi skal klare å finne "hjem igjen" om vi ble villfarne.

Siden jeg ikke hadde noe valg, fordi jeg ønsket å leve sant og ekte med meg selv, måtte jeg bli muslim. Jeg prøvde derfor å lære meg mest mulig om islam og muslimene på kortest mulig tid, slik at jeg kunne forstå mer og finne meg til rette i jungelen av regler og nye praksiser. Forvirringen var total i starten, og det første jeg lærte var at muslimer er svært forskjellige og at mange har dårlig kunnskap om egen religion, dessverre.

Noen har også spurte meg i kommentarfeltene hvorfor jeg ikke bare kunne vært kristen. Svaret er at de største tingene som skiller kristendom og islam er;

1. Gud; forståelsen av den ène Gud, hva Han er og ikke er. Det er ingen treenighet i Allah, Han er 1 ren Gud og har ingen ved sin side.
2. Fordi gudeforståelsen er forskjellig er også hvordan man søker hjelp og støtte også ulik. Vi ber direkte til Gud, ikke til andre. Vi trenger heller ingen hellig "übermensch" for å føre bønner videre for oss eller velsigne oss, vi har egen bredbåndslinje til Allah swt - alle muslimer.
3. Bøkene er forskjellige. Der Bibelen er to samlinger med historier fra jødedommen (gamle testamentet) og Jesus følgesvenner (nye testamentet) hvor det ikke finnes vitenskapelige bevis for deres sannferdighet eller hvordan de skal tolkes, er Koranen 100% Guds egne ord. Det finnes utallige bevis for den vitenskapelige sannferdigheten i teksten, spesielt i vitenskapens verden. Mange ting som skrives der for 1432 år siden var ikke da forsket frem eller var en sannhetsforståelse for mennesker av den tiden. De kunne umulig ha funnet på dette selv. Dette gjelder kjemi (grunnstoff, koder og opprinnelse), anatomi, geografi og naturvitenskap mm.
4. Profetantallet er forskjellige. Dvs vi har de samme, bare at islam har én ekstra. "Extended version" av Abrahams arv om å bare tro på én Gud og tilbe kun han. Når vi får høre hva Muhammad (fvmh) sier om Jesus' forstår man at det var nødvendig for Gud å sende en siste profet og en siste advarsel. At mye av det fine Jesus formidler var blitt kapret av en undertrykkende maktdominant kirkeinstitusjon, som omgjorde hans ord til egen tolkning. Dette er historie og noe alle kjenner til, at kristendommen slik vi kjenner den i dag ble systematisert over århundrer. At Jesus var "Guds sønn" ble bestemt av kirken 200 år etter hans død, og var aldri noe Jesus selv sa. Han omtalte Gud som Faderen, men brukte det som at Han var alles far, som i Skaperen.
5. Institusjonen er annerledes, der kirken har et system som forvalter religiøs makt og bestemmer hva som til en hver tid er gjeldende, har islam kun lærde som bygger på originale retningslinjer. Den reformasjonen som har foregått i kirken vil aldri skje i islam. Der reformeres det på andre områder, som å skille stat og religion, men aldri omgjøre religionen.
6. Muslimene er hyggelige folk. Det finnes mange hyggelige kristne også, og jeg har personlig mange kristne venner. Men jeg har møtt så mange muslimer som dedikert lever slik Gud har sagt de skal gjøre, og som uselvisk bryr seg om andre ved å gi, dele og vise omsorg. Dette ble for meg veldig levende og tiltalende.
7. Sakramentene er annerledes. Islam har tydelige praksiser som fyller muslimenes hverdag med tydelighet på sitt trossted. Tro er ikke bare en personlig sak, men noe som skal virke i dem og i samfunnet. Det tiltalte meg at noe virket mer ekte og dedikert, enn julaften-kristendom.
8. Hele måten å se på livet på jorden på, er annerledes. I kristendommen er man født i synd og bærer arvesynd, og må døpes for å unngå helvetet. I islam er ingen født i synd, men født rene, og barn som dør kommer rett til himmelen. Historien om Eva som spiste eplet i Paradis og at de to ble forvist fra hagen, var en iscenesatt oppgave fra Gud for å vise dem at Han er Nåde, og at de trengte denne kunnskapen som en forberedelse til livet på jorden. Ikke som i kristendommen der Adam og Eva ble forvist som straff, og dømt til et liv på jorden i smerte (du skal føde i smerte) og lidelse. Det finnes ingen fortapelse i islam annet enn den du skaper selv, du bærer ikke andres synd eller ansvar, kun din egen.
9. Seksuell lyst og utfoldelse er ikke noe skambelagt begjær i islam, men en naturlig glede som hører ekteskapet til. Et aktivt sexliv og jevnbyrdig nytelse er ikke bare en oppfordring, men også en rettighet. Det var befriende, gledelig og helende for meg, fremfor den demoniske fremstillingen jeg kjente fra kristendommen der seksualiteten var en trussel som skulle tøyles.

Jeg konverte alene som single. Jeg ble aldri presset, tvunget eller lurt til å konvertere. Det er en vanlig oppfatning at kvinner konverterer til islam for sin mann, og noen gjør nok også det, men jeg konverterte med åpent hjerte og sinn, for meg selv.

Trengte jeg å konvertere? Ja, jeg trengte det. Så viktig ble denne nye sannheten jeg fant.
Var det verdt umaket? Ja, absolutt.
Vil jeg anbefale andre å konvertere til islam? Ja, under forutsetning av at de har satt deg nøye inn i hva islam er på alle områder av livet og at det er av egen, fri vilje.
Er livet blitt bedre etter at jeg konverterte? Livet i sin helhet er blitt velsignet, nå som jeg er trygg på at jeg er på rett vei. Men livet blir aldri smertefritt eller uten problemer, uansett hvilken tro vi har.
Har muslimene tatt godt i mot meg? Ja, alle.
Hva er de største utfordringene jeg har hatt de siste fire årene? Å finne min egen stil og balanse som norsk muslim, og holde fast i min norske kulturidentitet som blir utfordret gjennom andres kulturer. Islam er ikke kultur, men alle muslimer har én eller flere kulturidentiteter med seg.

Ja, nå vet du hvorfor jeg konverterte til islam.

Er du interessert i å konvertere eller har spørsmål om islam, så ring meg gjerne eller send e-mail.
Telefonnummeret står i margen på bloggen og e-post adressen er: valgerd2003@yahoo.no

Takk for at du leser bloggen! Legg gjerne igjen en kommentar i feltet under.

155 kommentarer:

Anonym sa...

Det er interessant å se hva en -1- norsk konvertittinne tenker om overgangen fra en eventyrverden til en annen. Jeg bare nevner i fleng: jinn, Muhmammeds flytur på Burak, Muhammeds lydighetskrav (eller var det allahs, vanskelig å si siden ingen har hørt allah snakke siden Muhammed, eller påstår du kanskje at du er en profet? Etter Muhammed (?), slik som ahmadiyaene, hehe, da blir man tatt godt imot av majoritetsmuslimflokken), engler, houri, evig liv i en frodig himmel... Joda, nok fantastiske elementer i Islam også. Jeg sendte deg en mail tidligere i dag, håper du jobber litt med et svar til den også, slik at oss tvilere kan få mer innsikt i hva som er røttene til det som driver muslimer generelt. Etter min mening er Islam bare en av mange versjoner av reklamen som går omtrent slik: "Løp og kjøp! Nå! Nei, nå!"

Anonym sa...

Så nettopp at du har svart på mailen, takk for det! Det skal likevel mye mer til får å overbevise meg om at Islam er svaret på søken etter sannhet. Men er det ikke klassisk at nyfrelste gjerne vil rope sin nyfunne lykke fra hustakene:-) -Calle (også mailen ovenfor, selv om jeg ikke "signerte" den)

Mariam sa...

For et kjempefint innlegg mashaAllah! Meget inspirerende. Du har en veldig annen konvertitt-historie enn meg, men jeg kjenner igjen noen av elementene og følelsene dine. Du skriver så bra, søster.

Forresten, det er en ting til du kunne ha skrevet om forskjellen på islam og kristendommen, at Jesus ('alayhe salam) ikke ble korsfestet, men Allah (subhana wa ta'ala) sendte en stedsfortreder, en som liknet på Jesus ('alayhe salam) og at det var ham jødene korsfestet. Jesus ('alayhe salam) ble reist opp til Allah (subhana wa ta'ala). Også er det jo historien om fødselen hans som også viker fra den kristne :)

Men kjempeflott innlegg!

Anonym sa...

salam halikom...Så flott skrevet! Jeg konverterte for et år siden...men har ikke fått satt meg ordentlig inn i alt ennå som deg. Får ta den tiden jeg trenger.
Bor litt utenfor Oslo, ingen lokal moskee jeg kan droppe innom.
Jeg har mistet så og si alle venninnene jeg hadde før. Hvordan har det vært for deg?

Det begynte da jeg giftet meg med en muslimsk mann for 8 år siden, samme periode sluttet jeg å drikke alkohol og dra ut på byen. Jeg er veldig lykkelig med min lille familie. Og skjønner at de vennene jeg hadde før ikke var ekte! Trist at det skal være sånn. Savner å ha venninnner å snakke med:-), men å etablere nye vennskap når man er de tredve er ikke lett...alle er opptatt med sitt.


Anette

Magne D. Antonsen sa...

Hei, Magne fra VG Nett her. Nå har jeg lagt innlegget ditt inn som en av dagens anbefalinger på Lesernes VG.

Temor sa...

Allah(swt)er størst, Mashallah Mashallah !

Anonym sa...

Hei !

Må man være sunni- eller shia-muslim for å være rettroende?
Og hva er forskjellen?
Terje K.

Anonym sa...

Fantastisk skrevet!:D

Valgerd sa...

Hei Magne! Jeg har begynt å skjønne at de dagene mailboksen min er full av trusler og hatbrev, ja da er jeg linket til vg nett. Vet ikke om jeg skal le eller gråte, noen ganger. Det vekker i allefall debatt, og det vekker forhåpentligvis lærelyst og kreativ tenkning. Og det er en bra ting!
Takk for tilliten!

Valgerd sa...

hei Terje K.
Jeg er sunni - tradisjonell muslim, men også rimelig moderne/liberal/progressiv. Jeg har skrevet et innlegg om shia "Alis parti", der kan du se hva jeg tenker om deres retning.
Takk for at du leser, og velkommen tilbake!

Anonym sa...

Du burde skamme deg som har konvertert. kristendommen er den eneste ekte. bare fordi at de nordmenn som er kristne lever som ateister betyr det ikke at det er hva kristendommen er. du gjør meg kvalm

Valgerd sa...

Hei Anonym.
Synd du ikke tør å stå frem når du velger å be meg skamme meg for mitt valg. Beklager at du føler deg kvalm. Det kan hende det hjelper å ikke være så fordømmende. God bedring.

Anonym sa...

Du hadde en tomhetsfølelse. Og det er dessverre noe mange mennesker har inne i seg. Så det er naturlig at man velger feks en religion for å fylle dette. Eller at man rett og slett kommer inn i et nytt miljø med snille og inkluderende personer.
Selv så har jeg problemer med å ha tro på guder. Jeg mangler bevis. Jeg er av den typen som trenger bevis. På godt og vondt.
Uansett, du virker som et søkende og reflektert mennesker. Det er bra. Håper du har funnet det du har lett etter, og bruker dette for å prøve og skape en god verden å leve i.

Anonym sa...

Det er et punkt jeg ikke forstår. Du skriver at dette er en av årsakene til at du tok avstand fra den norske kristne kirke:

"Måten statskirken har behandlet homofile på, står i grellt eksempel til Jesus behandling av prostituerte og spedalske."

Hvordan kan du da konvertere til en religion som er enda mer fordømmende mot homofile enn det noen elementer innenfor den kristne kirke er?

Ketil sa...

Hvordan ser du deg fornøyd med måten kvinnesynet praktiseres i muslimske miljø ?

Valgerd sa...

Hei Ketil!
For å svare enkelt på en veldig generelt spørsmål som ikke er bra å generalisere, vil jeg anbefale deg å lese flere av innleggene i bloggen Islam i Norge. Som du da vil se, er jeg feminist og kritiserer den måten mange miljø praktiserer et kjønnsskille som ikke stammer fra islamsk teologi.
Takk for at du leser og kommenterer bloggen!

Valgerd sa...

Takk Anonym som skriver om tomhetsfølelse.

Anonym sa...

MashaAllah, veldig inntressant og inspirerende konvertitt historie, gratulerer og velkommen inn i Islam :)

Valgerd sa...

