mandag 10. januar 2011

Nye og gamle tanker om hijab

Som jeg har skrevet om i fjor, var jeg i en prosess hvor jeg ønsket å frigjøre meg fra det klassiske muslimske klesplagget hijab. "Farvel fundamentalisme, velkommen reformasjon" ble en godt lest post, som fikk mange tilbakemeldinger. Det skulle vise seg at det ikke var så lett å ta den av. Resultatet ble at jeg har båret den frem til nå. Det er mange grunner til dette, og siden jeg har blitt spurt av flere om å fortelle litt mer om denne tiden, tenkte jeg at det kunne være rett øyeblikk nå.

For det første må jeg si at religion og tilhørighet er to faktorer som påvirker mennesket i stor grad. Hvem du er og hva du tror på, er grunnleggende ved identiteten og den sosiale posisjonen i samfunnet. Det er på ulike vis slik de fleste av oss speiles av andre, og gir oss en bekreftelse på hvem vi er. Ingen er bare sin egen kjerne slik vi kom til verden, vi har en plass i vår familie, gruppe, hvor vi jobber og hvor vi bor. De fleste går igjennom forandring i livet og vi utvikler oss, men en konvertering er et stort hopp over til noe helt annet. Og den forandringen har satt sine spor, både på godt og vondt.

Der kristendommen har vært igjennom en reformasjon og i dag drives i mange varianter, fra konservative sektsamfunn til en moderne statskirke, finnes det en sosial aksept på at det er mange måter å være kristen på. Veldig mange nordmenn går rundt og identifiserer seg som kristne, selv om de praktisk talt ikke har annet enn "barnetroen" i behold og ønsker å benytte seg av kirkens sakramenter rundt dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Kirken har blitt en del av vår kulturarv, og religiøsiteten kommer ikke alltid frem i like stor grad.

Islam i seg selv har ikke gått igjennom denne reformasjonen. Muslimske land med en islamsk kulturarv har gått igjennom utvikling, modernisering og søker et balansert uttrykk for statsreligion. Med unntak av noen få stater, ser vi et ønske om å tilhøre den frie og demokratiske verden. Siden mange muslimer er på vandring, og har bosatt seg i ikke-muslimske land de siste tredve åra, har det vokst frem en nyreligiøsitet som ikke har religiøs eller kulturell forankring i Europa. Den bygger på en liten del av muslimenes egen praksis og tradisjon, men mest på behovet for identitetsstolthet og ny, religiøs opplæring av mer fundamentalistisk karakter enn disse kjenner fra sine forfedre. Resultatet er ofte kalt euroislam eller neoislam. Jeg kaller det klassisk islam, men annerkjenner at den er fundamentalistisk, tidvis ekstrem og ofte skremmende politisk. Jeg bruker ordet skremmende fordi den politiske agendaen ikke går på deltagelse i lokalsamfunnet og bevaring av de demokratiske verdier, men snarere dreier seg om midt-østen konflikter og en oppfattelse av et globalt "korstog" mot muslimene (ala Bin Laden).
Den farlige utviklingen er at mange av disse europeiske muslimene, og spesielt de som blir født her, mangler en muslimsk kulturbakgrunn. Deres foreldre kom til Europa uten hijab, uten hat og opplevelse av diskriminering, men med et ønske om å søke jobb, leve i fred og delta aktivt i samfunnet. For mange har dette lykkes. For andre har det feilet stort. Historien viser at muslimene spesielt har måttet tåle mye urettferdig behandling og oppleve mye diskriminering. Det vokste frem en motstand mot "det frie samfunnet" som tydeligvis skilte mellom hvem som skulle få nyte godt av godene, og det ble tørket støv av gammelt verdisyn som ble forstått som deres "røtter". Når dette ble tatt ut av den kulturelle sammenhengen det oppsto i, og drevet i en mer ekstrem form enn før, utviklet det seg en innbitt, altomfattende form for livssyn. Nå var ikke islam bare noe de trodde på, men noe de var. De var først og fremst muslimer (fremfor mennesker som i individer), og kampen for å sikre sine religiøse rettigheter og følge Guds påbud - ble viktigere enn noe annet. Religionsfriheten ble brukt til å skape en ny religiøs ufrihet, fordi uviklingen ble polarisert og kategorisert. Religion er tydelig, sterkt, gir mange praktiske fordeler og ikke minst, gir en 100% skuddsikker identitet. Med et slikt livssyn økte konfliktene mellom muslimene og ikke-muslimene, noe jeg ikke skal bedømme som riktig eller feil, men en naturlig utvikling av de prosessene som samfunnet la til rette for.

Ok, og her kommer endelig poenget. Hijab, som en gang for lenge siden kun ble brukt av "fine fruer", og var noe de troende ble pålagt av profeten (via Gud, via Koranen), men som de fleste hadde funnet moderne og kulturelle tilpasninger på, ble nå standarisert til å gjelde 1 type dekkelse. En konform altdekkende uniform, hvor hvert eneste hårstrå skulle skjules, sammen med ermer, føtter og kroppsfigur.
Hijaben, gjennom ønsket om tydelig identitet og stor påvirkning fra religiøse ledere i fundamentalistiske diktaturstater som Iran og Saudi-Arabia, ble presentert som drakten til himmelriket, den eneste rette for en ærbar og Gudfryktig muslimsk kvinne. Symbolet fikk så sterk makt at det i dag fungerer som en enten eller, for mange muslimer. Bærer du hijab blir du vist offentlig respekt og høflighet, som å bli gitt et ledig sete på bussen fremfor ikke-bærere, og du blir godt gift hvis du viser frem en "korrekt religiøs praksis", som å utføre sine fem daglige pliktige bønn på tiden (i allefall si at man gjør det), være ikke-prangende i det offentlige rom, adlyde sin familie (far, brødre) og senere sin ektemann, søke å finne lykken i hjemmet, fremfor å ferdes "unødvendig" utendørs "uten mål og mening".

Jeg har lest mye om hvordan de første muslimene fikk åpenbart islam, og om hvordan profeten og hans følgesvenner levde. I tillegg kjenner vi den arabiske kulturen og kan lese om samfunnsstrukturer, historie og hendelser som fant sted. Det danner et bilde av en helt annen form for religiøs praktisering og tro, enn den tidligere beskrevet euroislam/neoislam. Der hvor Guds nåde sto helt sentralt, har nå et mer dømmende bilde av Gud blitt presentert. Der profeten lærte bort tilgivelse, tålmodighet, støtte, ydmykhet og å leve "fred" som et eksempel på Guds vilje, snakker de lærde i dag med tordentalestemme om straff, fordømmelse, utvisning og helvetet. Selvfølgelig er ikke dette så kategorisk som at alt var bedre før i tiden, men jeg leter fortsatt etter lærde som misjonerer mildhet og frihet. Jeg leter ennå.

Så hva har dette med min hijab å gjøre? Jo, da jeg publiserte i bloggen at jeg ville slutte å bære dette symbolet på fundamentalisme og en måte å forstå islam på som jeg ikke støtter meg bak, begynte mitt eget fundament å bevege seg. Hvem var jeg nå? Hvordan kunne jeg vise frem min glede og stolthet over å være konvertert muslim når det ikke syntes utenpå? Hvordan skulle jeg takle å bli stemplet som avhopper og svak? Og værst av alt, gjorde jeg feil? Ble jeg sendt til helvetet nå?

Ingen har tatt meg hardt i armen eller ristet meg, for å true den på igjen. Men de subtile kommentarene, blikkene, og "the silent treatment" har virket. Jeg skal gi deg noen konkrete eksempler;

"Jeg dømmer deg ikke, det er Allah swt som dømmer".
I en slik kommentar fristiller personen seg fra å ta ansvar for om handlingen er rett eller gal, men legger inn en oppmerksomhetsgjøring/indirekte trussel om at det er Gud som skal dømme, og (implisitt) du kjenner min mening og hva jeg tror at Han kommer til å synes om dette.
Slik jeg oppfatter kommentaren sies det at Gud skal dømme deg (det gjelder jo alle, men siden eksempelet brukes i forhold til en konkret handling, som igjen er omstridt) og Koranen sier at kvinner skal bære hijab, derfor vil du få din straff.

En slik liten, "uskyldig" kommentar, kan derfor være ganske skummel. En annen kan være;

"Du må bare gjøre det som du føler rett. Senere kan du kanskje ta den på igjen".
Her ilegges det en forståelse av at personen mener du (jeg) feiler. De forkler sin korrigering/irettesettelse med å fortelle at vi alle har fri vilje og har rett til å gjøre det vi vil. Men den friheten er ikke absolutt, siden det raskt legges til at denne type oppførsel senere kan rettes opp. Implisitt  - handlingen er feil.

