lørdag 19. februar 2011

Et anti-homofobisk manifest

Nylig ga Islamsk Råd Norge en felles uttalelse med Sara Mats Azmeh Rasmussen der det heter;
"Vi må alle bidra til holdningsskapende arbeid for å motvirke hetsing, trakassering og vold mot homofile."

Jeg vil gjerne gi mitt teoretiske bidrag her i dag, som jeg vil sende til IRN og forhøre meg om kan utarbeide en handlingsplan for holdnings- og voldsforebyggende arbeid blandt muslimer i Norge. Den kan også sendes skoleverket, som trenger en ny innfallsvinkel for å arbeide mot homofobi, med økt kunnskap om de kulturelle og religiøse årsakene til problemet.

La meg si det rett ut, grunnen til at mange hetser og forfølger homofile, lesbiske og transseksuelle, er ren homofobi. Institusjonell homofobi; som religiøst innpakket hat, og værre, der det er inkorporert i straffeloven at homofili skal straffeforfølges, er en galskap som må opphøre med umiddelbar virkning.

For å nøste litt i trådene vil jeg først definere hva som menes med homofobi;

Homofobi er en rekke negative holdninger og følelser mot homofile, lesbiske, biseksuelle og transepersoner. Holdninger som utvises er motvilje, forakt, avsky, fordommer og irrasjonell frykt. Det er ikke en psykologisk diagnose slik edderkoppfobi er, men en tillært holdning som kan endres. Homofobi ligner på rasisme og anti-semittisme, faktisk også islamofobi. Homofobi gjenkjennes ved at noen "hater" noe sterkt, snakker nedlatende om det, mobber og krenker de som er homofile, viser en uvilje til å lære mer om homofili og ekskluderer homofile fra det sosiale fellesskapet.

Homofobi skyldes overførte negative holdninger fra kultur eller religion, uvitenhet, manglende kjennskap til temaet eller manglende bekjentskap med mennesker som er homofile.

Homofobi er i motsetning til homofili, behandlingsbart. Det går ann å kvitte seg med homofobi, som er en uønsket holdning i et åpent og inkluderende moderne samfunn.

For mine lesere som er ukjente med homofili vil jeg lage en liten oversikt over hva vi snakker om;

Homofili = to mennesker av samme kjønn som har en kjærlighets-/seksuelt forhold til hverandre
Homofil = seksuell legning som tiltrekkes av samkjønnede. Alle mennesker er født med eller utvikler en legning i løpet av sin seksuelle modning. Noen gjenkjenner sin "annerledeshet" tidlig, mens andre bruker mange år på å forstå og forholde seg til sin legning, spesielt hvis den er merket som annerledes eller uønsket av samfunnet de lever i.
Heterofil = seksuell legning som tiltrekkes av motsatt kjønn.
Biseksuell = seksuell legning som tiltrekkes av både kvinner og menn.
Lesbisk = en homofil kvinne
Transseksuell og/eller transeperson = en tilstand hvor personen har en sammensatt kjønnsidentitet. Mann født i kvinnekropp, kvinne født i mannskropp eller mer androgyne forståelser (samkjønnet). Kjønnsorganet definerer ikke alltid rett kjønnsidentitet. Noen tar hormoner for å øke kjønnshormoninnholdet til å passe det kjønnsorganet man er født med, mens andre foretar et kirurgisk kjønnsskifte.  Etter tips fra leserkommentar legger jeg inn link til HBRS.
Transe/drag = ofte homofile menn som opptrer som kvinner i dans og kabaret

Noen fakta om homofile;

De er født sånn, det er ikke noe man bestemmer seg for å bli eller gjøre.
De er ikke syke; homofili er ingen sykdom. Det finnes derfor heller ingen "behandling" mot homofili.
Homofili er ingen psykisk sykdom, og de er heller ikke besatt av onde ånder eller satan.
Homofili er ikke smittsomt, og det er ikke flere homofile i de samfunnene som ikke fordømmer homofili.
Folk er like homofile selv om de skjuler det og lever i heterofile ekteskap fordi noe annet er farlig eller uønsket. En homofil vil ikke være lykkelig med å leve som heterofil, det er unaturlig og skadelig.
Homofili kan ikke "kureres" på noen som helst måte. Det er ikke noe man "blir" eller "mister".
Det har alltid funnes homofili, det er ikke en moderne mote.
Mange homofile opplever oftere enn andre mobbing og utstøting, noe som medfører økt andel av psykiske helseplager, selvmordsforsøk og selvmord.
Dette er fakta. Du må gjerne si deg uenig eller at du ikke tror på det, men dette er sant.