Hei Anonym,
du stiller et legitimt spørsmål og jeg forstår forvirringen.
Nå kan jeg ikke velge religion eller politisk parti pga en enkeltsak, men den store helheten må avgjøre. Jeg har skrevet et innlegg om min tolkning av homofili i islam, og jeg håper du vil lese dette med glede.
Takk for at du leser og stiller utfordrende spørsmål! :D

Valgerd sa...

Takk for velkomsthilsen :D

mohammad sa...

salam valgerd.
for en utrolig historie,mashallah.
må si jeg fikk tårer når jeg leste det.
hilsen mohammad.

Valgerd sa...

oaleikum asalaam bror. Jazakallahu kheiran (jeg takker deg for Allahs skyld). Du får tårer i øynene fordi ditt hjerte er fyllt av noor (gudommelig lys og kjærlighet). Du er best.

Henrik sa...

Jeg er søkende som deg, og klarer ikke finne roen bare ved noe så enkelt som at "Gud sendte sin sønn som er også seg selv ned på jorda for å dø slik at mennesker kan synde".

Jeg er glad du har funnet noe som gir deg mening.
Men "Fri Palestina nå!" sløyfa du har på siden din, henger den i sammen med din religiøse tilhørighet?

For man må på ingen måte være imot Israel selv om man er muslim. Tvert imot, ifølge Koranen er Israel jødenes land.
http://www.youtube.com/watch?v=x4dqbF9VgFo

Cherkesserne(et ikke-arabisk muslimsk folk) i Israel, hjalp jødene allerede før Israel var opprettet. I dag deltar de frivillig i Israel Defense Forces, og har høyere militærdeltakelse enn den jødiske befolkningen.

Druserne(en islamsk sekt) i Israel, identifiserer seg ikke med den arabiske nasjonalismen, og har flere offiserer i militæret enn jødene, og et stort antall drusere har mistet livet for å forsvare Israel.

Beduinene(et arabisk muslimsk nomadisk folk) i Negev-Ørkenen, anser seg selv som Israelere, og allerede ved uavhengighetskrigen beskyttet de jødiske landsbyer.

Sheikh Abu Yussef sa i 1948: "Er det ikke skrevet i Koranen at naboskap er like viktig som forhold? Vårt vennskap med jødene går tilbake manger år. Vi føler vi kan stole på dem, og de lærte av oss også".

Den tidligere muftien av det europeiske Russland,Shaykh Salman Farid, skrev en fatwa mot den palestinske intifadaen.

Jeg støtter en palestinsk stat side om side med Israel også. Men når folk sier "Free Palestine", mener de som regel(og det mener fortsatt både PLO og Hamas), at hele Palestina tilhører araberne og at det skal opprettes en arabisk stat der.

Shahrazad sa...

Hei Anonym.
I tillegg til hva du Velgard sa til henne eller han så vil jeg si at du bør kommentere med litt kunskapeligvis og jeg oppfordrer deg til å sette deg å lese mer om Islam og sammenligne det med andre relgioner (Kristendomm) i din tilfelle, du vil føle deg sikkert bedre. Inshalla.

Anonym sa...

islam er og kommer alltid til å bli en ren trussel mot vestlig kultur... etniske vestlige som konverterer til islam er forrædere fordi de støtter en ond idelogi som kan sammenlignes med nynazisme og som har en sammensvergelse med å ødelegge demokratiet i europa og innføre sharia lover på et langsiktig mål.. er veldig lett for deg å si at det er bare noen få ekstremister, men det står i koranen at det er greit å lyve til de vantro... så hva mange muslimer går og tenker der ute kan du bare gjette... og hver gang jeg ser "islam betyr fred" ler jeg bare....
jeg har også lest litt om islam og den var faktisk fredelig helt til nyislamismen kom på 1900 tallet(muslimske brorskap), islam har gått fra en religion til en politisk ideologi som ikke vil integrere eller utvikle seg fra middelalderstadiet...

Valgerd sa...

Takk for innspill Henrik.
Jeg er som deg, for en to-stats løsning, der Palestina får tilbake områdene de ble gitt ved delingen, og nybyggerne blir fjernet med makt. At Palestina får rett og mulighet til å drive internasjonal handel og import av varer de trenger, uten kontroll av Israel. At levekårene for palestinerne både i og utenfor Palestina (flyktningeleire i andre land) blir forbedret til et verdig nivå.

Jeg mener også at det er sunt for verden at Israel har et mer demokratisk forhold til andre religioner enn jødedommen, siden både jøder, kristne og muslimer har hellige områder i det som nå heter staten Israel.

mohammad sa...

takk i lige måde søster.hamdollah allah har gitt deg riktig syn på livet.jeg blir så glad og rørt hver gang noen konverterer.det er så god følse.fortsett med det du driver med!mvh mohammad

Valgerd sa...

Hei Anonym,
Vi er ikke forrædere fordi vi ikke foræder noe eller noen. Jeg er like norsk og lojal mot mitt fredeland, som muslim.
Du trenger ikke bekymre deg, din frykt er ubegrunnet.
PST tar seg av usunne krefter, mens resten av oss jobber mot fordommer, som fordummer.
Bli med i moskeen en gang og lær mer om oss? Vi biter ikke. Islam betyr fred, det er helt sant.
Takk for at du leser!

Anonym sa...

Salamoalaikom. Takk for at du tok deg til å skrive dette. Det var oversiktlig og interessant.

Til Anette, jeg står gjerne til disposisjon hvis du har noen spm eller bare noen å snakke med.

ta kontakt på lolua85@hotmail.com

Fatima

Anonym sa...

Må si meg i enig i hva Mohammad sa, det kom noen tårer hos meg og. Lykke til. Hilsen din bror i Islam.

Valgerd sa...

Jazakallahu kheiran og takk for at du leser.

Henrik sa...

Godt å høre Valgerd.
Ja, jeg er enig med det du sier.

Med ett unntak.
Jeg vil påstå at Israel allerede er svært demokratisk når det gjelder aksept av andre religioner.

Jeg har funnet et par korte intervjuer og fremstillinger av religioner i Israel.
Cherkesserne(muslimer):
http://www.youtube.com/watch?v=aWihcYE70yg

Ahmadiyya(muslimer):
http://www.youtube.com/watch?v=sPUa1mCoi50

Drusere:
http://www.youtube.com/watch?v=DGcdIq-3vW4

Muslimske arabere:
http://www.youtube.com/watch?v=Amje3pm04Ek

Anonym sa...

Hva med alle disse jomfruene i himmelen da? virker det troverdig? har du lest kapittel 4 i koranen? der kvinner er underlagt mannen? "kvinnen er som en åker for dere"
det er derfor jeg IKKE er muslim. hvorfor må kvinner dekke seg til? hvis noen klarer og svare på dette, da skal du være god... nå som jeg er i en muslimsk "sone" vil jeg benytte sjansen til og si noe om dette med og dra alle muslimer under en kam. dette er et kjent uttrykk. spesielt når dt skjer tragiske terror hendelser. så blir muslimer hetset. vis dre vil stoppe dette. SLUTT OG VÆR FEIGE STÅ OPP FOR RELIGIONEN DERES FORTELL HVA FLERTALLET STÅR FOR. ISLAM BETYR FRED, DERFOR SYNES JEG DERE KAN VISE DET TYDELIGERE I MEDIA!!!! DA SLUTTER VI OG DRA ALLE UNDER EN KAM.JEG TROR AT nesten ALLE MUSLIMER I UNDERBEVISSTEHETEN ER FOR TERROR. ER DERE DET? JEG BLIR REDD NÅR JEG SER EN KVINNE MED HIJAB/BURKA (UNDERBEVISSTHET) SKAL KRISTNE DREPES? JØDER? HINDUISTER? PLEASE SVAR!!! DESSVERRE ER DET DETTE INNTRYKKET JEG SITTER IGJEN MED.

Anonym sa...

Forstår virkelig ikke hva opplyste ( i alle fall har man alle muligheter for å oppnå dette i kongeriket ) mennesker velger religion for. Du har vel ikke tilfeldigvis en ikke-vestlig kjæreste?

Anonym sa...

Hvorfor sette navn på skaperen?
Høres det mye smartere ut å tro på noe magisk enn noe logisk..

For min del høres det mer logisk ut at utenomjordisk kom til jorden for å manipulere urmennesket etter seg selv med deres DNA som et slags eksperiment.

At disse skapningene ble stasjonert ut over alle kontinenter for å lære mennesket enkel gårdsbruk og levesett.
Mennesket var rett og slett var for lite intelligente til å forstå at disse kom fra en annen planet, så her kommer gude skikkelsen inn.

Viss du leser di gamle skriftene til nesten alle religioner, så er der likheter over alt.
Mennesket har så brukt skriftene til å forandre ting etter sin egen egoisme, grådighet og fantasi.
Der kommer og påstanden at min gud er mer riktig enn din gud. Derfor skal du dø!
Men mennesket er enda for lite intelligente til å forstå at alle kommer fra samme guder.
Der kommer og norrøn og gamle religioner inn.
Alle hadde mer enn 1 gud.
Den nye kristendommen forandret dette til 1 gud, for å forenkle det hele.

Tar du vekk gudebildet og setter inn skapninger fra andre planeter så er plutselig alt du leser kjempe logisk.
Alle religioner peker opp mot himmelen, og hva finner man der oppe?
Planeter og stjerner blandt annet og helt sikkert mangen forskjellige sivilisasjoner også.

Går du ned til nærmeste kai og fyller et 0,5l glass med vann fra havet, så har du allerede funnet mer enn menneskene har funnet ut av universet (hypotetisk).

Forstår du hvorfor folk håner og ler av denne påstanden?
Enkle forklaringen er at di kjente religionene vil stå for fall.
Hvorfor?
Skaperen skapte jo tross alt bare mennesket. ;)

Dessute er det kristendommen og fra det treet som er mest mot utenomjordiske.
Snakker du med resten av verdens religioner om dette, så ser di på deg og sier Whats new about that?

Vær muslim du, bare ikke bli hjernevasket og overbevist om at du skal sette bombe på deg selv, men jeg syns du virker ganske oppegående da.

Religion er denne tid roten til alt vondt.
Den var positiv en gang i tiden?for å samle mennesket.
Planen med religion fra opprinnelsen er nok heller at alle skal leve side om side med det vi ble lært, å ikke drepe naboen fordi han ikke tror på det samme som deg selv.

Men er glad på dine vegne at du kom deg ut av det mørke rommet ditt.
Den følelsen har jeg kjent på selv i mangen år.

Anonym sa...

hei mashallah, bra skrevet.
jeg er en infødt muslim, og jeg ser faktisk opp til deg nå som jeg har lset innlegget ditt,

jeg prøver å bli en god og praktiserednde muslim , men mine lyster tar knekken over meg.

Valgerd sa...

Henrik:
Jeg må si meg uenig. Zionistene har som formål at jødene skal være overlegne, like ille som islamistene. Jeg støtter ingen av dem.

Valgerd sa...

Hei anonym,
det du spør om krever fyldige svar, noe jeg ikke kan gi her i kommentarfeltet. Jeg skal prøve å svare forenklet, men du kan også gå inn på www.islam.no/forum og stille spørsmålene der, så vil du få svar.
Jomfruer i himmelen er en metafor for "det beste man kan ønske seg", når man forstår teologi og religiøs språkbruk virker det troverdig. Jeg har lest hele Koranen, og kapittel An-Nisa om kvinnene forklarer menn og kvinners ansvarsområder og en del juridiske regler rundt skilsmisse og arv. Vi må forstå dette ut fra tid, sted og historie.
Kvinnen er som en åker er enda en metafor som betyr hun skal gi deg liv, som i arvtagere. Hun er en velsignelse for deg.
Kvinner er anbefalt å dekke seg til for respekt, beskyttelse og gjenkjennelse. Les gjerne mer om hijabregler og forståelse i innleggene om hijab. Det er flere av dem her på bloggen.
Det er alltid trist å skjære alle over én kam, som igjen er en metafor for å generalisere. Det vil stort sett alltid gi et feilaktig inntrykk av virkeligheten.
Jeg forstår at du blir redd når du ser kvinner i hijab og spesielt burka, det er noe skummelt over folk som tildekker seg, og det er et fremmed element i vår kultur . Les gjerne innlegget om "Spøkelseskladden".
Kristne skal ikke drepes, og heller ikke jøder eller hinduister. Ingen skal drepes. Det er trist at du har dette inntrykket, men besøk gjerne moskeen vår i Calmeyersgate (Rabita) og få vite litt mer om muslimenes historie, så vil du forstå Koranversenes betydning. Vi har et bibliotek med mange fine bøker tilgjengelige. Velkommen!