"Du er så søt med hijab", "Du er så flink som bærer hijab", "Du er så sterk som bærer hijab som norsk konveritt", "Du er modig", "Du kler deg så bra", "Jeg er stolt av deg", er alle uttrykk for betinget kjærlighet og støtte. Jeg ER disse tingene så lenge jeg gjør en "korrekt" handling. Implisitt det er handlingen som belønnes, ikke jeg som person. Bekreftelse og positiv psykologi kan være motiverende og positiv hvis den bygger på det frie, invidividuelle valget. Men jeg oppfatter det som manipulerende, kontrollerende og betinget når du bare får skryt for å være god i kommentargiverens øyne.

Beskrivelser av andre som "ikke så veldig religiøs" eller "men hun bruker ikke hijab da", er også dømmende uttrykk for at muslimer uten hijab ikke er bra nok, eller enda værre - syndende. Nå er det riktignok beskrevet i Koranen at det er en føring for kvinner å kle seg anstendig og skjule sin byste. Men det finnes ingen beskrivelser i historien at profeten tillot mobbing eller utførte straffetiltak mot kvinner som viste hodehåret sitt. Vold, bøtelegging, fengsling og sosial utstøting hører fundamentalistiske diktaturvelder til, ikke ekte islam.

Neoislamhijaben er tett som ei potte med to, tre tøy lag surret hardt rundt hodet. På profetens tid kastet de et stort klede om seg når de gikk ut i offentligheten, mens mange kvinner i dag tilbringer store deler av sin våkne tilstand med hodet innpakket som vakum. Det sier seg selv at det ikke kan være sunt i lengden. Jeg har flere ganger sett kvinner med så stort hårtap som min bestemor på 97 har, etter ti-tyve år med tett hijab. Nå gjelder ikke dette alle, og som min frisør sier at skandinaviske hårrøtter løsner nok lettere enn somalske/afrikanske, som er av en annen struktur.

Å gi gaver er også en form for manipulering, når målet er å henfalle seg til en viss oppførsel eller innfri forventninger. Jeg har fått mange vakre hijaber, bøker om islam, tilbud om å skrive bøker, drive grupper, ha påvirkning på prosesser i miljøet som jeg er interesserer meg for. Positiv manipulering kan hjelpe hvis foreldre for eksempel gir tenåringen førerkort mot at han ikke begynner å røyke, som er en sunn ting å gjøre. Ikke bare fordi foreldrene verdisynmessig mener at røyk er feil, men fordi det er vitenskapelig bevist at røyking er helsefarlig og tar liv. Når mennesker manipuleres til å handle på en måte som passer andre best, ligger det en ufrihet i det som jeg ikke får til å rime med Guds åndelige form og kjærlighet, slik jeg kjenner Ham.

Et enda tydeligere pressmiddel er menns kjærlighet. En far eller en mann som ikke kan godta at kvinnen går uten hijab. Han begrunner sitt krav om "det beste for henne, siden Gud har pålagt det", men hvis han var ærlig med seg selv og Gud, ville han måtte innrømme at det lå mer enn som så bak kravet. Sosial status, annerkjennelse, respekt (falsk) fra andre, kultur og ære er en oppskrift på mye ufrihet for kvinner.
Hvordan skal en mann klare å stå i mot det sosiale presset fra sine egne hvis hans kone ikke bruker hijab? "Hvorfor får du henne ikke til å gjøre det som er rett?", "Hvordan kan du akseptere det?", "Skill deg fra henne" (og det er en ofte brukt trussel, som også skjer), "For en skam", "Du må prøve å få dem på "rett vei"". Folk sparer seg ikke for å "veilede" andre, og har totalt mistforsått hva profeten mente med forsiktig veiledning til de villfarne. Nå tvangsveiledes du til fundamentalisme i den grad at det kalles forfølgelse, trakkasering, psykisk vold, mobbing og sosial utstøting. "Brenne i helvetet" er ikke vakre ord, uansett hvor mange ganger du har hørt dem, skremmer det.

Hvordan skal en datter bli godt gift om hennes rykte er "men hun bruker jo ikke hijab en gang"?
Og profeten nevnte i en fortelling at man giftet seg av skjønnhet, rikdom eller religiøsitet, og det beste for oss var å velge den religiøse. Så da har hijaben også blitt en billett til et godt ekteskap, dessverre. For med hijaben viser man offentlig at man er så utrolig religiøs. Men jeg siterer en ansatt ved et senter for ungdom og seksualitet; "du aner ikke hvor mye chlamydia som befinner seg under burkaene". Selvfølgelig legger man opp til en voldsom dobbeltmoral, når man blir presset til å late som om man er noe man ikke er.

Noe som gjør meg enda tristere er den manglende debatten rundt fri vilje. Vi ser ofte muslimske kvinner stå frem med "det er mitt valg" plakater, de er så stolte og glade for den friheten hijaben symboliserer for dem, og sin muslimske identitet. Men hvor fritt er egentlig dette valget, psykologisk sett? "God krok skal tidlig krøkes", er et gammelt uttrykk. Barna ser at mor bærer hijab, hører om den muslimske plikten det er å bære hijab, bruker den når de ber, går til moskeen, får høre at det er de ærbare, rene, beste muslimene som bærer hijab. Har man da egentlig et reelt valg? Har man smakt på følelsen av betinget kjærlighet over å ha valgt det eneste (rette) valget? Klart man elsker hijaben, så lenge det ikke plager deg å bære den. Men det øyeblikket du av en eller annen grunn ikke kan eller vil bære den, da får du smake på folks reaksjoner, som er alt annet enn kjærlige. Da avslører de "gode muslimene" seg, som lite tolerante og sladrende bedrevitere. En kvinne måtte en periode "løsne" på hijaben på grunn av et operasjonssår i halsen. Ikke uventet kom det kraftig kritikk. Den første tanken var "du gjør feil", fremfor å observere at "hun og jeg gjør forskjellige ting". Hva i dette indikerer "det finnes ingen tvang i religionen" (fra Koranen), og "alle må velge selv". Friheten de later som de støtter er ikke tilstede, og ufriheten stammer ikke fra Guds kjærlighet og nåde. Den stammer fra dem selv og egen sosiokultur. Når barn på 7-9 år "ønsker å gå med hijab", mener jeg at det foreldrenes ansvar å vise dem omsorg og veiledning med å si "nei, det får du ikke lov til. Hijab og tildekning gjelder for kvinner over kjønnsmoden alder, du er et barn - gå ut og lek".

Ja, så da er det jo bare å kaste hijaben da vel? Tydeligvis er det ikke det.
Som konvertitt er man allerede delvis utstøtt fra det norske samfunnet og i allefall tydelig merket som annerledes. Å snu helomvendig på klesfronten for andre gang, er ikke bare forvirrende for en selv, men også et signal om at jeg tok feil første gang. Som igjen er å tape ansikt ovenfor de som uttrykte sin misnøye med hijabvalget. Slikt bringer en følelse av skam med seg. Men fjellvettregel nr 8 sier: "Vend i tide. Det er ingen skam å snu". Og som norsk muslim, må jeg si meg enig.

Den psykiske og sosiale belastningen hijab har vært for meg, i tillegg til en ekteskapserfaring hvor hijab var et absolutt krav, har bidratt til redusert helsetilstand. I tillegg har jeg fått D-vitaminmangel og økt håravfall (noe som forøvrig rammer svært mange muslimske kvinner, men er tabu å snakke om). Flass og hodebunnseksem er heller ikke ukjente problemer.  Jeg har også fått oppleve angst, depresjon og isolasjon. Det er ikke første gang at helsefaglige har anbefalt meg å ta den av, men det er første gang jeg lytter til dem og tar det på alvor.

Hvis Gud er god, som vi må ha som en forutsetning for å tro på kjærligheten i Skaperverket, og Han er den mest nåderike, som tilgir og bare vil oss vel. Det finnes fritak for alle regler i islam, for den som er syk, svak eller trenger Hans nåde. Den som blir syk av faste, får ikke lov til å faste. Den som ikke har penger eller helse til å reise til hajj, trenger ikke reise. Derfor stoler jeg på min Gud og min Skaper, at jeg som får redusert helse av hijabbruk, kan få slippe å bære den. For sikkerhets skyld ber jeg om tilgivelse. Ikke fordi jeg mener eller tror jeg tar et feil valg, men fordi jeg innser min begrensning som menneske. Jeg holder muligheten åpen for at jeg kan ta feil. Jeg har ikke snakket med Gud personlig (og det har kanskje ikke du heller?), og menneskelig tro vil alltid innebære noe tvil som en del av troen. Ikke på Hans eksistens, men på hva Han egentlig ønsker for oss.