Gjennom tidene har homofile blitt utsatt for forskjellige former for straff, fysiske eksperiment og laboratorisk tortur. De har vært straffeforfulgt og utstøtt fra samfunnet, de har vært nektet verdighet, tilhørighet og fellesskap. Spesielt et religiøst.
Retten til å leve et verdig liv med kjærlighet i trygghet gjelder alle mennesker.
Norge er et av verdens foregangsland når det gjelder likestilling mellom homofile og heterofile, men fortsatt foregår det også her, uønsket hets og forfølgelse av mennesker som ikke har gjort noe galt.

Islam er en konservativ religion hvor flesteparten av de lærde ikke anerkjenner retten til å ha et fullverdig partnerskap eller kjærlighetsliv for homofile. Det er allikevel en utvikling som går i retning av vestens aksept og toleranse, hvor homofile muslimer står frem og krever sin rett til å beholde sin Gudetro og religiøse identitet, samtidig med retten til være den de er og få oppleve et kjærlighetsliv.
Islamsk teologi har ingen kilder som kan skape presidens for å inngå samkjønnede ekteskap, som er den eneste samlivsformen som er tillatt for å være seksuell med en partner. I kirken har det utviklet seg nytolkninger av kildene i behov av en forståelse og omsorg for de menneskene det gjelder. I dag er det lov å inngå ekteskap med velsignelse av en prest, i den norske statskirken. Uansett om man er enig i at kirken skal tilpasse seg verdens utvikling eller ikke, må vi kalle dette en milepæl i kampen for de homofiles rettigheter til et likeverdig liv.

Islam tillater altså ikke slike ekteskapsinngåelser, men igjen har vi historien om Lot's folk som drev sodomi og ble straffet av Gud for det. Historien kan tolkes på mange måter, selv om de lærde har valgt konsesus rundt shariaforståelsen av at sodomi, altså pervers sex (analt samleie, oralsex, dyresex) er forbudt. Det er også kriminalisert og strafferammen er dødsstraff. Historien omtaler ikke homofili som tema sådann, men homofil praksis var deltagende i historien. Umoralsk seksualitet (mannlig voldtekt) er mest trolig det historien handler om, siden seksualiteten i seg selv er en gave som oppfordres i rammen av et ekteskap.
Islam i dag tillater ikke sex utenfor ekteskap, og tillater ikke analt samleie (noen delte meninger om dette). Islam i seg selv har ingen kilder som forbyr homofili som seksuell legning. Det er heller ikke likhetstegn mellom homofil praksis og anale samleier. Skal de lærde gå i detalj om hvilket seksualliv folk skal ha, eller er tiden inne for å favne menneskene dette gjelder? Når jeg hører muslimer som påstår at de ikke har noe i mot homofile så lenge de ikke har sex, hører jeg menneskelig krenkelse og et hykleri.
Enten får de velsigne folk eller så får de godta at folk elsker dem de elsker. Man kan ikke nekte begge deler. Noen moderne imamer gifter i dag homofile muslimske par. Man kunne jo begynne med å ta avstand fra kriminalisering og straffeforfølgelse for homofili.

Homofobien stammer sjeldent fra et ærlig ønske om å rettlede noen fra "syndens vei". Islam har ikke til hensikt å skremme, spre hat eller skape konflikter mellom mennesker som Gud har skapt. Gud har skapt alle forskjellige, med frie tanker og fri vilje. Islam søker at mennesker skal sameksistere i harmoni med respekt for hverandre. At muslimer skal veilede hverandre i religionen, må ikke forveksles med legalisering av hets, trakkasering og utstøting av "frafalne".

Så lenge noen selv sier de er muslimer, så er de muslimer. Ingen har rett til å si at andre ikke er muslimer eller får lov å komme til bønn hvis de står frem som åpent homofilie. Det har dessverre hendt at ingen vil be begravelsesbønn for døde homofilie muslimer. At de våger å gjøre noe slikt kan jeg ikke begripe. Gud ser og Gud hører alt. Og hvordan kan de leve med sin egen samvittighet?

Homofobien er inngripende i et grusomt menneskesyn som blokkerer for å se Guds skaperverk, individet og nåden. Nåde er et av Guds navn, det har mange muslimer glemt. Hvis Gud har skapt et menneske homofilt, med hvilken rett kan et annet menneske kreve at denne skal leve uten kjærlighet og uten et velsignet parforhold?

Jeg har hørt og lest de mest absurde ting sagt av noen muslimer, men velger å ikke kommentere dem i detalj. Mitt poeng er at en troende har plikter og rettigheter som Gud har pålagt oss, og de må komme før egne tolkninger og kulturelle holdninger. En ekte troende vil følge likeverdet og nåden Gud har vist oss, og ønsker å praktisere dette i livet sitt.