Valgerd sa...

Hei Anonym med det lange innlegget,
Det var Adam som var den første som fikk vite at det bare finnes én Gud, og om du husker historien om stentavlene som Moses fikk, så står det der også; 1. bud: du skal ikke ha andre guder enn meg.

Valgerd sa...

Hei Anonym,
Før jeg konverterte til islam hadde jeg en norsk samboer som også vurderte å konvertere til islam, som har en søster som har konvertert. Så man trenger ikke å være i kjæresteforhold/parforhold/ekteskap til muslimer for å like islam.

Mari sa...

For et flott innlegg! Jeg har hatt mange tanker rundt dette, og det var fint å lese din om opplevelse!

Valgerd sa...

Takk Maria! Takk for at DU leser :D

Anonym sa...

masha allah jeg håper at flere forstå hva er egentlig et liv, og ikke leve lenge med mørke rom:l ISLAM er det viktigst. jeg veldig stolt av dere velcomme

Anonym sa...

jeg klarer ikke å forstå

Anonym sa...

Livet er et test,

Anonym sa...

Hei!
Du har konvertert til islam, det gikk nok greit. Men hva hvis du går i motsatt retning?
Hva sier koranen om det?

Kan ikke se islam uten å se rundt meg i verden. Og hva ser jeg i disse landene som har islam som sin religion. Alle, omtrent uten unntak, står på stedet hvil uten mulighet til å gi sine sine innbyggere det mest elementære behov. Og menneskeliv synes å ikke ha betydning i det hele tatt. De drepe hverandre tilfeldig, uten tanke for hvem som rammes. Bare fordi en tilhører den ene eller andre retningen av islam. Og ikke si at dette ikke skyldes islam, for det gjør det, direkte eller indirekte.
At noen kan vie livet sitt til denne religionen er noe jeg ikke skjønner.
Vår anatomi har utviklet seg gjennom millioner av år og er fortsatt ikke feilfri. Å bruke dette som forklaring på det ene eller det andre, virker nokså søkt.

Anonym sa...

Gratulerer så mye, og velkommen!
Norge trenger flere som deg, for å motbevise at Islam er ikke en terror-religion "som nordmenn flest vil kalle" men harmoni og fred.(på arabisk, harmoni mellom mennesker og deres skaper). Du har valgt riktig, Jeg støtter deg 100% søster.

Salam alikom
Mustafa

Kari sa...

Så fint at du skriver åpent, ærlig og konstruktivt om dine erfaringer. Det er slikt man blir klokere av å lese. Jeg ble selv linket fra VG en dag jeg skrev om muslimer. Er langt ifra muslim selv, men jeg skrev om forskning som slo positivt ut for muslimer. Gjett om jeg fikk kjeft i kommentarfeltet... Du er mitt forbilde når det gjelder å svare konstruktivt på angrep og negativitet. Jeg er ikke så flink til det. Her har du sikkert mye støtte i religionen. Da folk trakasserte muslimer på bloggen min svarte flere muslimer med høflighet. Det sto det virkelig respekt av. Det er nok mye lettere å bli bitter og destruktiv når man ikke har noen slags åndelig forankring. Det har jeg, men ikke i form av en bestemt religion.

Anonym sa...

fantasktisk skrevet,,allah være med deg.du er der du er i dag ved hjelp av allah.det er allah som viser oss den rette veien..jeg ber allah for deg for at du skal bli en enda sterkere person..

Steffo sa...

Gud jeg ble så inspirert, selv er jeg muslim!!

Du er den beste, stå på.

Anonym sa...

Salam!

Utrolig godt å høre historien din, du er med på å fjerne en mengde fordommer fra oss muslimer. Det er vakkert å se at du har fått troen inn i deg, og verdsett den så du beholder den inshallah for resten av livet ditt. Måtte gud være med deg og veilede deg videre, for du er på den riktige veien, samt at du er med på å spre et viktig budskap, islam er frivillig. Mashallah

Hilsen en glad søster.

cassanders sa...

@Valgjerd
1)Jeg har registrert at du og dine trosfeller legger stor vekt på at det kun finnes en, og ikke f. eks 2 4, 5 eller 100 guder.
For å unngå skinndiskusjoner. Jeg er ateist, og ikke opptatt av diskusjonen om treenigheten's natur eller hvor mange engler som kan danse på spissen av en nål. :-)

Har du reflektert noe over monoteisme skal være kvalitativt mye bedre enn polyteisme?
(Jeg kan selvfølgelig tenke meg en rekke gode praktiske og politiske grunner, ...kriger mellom bystater og stater med forskjellige guder, osv, men etterspør altså litt mer prinsippielle eller om du vil filosofiske grunner).

2)
Jeg har merket meg at du har funnet en slags religiøst fellesskap hvor du deler en del ritualer og sosialt nettverk, men at du selv tydeligvis har valgt å vektlegge en hel del troselementer (og ser bort fra en hel del andre som dine "menighets"-feller innehar).
3)
Du viser til at en ikke skal generalisere (det er en diskusjon verd i seg selv), men det demonsterer i alle fall at du har erkjent mangfoldet innen din egen nåværende religion. Men mangfold er ikke bare et hyggelig koldtbord hver og en kan velge fra, og som kan feires som noe storartet. For mangfold innebærer uenighet som åpenbart har ført, og fremdeles fører til strid og ufattelige lidelser.
Har du aldri stusset over at din gud som er vis og god har valgt å gi "den rette lære" kun på ett historisk tidspunkt, for deretter å trekke seg tilbake og overlate tolkingen til skrøpelige mennesker?

Cassanders
Half the lies they tell about me are true
S.Gorn's Compendium of rarely Used Clichés

ZACK sa...

ønsker deg all lykke videre!

Sagar sa...

(Veldig bra skrevet av deg, fabelaktig...Jeg er helt rørt.D er bevisst at folk som konverterer er mer seriøse med religion enn muslimene ellers.Ditt innlegg har vært ve.Aldig interessant for meg som er muslim, jeg har lært mye av d.Måtte gud tilgi våre synder og gjøre oss til et godt forbilde for andre.Ameen)

Anonym sa...

mansha allah. det er morsomt å høre hvordan ble hun islam. og jeg vil gjerne ha norsk folk må skjønne hva betyr ordet islam. så de kan føle bra live.

el sa...

dette var fint skrevet og litt kult å lære hvordan du ble muslim. så deilig det må være å være såååå sikkert på at du er hjemme i islam.

Valgerd sa...

Takk til alle som leser og kommenterer. Det er ikke alle kommentarer som blir publisert, ikke bare på grunn av stygt språk eller personkrenkelser, men også tema som fortjener større svar. Da er du velkommen til å sende en mail, om det er spesielle tema i islam du vil jeg skal belyse i et eget blogginnlegg.
Velkommen tilbake som fast leser!

Anonym sa...

Er selv muslim, og det du beskriver om hvordan du fant veien til Islam, det var veldig rørende og smittende (på en god måte).
Må Allah være med deg (og oss andre) og lyse våre veier

Jørgen sa...

Hmm det er mye jeg kunne skrevet her så jeg får vel bare starte med starten :)

Jeg er selv agnostikker. Jeg tror du har en feil oppfattning av agnistikerens tro på "tilfeldighet". Det de tror på er evolusjon som er en seleksjonsprosess hvor man går fra noe veldig enkelt til noe veldig kompleks og denne prosessen trenger du ikke lete legne etter for å få bevist. Dette er faktsik det motsatte av tilfeldig...
Om du tenker på universets begynnelse som en tilfeldighet så finnes det ikke en ateist i verden som vil si at de forstår hvordan det startet, men de prøver å finne ut av det så godt som mulig.
Religionene har her tatt den lette veien ut som jeg ikke kan forstå at noen kan akseptere. Det religionene sier er jo at noen som alltid har eksistert (GUD) skapte alt. Altså dere har intet svar på hvordan det startet siden Guds eksistens også må ha startet en gang. Deres svar er ekvivalent (faktisk identisk) med at en ateist sier at universet alltid har eksistert og derfor ikke har noen start. Ingen agnostikker/ateist ville akseptert dette svaret

Er det noe jeg ikke har forstått siden jeg aldri har funnet et svar på dette problemet?
Har mye mer på hjerte men jeg kan ta det stykkevis og delt :)

kalle sa...

Quote: "Hvis alt det fine som fantes her i verden bare var en tilfeldighet bygd på et helt tilfeldig stort smell, som tilfeldigvis hadde skapt bakterier som skapte liv som skapte dyr som skapte mennesker? Slike tilfeldigheter finnes ikke."
Hvordan kan du være så sikker? Jeg tror heller på tilfeldigheter enn skapelses berettigelsen.
Menneskearten er en karbon basert livsform, tilpasset og perfeksjonert etter titusener av år med evolusjon, og som vil fortsette å perfeksjoneres så lenge jordiske og astronomiske forhold tillater det.
Religion som f. eks., buddisme, hinduisme, kristendom, islam, åsatru m.m, kall det hva du vil, er bare et midlrtidig virus i evolusjonen som vil forsvinne over tid.

Anonym sa...

Hei,

Jeg er født i Norge og er fra en familie som var født muslimer, min mor var en åndlig person med en sterk intuisjon godhet og kjærlighet til alle mennesker samme hvilken religion, farge eller kultur de tilhørte, men hun hadde ikke noe dyp forståelse av Islam. Min far var en akademiker og dominerende veredens mann. Jeg vokste opp som alle andre nordmenn, spilte fotball, gik på ski, drømte om å bli noe viktig, men jeg hadde altid en følelse av at det var noe byond hva sansene kunne oppfatte. Jeg hadde en ekstrem ønske av å finne ut meningen med livet. Jeg søkte overalt. Jeg hadde par bare norks venner og var ganske populer på skolen og utenom, men innerst inne følte jeg en sterk lengsel av noe viktigre, dypere, renere, varig. Jeg fikk altid en ro når jeg ba på den muslimske måten selvom jeg bare ba på en mekanisk måte og ikke kjønte de arabiake ordene. Heldigvis var det alderig noe press hjemmenfra.
Jeg har altid hatt en veldig sterk følelse av kortheten av livet og min leting etter sannheten var intens. Jeg leste New Age bøker, fordypet meg i Kristendommen og Kristne helgner. Jeg leste og praktiserte Yoga, meditasjon, Gurdjeff arbeid, krishna Murti, Osho, Zen Buddisme og prøvde å skjønne Kaballa, leste filosofi of psykologi. Jeg var åpen til å lære fra alle og alt. Jeg Sang i rokkegrupper, skrev, drev med div.kunstformer , Flyttet fra Norge i mange år og lette videre etter meningen med livet, jeg hadde venner fra alle religioner, kulturer, folk som ikke trodde på noe Gud eller hadde noe interesse for noe annet enn nytelsen av dette livet, mat, drikke, sex og fest. Jeg bodde 2 år i en kirke og droppet alt, levde enkelt og prøvde å følge sporene til mange kristne, muslimske og helgener av de forsjellige religjoner.

Jeg er ikke ute etter å konvertere noen, men jeg kan bare dele min sannhet.

Etter leting mange, mange år har jeg innsett vi er alle veldig like inni oss. Samme hvilken farge, kultur, land, språk eller klestøy vi bærerat. Vi har alle de Gode og Onde i oss og har muligheten til å handle på en god måte eller dårlig måte og det putter oss ikke i noen religiøs gruppe. Jeg har møtt like mange ignorante mennesker blant Muslimer, som Kristne, Jøder eller ikke troende. Folkk tror på alt de leser og mye av det er løgn og manipulasjon , folk baserer sine liv og hater uskyldige folk ut av hva de leser.
Litt til om min religiøse erfaring. I 1991 fant jeg noe som heter Sufismen som er en den mystiske delen av islam, etter å ha prøvd å praktise den fundementale, organiserte islam med skjegg, hatt og veldig, veldig mye being og 110 % innsatte følte jeg jeg ikke ble berørt på en riktig måte. Men gjennom sufismen har jeg opplevd noe fleste ord ikke kan beskrive.
Det er mange grener i sufismen og det er lett å gå inn i en feil rettning og det kreves å finne den rette grenen med folk som er henger seg opp i lenged på skjegget eller, hatten på hodet eller noe slags hat for noen.
fort:

Anonym sa...