Hijab og religiøs praksis er, og skal være, et individuelt valg. Så la det være det for alle. Ære være de som både bruker og ikke bruker, ære være de som tror og kjemper for godhet.
Så håper jeg Gud tilgir oss alle for våre tilkortkommenheter, for alle har vi visserlig nok av dem.

Illustrasjonsbildet er ikke av forfatteren.

88 kommentarer:

Anonym sa...

så godt skrevet :-) utrolig sant og veldig gode orde valg. Jeg selv bruker ikke hidjab og jeg bare jeg bestemmer når eventuelt skall begynne med den :-) tror ikke den kan dømme hvor sterk du er i troen min heller forde jeg har også sett de som bruker den men er svak i sin tro eller hoser har jeg også sett brukt den :-) hva man har i hjerte og man tror fra der og følge det man skall så håper jeg på aksept fra allah og tilgivelse :-) jeg er stolt av og vare muslim er det beste valget jeg noen gang har tatt :-) hamduli stå på du :-) du er utrolig ærlig og står for det det skall du ha full seks for og inchalla så akseptér allah skjære søs :-) men jeg tror det viktig er hva man har i hjerte :-) stor klem til deg :-)

Anonym sa...

Utrolig bra hva du har skrevet! Du har skrevet, formulert og forklart på en veldig god måte :)
'Hijab' betyr dessuten noe sånt som 'forheng', ikke 'hodeplagg'. Hodeplagget er, som bl.a. Leila Ahmed skriver om, en kulturell skikk nedarvet fra de jødiske og kristne kvinnene fra profetens tid, og derf...or ser man jo bruk av hodeplagg blant både kristne, jøder, muslimer og andre også per idag, hvilket vil si at det ikke er et religiøst identifikasjons-plagg, men bare en måte å kle seg anstendig på som kvinner har benyttet seg av gjennom århundre. i Koranen er det snakk om hijab, og da må man vise til at betydningen av ordet(oversettelse fra arabisk til norsk) er 'forheng', det er rett og slett snakk om å kle seg anstendig og ikke vise seg frem for det motsatte kjønn. Om man ser seg rundt, så skjønner man at det er mulig å gjennomføre det anstendige klesvalget uten å måtte ha hodeplagget, selvfølgelig er det opp til hver enkelt hvordan de velger å gjøre dette eller hva de anser som nødvendig ;) Vi er alle like mye verdt for Allah, alhamdulilah : )
(Hilsen Religionshistorie-student)

Magne D. Antonsen sa...

Hei Valgerd, Magne fra VG Nett her. Nå har jeg lagt innlegget ditt på Lesernes VG som en av dagens anbefalinger.

Anonym sa...

Hm, du kan ha et lite poeng der.. men, det står i Koranen at hvis en kvinne ikke dekker til håret sitt, vil hun henge etter hårstråene sine over brannen i helvete! Prøv å tolke deg ut av det?

Og forresten, det er kjempefint at du har sett den rette vei og konvertert :) Lykke til videre.

Anonym sa...

Leste ditt innlegg med interesse, - veldig reflektert og gjennomtenkt på mange plan !
Jeg er både belest og kan endel arabisk samt at jeg har bodd flere år i midtøsten. Kjenner, over gjennomsnittet til ,både islam og dens religiøse praksis. Må si at jeg kjenner igjen mye av det du skriver om. I løpet av de siste årene, så har jeg i tillegg blitt forundret over denne "euroislam", - som jeg ikke kjenner igjen fra midtøsten i det hele tatt ! Forstår at mange unge og moderne ønsker å "modernisere" islam, - men ser også at dette først og fremst gjelder muslimer som ikke kan arabisk og som ikke er oppvokst i denne kulturen.
I Norge har vi dessuten nesten glemt det gamle ordet "anstendig". Det burde brukes mer, og være et ideal for flest mulig kvinner ! Det er mange måter å gjøre dette på, - hovedpoenget er å ikke være utfordrene kledd blandt folk. Ser selv ikke dette som noe problem å gjøre på vestlig vis. Selv har jeg sett og møtt tildekkede muslimske kvinner som "oser" av sensualitet og tettsittende gevanter, - så man blir nesten vippet av pinnen ! Lykke til med selvstendige og anstendige klesvalg fremover :) "Tonemor"

Anonym sa...

Assalamu alaikum!! Veldig flott skrevet!! Jeg synes du var utrolig vakker uten hijab, gjør det som gjør deg lykkelig!!! Gud er god! ~Love and peace~ Salam.

Anonym sa...

Du er veldig modig.
Når dagen kommer, tror jeg ikke Gud ser på hodeplagget, men på vår tro og handlinger, og han ser alt. Da nytter det ikke å skjule seg bak noe.

Anonym sa...

Godt skrevet. Interessant lesing. Du er tøff som tar selvstendige valg! Og jeg er enig i dine betraktninger.

Anonym sa...

Veldig fint innlegg. Men jeg trodde muslimske kvinner er pliktige til å bruke hodeplagg uansett hvordan tilstanden er?

Linn

Anonym sa...

Nå ser man jo faktisk en flott kvinne. Bra valg!

Anonym sa...

Flott at du igjen viser deg som du er "skapt":-) Jeg er ateist, så jeg tror vi er resultat av tilfeldige mutasjoner og naturlig utvelgelse, men Skapelsen er jo et morsomt eventyr. Lurer på i hvilke "hellige" (jeg er som sagt ateist) bøker det står at mennesket er skapt av leire/gjørme? Som ateist har jeg vel ikke noe jeg skulle ha sagt, helvete venter jo på meg, hehe, det står jo nærmest på hver eneste side i den "hellige" boka di! Ja, ja, liten sjanse for at du poster dette innlegget, for dette passer jo ikke inn i propagandemaskineriet ditt, men jeg håper du leser det likevel.

Anonym sa...

Hei. Som sagt, en veldig bra skrevet artikkel. Jeg er opprinnelig tyrkisk ( i og med at mine foreldre er tyrkiske, men er født i Norge) og selv om jeg ikke praktiserer, er jeg en troende muslim. Verken moren min, tantene mine eller noen i min slekt bruker hijab, med unntak av min bestemor som bruker slør (som er vanlig for eldre kvinner i tyrkia). Ettersom årene har gått har jeg lagt merke til at stadig flere muslimske jenter har begynt å tildekke seg på grunn av press fra andre jenter og menn i det samme miljøet. Ikke for å dømme noen, men det er blant annet somaliske menn som stirrer på, kommenterer og skjeller ut muslimske kvinner uten hijab. Man kan selvfølgelig ikke generalisere og si at alle gjør det, men selv om jeg er gutt så ser jeg og hører jeg av andre somaliere jeg møter at enkelte i det miljøet fungerer som "æres-vektere" om man kan kalle det. Ære i muslimske kulturer er definert på en annen måte enn den vestlige definisjonen. Det er dessverre blitt sånn at muslimsk kultur har blitt mer arabisk enn opprinnelig islamsk, og det er derfor hijab har kommet inn (egentlig fra persisk kultur). Profeten levde for 1400 år siden i et arabisk middelaldersamfunn (som virkelig var ille), hvor kvinner ble sett på som objekter for tilfredsstillelse. Synes hijab ikke passet deg så det er bra du har kastet den vekk, for Gud har gitt deg et utrolig pent utseende :). Ingen muslimske kvinner bør frykte at de ikke kommer til paradiset bare pga hijab, for er Gud virkelig sånn, så er han ikke barmhjertig (og det er han!). Din personlighet og tanker rundt gud og andre mennesker er det som teller. :D

Anonym sa...

bare ta av hijab du

Anonym sa...

Fint skrevet!Så sant;-)
Jeg er en norsk kvinne som konverterte til Islam for et år siden. Det var ingen så stor overgang for meg. Jeg kler meg anstendig, men "forhenget" tar jeg ikke på. Det blir for vanskelig. Troen har jeg uansett med eller uten "forheng":-)

Anonym sa...

