søndag 17. april 2011

Islamnets "fredskonferanse"

Norges nest største muslimske organisasjon Islamnet (etter IRN som er en paraplyorganisasjon for de fleste muslimske trossamfunn i Norge) arrangerer 16. - 18. april en 3 dagers konferanse som kalles "Peace conference Scandinavia 2011" på Sentrum Scene i Oslo. I år har jeg fulgt den over nett-tv på hjemmesiden deres, mens i fjor var jeg tilstede under flere av forelesningene. Man kan si mye og mangt om Islamnet, men det jeg kan takke dem for er at jeg virkelig har fått øynene opp for hvor farlig islamsk fundamentalisme er hvis den blir gjennomført i virkeligheten og ikke forblir en teori i en salafy lærebok. Da jeg entret konferansen i fjor ble jeg stanset i hovedinngangen og henvist til sideinngangen. Jeg ble så forfjamset at jeg ikke fant ord der og da, men senere kjente jeg et raseri over å ha adskilte inngangsdører og oppholdsrom for kvinner og menn. Som kvinne ble jeg rett og slett nektet å gå inn hovedinngangen og få oppholde meg i 1. etasje av Sentrum Scene. Påskuddet for kjønnssegregerte arrangement er at dette er sunnah, altså profetens tradisjon, at kvinner skal beskyttes mot uønskede blikk, mulig tafsing, overgrep eller rykter om hva som har utspilt seg i samvær med det motsatte kjønn. Høyskolen i Oslo og Sognsvann Videregående skole har begge sagt opp sine leiekontrakter med Islamnet som et resultat av den konsekvente og ufravikelige misjoneringen av kjønnssegregering.

Jeg er vant til kjønnssegregering fra moskeen, men der plaget det meg ikke nevneverdig. Kanskje fordi jeg lærte at "slik var det bare" og kvinnene skulle igjen beskyttes mot uønskede blikk og berøring av menn under bønn. Jeg har aldri trengt noen slik beskyttelse da jeg gikk i kirken, og det var uforståelig for meg som norsk kvinne å tro at en mann i bønn skulle være mer interessert i min bakpart eller å sitte meg nær enn å søke Guds ord og tilgivelse. Men slik er det altså ikke alltid. Under Eidbønnen i Egypt i fjor ble mange kvinner tafset på og også voldtatt etter felles bønn på et stort uteområde.

Det er vakkert at man ønsker å beskytte kvinner, men er det riktig at vår bevegelsesfrihet skal innskrenkes fordi noen menn ikke vet å oppføre seg? Spørsmålet er like relevant i dagens debatt om overfallsvoldtekter i hovedstaden, der kvinner som beveger seg alene utendørs i natten er lett tilgjengelige offer. Det er ikke strategisk å gå beruset alene gjennom natten i storbyen, men er det riktig at  kvinner skal bære skylden og dermed konsekvensene for andres synder? Nei, det syns jeg er urimelig.

Tilbake til Islamnets fredskonferanse, jeg stilte for noen uker siden det betimelige spørsmålet om Islamnet  faktisk drev noen form for freds- og dialogarbeide overhodet? Og hvis så, på hvilken måte?
Jeg fikk til svar fra noen at Islamnet jobber for å spre sannheten om islam, jobbe mot fordommer og ha dialog om forskjellene mellom islam og andre trossyn. Andre, som meg selv, var mer bekymret for at Islamnet ultrakonservative dommedagsmisjonering gjorde det stikk motsatte, nemlig øke forskjellene og fordommene. Jeg har tidligere gitt min støtte til Islamnet gjennom å bekrefte at teoriene de lærer bort er korrekte utfra et islamsk teologisk grunnsyn. Deres kilder og tema er korrekt aqidah (tro). Men så kommer vi til det mest vesentlige i religionspraktisering, hvordan skal denne teorien utleves i praksis?
Det er derfor de lærde som er utdannet til å gi praktisk livsveiledning har lang utdannelse innen flere områder av islam, i tillegg er det krav til god samfunnsforståelse og kjennskap til lokale lover og kulturell praksis. En reglel er IKKE en regel i islam når det kommer til fiqh. Alle hensyn og utenforliggende årsaker skal med i vurderingen, og det er svært få som er kompetente til å gi en korrekt veiledning. Et råd som gis til en person er heller ikke direkte overføringsbart til en hvilken som helst annen muslim. Spesielt ikke i Norge, da det er en mangel at de teoretisk beleste mangler samfunns- og kulturkjenneskap til å gi riktig islamsk veiledning. Som vi alle kjenner til blir det derfor ofte gitt råd som er i samsvar med situasjonen i Pakistan eller Saudi-Arabia, og ikke i Europa. Konsekvensen av manglende integrering er forsinket integrering for de neste generasjoner, så lenge religionen blir brukt som integreringsbrems. De best integrerte muslimene i Norge har ikke overraskende moderat islam som sitt livssyn.

Det er her det skjærer seg totalt for Islamnet etter min mening. Jeg kan ikke lenger gi min støtte til en organisasjon som verken forvalter eller håndterer den enorme makten de har opparbeidet seg, på en måte som ærer profetens tradisjon, slik jeg ser det. Islamnet ligner stadig mer på hjernevaskingsprogram vi kjenner fra andre sekter, som er definert som skadelige og farlige. Jeg har ingen problemer med å se likhetstrekk til Scientologikirken og Jehovs vitners ekstreme form for krav til indre samhold og utrettelige misjoneringsvirksomhet.