Enhver muslim har plikt til å oppføre seg høflig og hjelpsomt mot alle Guds skapninger og skaperverk.
Enhver muslim har plikt til å snakke pent om andre, og unngå sladder eller baksnakking.
Enhver muslim har plikt til å respektere Guds skaperverk slik det er kommet til verden.
Enhver muslim har plikt til å vise medmenneskelighet, nåde og hjelpsomhet mot alle.
Enhver muslim har plikt til å inkludere andre muslimer i sitt trosfellesskap, uten å stille seg til doms over deres handlinger.

Hvordan kan du være med på å bedre forholdene for homofilie?


Du kan være oppmerksom på din språkbruk og avstå fra å snakke nedlatende om homofile.
Du kan korrigere andre som gjør dette.
Du kan tilegne deg mer kunnskap om temaet.
Du kan melde fra til noen voksne, til lærere eller til politiet hvis du opplever at noen blir plaget.
Du kan selv være en venn og alliert til homofile for å vise dem støtte som mennesker og troende.
Du kan aktivt engasjere deg i de homofiles rettigheter ved å påvirke det miljøet du er i, og snakke om det.
Det finnes mange homofile og lesbiske muslimer som lever skjult med sin legning og ikke har noen å snakke med. De som står frem blir ofte møtt med fordømmelse og inhuman behandling. Hvis du kjenner noen eller hører om noen, så ta deres parti i retten til et verdig liv i trygghet og frihet.
Oppfordre dem til å ta kontakt med andre homofile eller lesbiske som har stått frem, LLH kan f.eks være til god støtte og hjelp i en vanskelig situasjon. Det finnes en selvhjelpsgruppe i Oslo for lesbiske og homofile muslimer. Skeiv Verden er en gruppe for homofile med minoritetsbakgrunn. De driver bla. støtte, opplæring og nettverksarbeid.

Det er ikke lett å oppdage at man er annerledes når det gjelder identitet, begjær og seksualiet. Enda værre er det hvis dette blir møtt med motstand, fordømmelse og hat.

Vi ønsker ikke at flere uskyldige mennesker skal utsettes for overgrep, og vi ønsker ikke at troende skal nektes tilhørighet i Guds hus.
Stopp hetsingen av homofile og skap et rausere samfunn. Respekter din Gud og Hans skaperverk og oppfør deg eksemplarisk, uansett hva din personlige mening måtte være.
Med dette avslutter jeg med et manifest jeg håper alle muslimer med respekt for Gud kan avsi;

Anti-homofobisk manifest til alle moskeer og muslimer;
Jeg lover å respektere Gud, min skaper over alle ting.
Jeg lover å oppføre meg bra mot alle mennesker.
Jeg lover å ikke plage eller mobbe andre, uansett hvilke valg de tar.
Jeg lover at jeg skal være en alliert til de troende som søker muslimsk tilhørighet,
og vise meg som et  inkluderende medmenneske mot alle uansett legning.
Jeg lover å jobbe mot fordømmelse av homofile, og avskaffe krimialisering av homofili.Hvorfor engasjerer jeg meg i kampen for homofile muslimer? Jeg tror at vi alle er like mye verdt og at alle mennesker har en Gudegitt rett til å elske. Jeg har jobbet over flere år på en selvmordsforebyggende, landsdekkende krisetelefon hvor mange av samtalene er med homofile som forteller om hvordan de har prøvd å ta sitt eget liv, hvordan det er å bli utstøtt fra et trossamfunn og utfordringene rundt annerledesheten. Jeg har også homofile i min egen familie og vennekrets. Jeg syns det er det minste vi kan gjøre å støtte disse menneskene i sin kamp og vise dem at de er like mye verdt som alle andre. Og at Gud elsker oss, alle sammen.

10 kommentarer:

Julia sa...

Kjempebra skrevet. Det manifestet er gode ord for alle mennesker, muslimer som ikke-muslimer.

transseksualisme sa...

Din definisjon av transseksualisme er feil på så mnage måter. For det første, så er det en diagnose. Det å kalle en person med transseksualisme for transeksuell, fører til at personen blir sin egen diagnose. Det er i dag bred konsensus om at årsaken til transseksualisme har biologiske tilknyttninger. Det er så ABSOLUTT ikke en seksualitet. De med diagnosen har en seksualitet, men den er uavhengig diagnosen. Jeg vil anbefale deg å gå inn på www.hbrs.no for å få litt mer infformasjon om diagnosen. Jeg håper virkelig du retter om den informasjonen du har lagt ut, for de den er virkelig stigmatiserende for personer med diagnosen.