Det er son jeg selv skulle ha skrevet dette. Har i mange år tenkt mye på dette med bruk av Hijab. Føler nok ett visst "non verbalt" press til å ta på Hijab. Selv om ingen sier noe blir det alltid antydninger om hva som er riktig. Og ofte er det fra damene selv som bruker Hijab. Og at de som selv bruker Hijab har en plass i Paradiset. Jeg poengterer alltid at for meg betyr det å vise neste kjærlighet, være snill mot andre og hjelpe de som ikke har det så bra. Ikke gjøre noe ondt mot andre teller mer for meg. Har også forstått at at vedhenget var et slags teppe som Mohammed hang opp når han kom hjem for å spise med sine koner. Dette for at mange kom til han for å få råd og samtale. For å beskytte privatlivets fred ble teppet hengt opp midt i rommet. Slik at mennene kunne snakke uforstyrret med sin Profet på sin side av teppet. Og det med hårtap ved bruk at Hijab har jeg også registrert. Selv faster jeg ikke da jeg alltid blir syk, og selv med gode medisinske forklarer oppnår jeg ikke alltid forståelse fra mine medsøstre og familie. Og Hijab bruken hos barna er nok ikke Deres valg. De skal velge selv når de er kvinne. Hilsen en norsk muslim som ikke bruker Hijab.

Anonym sa...

Jeg tror at de fleste nordmenns antipati for islam er ikke spesifik for islam, men tvertimot mot religiøs innflytelse i et ellers liberalt samfunn.
Frykten er derfor ikke bare for islamisering, men et samfunn hvor personer med gudegitte oppfatninger skal prøve å bestemme over mitt liv.
Toppløse strender på åttitallet, var vel kanskje en reaksjon og en måte å kaste av oss den puritanske innflytelsen.
Hijab er derfor et symbol på puritansk reaksjonære heller enn en et personlig forhold til eb gud.

Anonym sa...

Jeg gleder meg over å lese om dine refeleksjoner. Vi deler ikke tro, men vi deler sannsynligvis respekten for andre mennesker, uansett religion.
Og jeg blir til stadighet overrasket over hvor ille det bære hen med for mange "menneskelige" tilleg til religioner. Med Islam som med Kristendom.

Må du oppleve gode ting i livet!

Hilsen meg

Anonym sa...

Godt og interessant skrevet. Takk for at du deler med oss :).

Malika sa...

dette var som å lese min egen hjerne, godt å vite at det er flere som tenker det samme som jg. det er blitt for mye fokus på selve hijaben istedefor mennsekset under den. jeg selv har brukt hijab siden jg var 16, er nå 23. det var et ønske hjemmenifra,men jg trodde lenge dt var mitt endelige valg så samt som at jg trodde det var min islamske plikt. når jeg nå tenker tilbake innser jg at det ikke var/er det. jeg har lett opp hadither på hijab mn finner ingen hvor det tydelig kommer frem at håret skal dekkes til, og ei i Quranen.

hijab var datidens kleskode, ikke bare muslimer som gikk med tørkle på hodet. Jeg tror at Gud vil at jg skl dekke min kropp men ikke nødvendigvis mitt hår. hijab er en sosial greie, ikke religiøst, og bevises ved at det jg frykter ved å ta av meg hijaben er ikke Gud men menneskene rundt meg, mine venner og familier. Så samt som f.eks ikke muslimske naboer som da vil tro jg ikke er muslim lenger. mye rare tanker osm strømmer igjennom hodet når det egentlig burde vært kun en tanke: gjør jg dette for Gud?

og i øyeblikket så mener jg at Hijaben jg tar på meg hver dag ikke er for Gud,eller fordi Gud har sagt det, men fordi det er det folk rundt meg krever av meg. tenker daglig på hva folk ville sagt og trodd om meg hvis jg tok den av. tøft å gå imot majoriteten!!skulle ønske jg var like tøff som deg;)

Anonym sa...

Hei.


Synes at det er stort av deg å ta opp denne situasjonen. Jeg vil bare kommentere det om at det er kun Gud som dømmer.

Det er jo sant at det er kun Gud som dømmer. Dersom du går med hijab gjør du egentlig kun for deg selv. Men husk at det er alltid intensjonen med handlingen som teller og ikke om du gjør handlingen for å vise andre at du er en god muslim.

Dersom du går med hijab for å vise andre at du er en god muslim, kan det virke som om det er litt feil intensjon. Husk kun gjør en handling med riktig intensjon. Det er flere som bruker hijab som kun gjør dette for å vise andre, men det er dermed ikke sagt at den personen er noe bedre enn den jenta uten hijab. Den jenta uten hijab kan være bedre enn jenta med hijab med forutsetning om at hun har riktige intensjonen.

Så husk at det er intensjonen til handlingen som er avgjørende og Gud skal dømme oss etter.

lykke til:)

Anonym sa...

For et flott innlegg.
Håper mange leser dette, og tenker seg godt om.
Tusen takk.

Anonym sa...

du ser flott ut uansett, men du vet ka d handler om, d betyr identitet og frihet, ein persisk ordtak sier: hvis du ikke vil bli forskammet, ta den fargen av samfunnet. d e ikke integrering eller konvertering, d e rett og slett å finne ein plass i nåværende samfunnet,,hilsen ,Saeid

Khan sa...

Bruke hijab er veldig basic i Islam. Alle kvinner skal bruke det både etter og før ekteskap. Det er for å bevare respekten til kvinnen.
Bare se her så vil dette åpne sinnet ditt InshAllah!
http://www.youtube.com/watch?v=IkOTvpsC6Mc

Anonym sa...

Veldig bra skrevet.. vi burde tenke på denne måten alle sammen. Jeg pleier å si til søstrene mine at de skal ikke føle seg tvunget til å gå med hijab men som du sier de er redd for å bli stemplet som dårlig muslim og jeg tror også at de blir. Vi muslimer er snille og gode, men gjør du noe galt kommer samme snille personen og pisker deg dessverre.

Anonym sa...

i KORANEN står det veldig tydelig, om at kvinene må bruke Hidjab, hva har du i hjertet ditt det ser Allah, men vi kan ikke bare si det at, det er nok hva man har i hjertet,og ikke så viktig bruke hidjab,,,, Jo det er veldih veldig viktig å bruke..

Anonym sa...

Jeg bruker hijab for Gud og jeg elsker min hijab^^ Men jeg elsker deg også kjære søster, fordi du er min søster i Islam :) Ps:ikke ta deg nær av fornærmende utsagn fra forskjellige folk, det er motbydelig.

Hammi sa...

Jeg er en pakistansk muslim, og heller ikke jeg er perfekt. Dagligdagse synder som jeg begår hvisker jeg om tilgivelse for, mens jeg håper på at Allah hører hjertet mitt. Jeg vet at jeg begår disse syndene med vilje, men lett er det ikke å gå vekk fra disse på grunn av intensiteten bak disse fristelsene. Men, dette er en sak kun mellom meg og min Skaper.

Hvis du føler at hijab ikke er et plagg for deg så støtter jeg deg. Vi har blitt gitt friheten til å velge og følge ting som vi fra person til person mener gjør oss godt. Men samtidig er det veldig greit at du ber til Gud hver dag om at du går på en riktig sti som gjør deg til et ydmykt, takknemlig og ikke minst et godt menneske. For meg så handler det mer om at man kler seg anstendig og fint, og så lenge det ikke er et type antrekk som er så vulgært at man får lyst til å "studere" personen for hver gang man kaster et blikk. Hvis det er oppmerksomhet man er ute etter, da får vel den personen avgjøre dette selv på egenhånd om hun/han liker dette eller ikke. Antrekket avslører personligheten i de fleste tilfeller, vil jeg tro. Rett meg hvis jeg tar feil (jeg mener det).

Vel anyways, jeg er mer opptatt av hvordan andre tar tak i rollen/ansvaret selv som muslimer, og som ikke-troende/mennesker av annet religiøst etnisitet. Gjør det du tror er riktig ut ifra det som står i Koranen. Og Inshallah du vil bli belønnet ut ifra din positive karakter, vurderinger og baktanker. For Allah forstår alt og er rettferdig. :)

Anonym sa...

Modig og bra skrevet. Tror heller ikke at Gud er så overflatisk at han bryr seg med hva man har på hodet, eller om man kun går i merkeklær for dens saks skyld.. Det må være det man har i hjertet som teller.

Anonym sa...