Detter er fort:

Jeg ønsker ikke å si noe galt om noen, men jeg kan starte fra min egen familie som er en god familie og har alderig stjålet fra staten, løyet eller skadet noen, men jeg vil si de ikke har en riktig forståelse av islam, men det er her i Norge og resten av verden muslimer og folk fra ande religioner som ikke har noe anelse av hva deres religion egentlig er. En av den største sykdommene er hykleri idag, men det finnes perler av troende mennesker blant alle religioner, men man må passe på å ikke dømme religionen ut fra slike mennesker som egentlig ikke vet hva hva de driver med. fort...
Å ha skjegg, å ha hijab, eller lue på hodet er den letteste delen av islam, t.o.m en fyllik i gata har skjegg, putt lue på hodet hans så er ikka han muslim.
Jeg skjønner godt at folk har sinte reaksjoner på Islam og muslimer, men man kan ikke dømme ismal utfra lost souls eller utfra ekstremetister som kanskje har blitt hva de har blitt ut deres hjem og familie ble expodert til filler uten grunn, men man kan ikke skylde på islam for de handlingene,spør dere selv om noen hadde kommet hjem til dere og bett dere leve som dem ellers vil dere bli strffet og hvis dere sa imot ble dere muligens drept, om hele familien ble slattet og du overlevde hva ville du ha gjort?? I irak har 2 millioner mennesker død står det noe sted i avisene om det? mange av dem var uskyldige, samme holder på å skj i Afganistan og Norge har brukt Milliarder på krig skriver man eller ser bilder av de uskyldige som døde der? Holecost, Hiroshisma, Nagasaki ble det uskyldige drept, det her ingenting med religion å gjøre. USA lagde stor drama om A.Bomber men hvem har gjort mest skade i verden her også Paelstinerne se på den handlingen? Det er onde mennesker der ute som er maktsyke. I Islam er det ikke lov å drepe uskyldige, Profet Muhammed(Saw) sa ikke engang ødlegg en uskyldig plante.

Her i Norge har men brukt imamer som ble slengt i madrassar som barn fordi familiene var for fattige til å ta seg av dem også kom de hit til dette lendet uten en anelse av verden utenfor for å lære folk om islam. Noen av dem bør ikke snakke for islam heller Abid Raja som egentlig ikke er ekspert på islam og Islams essens.

Jeg er fremdeles en student av livet og prøver med små skritt å tilnærme meg noe som gir meg enrom glede, jeg var veldig berørt av ærligheten av den kovertitten. Jeg ønsker deg lykke til videre, men pass på det er muslimer der ute som ikke vet hva de driver med, jeg stakk selv av fra islam pga dem, pass på å finn pærlene blandt dem og de finnes her og der. PS. jeg må si en ting til før jeg slutter denne novellen...jeg har lært mer islam gjennom nordmenn som kankje ikke tror på noe enn mange muslimer som bare er hyklere. Det dreier seg om hanling ikke snakk, Islam er praktisk. Jeg leste en tittel på en bo engang som sa "God is Verb"

Anonym sa...

Hei
hvis noe tenker å konvertere til Islam husk at Islam en religion av vitenskap og ikke som andre religioner. Allah (Gud) vil at du skal tro på ham med din full vilje og helt overbevist og ikke bare følge etter andre. så les å les men du finner sikkert sannheten .
I koranen skal du finne noen vitenskaplige sannheter som blei oppdaget i forrige århundre som bevis på at koranen er Allahs ord og ikke mennesker .

Jesper sa...

Hallo Valgerd, eller Sofian!

Først la meg bare si at du skriver godt og til dels reflektert. Med tildels mener jeg kun din egen reflektering over at du konverterte, ikke din refleksjon over selve religionen.

Du skriver at "skapelsen er perfekt". Hvorfor i alle dager skal en da omskjæres? Jeg antar at du har gjort det.

Og la oss si helt hypotetisk at mennesket var utviklet litt annerledes enn vi er nå. La oss - fortsatt helt hypotetisk - si at vi ikke hadde albuer og ikke visste bedre, men fortsatt vår samme intelektuelle evne. Hadde skapelsen fortsatt vært perfekt, selv om et ledd til er bedre for oss? Dette er litt søkt, men håper du forstår poenget.

Du skriver også at JV støter fra seg sine egne barn. Hva da med Islam? Spesielt i lys av det du skriver om homoseksualitet og kristendom. Har fortsatt til gode å se noe som helst aksept av homoseksualitet i Islam.

Jeg har mange muslimske venner og har selv lest koranen. Ikke for å konvertere, men for å lære og jeg må si at det er ganske mange ting som er motstridende mot det menneskesynet du fremstiller her. (jeg orker ikke sitere btw, håper du skjønner)

Og en ting jeg lurer på? Du skriver at du søkte etter neo, men fant det aldri før du fant Islam. Vurderte du aldri og bare tro på mennesker og naturen? Altså det gode i naturen.

MvH

Jesper

Anonym sa...

kjempe bra :)

Anonym sa...

Islam er den rette veien, islam er riktig. Med engang du søker den føler du en ubeskrivelig varm tilhørighet. til alle der ute : Alle som ikke følger islams vei og nekter Allahs eksistens vil mildt sagt havne i helvete. han er skaperen av denne verden. han skapte deg meg og absolutt alt rundt deg. sammenlign alle religioner så vil du straks se at islam er riktig. islam er veien. det er vakkert.

Anonym sa...

Mashallah... Hjertelig Velkommen til Islam :-)

Anonym sa...

Har selv konvertert til Islam, er født ateist, oppdratt ateist, men endte opp med å lese toraen og bibelen.. følte en drakraft, men ikke nok til at jeg ville konvertere eller ble overbevist. Da jeg leste koranen til slutt var jeg ikke i tvil om hva jeg vill tro på, og iallfall hvilken måte jeg ville leve på. Så konverterte til Islam. Det er en perfekt tro på mange måter. Men er veldig vanskelig å være muslim i norge fant jeg ut veldig fort.. Utrolig mange mennesker som ikke har peil på noe som helst og uttaler seg i hat og frykt. Man fryker det man ikke kjenner.. ligger rett og slett i menneskets natur.. Det man frykter angriper man.. Godt det finnes mennesker som deg som kan opplyse andre om hva Islam EGENTLIG ER, og ikke det feilaktige bilde man får fra nyhetene og nettsidene. Islam har ingenting med terror å gjøre! Det finnes ingen ond religion, bare onde mennesker!

Anonym sa...

JazakAllah, SubhanAllah, Allhamdulillah.

I am a Muslim ============== I am a Muslim And God I praise For all His blessings My voice I raise In one God I believe No equal has He Lord of the universe Compassionate to me Muhammad the prophet Taught me the way To be honest and truthful Throughout every day The holy Qur'an To life is my guide It's teachings I follow By it I abide Islam my religion Preaches good deeds Mercy and kindness To the right path it leads Upon all humanity God showers His grace Regardless of colour Nationality or race Through working together Our hopes increase To live in a world Full of love and peace I am a Muslim And God I praise For all His blessings Myvoice I raise

Anonym sa...

Hei.
Dette var et veldig flott innlegg av deg.
En av de få jeg har orket å lest helt ut,
Du har funnet Islam som den rette religion og vi får håpe at du holder deg til den og ikke tenker på hva andre mener om det, som jeg ser mange andre gjør. De har lyst på noe men gjør noe annet for å andre fornøyde,

Velkommen til Islam

Anonym sa...

Elhamdulilah for enda flere muslimer. Inshallah det blir enda mer.
Mashallah søster for en flott blog, ble glad for å endelig se en bra blog.

en Hadith
A Hadith on those who Convert to Islam

Our Beloved Prophet MUHAMMAD(Saws) said
Un-Muslim who coverts to Muslim on the day of resurrection the converted Muslims will be given 9 times greater "DARJA".
And "ALLAH" ''The Most Great'' will grant he/she a paradise;

Al-hamdullilah i And we Muslims am proud to Worship "The Most HIGH" "The Most GREAT"

Anonym sa...

mahallah, må si jeg fikk tårer når jeg leste det.Fantastisk skrevet.

Anonym sa...

Stolt av deg!! Veien til himmelen har du nå funnet!

Anonym sa...

MashAllah.
velkommen søster.
er det ikke fantastisk hvor herlig islam er... må si jeg blir litt sjokkert av alle de anonyme som slenger med leppa. syns synd på folk som slenger negative tilbakemeldninger... smålige, sjalue og tilbakestående virker de.
ønsker deg alt godt på din vei.

Anonym sa...

Jeg la merke til at det du sa om metaforer. Det er jo en klassisk nødutgang for apologeter som ut fra sin egen menneskelighet og samtidens oppfatninger ikke ønsker å vedkjenne seg visse sider ved sin religions opprinnelsesskrifter. Jeg minnes noe Basim Ghozlan en gang sa om Hamas, når de skrek at de skulle knuse Vesten: han sa noe sånt som at, det er en metafor for å gi en god klem, eller noe i den duren. Det Hamas ønsket å gjøre var å gi Vesten en god klem. Jeg skulle ønske at jeg hadde det ordrett, for det var et ganske fantastisk utsagn.

Når Muhammed i Koranen sier at syndere skal brenne i helvete; er da også dét en metafor? Betyr det egentlig at han bare er "veldig, veldig skuffa"? Det er langt til fiskeskjær, men du må visst ta årene fatt skal du komme fram før halvmånen blir avløst av solas opplysning. Den foregående setningen er en metafor for at du kommer til å baske deg trøyt, men til ingen nytte:-) -Calle

Anonym sa...

Salam, jeg ble nesten rørt til tårer av innlegget ditt, du klarer virkelig å sette ord på følelser...Islam er så perfekt og så fredelig for enhver sjel at det er vanskelig å beskrive med ord. Men takk for det! det du skriver gjør virkelig susen, jeg føler meg så takknemlig ovenfor Allah for at jeg ble født muslim og for at jeg er en praktiserende muslim, hamdolillah. Håper etnisk norske får mer forståelse for denne verdensreligionen som virker så ukjent for de fleste her til lands..Hadde alle bare forstått hvor mye fred man får i kropp og sjel etter å ha bedd en Salah.
stå på:)
Sofian

Linda sa...

Masha ALLAH! Alhamdulillah!
Jeg skal konvertere selv, Trenger all hjelp jeg kan få!
Mail meg gjerne, uansett hvem du er.

Lindaernst@live.no

Anonym sa...

Er en sikkret å komme til paradis når en tror på allha?

Anonym sa...

Hei!

Jeg er oppvokst i en muslimsk familie i Norge. Altså jeg er en muslim. Men det er så mange tanker som går gjennom hodet, at jeg neon ganger får mistanker om Islam og religioner generelt. Jeg finner rett og slett ikke svarene, på noen spørsmål. Mine foreldre svarer så godt de kan, men jeg har fortsatt mine tanker. Det beste tror jeg er å lese koranen selv, og prøve å tolke koranen logisk.

Innlegget ditt var forresten veldig interessant på en flott måte. Ser ut som du har funnet indre fred og meningen med livet! :-)

Anonym sa...

salam aleikum søster.

Velkommen inn i familien, du har funnet den riktige veien, og setter stor pris på ærligheten din.

Vil ønske deg lykke til med utfordringen som kommer (gjelder jo alle muslimer egentlig da), måtte allah velsigne og profeten saw hjelpe deg, inshallah.

og bare en presisering når du får frekke kommentarer så tenk på hvordan profeten saw svarte. Den riktige veien er å følge profeten muhammed saw og sahabaene ra:)

jazakallah kheir;)

Anonym sa...

Hei Valgard.

Jeg er både født muslim, og har vært tidligere religiøst, og studert på moskeen siden jeg var liten. Jeg har gått i motsatt retning av det du har gjort. Men det er ikke noe jeg kan fortelle til min familie. For da er det bannlysning med en gang. Så du er heldig som kommer fra en så liberal samfunn, at den gir deg rettigheter til å velge religionen, eller livssynn. og offentlig gi utrykk for det For hadde jeg vært i en islamsk domminerende samfunn så ville jeg ha blitt drept, hvis jeg røpte at jeg ikke tror på noe Allah.

Dessuten du snakker om muslimer som hygglige etc. Det er veldig generaliserende gjort fra din side. For hver gang jeg sier min mening om ting som kresje med spes de religiøses mening, så er de ikke fullt så hyggelig. Så jeg og du ser virkeligheten fra 2 forskjellige persspektiver.