Valgerd sa...

Takk til "transseksualisme" som påpekte definisjonsfeil om transseksualisme. Har rettet opp teksten nå. Beklager.

Elias sa...

Men, hva mener du egentlig? Skal Islam tillate ekteskap mellom like kjønn, eller tillate sex utenfor ekteskapet? For det er de to eneste "løsningene" for at homofil praksis skal være greit under Islam.

Anonym sa...

Det er mye bra her. Gud sier i Koranen at Han Har laget menn for kvinner og kvinner for menn og ekteskapet er kun mellom en mann og en kvinne.

For all del skal muslimer respektere homofile og behandle dem med respekt. Gud prøver sine mennesker med forskjellige prøvelser. Menn og kvinner kan ikke ha seksuelt forhold utenfor / før ekteskap. Deres prøve er å vente til ekteskapet.

Gitt at en muslim Har homofile drifter medfødte (delte meninger blant leger) så vil prøven for denne muslimen være å avstå homofilt seksuelt samvær ut livet fordi ekteskapet i islam er kun mellom mann og kvinne. Og det betyr ikke at denne muslimen ikke er muslim. Gud gir aldri større prøver til mennesker enn det de kan klare.

Hvis en ikke-muslim er homofil og praktiserer det, så bør det heller ikke det være noen issue. Alle mennesker er skapt likt og skal respekteres, har profeten sagt.

Problemet oppstår når muslimer som begår synd, av kanskje sine drifter, krever at islam skal tilpasses deres drifter. Hvis jeg klarer å be bare tre ganger i døgnet, betyr vel ikke at jeg skal kreve min rett til å forandre islam til å ekskludere de resterende to bønner?

Regelen er den samme om det er bønner, alkoholinntak, lyve, stjele, seksuelt samvær med motsatt kjønn utenfor ekteskap, før ekteskap eller homofil praksis.

transseksualisme sa...

Hei igjen, bare lurer på om du noe kilder for å si at mange lever lever som de er uten medisinsk behandling?

En av hoved pilarene i diagnosen er at man opplever at man tilhører motsatt kjønn enn sitt biologiske. Hvis man opplever seg som noe midt i mellom,så ville man ikke fått diagnosen. Da er det mer nærliggende å bruke begrepet transperson.

"Noen tar hormoner for å øke kjønnshormoninnholdet til å passe det kjønnsorganet man er født med"

Hva mener du med det egentlig? Personer med transseksualisme tar hormoner som er kontradiktorisk til det biologiske kjønn. Ikke for å passe til det?

Valgerd sa...

Hei igjen transseksualisme,
Jeg har prøvd å rette opp teksten igjen, og håper du kan leve med den slik den er nå. Kunne sikkert skrevet en hel bok om transenyanser, men nå handler denne artikkelen om intoleranse, så jeg kommer ikke til å utdype nærmere.

Valgerd sa...

@Elias,
Det kan ikke jeg svare på, det må fellesskapet komme til en løsning på i fellesskap. Kanskje en gang i tiden vil det åpnes for inngåelse av homofile partnerskap, kanskje ikke. Jeg syns vi kan begynne med å stanse kriminalisering og straffeforfølgelse av homofile, det ville vært et stort skritt i mer human behandling. Neste skritt må være en holdningsendring blant muslimer og i muslimske land.

Personlig syns jeg fortsatt det er litt vanskelig å akseptere inngåelse av religiøse ekteskap for homofile, men jeg syns et sivilt inngått partnerskap er en juridisk rettighet og nødvendighet som skal være et tilbud. Det er vel ikke ett fasitsvar her, men en gradvis utvikling av behov og tilpasning.

Valgerd sa...

@anonym
Egentlig hadde jeg ikke tenkt til å publisere din kommentar, siden du ikke skriver under med navn eller e-mail adresse, men fordi det du sier er så typisk i det muslimske miljøet, vil jeg at leserne skal kunne se det.
Homofili er IKKE en synd fordi ingen mennesker er født syndige i sin natur. Skaperverket er perfekt.
Å bli født homofil er derfor ikke en "prøvelse" fra Allah swt. Å påstå noe slikt er absurd. Prøvelser er de utfordringene vi blir stilt ovenfor som handler å forholde seg som en troende eller ikke. Ikke å skulle fornekte en del av vår natur.
Kanskje er din prøvelse å akseptere at noen mennesker er annerledes?

Tove sa...

Mange dyr er homofile. Det synes jeg er et godt bevis på at vi er skapt slik eller sånn.