Det du skrev, var både lærerikt, vakkert og sant! Innen alle religioner finnes det besservissere som mener de har enerett på å fortelle andre forskjellen mellom rett og galt. Det står, som du også siterer, i Koranen at det ikke finnes tvang i religionen. Jeg er selv etnisk norsk og konverterte til Islam for en god del år siden. Som alle mennesker prøver og feiler jeg, og ingen av oss er uten synd. Men om det jeg gjør er rett eller galt, bør være en sak mellom Allah og meg. Jeg tror fullt og helt på Islam, jeg tror ikke fullt og helt på alle muslimer. Selv har jeg aldri brukt hijab (bortsett fra når jeg ber, og i forbindelse med moske-besøk. Det at jeg ikke bruker plagget, betyr ikke at jeg bevisst er imot det. Men jeg har ikke funnet noe vers i Koranen som påbyr plagget. Man skal skjule sin pryd og kle seg sømmelig, og det føler jeg at jeg også gjør uten hijab. Når jeg ber eller går i moskeen, mener jeg plikter å dekke meg til.
Slik situasjonen er i dag, mener jeg dette "religiøse" plagget blir ilagt for stor politisk vekt. Hvis jeg en dag velger å dekke meg til, kommer det til å være av religiøs og ikke av politisk overbevisning. Allah har skapt oss mennesker forskjellige. Vi er et mangfold både utenpå og inni, og slik skal det også være. Allah har også gitt oss evnen til å tenke, reflektere, diskutere....Vi har fått mange gode råd på veien, og de er det opp til oss selv å følge. Intet menneske har enerett på sannheten, det er det bare Skaperen som har.
Alhamdoulilah!

Anonym sa...

Hei,
Leser for første gang din blogg og det virker som om du er en vel-reflektert jente.
Det er ikke for meg å påpeke for mennesker som konverterer til Islam at hadees, fiqh og sharia har egentlig ingenting med Islam å gjøre.
Det er kun Koranen som er en komplett og endelig budskap for menneskeheten. Vi muslimer har strevet nok med denne ekstra lassen og ønsker at nye brødre og søstre klarer å se den riktige veien siden de er frie for den kulturelle arven.
Hodeplagg er ikke nevnt ett eneste sted i Koranen og dermed er ikke en del av Islam. Koranen er komplett og Gud gjør aldri en halvferdig arbeid.
Vi har mange kulturelle dogmer som er blitt blandet i Islam, slik som i Afrika ble Islam afrikanisert, i india ble den hinduisert, i persia ble den iranisert og i arabia ble den igjen tatt av før-islamske dogmer.
Islam er i sin renhet kun i Koranen og ingenting annet. Vi trenger å gjøre en ny forskning og nytt ijtihad.
Har lest en bok som heter "Reconstruction of religious beliefs in Islam" av Allama Iqbal, anbefaler på det sterkeste.
En annen bok "Islam: True history and false beliefs" skrevet av Dr. Shabbir meget bra bok den å.
Noen internett sider: ourbeacon.com
deenresearchcenter.com
aboutquran.com

Ønsker deg et lykkelige og progressivt liv.

Anonym sa...

Flott skrevet! Applaus til deg :-)

Mariam sa...

mashaAllah for et fint innlegg. Jeg er også norsk konvertitt til islam, og har min egen blogg om Islam på engelsk. Synes det var veldig interessant å lese synspunktene dine. Jeg brukte hijab på slutten av oppholdet mitt i Egypt, men i Norge bruker jeg det ikke ennå..med tid inshaAllah.

Anonym sa...

Jeg skulle önske alle troende, muslimer som kristne og andre, den samme tankeklarhet og ärlighet i argumentasjonen som du her viser.
Gå tröstig i Guds fred, den vei du har valgt er ikke lett. Men den förer deg fremover. Som mannen fra Nasaret sa:"Sannheten skal gjöre dere frie".
Söker du sannheten, söker du Gud, enten han kalles det ene eller det andre.

Konrad Gunnarsson

Anonym sa...

jeg bor i ett nordafrikansk land som er muslimsk, og her ser jeg at de kvinner som bruker Hijab ofte blit sett ned på. Dette fordi det er ingen lenger som tror på at islam fungerer, folk er er trøtte av fattigdom og bønn, trusler og hjernevask, og lengter etter frihet og god levestandard.

Anonym sa...

Utrolig vakker både med og uten hijab. Faktisk enda penere uten. Uansett: Det viktige er det du skriver. Det er flott og godt skrevet og et kraftig oppgjør med de patriarkalske, fundamentalistiske kreftene som prøver å tvinge enhver muslimsk kvinne inn i hijab. Lykke til med livet uten hijab.

Anonym sa...

Et tankevekkende og velreflektert innlegg, Valgerd. Selv er jeg ikke spesielt religiøst anlagt (men født kristen) og ikke samboeren min heller (muslim), men dersom gud finnes skal du stå til rette overfor ham og ikke overfor menigheten. Det trøster ihvertfall vi oss med.

Anonym sa...

Utrolig godt at du legger fasiten fram på denne måten! jeg støtter tanken
hilsen en ung Norskmuslim.
pst jeg har også noe innenfor det samme tema som jeg vurderer å legge fram her

Anonym sa...

MashAllah, mye bra skrevet søster. Det er ingen tvil i at det er obligatorisk å bruke hijab ifølge Islam. Jeg ser at en student henvender til Koranen og mener at man kan kle seg anstendig uten å bruke hijab. Men for forskjellige folk er det å kle seg anstendig veldig varierende. Noen syntes kanskje at skjørt også er anstendig. Derfor må vi ikke begynne å tolke Koranen utifra våres lyster, men heller hvordan Sahaba (R.A) tolket den.

Fint at du skriver det du gjør, men tror du ikke at mye av det du har skrevet kan føre til mer fordommer mot kvinner som VIRKELIG vil gå med hijab?

"Å gi gaver er også en form for manipulering, når målet er å henfalle seg til en viss oppførsel eller innfri forventninger. "

Jeg skjønner ikke helt hvordan du kunne skrive det på den måten. Jeg selv har gitt mange bøker som gaver, men jeg tror nok du selv vet hvorfor man akkurat velger å gi slike pressanger. Det er ihvertfall ikke for å manipulere folk. Syntes dette var veldig provoserende..

Edin sa...

Først og fremst vil jeg si at jeg er imponert over måten du har skrevet og fremstilt dine meninger og følelser på, ærlig og trygg på dine synspunkter samt at du begrunner de godt!

For det andre så sitter jeg her og leser teksten for 3 gang og det slår meg mer og mer at tankegangen din som en jente/kvinne er noe uvanlig, dog sann i hvert eneste punk. Ikke fordi jeg mener jenter/kvinner pleier å ha feil tankegang, men dette er faktisk en av de virkelig få gangene jeg ser/leser at noen tørr å si nøyaktig hva de mener, hvorfor de mener det og hvordan det egentlig føles på både godt og vondt, men likevel viser at de bruker en meget god dose sunn fornuft om jeg kan si det på den måten.
Det er rett og slett imponerende.

Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg er veldig enig med deg i det du skriver her og takk for at du er en av de som tørr å gjøre dette!

mvh
E. Milak

Maria sa...

Hei, jeg har snart lest hele bloggen din, men hoppet over videoer og andre urelevante ting for meg, og jeg må si at den tanken jeg sitter igjen med helt på slutten, er noe sånt som følgende:

Jeg opplever at du ble valgt ut til å skrive og formidle budskapet om Islam på den riktige, ærlige måten, og jeg er glad for at du tok på deg dette spennende oppdraget:)

Hva sier man for å velsigne? Nåvel, du får ta til takke med en norsk en:

Gud velsigne deg, og måtte HAN fortsette å velsigne deg og dine, og den veien du har valgt å gå på! :D

Måtte HAN holde sin hånd over deg, måtte HAN velsigne alle dine gjerninger med godhet, kjærlighet, håp og trygghet, med fred i ditt indre, og med indre kjærlighet til å fortsette å tale din sak, Guds sak og alle gode menneskers sak på den ærlige, gode og fine måten som du nå gjør og har gjort frem til nå:)

Jeg sender deg lys og sterke tanker, og ønsker deg alt vel på veien du nå går på. Lev vel!


(Og hvis du vil slette alle mine andre kommentarer, så værsåsnill, gjør det! De er ikke så himla gode...)

Anonym sa...

Utroig bra:) Du setter ord på mye andre vil kjenne seg igjen i. Jeg for min del kjenner igjen MYE av dette, ikke som muslim, men som tidligere Smitts-venner. Det er mange fellestrekk ved religiøse grupperinger, og mange av dilemmaene er identiske. Som du er inne på: - måtte hver enkelt bli kjent med seg selv og sin egen gud, og gjøre det som føles rett for han. Når man forsøker å lage regler og levesett for andre skjærer det seg. Historien viser oss at dette har gang på gang gått skrekkelig galt. Her har verden et stort stykke arbeid igjen... Jeg for min del har aldri vært lykkeligere enn når jeg turte å tro på meg selv og turte å lytte til hva som var best i mitt liv. Det føles utrolig befriende og jeg opplever at mange usynlige lenker er brutt:) Flott at du skrev dette stykket, mest av alt synes jeg det er flott at du er så lite dømmende, men fokusert på egen opplevelse, det danner grunnlag for at folk tør "smake" litt på ytringene dine. Du vil nå mange med dette budskapet!