Du sier at det er ren idioti å tro på at alt er en tilfeldighhet. Det er like idiotisk å tro at vi er skapt for å bli prøvd ut, når den guden som har skapt oss, kjenner oss bedre enn oss selv. spør du meg:Ø)

For meg høres det ut som om du har kommet som en ny mesias for å reformere islam. Da du forkaster mye av de verdiene som er inngrodd i islamsk sharialov. Dødssom over homofile, drap fo apostersi, steining for utroskap, pisking for ugifte utroer. Er eksempler på noe av sharialoven, som til og med Islamsk forbund ikke har klart å ta fullt avstand fra i Norge. Og som praktiseres mer eller mindre i land der den muslimske kulturen har fått fotfeste. Jeg er selv fra Afghanistan og har kjent barbariet på kroppen.

Men jeg kjenner meg selv igjen om dine føelser om identitetskrisen. Jeg er nå ifølge din nye religion vantro. Og det trives jeg med like godt som du trives i din. Men det eneste er at jeg ikke kan være ærlig å skrive om det i offentligheten med bilde og navn.

Jeg har også mange venner som er i samme situasjon som meg. Å det er så beklagelig at Imamene har ennå ikke klart å hjernvaske min familie om at tror eller tvil er en privat sak. Men hver gang de møter min far så sier de at jeg har blitt for norsk med mine oppførsel.

Noen kan tro at det jeg har skrevet er påfunn. bare fordi jeg er anonym. Men det jeg har skrevet er 100% sant. Men jeg vil bare ikke røpe hvem jeg er.

Godt å høre at noen er lykkelig med å være fri til å være hvem han vil være. Men vær så snill kjemp for at jeg også får den friheten.

lykke til

Valgerd sa...

Takk til alle dere som skriver gode kommentarer. Jeg har ikke alle svar, og jeg syns det er spennende at vi kan mene forskjellig.

Valgerd sa...

Til deg som spør om man kommer til himmelen om man er muslim,
vi tror det, så lenge man gjør så godt man kan, ber og holder seg unna de store syndene, og ber om tilgivelse for resten.

Valgerd sa...

Til den afghanske kvinnen;

Jeg håper du kan få respekt og toleranse for ditt valg, og leve i fred og aksept slik du er. Det fortjener du absolutt. Klem

Valgerd sa...

Til Jesper;
Vi omskjærer fordi det er renslig og et påbud fra Gud. På samme måte som vi klipper håret, negler og vasker oss for å holde oss friske.

Du kan lese mitt innlegg om homofili lenger bak i bloggen. Det finnes også homofile og lesbiske muslimer, en av de mest kjente er Daylee Aballah, som besøkte Norge for noen måneder siden. Han jobber for et senter i USA som kaller seg Muslims for progressive values, du kan google opp siden deres og lese mer om "moderne" muslimer. Da vil du se at det er mange muslimer som viser toleranse for annerledes, mer enn fundamentalistisk tenkning gjør.
Takk for at du leser og skriver! Velkommen igjen.

Vivi sa...

Assalamu Aleykum!

Jeg er veldig glad på dine vegne, Valgerd. Jeg ble født muslim og har større respekt for de som har konvertert til Islam, etter som de har "søkt fram" veien til Islam, og dermed lært mye om det. Fødte muslimer tar Islam for gitt, og de fleste av oss (meg inkludert), bruker veldig lite tid på å lære Quran og Islam, desverre.

Islam står for harmoni, fred og respekt for andre mennesker og religioner. Vi støtter ikke konemishandlere, selvmordsbombere, Al-Qaida, muslimer som dreper muslimer som representerer andre etniske grupper (sunni vs shia) eller jøder. Vi er ikke sinte, men slitne av å bli dømt under samme tak som muslimske psykopater.

Skulle ønske at fordomsfulle mennesker ville ta seg 5 min til å høre vår side av saken, istedet for å ta forhastede, ubegrunnet og til tider idiotiske konklusjoner!

Masse lykke til til deg, Valgerd!

Anonym sa...

salam! ja mmange mennsker er negative og full av fordommer,det skyldes media som kun fokuserer på det negative,media som ikke forstår hva islam står for. fred fred fred hele veien i islam. media tar ut 2 setninger fra koranen,og påstår det de tolker er riktig.en må lese alt og hadith for å forstå islam. jeg selv trur ,om alle hadde vært relgiøse,og praktisert riktig,ville verden vært paradis. det er uvitenhet,som er roten til alt vondt. håper flest mulig leser koranen og forstår,før de skriver negativt.er jo mennsker som har blitt hjernevasket av media,de er full av fordommer. de er rett å slett på villspor.
Du skriver veldig fint,og forklarer fint.du burde skrive bok,alt du har opplevd og følsene mennskene før og etter du ble muslim. beste innlegget jeg har lest på lenge. Jeg er veldig stolt av deg,framover vil jeg bruke deg som eksempel ,hvordan finne rette veien. velkommen til den muslimske verden. takk for innlegget og skriv oftere ..LYKKE TIL SØSTER..

Anonym sa...

hva om VG ogsaa kan skrive en artikkel om : derfor ble jeg en kristen ? PS! DET SKAL VEL IKKE VAERE DISKRIMINERING I NORGE?

Anonym sa...

Hei
Lurer på en ting ang islam. Du sier du valgte den sanne form for religion. Men hva valgte du!.
Sunni eller shia?. Siden du anbefaler å konvertere, så hadde det vært greit med en avklaring her, de kan jo ikke ha rett begge to?.
Regner med at du undersøkte dette nøye, og kan gi meg et svar. På forhånd takk.
Mvh: Tom

Bobby sa...

Flott innlegg!

Ser på meg selv som ateist, men nysgjerrig på religioner utfra et "vitenskapelig" ståsted. Å lære om religionene er etter min mening viktig uansett om man er ateist, agnostiker, muslim, jødisk, kristen, nyreligiøs eller har annen tro. Mye av det du skriver er jeg fullstendig uenig i uten at jeg skal bruke kommentarfeltet her til å starte noen diskusjon omkring det, det viktige er at man lever godt med seg selv og sine omgivelser.

Det jeg vil si er at jeg lever i fred med meg selv, uten noen religion. Leveregler, kjærlighet, og respekt for medmennesker har jeg i høyeste grad selv om det ikke er med utgangspunkt i noen trosretning eller religiøse skrifter.

Uansett, du forklarer ditt syn/din tro og begrunner den godt, så all ære til deg for din konvertering og ditt syn.

La oss håpe kommentarfeltet (og mailboksen din) slipper alt for mange hatefulle og nedsettende kommentarer fra mennesker med fordommer og lignende. Fortsett å blogge selv om du får slike, vi trenger stemmer som din i en debatt som blir mer og mer fiendtlig og hvor "debattanter" tyr til ekstreme argumenter og overgeneraliseringer.

(Beklager om dette postes dobbelt, kommentar-feltet krangler litt med nettleseren min)

Anonym sa...

Stå på, Alla velsigner deg inshalla.

Anonym sa...

Hei, dette var meget interessant å lese, Masha-allah! Hvis jeg skal få lov til å begrense dette til 2 grunner for hvorfor jeg akkurat likte å lese "innlegget"..

1) jeg selv er muslim, litt uvant for meg å være mulsim i Norge da jeg praktisk talt ikke kommer fra et muslimsk land,og det er mange her i Norge som ikke kjenner til det. Jeg selv har vært noe lat ved å følge riktige spor, men det sies at noen lærer ved erfaring = )Det du har skrevet er veldig smitsomt, og det gir meg også en slags inspirasjon til min egen religion

2) Min kjæreste som jeg også skal gifte meg med har nettopp konvertert seg til islam. I likhet med deg ser jeg at han er forvirret, men jeg håper han forstår mer med tiden. dette ble en slag motivasjon for han også:)

Jeg hadde satt veldig stor pris på om du kunne fomidle mer om din reise, og gode råd for fremgang i denne ferden

mvh

en inspirert jente

Anonym sa...

Mashalla.Hjertelig velkommen til Islam.
Lykke til vidrer.

Anonym sa...

Hei

etter å lese ditt innlegg, så tenkte jeg må innrømme at nordmenn er på feil spor....

kan også tenke meg å konvertere til islam

Hamid sa...

Enda et veldig flott innlegg, søster.
Til de som er ikke- muslimer, vil jeg gjerne si at vi som muslimer er det ikke vår plikt å overbevise noen at islam er svaret på sannheten, men vår plikt er å opplyse andre hva er Islam og hva det handler om. Det er opp til en hver å overbevise seg selv. Tilslutt vi jeg gjerne si; det første verset i koranen var ordet Les, og dermed sier jeg til de som søker sannhetten, les.

Til Anette,
Hei og al salam wa alikum
Vi bor også litt utenfor Oslo (6 mil nord for Oslo), ingen lokal moskeen. Min kone er konvertitt også. Vi har samme situasjon som dere. Vi kunne gjerne bli kjent. Du kan gjerne ta kontakt på gooner2004@hotmail.co.uk

Anonym sa...

MASHALLAH.GUD ELSKER DEG 10GANGER MERE SOM EN MOR ELSKER SIT BARN DET ER UBESKRIVELIG HØYT ALLAHUAKBAR.

Anonym sa...

gratulere bror og velkomen til islam.
allahoma hdina alle sammen lima yordi allah swt.

Anonym sa...

MashaAllah, vakkert! vil bare si at du skriver utrolig bra og vil ønsker deg alt godt i livet! El hamdorillah :)

Anonym sa...

Gratulerer ,du er en av guds smarteste skapning
salam alekom .:-)

Jesper sa...

Takk for fint svar.

Vi klipper håret enten for forfengelighet eller fordi det ville vært svært upraktisk om det hadde blitt to meter langt. Det samme gjelder negler. Vi vasker oss fordi vi ikke vil lukte vondt og - som du sier - vil holde oss friske. Det jeg lurte på med omskjæring er fordi du sier skapelsen er perfekt. Likevel omskjæres mann. Det er absolutt ingenting medisinsk som sier at omskjæring er mer renslig eller gjør deg syk om du ikke gjør det.

Jeg har lest om han du sier, forsøkte og å google han, men der fant jeg ingenting.

Alt er vel og bra med moderne muslimer, det er bare det at din holdning angående Islam og homofili kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg kjenner mange moderate muslimer btw. Og mer konservative. de ha blitt det de siste årene.

Anonym sa...

Så bra takk at du valget riktig vei i livet ditt og slam er det den rette for deg her og etterlivet.

takk velgerd.

Anonym sa...

''Jeg leste Koranen og ble stum. Dette var helt klart en hellig bok. Hver gang et spørsmål reiste seg under lesingen, ble det besvart i påfølgende vers. Hvordan kunne "forfatteren" vite akkurat hva jeg ville komme til å tvile på, lure på eller avskrive som sannhet? Hvem kjente meg så godt at jeg ikke hadde noen hemmeligheter eller kunne sette fast det som var skrevet?''

Jeg kjenner meg igjen i dette. Bare for noen dager siden var jeg veldig nedenfor da noe hadde skjedd, og jeg leste koranen for å finne litt ro igjen. Mens jeg resiterte fikk jeg plutselig sterk behov for at Allah swt skulle si til meg at jeg skulle nevne Hans navn. Da resiterte jeg surah Al Hud, og bare i neste vers kunne jeg lese at det stod 'Bismillah'. Og koranen er jo Allahs ord som Han sier at vi skal resitere. SubhanAllah, og det var akkurat det ordet jeg følte jeg hadde behov for å si der og da. Jeg fikk tårer av det hele. Det er som om hele hjertet blir varm og fylt av jeg vet ikke hva, men noe rart og godt.

Zee Shan sa...