Anonym sa...

Hei Valgjerd.
Er for første gang innom bloggen din, og har fått lest mange av innleggene dine. Du skriver så bra og reflektert! Du har herved fått en ny fast leser!
For noen år siden tok jeg en bachelor i religion. Og har alltid brukt mye tid på å lese om ulike kulturer og religioner. Selv er jeg kristen, og synes det er godt å ha noe utenfor meg selv å sette min lit til.
Jeg har mange venner som er muslimer, og vi snakker ofte om troen vår. Forskjeller, men mest likheter. Husker en muslimsk venn (fra Afghanistan) fortalte at han ønsket at det hadde vært vanlig for muslimer i oppveksten å lære om kristendom og andre religioner, på lik linje som vi i Norge lærer om Islam og andre religioner. Han mente det ville gi bedre grobunn for dialog og forståelse på tvers av religioner. Et "tankekors" :-)
Selv tror jeg på en treenig Gud. Men jeg har stor respekt og forståelse for dem som tror noe annet.
Ønsker deg lykke til med bloggen, og kommer som sagt til å bli en fast leser.
Med vennlig hilsen Anita

Anonym sa...

inne innerste er den rette troen og aldrig eit plag kan gjere deg meir religiøs. eg ser på alt hijab og lannge mørke kle som kvinenedtrykande. d gjer meg opprørt inni meg og eg ungår desse kvinene. frykt, skam ,nedrtykelse, trysel- d er ting som eg føler. eg har så lyst at alle skal vise k vakre og fine dei er, at dei er som oss, at d går ann å prate med dei, eg veit d høyres dumt ut ,men eg kjem aldri til å føle meg tryg i deiras nærhet. beklager men slik er det. både koranen og bibelen er skrevet av mannfolk ,og eg synest at det var ein måte på å få kvine under mannsdominanse. kviner er meirrasjonele og dyktigere enn mannfolk, og dei vil ikkje at kvina skal vere det. hankjøn liker ikkje når kvine er flinkare, klokare og dyktigare. religionen er ein måte å halde styr på kviner. trist,ingen kvine fortjener det, føl deg fri, bestem sjølv d du vil og lev slik du vil. ( beklager feila i skrift. er ikkje så god i grammatikk enno, jobber med saken) lykke til og stå på berre d inndre kan fortele kva menneske ein er.

Anonym sa...

Svært godt skrevet. Det er tydelig at du har tenkt mye over dette. Lykke til videre.

Lisa Helen sa...

Jeg ble skikkelig grepet av innlegget ditt! Du skriver så bra, og jeg har virkelig fått åpnet øyene mine mer for alt rundt dette emnet.
Stå på!

Anonym sa...

Du ser jo 1000 ganger bedre ut nå ! Uten den galskapen.. Er nok derfor dere må bruke dette og, fordi muslimske menn er så sjalu at de må dekke dere til i frykt for at dere skal finne noe bedre..

Anonym sa...

Det jeg undrer meg over er hva i alle dager som gjør at en norsk kvinne ønsker å konvertere inn i denne psykologiske fangarm-religionen. Dersom vi tilber den samme "Gud", hva var galt med kristendommen, som jo prater om tilgivelse, i motsetning til euroislam som prater tordentale og hat. Og så alle disse psykologiske fellene som gjør at kvinnen heller går med hijab enn å leve med "skam". Hvorfor har du konvertert til islam?

Anonym sa...

Hijab/ikke hijab henger jeg meg ikke så mye opp i. Den store gåten for meg er hvordan en etnisk norsk ung jente frivillig kan prestere å bli muslim..
Hvis ikke dette er den gode, gamle leksa da: Ung naiv jente møter og blir hodestups forelska i muslimsk mann - tvinges til å omfavne islam hvis forholdet skal kunne fortsette - "velger" å konvertere til islam.

Anonym sa...

Når vi ikke ønsker å innse at de fleste muslimer i Norge er analfabeter og ressurssvake når de kommer hit, når vi nekter å innse at utlendinger er diskriminert i samfunnet, når vi nekter å innse at det ER klasseforskjeller og at vi i norge har en utlendingpopulasjon som er stortsett fra den laveste klassen så er det naturlig at vi ikke kan forstå at muslimer flest her i landet er fundamentalistiske idealister.
Du kaster din 'hijab' of 100 vis av jenter i groruddalen tar den på. You will never make a difference because you are not one of them. Du er og vil alltid forbli Norsk (ie. lav moral, kaafir).
Da jeg kom til norge som en 16 årig fra india, så jeg mange pakistanske kvinner med sin 'Dupatta' trukket over sine hoder. Nesten aldri 'hijab'. Burkha var et ukjent begrep for de fleste. Nå ser jeg pakistanske jenter nede i 5 - 6 års alder med dette forferdlig utstyret på hodene sine og blir jeg trist.
Ikke for disse jentene, nei, de driter jeg i egentlig. Jeg er lei meg for Norge, jeg blir trist for Oslo, jeg gråter for all de som ikke er muslimer, jeg er frykter for mine barn og deres barn.
Jeg og er utlending, men ikke muslim. Jeg har like lite å gjøre på vestkanten som på grønland for på begge steder er jeg en 'ikke tilhørende'. Jeg har sett hvordan de hvite ikke muslimer har endret sine blikk mot meg fordi de ikke ser forskjellen mellom utlendinger lenger. Jeg har sett hvordan deres reaksjoner endrer seg når de hører meg kommunisere og når de får vite at jeg er inder og ikke muslim.
Det er desverre slik det er kjære blogger. Lykketil med din 'hijab' og din indre kamp.

Manray sa...

Hvis det er artikkelforfatter Valgerd som er avbildet her, er hun bare helt nydelig og hun ser helt fantastisk ut UTEN hijab. Hun kunne utvilsomt vært supermodell med sitt slående vakre utseende. Det hadde definitivt vært spennende å bli kjent med Valgerd! Til Valgerd: du skriver godt og reflektert og hvis det er noen religion som burde hatt en reformasjon, så må det definitivt være islam. Denne religionen og brorparten av tilhengerne synes å sitte fast i middelalderen og da blir det naturlig nok konflikt med det moderne samfunnet. Jeg har også problemer med å forstå at noen kan underkaste seg så til de grader at de velger å gifte seg med en person som tvinger dem til å bruke hijab. Heldigvis har Valgerd tatt lærdom av dette og brutt med denne mannen.

Anonym sa...

Salam alekum.En kvinne eller jente er pliktet til å tildekke seg uansett om du er veldig troende eller ikke. en kvinne/jente som ikke tildekker seg er samme som en kvinne som drekker 24 timer. du gjør feil 24 timer. kvinnen er på lakt og dekke seg. alt anett små tanker som kommer rundt er bare småe visk fra sheitan. som lurer kvinner., automatisk en kvinne som tildekker seg ,går vekk fra mange negative ting.salam

Anonym sa...

Et særdeles velskrevet og reflektert stykke om et ellers konfliktfylt tema! Håper dette får komme frem og at så mage som mulig leser det!

Anonym sa...

Flott, reflektert blogg du har. Og ut fra bildene en utrolig vakker kvinne!

Anonym sa...

Veldig godt skrevet! Slapp av, å bære hijab er og bør være en individuell sak. Jeg kjenner mange muslimer som ikke går med hjiab som er like gode i troen som andre som går med heldekkende/halvdekkende relgiøse plagg. Se på religionen som noe som kommer innenfra. Slik som jeg har forstått det så krever Islam at kvinnen skal være passelig kledd altså som overnevnte kommentar sier det: anstendig, dette er fullt mulig uten å bære hijab. Ikke la direkte og indirekte negative kommentarer påvirke hva du vil, praktiser religionen 100% fra hjerte, så hvis du føler at du ikke vil bære hijab må du følge dette, og for de som vender rygger til deg pga dette så vet du hvem som støtter deg og ikke.
Lykke til :)

Anonym sa...