Ordet "Hour" er verken hankjønn eller hunkjønn. Det ordet er egentlig et begrep som betyr "companions with wide vision".
At Koranen bruker eksempelet av åker når det gjelder kvinner så er det fordi kvinner skal gi samfunnet "neste generasjon" og de skal oppdra dem i de første leve årene. Et samfunn blir som kvinnene i det samfunnet blir. Derfor har Allah gitt det eksempelet i Koranen og oppfordret oss menneskene å forstå det faktum slik at vi respekterer kvinnen og behandler henne på en slik måte at hun kan gi samfunnet et sunnere "neste generasjon".
Når det gjelder arv til kvinnen så er det verdt å merke seg at i Islam så arver kvinnen to ganger, en gang fra sin døde far og andre gangen fra sin mann (hvis han dør tidligere enn henne, pluss at hun er ikke pliktet til å forsørge noen, verken mannen eller barna. Det er mannen pliktet til. Hvis kvinnen jobber så kan hun bruke pengene sine på akkurat den måten hun vil, siden det er hennes personlige penger, mens mannen er pliktet til å bruke sine penger på familien.
Det er mange spørsmål der ute om Islam. Det er bra at folk spør. For spør man ikke så lærer man ikke.
Dessverre så er det mange imamer også der ute som ikke er i stand til å forklare Islam på koransk måte på grunn av at deres syn er ankret i sin sekt og ikke selve Koranen som da er Allahs siste budskap til mennesket.
Gratulerer til deg Velgard som har forstått at 2+2 er fire :)

religionsviten sa...

hei!

så fint at du har funnet en religion som passer for deg. jeg har også troen på en Gud, og jeg studerer religionsvitenskap, fordi jeg er interessert i å forstå andre mennesker, og fordi jeg er nysgjerrig.

dessverre føler jeg ikke at jeg hører hjemme i noen religion jeg har studert hittil, og hovedgrunnen er at de hellige bøkene, både bibelen og koranen, innholder tvetydigheter. i et sted i koranen og bibelen står det en ting, før det så står det stikk motsatte i en annen del, hvorfor? (eksempel med vin)og for meg er det ikke nok å begrunne det med "gud er mystisk, la det være opp til ham".

dessuten inneholder begge bøkene forskjellsbehandling mellom kjønn. jeg har lest mye i både koranen og bibelen, men ikke alt dessverre.
det er en ting jeg ikke forstår.. du skriver: 'Der Bibelen er to samlinger med historier fra jødedommen (gamle testamentet) og Jesus følgesvenner (nye testamentet) hvor det ikke finnes vitenskapelige bevis for deres sannferdighet eller hvordan de skal tolkes, er Koranen 100% Guds egne ord." ¨
Hvordan kan du vite at det er guds ord med 100 sikkerhet? muhammed selv godkjente aldri den ferdigskrevne utgaven av koranen fordi den ikke ble skrevet fullstendig mens han levde(han var analfabet også, så han kunne ikke godkjent den skrevne versjonen) han var jo den som mottok åpenbaringene.. og han er den siste profet, så i såfall så "visste han best", men når han ikke godkjente koranen...det gjør meg mer skeptisk. dessuten ble koranen skrevet over lengre tid av flere folk, og jeg vet at ikke mennesket er så perfekt at det kan gjengi muhammeds ord korrekt, eller noens ord når det er snakk om så mange ord. og hvorfor er alle hellige bøker så langt som jeg vet, skrevet av menn? vurderer du ikke muligheten for at de skrev den slik de ville tolke den? utifra sine interesser? jeg kan tro på at mohammed motta åpenbaringer, men jeg kan ikke tro at guds ord ble gjengitt riktig. og hvorfor, for å gå innpå kvinner igjen, inneholder koranen beskrivelse av paradiset, for menn,men ikke for kvinner?
kilder er det største problemet for meg. når det gjelder alle hellige tekster, også annet historisk materiale. man kan ikke være altfor skeptisk til alt, men når man baserer store samfunn på noe som mangler bevis, så gjør det meg kritisk.

som sagt , jeg tror på gud og jeg ber til ham, men jeg vet at gud må være mer rettferdig enn slik han fremstår i de hellige bøkene. rettferdighet for meg kan ikke være noe annet en at alle skal behandles likt. jeg vet at gud vet hva som er rett og galt, og vil belønne oss for det gode vi gjør, og straffe oss for det onde vi gjør. og han er lik for alle mennesker og kjønn. og homofili er ikke et onde.. hvorfor skal det være ondt å elske et annet menneske? betyr kjønnet virkelig så mye at det blir sett på som et onde? har det ikke med at homofili i alle tider har blitt sett ned på?
og, igjen, kvinner. det er ikke rettferdig at en mann kan slå sin kone "men ikke for mange slag", for å ta et klassisk eksempel i koranen. bibelen er heller ikke mye bedre når det gjelder likestilling. dette gjør meg skeptisk..
men gud finnes og hører meg og alle mennesker. det er det viktigste.

Anonym sa...

Sviker,man holder seg til sine egne,å den tunge stunden din var kansje ett tegn på at du BURDE ha holdt UT,men neida, SYNS DU ER EN SKAM FOR ALT DET VI KRISTNE STÅR FOR,MEN TROR DET VIL STRAFFE SEG FOR DEG ,FOR GUD VIL STRAFFE OSS ALLE EN DAG ! TA FATT ,DET ER DET DU ER. LYKKE TIL MED DIN GUD.....Næiiii.

Anonym sa...

Gratulerer med å ha funnet din religion. Enig med deg at det er en viktig av livet og dessverre ikke verdsatt nok i det norske samfunnet. Bare en liten pointer. Hinduisme og new age har lite å gjøre med hverandre. New Age folket har lånt aspekter fra hinduisme og det må de gjerne gjøre. At du har beveget deg i dette miljøet er ingen bekreftelse på at du har kunnskap eller kjennskap om eller til hinduisme.

Utlending i Norge.

Anonym sa...

Salaam alle

Har lagt ved noen adresser til bøker om Islam og linker til alternative sider som muslimer har laget.
Mye av det som ikke-muslimer mener er sprøtt i Islam kommer ikke fra Koranen men fra Hadith eller Gamle testamentet i Bibelen via Shariah lovgivningen.

Les og lær.

Kan anbefale boken "Mental Bondage" kan lastes ned gratis her;
http://www.box.net/shared/5tgzvctcf5

I koranen oppfordrer Gud oss til å lese og verifisere alt for oss selv.

Blind tro er blind..

Wassalam Bahr


Gratis norske bøker om Islam til å laste ned:
http://www.box.net/shared/2edk2ms08k

Gratis norske bøker som motbeviser Hadith til å laste ned:
http://www.box.net/shared/vgb9l8ma0h

Free English book on Islam for download in PDF http://www.box.net/shared/5tgzvctcf5
format:
http://www.box.net/shared/jwchv9z400

Free English book refuting Hadith for download in PDF format:


Fire gode linker/Four good links:

http://aididsafar.com/

http://merahza.wordpress.com/

http://www.free-minds.org/

http://aboutquran.com/

Anonym sa...

Hei! Flott at du funnet mening i livet. Jeg bare lurer på hvorfor du snakker arabisk når du snakker til trosfeller? Kan du ikke like greit bruke disse frasene på norsk?

Valgerd sa...

Hei igjen Jesper,
Vi klipper av navlestrengen også, selv om skaperverket er perfekt :D
Å omskjære guttebarn er et påbud Moses fikk, og som har fortsatt å gjelde helt til islam ble åpenbart også. I USA er det standard å omskjære guttebarn etter fødsel, selv om det ikke er et "jødisk" eller "muslimsk" land. Mange blir også omskjært senere pga for trang forhud eller at den blir skadet, ryker eller infisiert.
Det er helt ufarlig å omskjære når det gjøres på en forsvarlig medisinsk måte, og det finnes utstrakt forskning som viser til hygienefordeler. En av dem er mindre livmorhalskreft hos kvinner (deres seksualpartnere) og mindre sprednig av kjønnssykdommer.

Ang progressive muslimer, kan du lese her;
http://www.mpvusa.org/

Takk for tilbakemeldinger!

Valgerd sa...

Hei Anonym som lurer på hvorfor jeg snakker arabisk til trosfeller,

muslimene bruker arabisk fordi Koranen er på arabisk, islam oppstod på den arabiske halvøy og mange av måtene vi hilser og ønsker hverandre det beste på, har blitt internasjonale fraser - på arabisk.
Når jeg sier asalamu aleikum (jeg hilser deg med Guds fred) vil ca 1,5 milliarder muslimer over hele verden forstå dette. Det er med på å fjerne de nasjonale og kulturforskjellene mellom de troende. Fordi alle muslimer må lære seg et minimum av arabisk til å lese bønnen, er det også inkluderende og gjenkjennende å kunne uttrykk som brukes i islamsk teologi som ikke lar seg oversette på en god måte. Et eksempel er "noor", nemlig "gudommelig lys og kjærlighet, hellig kraft, stråling". Alle vet hva noor er :D
Takk for et godt spørsmål!

Valgerd sa...

Til K-low,

Koranen ble skrevet på sin tids språk, nemlig en slags diktform, med bruk av mange metaforer og billedlige forklaringer. For å forstå Koranen trenger man å lære seg både tolkning (tafsir) og historikken, i tillegg til å forstå teologien ut fra et religiøst ståsted (de lærdes forklaringer).
Istedenfor å gå inn på enkeltvers som beskriver straff og vold, vil jeg prøve å skrive et eget innlegg om Koranforståelse. Takk for at du stiller et veldig viktig spørsmål.

Valgerd sa...

salam til nykonverterte og de som tenker på det,

Jeg jobber med en bok der jeg vil fortelle mer om min vei til islam, gi en innføring i det mest grunnleggende innen islamsk teologi og lage en veileder i forhold til å praktisere islam i Norge, som også tar for seg de følsomme temaene ang å være en konvertitt, fra norsk/kristen kultur til islam. Håper å få den ut i løpet av året. Har du noe konkret du ønsker å spørre om, så bare send en e-post.

Valgerd sa...

Hei Tom,

som jeg har svart på før - jeg er sunni, tradisjonell muslim, slik 80% av alle muslimer er. Hvorfor jeg ikke valgte en sekt eller avart av islam, kan du lese i innlegget "shia-Alis parti" lenger bak i bloggen.

Anonym sa...

Salam..MashaAllah... Islam is the best in the World..... InshaAllah

Valgerd sa...

Hei anonym som etterspør blogger om kristendom,

Det er bare å skrive i vei. Denne bloggen har ingenting med VG å gjøre. Den er linket til lesernes blogger, men jeg aner ikke hvem som har forslått det eller hvorfor akkurat denne ble akseptert.
Det er jeg som skriver den og modererer kommentarfeltet.

Valgerd sa...

Til kristne som benekter at man må døpes for å tre inn i himmelriket som kristen, ring en prest og spør. Hørt om hastedåp?

Anonym sa...

Masallah:)Velkommen til islam og er glad at du har voknet opp.... og funnet din riktige vei...

Samira sa...

Asc sister.. Masha allah, blir veldig rørt av å lese innleget ditt.. jeg forstår meg ikke på folk..hvorfor kan dere ikke akkseptere at Islam ikke er så fæl folk vil ha det til...Men jeg antar mennesker vil alltid hate, ikke bry deg om dem, de kan ikke se andre lykkelige...jeg og resten av muslimske kvinner som vet hvordan det virkelig føles å være en troende lykkelig menneske kan førstå hva du går gjennom. Skulle ønske andre kunne sette deg i mine/dine sko, da kan de dømme hva Islam virkelig kan gjøre med/for en person.. ALLHAMDULLILAH 4MAKING ME MUSLIM

Anonym sa...

Elhamdulilah , jeg håper Allah virkelig gir deg mye belønninger både i denne og andre verden og..Gratulerer!!

Lars sa...

Jeg skal begynne med å ikke legge skjul på at jeg er meget negativ til alle religioner og trosretninger.

Du har nå funnet din veg, det skal jeg ikke si noe på eller nekte deg.

Det jeg imidlertid lurer på/utfordrer deg til er om du kommer til å la alle oss andre (majoriteten av befolkningen) få leve i fred med våre overbevisninger.
Kommer du til å akseptere at du bor i ett land med en statskirke med det måtte medføre. Kommer du til å si til dine trosbrødre og søstre at "slik er det i det frie demokratiet Norge" når de er uenig i noe vi gjør her.

Vil du bli brobygger som vil arbeide for et islam som kan sameksistere med et fritt norsk demokrati eller vil du (unnskyld uttrykket) grave deg ned i koranens lover uavhengig av hvordan de bryter/enes med norske lover/levesett?

Anonym sa...

Kunne se at en del av kommentarene er knyttet til enkelte spørsmål som ville ta timevigs å forklare. Andre har vært tema siden mennesker ble skapt og vil sannsynligvis være tema for fremtidige diskusjoner.
Islam er system som må forstås i sin helhet. Det får du ikkje hvis du ikke åpner koranen og sunna bøker (profetens handlinger som skal være en praktisk tolkning av koranen). Problemet er du er programert/gjernevasket til å ikke røre denne type bøker. Forstår at du skal gjør som mor og far sier. Men du har et til alternativ. Du kan gå på bl.a. denne internett siden "http://ahmed-deedat.net/wps/modules.php?name=IslamicMedia&choice=cat&catid=2" der er en god del kunnskap å hente. Debater mellom kunskapsrike kristne og muslimer. Du kan også søke på Dr. Zakir Naik, og høre på hans foredrag/debater. Jeg er nokså sikker på at du kommer til å finne dei svarene du måtte ønske.
Lykke til brødre og søstre!