Hei. Det er viktig å vere sikker på at vi tror på en ekte Gud. Så jeg vil anbefale dere på det sterkeste å lese skriftene! Ishaq's Sira er den eneste sikre kilden til hvem muhammed var og senere skreve Tabari, Bukhari, and Muslim sine hadith. Det er de skriftene du bruker i tillegg til koranen. Bare koranen alene da har vi ikke noen religion( islam). Alle imamer bruker hadith menn ikke alle muslimer leser hadith.Leser vi hadith,ishaq`s sira det vi står i gjenn med er grusomt. Her skall der e få litt sitater som står i deres bøker. det vil sansynligvis bli avvist med at det ikke går ann å oversette fra gammel arabisk til engelsk men det er en løgn:

Ishaq:324 "He said, 'Fight them so that there is no more rebellion, and religion, all of it, is for Allah only. Allah must have no rivals.'"

Bukhari:V4B53N386 "Our Prophet, the Messenger of our Lord, ordered us to fight you till you worship Allah alone or pay us the Jizyah tribute tax in submission. Our Prophet has informed us that our Lord says: 'Whoever amongst us is killed as a martyr shall go to Paradise to lead such a luxurious life as he has never seen, and whoever survives shall become your master.'"

Tabari IX:113 "Allah permits you to shut them in separate rooms and to beat them, but not severely. If they abstain, they have the right to food and clothing. Treat women well for they are like domestic animals and they possess nothing themselves. Allah has made the enjoyment of their bodies lawful in his Qur'an."


Qur'an 4:11 "Allah directs you in regard of your Children's (inheritance): to the male, a portion equal to that of two females.... These are settled portions ordained by Allah."

Qur'an 4:15 "If any of your women are guilty of lewdness, take the evidence of four witnesses from amongst you against them; if they testify, confine them to houses until death [by starvation] claims them."

Ishaq:584 "Tell the men with you who have wives: never trust a woman."

Bukhari:V3B48N826 "The Prophet said, 'Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?' The women said, 'Yes.' He said, 'This is because of the deficiency of a woman's mind.'"

Beklager hvist dette forstyrrer folk.

det er ikke mine ord men fra islam. og jeg kann gji mange mere vers.

Jeg ber for muslimer at de skal se Jesus, Guds sønn og bli frelst!

MVH

Bård,

Guds Fred

Anonym sa...

mange misfårstår hva Hijab betyr.hijab er et arabisk ord, og det betyr at kvinne skal dekke seg. ikke hodeplagg

Anonym sa...

Islam som kjærlighetsreligion? Som jeg har forstått det, er det endel fred og kjærlighet i starten av Muhammeds virke, men mindre mot slutten. Mens det er motsatt for kristendommens del, det er mer kjærlighet hos Jesus enn hos Jahve – mer kjærlighet i det nye testamentet enn i det gamle.

De lærde i begge religioner tolker det gamle i lys av det nye. Det er altså det som kommer sist som betyr mest.

Anonym sa...

burde vært lest av flere!

Anonym sa...

Her er det åpenbart sensur ute og går, du er linket til VGNett og har kun to kommentarer, begge udelt positive. Synes du ikke det er påfallende at bruken av hijab etc kom med den islamske revolusjon og islamistene? I land som Egypt gikk kvinner nemlig ikke med dette offentlig før islamistene fikk fotfeste.

Hvordan føles det å ha disse kvinnefiendtlige menneskene på samme lag?

Anonym sa...

FLOTT mer har jeg ikke å si :)

Anonym sa...

Flott skrevet!!

Valgerd sa...

Hei og takk til alle som kommenterer!

For det første er illustrasjonen ikke bilde av meg, men av en kvinne som deltok i et studie om hijab, hun er ikke muslim.
Ellers vil jeg si til alle som sender stygge kommentarer som "anonyme", ikke blir belønnet med publisering.

Har du noen spørsmål eller ønsker om tema til bloggen kan jeg nås på valgerd2003@yahoo.no

Anonym sa...

Flott og godt skrevet.
trenger en "liker" knapp.

Sigrid

Anonym sa...

kkkkkk du har tapt faktisk sister, nå du har tid å tilbake ikke tenk på idag se framtid,Hijaab er veldig viktig for deg ikke for oss,jeg håper du skal ta igjen inshalaah,
hilsen: weli

Anonym sa...

flott skrevet søster,stå på mvh bror i Islam

Anonym sa...

Hei alle sammen og spesielt Valgerd!

Jeg lurer virklig på hva som hadde stått på denne kommentar listen/siden viss det her hadde vært en sak om en "muslimske" jente som hadde konvertert til kristendommen og evt. problematikk rundt det????

Vil si du er en modig jente Valgerd som har konvertert til Islam, men du hadde vært mange ganger modigere viss du hadde kovertert den andre veien. det vil si i fra Islam til til kristendommen eller bedrer Jødedommen :)

La oss hylle en jente/dame som gjør det!!

Bare et tanke kors ;)

Lykke til :)

G

Anonym sa...

Skjønnhet skal synes og ikke skjules. Slik at vi kan skinne for hverandre.
Gud er ikke redd for lyset og skjønnheten som skinner i oss alle om vi velger å hente frem den siden i oss selv. Vi er jo hans skaperverk. Mørke slør av redsler fra oldtidens kamper er ikke det riktige og holde fast ved lengre, når vi selv har vært med på å skape et sammfunn av frihet til egne valg, verdier, der også skjønnheten bør rage høyt. Håper alle som TROR vet at den eneste riktige vei å gå er: walk in beauty/Gå i skjønnheten vi er skapt inn i. Med mot og styrke på din vei, klem fra meg! Anita

Anonym sa...

Uff... syntes virkelig synd på deg. Det jeg lurer på er årsaken bak til konverteringen.

Anonym sa...

Takk for gode og ærlige refleksjoner rundt bruken av hijab. Jeg har lyst til å trekke en parallell til kristendommen.

Som troende (kristen) vet jeg at det er mine tanker og handlinger som er viktige for Gud, og ikke om jeg deltar på gudstjeneste hver søndag. I kristne miljøer blir det lagt merke til hvor ofte du er i kirken, og jeg blir nesten alltid møtt med kommentarer hvis jeg ikke har vært der på en stund. Med andre ord, jeg er ikke kristen nok hvis jeg ikke kommer ofte. Andre troende setter seg til doms over meg fordi jeg ikke oppfører meg som de mener jeg burde. Det har de ingen rett til. Det samme gjelder bruken av hijab, det er ditt valg!

Gud bryr seg ikke om hva du har på hodet eller hvor ofte du går i kirken for den sakens skyld. Han gjennomskuer nemlig hyklere uansett hvilken religion de bekjenner seg til!

Fred være med deg, min muslimske søster :-)

Anonym sa...

Hei.En veldig god og reflektert artikkel, og jeg skulle ønske alle muslimske kvinner i Norge var like reflekterte og kloke som deg.
Jeg legger ellers ved en link til en artikkel, som et apropos til det du har skrevet.


http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article722052.ece

Anonym sa...

Sa`lam! Jeg bare må si at hijab er obligatorisk i islam. Hvis du ikke går med hijab, du er ikke en ekte muslim. Å gå med håret bart er det bare horer og kafir som gjør og ikke en ekte muslimsk kvinne som skal være ærbar og ha respekt. Hvordan kan en pen jente som deg ønske å gå rundt som en hore?? Jeg forstå ikke dette.

Ny Muslim sa...

Salam søster!

Trodde det hadde blitt litt mer ryddigere her dersom man ikke kunne skrive som anonym. Ser også at det er noen ikke-muslimer som skriver kommentarer imens de later som om de er muslimer.

Bare et forslag :)

Salamu aleykum

Valgerd sa...

Jeg vil bare påpeke at en hore er et skjellsord for en prostituert, en person som selger sex mot penger, ikke en kvinne som velger å gå uten hijab.

Valgerd sa...

Jeg forteller gjerne mer om hvorfor jeg ble muslim, det har vært et gjennomgående spørsmål i flere av kommentarene i dag.

Valgerd sa...

Maria: bøker donerer jeg gjerne til biblioteket. På den måten kommer de andre til nytte, og mange flere.

Zee Shan: min e-mail er valgerd2003@yahoo.no

Valgerd sa...

Her er noen svar på spørsmål jeg har fått:

Det medfører ikke riktighet at straffen for å gå uten hijab er å henge etter håret. Koranverset omhandler en kvinne som gjorde mye ondskap og det ble bekrefetet at hun skulle få sin straff for dette. Det er faktisk ikke beskrevet straff noe sted i historier fra profetens tid for å gå uten hijab. Å gå med tildekket hode var en del av tradisjon og kultur, og ikke noe nytt.