Tobb sa...

"Der Bibelen er to samlinger med historier fra jødedommen (gamle testamentet) og Jesus følgesvenner (nye testamentet) hvor det ikke finnes vitenskapelige bevis for deres sannferdighet eller hvordan de skal tolkes, er Koranen 100% Guds egne ord. Det finnes utallige bevis for den vitenskapelige sannferdigheten i teksten, spesielt i vitenskapens verden."

Det er riktig at det ikke finnes noen vitenskapelige bevis for historiene i kristendommen (mangelen på bevis er faktisk slående.) Men man kan ikke i samme åndedrett som man påpeker dette hevde at koranen skiller seg i nevneverdig grad fra bibelen ved at det er "100% Guds ord". Det at noen påstår at koranen er "Guds ord" er _ikke_ det samme som at det er vitenskapelig (noe jeg tolker din setning til å hevde, bibelen er ikke vitenskapelig, mens koranen er det fordi det er "Guds ord".)

Videre hevder du at det finnes utallige vitenskapelige bevis på Koranens sannferdighet, kom gjerne med disse. Jeg tror nemlig ikke at noen religion/religiøs tekst passerer vitenskapens "lakmus-test", med mindre man "bøyer" kriteriene for hva som kan kalles vitenskap til å passe med religionen. Det at Koranen inneholder passasjer som virker langt forut for sin tid betyr ikke at de er dette. Kvalifiserte gjetninger har vist seg å stemme godt før, f.eks. Democritus' atomteori, som i senere tid har vist seg å stemme ganske godt. Til tross for dette kan man ikke kalle Democritus' teorier rundt atomer som annet enn gjetting (om så velkvalifisert), siden han ikke hadde noen måte å bevise (eller for den saks skyld oppdage) sine teorier.

På samme måte kan nok enkeltpassasjer fra koranen tolkes som fremut for sin tid, så gjøres denne tolkningen ut fra det vi vet i dag, ikke ut fra hva man kan anta at var kunnskapen på tiden hvor Koranen ble skrevet. I tillegg kommer "confirmation bias", den menneskelige tendensen til å vektlegge den informasjonen som kommer oss til gode.

Alt i alt, fint for deg at du har funnet en religion som passer deg, og fint at du gir et annerledes bilde av Islam enn det vi vanligvis møter i media, for det trengs. Selv har jeg vært nysgjerrig på Koranens budskap, da jeg sitter med et inntrykk av at dette i stor grad blir feilrepresentert i media (en bevegelse tiltrekker seg ikke godt over en milliard mennesker kun basert på religiøs vold og kvinneundertrykkelse.) Men, jeg vil anbefale deg å holde vitenskapen utenfor, for ingen religiøs tekst sin gyldighet/sannhet kan bevises gjennom vitenskapen (og jeg kan ikke skjønne at det skulle være ønskelig, da vitenskap og religion er rake motsetninger, siden det sentrale i religion er troen, mens det sentrale i vitenskapen er tvilen.)

Anonym sa...

For det første så fortsår jeg situasjonen din. Det er alt for mange kristne som dømmer. Og mange menigheter kan en føle som lukket og veldig vanskelig å komme innpå, og så har de pekefingeren...
Jeg ble oppvokst i et "vanlig hjem", uten personlig kristne foreldre. Villi ikke byttet det for noe. Har fått oppleve alle sider ved livet. I eldre dager har jeg truffet mange personlig kristne og jeg hadde store problemer med å forholde meg til en del av dem for de var så lukket og fikk følelsen av at jeg ikke var god nok... Helt til jeg traff en kar som forklarte meg sitt syn. Det viktigeste er hvordan ditt forhold til jesus er, ikke hva alle andre mener og sier. Kjenner mange andre folkeslag som har annen religion som er kjempehyggelig. Desverre finnes det ekstreme i alle religioner og det er dem som er farlige... Gjennom menneskets opprinnelse så har alltid mennesket hatt behov for å ha en tro, jeg er nå personlig kristen og det viktigeste for meg er å behandle ALLE med respekt og nestekjærlighet. Kommer aldri til å dømme noen, kan gjerne si min mening men er ikke opp til meg å si at de lever feil/tror feil. Vi er nok ikke enig i alt med alle men personlig så mener jeg at det må kunne være mulig å behandle hverandre med respekt og nestekjærlighet, uansett tro/hudfarge. Før eller siden så kommer vi opp i situasjoner der vi blir avhenginge av hverandre og da får vi se om tro har noe å si, eller om vi faktisk kan sammarbeide....
Ønsker deg lykke til i livet!

Anonym sa...

det er helt fantastik :)

Anonym sa...

Det er helt utrolig at folk trenger enda å leve etter en bok. Hvis du hadde bare hørt mer på deg selv da ville du funnet svaret fordi svaret for deg ligger i deg. Ikke i en bok ingen gud har skrivet en bok.

Noor sa...

SubhanAllah. Du er alltid velkommen i våre hus, Bror. Mashallah, du bør være stolt og glad. Allah ledet deg på riktig vei.

Anonym sa...

hei Valgerd!

Enten bør man ha muslimske veninner som deg ellers aldri veninner!

Jeg er veldig stolt av deg selv om jeg ikke kjenner deg eller møtt deg i virkeligheten!


jeg er født muslim og dør muslim!
muslimer deler brød og vann med hvit og rent hjerte. vis jeg gir bort en brød, vil ALLAH gi meg dobbelt så mye brød som jeg ga bort.


vis jeg forklarer familien min om historien din så kommer dem til å invitere deg til middag selv om vi ikke skjenner deg:) hver dag vis du vil:) vi muslimer blir aldri lei av å møte mennesker.

Anonym sa...

Statskirker er nok ikke det riktige stedet og lete eter svar. Prøv en vanlig menighet som tar avstand fra hva statskirken står for. En vanlig menighet er et kristent felleskap grunnlagt av kristne som vil spre ordet videre og få flere mennesker på riktig vei. Der vil du få svar på alt. Statskirken er mer strengt og jeg vil ikke si at de står for det bibelen sier. Og akseptere at homofile kan gifte seg er helt på jordet. Islam dømmer folk mye mer enn det vi dømmer dem. Du har havnet på feil spor, og det vil du forstå en dag. Den treenige gud vil ikke si at det er 3 guder. Gud er den eneste guden. Jesus er guds sønn ( altså ikke en gud han er guds redskap). Den hellige ånd, er heller ikke en gud, det er også et redskap gud bruker. KOM MED DIN HELLIGE ÅND GUD, er et sitat ofte brukt under en bønn. Altså guds nærver. Det finnes bare en gud ingen over ingen ved siden av. Derfor er ditt utsagn at gud er 3 guder helt feil.

Javaid sa...

Asalamoalaikom
Gratulerer,for at du har funnet den rette vei,Gudsvei.

w,assalam
Javaid Iqbal

Anonym sa...

I islam så finnes det ikke noe 2 sidig.Det finnes bare en type muslimer det er sunni-muslimer. Ikke noe shia

smagalsomalier sa...

Bra innlegg. Noen rettelser, om jeg tør?

Det er ikke belegg for å påstå at det var Eva som åt først av treet, i islamsk skapelsesberetning. Dét og den troen at Eva ble skapt av Adams ribben er ikke noe som har røtter i Islam, men som har fulgt Islam fra den judeo-kristne tradisjon.

Og, profetantallet er egentlig uvisst i Islam. Vi vet at det står 25 profeter nevnt i Koranen, men ifølge hadithtradisjonene (og Koranen) har det vært sendt en profet til hver sivilisasjon,folk, frem til profeten Muhammad. Så det blir endel.

Ellers, som sagt, veldig bra skrevet. Sitter likevel å tenker på hvordan jeg skal svare tilbake på innlegget om hijab :)

Berømmer deg for at du er den du er, uansett hva muslimer og ikke-muslimer måtte mene om det! Stå på!

Anonym sa...

Jeg må få berømme deg for et fantastisk flott innlegg. Selv er jeg kristen og nokså skeptisk til Islam. Jeg hører jo at islam skal være kjærlighetens religion, men sånn verden er i dag er det vanskelig å forestille seg. Selv er jeg nok litt "redd" for det nye denne religionen representerer for meg. Men det er godt å se at du virkelig har tatt et bevisst valg.

Anonym sa...

SubhanAllah!
Det er ikke alle som er så heldig som finner frem til den rette sti. Hidayat kommer alltid ovenifra.
Jeg har stor forståelse for den indre ro som du nå føler. All redsel og frykt er borte. Everything makes sense. Bredbåndslinjen til Allah (swt) er opprettet. Å tilbe skaperen er prioritet nr 1. Du vil min søster føle at jo mer du tilber skaperen jo nærmere vil du komme ham. Du vil nå begynne å balansere mellom deen og duniya.
Det gleder meg å se at fler og fler får hidayat. At de vender seg mot den rette tro.

Jeg trenger vel egentlig ikke å fortelle deg at du vil møte mye motstand på dennne stien du nå har valgt, but my sister just keep the faith.

I første kapitlet i Koranen forklarer skaperen om folk som tror og folk som ikke tror, folk som later til å tro og folk som gjør shirk (Allah er en og han er alene! Han har ingen over og ingen ved siden) shirk = de som setter noen i lik linje med Gud.
Og selvfølgelig de folka hvor deres hjerter har blitt låst. For dem er det samme hva du sier til dem.

Du ser jo her at mange er kritiske til religionen og kommer med motargumenter for alt du står for. Jeg synes egentlig bare synd på dem siden de ikke veit bedre. Vår plikt er å opplyse dem, men de har alle fri vilje.

Inna lillah Wa inna ileihi rajeeon
(Allah (swt) har skapt oss og vi skal alle tilbake til ham)

Ingen kan fornekte døden! Den vil innhente oss alle! Dommedagen vil komme og da vil skeptikerne, tvilerne, mushrik, munafikeen, og koffar se hvem som hadde rett.

Anonym sa...

Les sure 10,94-95.

Nad sa...

""Til kristne som benekter at man må døpes for å tre inn i himmelriket som kristen, ring en prest og spør. Hørt om hastedåp?""

En prest som har lest Bibelen, vet at røveren ved siden av Jesus på korset kom til paradis uten å være døpt. Og denne invitasjonen kom fra Jesus selv. Man kan derfor ikke si at du MÅ være døpt for å komme til himmelen. Bibelen snakker om to typer "dåp", den åndelige (innse at Jesus er eneste vei til frelse) og den fysiske dåpen (under vann og markere ditt valg).Det at man må døpes for å komme til himmelen, og derfor driver med hastedåp, er noe som er menneskeskapt gjennom kirkens historie. Bibelen sier ikke noe om at dette er nødvendig for å komme til himmelen, det er i såfall presten. Jesus sa at Jesu-riket hører barna til.

Guds fred

Valgerd sa...

Til Lars,
Jeg håper du leser flere av innleggene i bloggen, slik at du ser at jeg er en norsk muslim som verdsetter frihet, demokrati, fred og likestilling. Jeg håper også at bloggen kan bidra til brobygging, og ja-jeg prøver å både sette lys på gode og mindre gode ting, både i det norske samfunnet, likesom blandt muslimene.
Takk for at du leser!

en søster sa...

Aslam alaykom, MashAllah måtte allah veilede deg og oss andre på den riktige måten gjennom livet. Ameen:)

Anonym sa...

Jeg synes det er veldig interessant å lese innlegget ditt. Selv er jeg kristen, og lever som kristen, og kommer aldri til å konvertere til Islam, men har respekt for det valget du har tatt og hvordan du ønsker å leve livet ditt. Skulle ønske vi alle kunne respektere hverandre, for alt vi vil er jo å leve i fred.

Anonym sa...

salamo alykom..
islam er fantastisk religion...!!

Anonym sa...

Utrolig godt skrevet og interessant artikkel.Gleder meg til boka di,håper den kommer ut snarest.....

Anonym sa...

Hei
Tusen takk for et fantastikk innlegg, Ønsker deg velkommen til Islam.
Jeg vil bare si som praktiserende og troende muslim, til de som ikke vet at i selve Koranen (som er guds ord) handler mye om respekt for kvinner, kvinnes rettigheter, tilgivelse. Men dessverre slik er det ikke i alle Muslimsk land. Regler om Sharia ble skrevet ca. 150 år etter at profeten døde. Dermed det har vert sånn at NOEN Imamer el. Ullama har skrevet regler selv, der de legger til en god del. Selv om det er strengt forbud.
Men til den som er skeptisk og ser Islam via vestlig media les en gang Koranen bare for kunnskapsskyld.