Når vi snakker om hva som er lov i islam eller ikke, må vi skille mellom forståelser. Det finnes mange former for islam, slik det også gjør i kristendom. Den mest fundamentalistiske, klassiske formen for islam er svært erkekonservativ og de lærde innen alle 4 lovskolene sier at hijab er påbudt for kvinner når de er sammen med andre enn ektemann og menn i nær egen familie, dvs f.eks mors bror, men ikke inngift onkel osv. Dvs alle du potensielt ikke er gift med eller kan gifte deg med, må man skjule sitt hår og sin kropp for. Dette er nevnt i Koranvers og det er nevnt i fortellinger fra profetens beskrivelser, som sa: dekk alt utenom ansiktet og hendene (og han viste med å beskrive at lengden på kjolen skulle gå til håndleddet). Du kan søke på hadith på http://www.searchtruth.com/

Når det er sagt, er det stadig flere muslimer som mener at islam kan leves på en annen måte i dag enn i middelalderen. At vi må forstå intensjonen med påbud, forbud og regler slik at vi fortsetter å følge intensjonen med dem, fremfor at de skal få motsatt virkning dersom vi følger dem slavisk i blinde. Et eksempel er at profeten aldri håndhilste på kvinner, for det var en stor fornærmelse og bli så intim med en kvinne du ikke var gift med. I dagens Norge er det i motsatt fall en stor fornærmelse å ikke gjengjelde et håndtrykk når noen rekker ut hånda og viser den den respekten. Vi tar hverandre også i hånda for å vise enighet og fred, og ved avtale inngåelse.

I tillegg er en viktig del av Guds nåde at det ikke er noen regel uten unntak. Ved nødverge, sykdom eller krise, kan de fleste regler unngås, fordi Gud er NÅDE og fordi troen først og fremst skal hjelpe folk til å få det bedre. Et eksempel er at vi kan spise gris hvis man ikke har annen mat. da snakker vi ikke om å komme inn på en bensinstasjon som ikke har annet enn svinepølser, men ved hunger, reise, krise etc kan vi spise grisen.
Dette glemmer mange muslimer, at Gud er nåden selv. De syke skal ikke faste, de fattige trenger ikke reise til pilgrimsreise (reise hvis man klarer og har penger og helse) osv.
Jeg vil derfor påstå at det absolutt er mulig å være muslim uten hijab. Profeten sa at ingen har rett til å dømme andre hva de er eller ikke er, på grunnlag av deres handlinger. For bare Gud kjenner den fulle og hele sannheten.

Anonym sa...

Hore er vel egentlig heller et ord for en person som er promiskuøs enn en prostituert. Alle prostituerte er horer, men alle horer er ikke prostituerte. Så vidt jeg vet er hor opprinnelig et urgermansk ord som betyr noe sånt som lyst (da gjerne seksuell lyst). Hore har vel også hatt betydningen elsker/elskerinne, og er opprinnelig et kjønnsnøytralt ord. Hvordan dette opprinnelig positivt ladede ordet med tiden er blitt et skjellsord nesten utelukkende brukt om kvinner med livslyst må gudene vite.

Anonym sa...

Jeg forstår ikke hvor folk ta med seg feil ideer om islam. Hvorfor har de ikke leser historien??
Hijab er ikke et religiøst antrakt, og det har aldri vært. Hvis vi går tilbake til de dager da "profeten" Muhammed regjerte Mekka og Medina, brukt kvinner aldri hijaben. Mohammed selv ikke be sine koner til å bære hijab.
Hijab har blitt oppfunnet i 1950 av den egyptiske muslimske brorskapet som et tegn på partimedlemskap.
Hijab er veldig politisk, og har ingen sammenheng med islam som en religion.
I dag har vi lider veldig mye fra muslimer uvitenhet.

Prof Samir Yousif

Anonym sa...

Du er på den rette veien... Allah er med deg!

Anonym sa...

Fantastisk skrevet.

Julia sa...

Jeg er ofte uenig med deg, men dette var uansett en veldig modig og åpenhjertig tekst.

Og for meg en forferdelig påminnelse om hva patriakalsk abrahamsk tankegods påfører kvinner.

Anonym sa...

Fantastisk skrevet!!!
Er bare rå-imponert over hvor reflektert du er! Virkelig informativt!!!
Mvh Mormoner m/muslimske venner

Tove sa...

Så fin blogg!
Selv lurer jeg på hvorfor dette med å dekke seg til er så mye viktigere for noen enn å være ærlig, snill osv. Er virkelig Gud en slik dømmesyk person som bare bryr seg om folk er lydige mot ham og bryr seg ikke om folk lever et godt liv og tar vare på skaperverket?

Anonym sa...

Valgerd, du tar feil. en hadith fra bukhari sier at forbannelse hviler over den kvinne som går ute med håret flagrende bak seg. ifølge denne hadithen er dette HARAAM. Om du tror på hadither som du sier du gjør, så bør du ikke gå uten hejab. spis vitamin d, og finn deg en mann som liker deg som du er, i hejab. ps: du er veldig pen Valgerd!

Anonym sa...

Hei SAlaam Valgerd! intresant blogg, men hva jeg ikke forstår er det at du har tenkt til å kaste fra deg din hejab. når du har brukt den så lenge. Valgerd, om du tror på hadith bukhari så står det der at det hviler forbannelse over en kvinne og trusler om utestengelse fra paradis, stagfirullah, om hun går og slenger håret sitt bak seg. så du som altså tror på hadither bør ikke legge vekk din hejab. nei det bør du ikke Valgerd. i Koranen er det mer usikkert hva det fremgår å dekke seg. Men der står det at en skal vise seg som troende kvinner. og symbolet blir da hejab. enten du liker det eller ei, Valgerd. du kan spise dvitaminer og omega 3, vaske håret ditt litt sjeldnere, og ikke så ofte i dusjen, dette fører til hårtap ikke hejab! og du vet det at en hejab også kan beskytte håret. jeg synes ikke at dvitamin mangel er en god unnskyldning for å slutte med hejab Valgerd. men lykke til uansett. det er ditt valg selvfølgelig.

Ragnhild sa...

Kjære Valgerd.

Assalamu 'aleikum.

Som en norsk søster som godt forstår hvor du kommer fra og kjenner utfordringen som ligger i møtet mellom Islam og ens norske bagasje, vil jeg gi deg ét, eneste råd:
Vi tror ikke på muslimer/mennesker. Vi tror på Islam, på Allah. Derfor, når du kommer i tvil om det ene eller annet - søk ikke svar i atferden til muslimer omkring deg og søk heller ikke svar alene i din egen fornuft. Søk svaret primært i klassisk viten om Koranen/ahadith. Vær kritisk, men vær ikke avvisende til ny informasjon. Husk, Allah vil oss det beste, og han ser det som vi ikke ser. Han tenker på alt og glemmer intet. Ikke stol på mennesker, stol på Allah og be til ham om veiledning.

Må Allah skjenke deg ro og velsignelser i overflod både i denne og i den neste verden.

Ragnhild

Anonym sa...

NÅ fikk jeg svaret på mitt spørsmål, ang om du bruker hijab:)
Du skriver veldig bra, og har utrolig mye kunnskaper rundt Islam. Flott!
Om du ikke bærer hijab betyr ikke at du ikke er en god muslim. Det viktigste er å ha et godt hjerte, og gjøre gode gjerninger mot medmennesker.
Det fins jenter som bruker hijab men som ikke er praktiserende muslimer, og som ikke har et godt hjerte. Hva får disse ut av sin bruk av hijab da? Ingenting.
Det viktigste er å ha et godt hjerte, og praktisere mest mulig for Allah.
Det fins maaange kvinner som ikke bruker hijab men som er utrolig praktiserende, hjelper medmenensker og har et godt hjerte.
Jeg er 20 år, prøvde å bruke hijab for ca 1 år siden, men klarte det ikke. Vet ikke hvordan jeg skal forklare det men, jeg følte meg ikke så veldig "vel" med det. Men jeg passer på det jeg bruker, bruker ikke "åpne klær", f.esk:) Uansett så er jeg praktiserende og gjør mye for Allah, òg for at han skal hjelpe meg her i verden. :)

Noor sa...

Respekt. Respekt for at du er så sterk, så modig. Rett og slett respekt. Du har helt rett: Det er kun Gud som dømmer, ingen andre.

Jeg er muslim selv (ikke norsk, kurdisk), men jeg vil VELDIG gjerne høre om hvorfor du konverterte til Islam, og ikke Kristendommen. Hva fikk deg til å innse at dette er den rette vei, osv? Jeg liker å vite hva tankegangen til mennesker er, i hvert fall en som deg.

Takk på forhånd :)