Anonym sa...

Hei.
Tusen takk for at du står frem og forteller din historie som konvertert Muslim!!! Synes at det er fasinerende å lese og lære så mye fra din Blogg om Islam og de forskjeller det er mellom Islam og Kristendommen. Virkelig flott at du har så mye selvinnsikt, og i tillegg masse kunnskap om Islam og andre religioner. Jeg har selv mange flotte muslimske venner og aksepterer de som de er. Jeg er selv en ikke-praktiserende Mormoner, som er åpen for andres tros-retninger, og som stort sett aldri diskuterer religion med andre. Synes at det viktigste er å HA EN TRO PÅ EN GUD og prøve å være et godt menneske. Jeg personlig synes at vi ikke på død og liv skal prøve å konvertere andre over til sin egen religion, men kanskje heller vise aksept og forståelse for at en persons valg av religion er riktig for dem. Heller prøve å fokusere på å være en god person, og vise at det finnes "normale" kristne eller muslimer, i denne dømmende verden vi lever i. Hvis man bare kunne slippe å fokusere på alt det gale noen få religiøse mennesker velger å gjøre, og samtidig klarer å sverte en hel religion eller tros-samfunn. Da hadde alt vært så mye enklere.
Lykke til videre med kjempefin blogg!!!
Mvh Mormoner m/muslimske venner

Anonym sa...

asalam aleikum, jeg har også revertert til islam fra kristendommen, islam er det rette for meg. insha allah du vil få et lykkelig liv.

Anonym sa...

La ellah el lalla.muhamed rassol le lah.

welkomen til islam bror.
du er vårt bror og vårt hjerte.

Anonym sa...

Hei
mashalah søster,jeg ville bare takker deg for at du stå opp og fortalte din historia, jeg vil anbefale de som ville vite hva er islam, det er bedre å lese kuran for å forstår godt isam. Alt spørsmål som du lurer på, finnes svar på kuran.

May-Lise sa...

Veldig flott inlegg. Jeg er sammen med en muslimsk mann og bor for tiden i Tyrkia. Har det siste aaret begynnt aa intressere meg for İslam. Jeg er da etnisk norsk og baade dopt aa konfirmert i den Norske stats kirken. Jeg er paa ''Leit etter meg selv'' aa synes det er veldig vanskelig. Det jeg har laert saa langt om muslimer som mennesker,deres levemaate samt religionen İslam og guden Allah, virker og vaere den rette veien for meg aa gaa. Men saaklart jeg er ung og har i den sammnheng mott meget stor motgang naar jeg soker folks mening og visdom om religionen. Folk spor hvordan hvorfor osv, men jeg klarer aldrig og komme med et klart svar. Jeg foler meg stirret i sernk, av aa til foles det nesten som djevelen kommer og spiser meg opp innvendig. Jeg har nylig begynnt aa lese litt fra koranen, noe som jeg kun finner paa engelsk, det gjor helhets intrykket noe vanskelig da der er mange store og dype ord som er vanskelşig for meg og oversette uten ordbok eller data tilgang. Vel jeg skriver aa skriver foler det hele ble litt rotete. Men tenker at karnsje Du som etnisk norsk og muslim kan gi meg noen ''nybegynner tips'' paa veien. Jeg har lest mange blogger og vert innom noen forum, men dette innlegget traff meg midt i hjertet. Haaper paa neon kloke og hjelpende ord fra deg. Svar meg gjerne paa mail ( mayliseedvardsen@hotmail.com ) Ha en fortsatt fin helg. Mvh. May-lise

JulienBrightside sa...

Hyggelig at du fant et sted du føler du hører hjemme.

Anonym sa...

SalamAleikom Kjære søster :) MashAllah måtte Allah gjøre livet enklere for deg, og InshAllah gi deg Paradis!Digget innlegget ditt til 1000! Synes det er så trist at folk dømmer Islam utifra Muslimene. SubhanAllah. Fast Leser her! ^^

- Fatimah'

Anonym sa...

Spør egentlig bare av ren nysgjerrighet, men når du oppsøkte andre kirkesamfunn, hvorfor gikk du da ikke til den katolske kirke? Du vet, den eldste, største og mest utbredte formen for kristendom...

Anonym sa...

Assalam.
Det er en vakker historie,hvordan du ble muslim. Jeg har merket at selv muslimer, da mener jeg de som er født/oppvokste i spesielt vestlige land gjennomgår en 'rebirth' av islam. Noe som r positivt, man søker kunnskap og forstår religionen, uten å ta noe for gitt.

Husker du sa noe om bloggen din, på Mattias Gardell debatt om islamofobi ikveld. Tenkte å sjekke den ut:-)

Videre vil jeg bare si, stå på! Bloggen din er viktig!

Noe annet jeg ville si; Jeg synes ikke man skal kategorisere folk, som en med hijab, eller en uten hijab, handlingene bør være i fokus. Det er et personlig valg, i utgangspunktet. Det er en annen sak at de som går med hijab fort blir 'synlige' og dermed lettere å uttale seg om. Uansett, Only God can judge. Og Han er nåderik og barmhjertig!

Hilsen - your fellow muslim sister:-)

hilovs sa...

Gud ga meg hjerne for at jeg skal kunne tenke og analysere og jeg kan ikke forstå hvordan kan Allah være god hvis hans "hoved" profet var en drapsmann og voldtok kvinner? Hvordan kan Allah være god hvis han sier at ekte muslim må drepe vantro? Er ikke det normalt i muslimske land at eldre menn gifter sen med jenter på 12 år osv.. Jeg høres kanskje provoserende ut men sånne ting som godtatt pedofili provoserer meg. I Bibel står det at Gud er bare lys og at det finnes ingen mørke i Han.. Når jeg leser Bibel jeg ser at både det Jesus gjorde og sa var faktisk bekreftelse på at det finnes ingen mørke i Ham. For noe år siden jeg tok imot Jesus. Gud selv ga meg tro på at "For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv" Ber om at du skal oppleve Jesus i hjerte ditt og få fred som bare Jesus kan gi.

Markus sa...

Hei,først og fremst vil jeg starte med og si at det er veldig synd på deg. Det er dette vi alle er redde for, og nok engang beviser du at Norge er på villspor. Gratulerer for at du gjør det så jævla obvious for resten av oss. Men whatever floats your boat... Skuffende, meget skuffende

ado sa...

Synes det er litt ironisk at du mener alle som tror vår eksistens er en tilfeldighet er komplette idioter.
Hvor langt tror du vi hadde kommet i dagens samfunn hadde det ikke hadde vært for vitenskapen?
I mange år har forskere og vitenskapsmenn viet livet sitt til å finne årsaken til vår eksistens og alt rundt oss, mens religiøse ikke har løftet en finger for å finne ut hvor sann troen dere så blindt stoler på faktisk er.
Og likevel tør du og kalle ikke-religiøse for idioter? Mennesker, og alle andre dyrearter, er så perfeksjonerte som vi er idag takket være millioner av års utvikling.
Kun de beste og mest nødvendige egenskaper er ført videre, til det vi er idag gjenstår. Det er ingen tilfeldighet, men evolusjon min venn.
I mine øyne er ignorante religiøse, som nekter å annerkjenne sannheten større idioter enn de som baserer sin tro på år med forskning og fornuftighet.

gunnar sa...

Dessverre er det nok mange som har et stereotypt bilde av islam. Dessverre er det nok også mange som har et stereotypt bilde av kristendommen.

Det som vel er likt ved kristendommen og islam er at ulike prester vil gi ulike svar og ulike imamer vil gi ulike svar.

Derfor er det ikke alltid like enkelt å sammenligne de to religionene. Siden de mest ekstreme meningene gjerne får spalteplass i avisene kan man lett få et feil bilde av en religion.
Men for å komme med noen innspill til dine punkter om hva som skiller kristendom og islam, vil jeg gjerne si noe som kristen.

Jeg kan sikkert gi deg en liste med hundrevis av prester du kan ringe, og som vil svare at alle kommer til himmelen uansett om de er døpt eller ikke. Så kan du sikkert finne like mange prester som mener det motsatte. Jeg gjetter på at man også finner imamer som er uenige. Så det blir litt rart å sammenligne liberal islam med konservativ kristendom. Det som er essensen i kristendommen er at vi kommer til himmelen fordi Jesus døde på korset.
Du finner sikkert prester som fremstiller seksualiteten som en trussel som skal tøyles, men finner du ikke også imamer som sier det samme? De prestene jeg vet om mener iallfall at sex er en guds gave til menneskene. Det er synd at du har fått et kjipt bilde av kristendommen, der har selvfølgelig jeg og alle andre kristne et ansvar for å oppklare.
Jeg ber forresten direkte til Gud, han er jo min far.

Vi kristne mener iallfall at Jesus omtaler seg som noe mer enn bare et menneske, du kan lese hva Anfin Skaaheim skriver om dette hvis du er interessert: http://jesusnet.no/article.php?id=333

Torstein sa...

Hei :-)

Jeg er kristen, og leste ditt bloggstykke med interesse. Jeg må vel si at det var leit at du ikke fant Gud i noen av de kirkene du besøkte, og for å være helt ærlig så har jeg følt meg litt fremmed selv i enkelte kirkesamfunn. Likevel fant jeg mitt eget forhold til Gud som jeg setter som det høyeste. Et forhold med Gud selv, ikke med kirken som institusjon.

Listen med forskjeller mellom kristendom og islam må jeg derfor protestere litt på. Nesten ved samtlige punkter vil jeg si at kristendom ikke nødvendigvis stemmer med din oppfatning.

1. Treenigheten - hva betyr det at Gud er tre og én på en gang? Kirken har diskutert frem og tilbake i 2000 år uten å bli helt enige, så du finner garantert mange kristne retninger som du kan være enige med.

2. De aller fleste protestantiske/evangeliske kirkesamfunn ber kun direkte til Gud, og det er heller ikke fremmed for katolikker.

3. Det riktig at GT og NT er forskjellige bøker, og vitenskapelige bevis for deres sannferdighet er få. Likevel har noen moderne fundamentalister konstruert alle slags "vitenskapelige bevis" for at Bibelen er sann, basert på tallteori og arkeologi og kjemi og hvem vet hva. Det samme har nok skjedd med Koranen. Uansett koker det ned til et spørsmål og tro, både for kristne og muslimer.

4. Hva Jesus sa og trodde om seg selv blir igjen et spørsmål om tro. Men at kirken i de første 200 år var en undertrykkende maktdominant institusjon faller på sin egen urimelighet for enhver som har lest historie om dette tidsrommet.

5. Kirken som institusjon er gjort skyldig i mange maktovergrep gjennom historien (alle etter år 300), men kirken som institusjon definerer ikke en kristen sitt forhold til Gud. Det samme religiøse maktmisbruket er da minst like aktuelt i muslimske land.

6. Jeg liker dette sitatet av "Arn" i Jan Guillou sine bøker om tempelridderen (etter hukommelsen): "De (muslimene) er akkurat som oss; noen er gode, noen er onde."

7. Slik er da idealet for kristne også...

8. Du har vel rett i at betydelige kirkesamfunn (les: katolisisme, calvinister og noen lutheranere) har forestillinger om helvete som er vanskelig å forene med en god og barmhjertig Gud som elsker menneskene. Likevel vil nesten alle disse kirkesamfunnene være enige i at det ikke finnes fortapelse utover den vi (i fellesskap) lager selv. Så et spørsmål om individuell behandling er det kanskje, men prinsippet er da ganske likt. I tillegg er det flere teologer som argumenterer for at helvete ikke er en evig tortur, og temaet er generelt omdiskutert.

9. Seksuell lyst og utfoldelse er ikke noe skambelagt begjær i Islam? Er du virkelig helt sikker? Etter alle praktiske målemerker er Islam langt strengere enn kristendom på området, og muslimske samfunn blir jo fullstendig tullerusk hvis det er noen som viser hud. Men hva et samfunn av religiøse mennesker mener er naturligvis ikke ekvivalent med hva religionens ideal er. I Bibelen er det faktisk endel erotiske tekster og tekster med erotiske undertoner, og selv om seksualitet er forebeholdt ekteskapet betyr ikke det at seksualitet i seg selv er synd, tvert imot. Det er ikke alle kirker som har klosterlivet som ideal, for å si det sånn.


Forøvrig tillykke med din åndelige vandring, og håper du finner fred med den gode Gud, hvordan det nå enn viser seg å være.