Hva er det som skremmer meg mest? Jo, nettopp det at Islamnet formidler et budskap via sine foredragsholdere som tegner et ekstremt religiøst bilde. Islamnet sier selv at de er en organisasjon som kun inviterer med beste hensikt, og ikke kan stå inne for hva deres foredragsholdere videreformidler. Men det er en ansvarsfraskrivelse som ikke hører en muslim til. Det er ikke tvil om at de populære foredragsholderne som er verdenskjent fra andre vekkelsesmøter og internettmisjonering har en felles rød tråd, nemlig ekstrem sunnah eller salafy baserte Koran og hadith tolkninger. Hadde Islamnet vært en organisasjon med større takhøyde hadde de invitert foredragsholdere med et annet budskap, nettopp for å skape dialog og kritisk tekning. Men vent litt.. "Kritisk tekning er jo farlig. Det er fra Sheytan!" Slike utsagn har jeg hørt litt for ofte, og det skremmer meg til den grad at det kan ta nattesøvnen fra meg. For hva skjer med barn, ungdom og voksne som oppdras i en så streng tro at det mest grunnleggende i islam fordekkes til fordel for regelrytteri, maktmisbruk og hjernevasking som så lett kan bli et offer for politiske redskap?

Det jeg ikke liker er når predikantene og Islamnet så skamfritt påberoper seg "sannheten". "The truth is.." Javel, har de snakket med Gud personlig kanskje? Med hvilken rett står et menneske og brøler ut til folkemengden at det så absolutt kjenner den hele og fulle sannheten om Guds vilje? Koranen som kilde, javel. Men den er ment som en inspirasjon, overlevert fra en engel til en profet. Når ble disse predikantene profeter? Og enda værre, når ble alle de tusenvis av medlemmene til Islamnet små mini-profeter som går rundt og peker finger til alt og alle som gjør "feil"? For meg er dette hykleri og blasfemi, og det opprører mitt hjerte på så mange måter. Jeg gråter for de uskyldige som ikke selv ser hvordan deres ærlig søken etter Guds nærvær og belønning blir transformert til en hatsk og innbitt praktisering av makt og avmakt. En konkurranse i å være strengest og mest "korrekt" (spesielt utenpå), for da er man mest gudfryktig, mao best muslim. En voldelig "religion" i sin tvang og fryktbaserte straffeaspekt. De står på scenen å bruker hersketeknikker og psykologiske fangarmer. Selv maset om pengegaver gjøres på en måte som ydmyker og spiller på samvittigheten. Det blir ikke en gave da, det blir avlatspenger!
Det er IKKE islam. Astaghfiruallah (Tilgi oss Gud)!

At politikere som Saerah Khan uttaler på tv at hun håper Islamnet tar dialogen om kvinneundertrykkelse, blir bare en vits. Hun har ikke forstått hvem hun har med å gjøre. Vi snakker om en organisasjon som aldri stiller på debatter fordi de nettopp ikke går i dialog. De har bare ferdig programmerte svar, og da beskytter man seg for muligheten til å feile i ordkonkurransen. De leverer bare aviskronikker eller stiller opp der de selv får sette agendaen og unnslippe journalistisk kritikk. Noe så feigt og noe så langt fra profetens eksempel skal man lete lenge etter. Åpenhet er et bevis på at man ikke har noe å skjule.

I tillegg til å bli presentert for "sannheter" med "bevis" er de karismatiske predikantene ute etter å fange deg med psykologi. De skriker det repeterende budskapet med tonasjon på de mest fryktinngytende ordene, og bruker både trusler, ydmykelser og skam til å få deg som lytter til å føle deg dårlig. Når du kjenner på ubehaget blir du psykologisk sett mykere til å falle for deres "sannhet". For den som står på scenen og brøler at han kjenner sannheten, har en farlig makt i sin hånd - han påstår å kjenne Guds vilje. Og hvem er du som et lite dødelig menneske til å stå i mot den overmakten?

De er profesjonelt opplært og drillet til å "svare på spørsmål" på lik linje med Jehovas Vitner og Mormonersekter, der ingen spørsmål blir besvart men bare kjørt inn en maskin av psykologiske teknikker for å lure deg på limpinnen og bli overbevist om at deres svar er sannheten. Den absolutte og ubestridelige "sannheten". Og er du ikke omvendt ennå, da blir du i allefall litt svimmel og føler deg uvel. Da kan man lett tolke at du har "motstand" mot sannheten. Og motstand er fra Satan. Så da må du rense ut denne og komme på "rett vei". Dette er teknikker fra læreboka om psykopati og maktmisbruk. De fremkaller tilstander som likner Jerusalem syndromet i hodene på sine tilhengere, en slags religiøs psykose som etter min mening hindrer full deltagelse i dette jordiske livet, som av enkelte ekstremister blir omtalt som "uviktig, en tidtrøyte og en test av troen". For det er det evige livet som teller, og bare dette. Døden, døden, døden ropes det. Det er i døden du skal få smake på konsekvensene av dine handlinger! Evig pine eller evig nytelse, ditt valg!

Ikke er dette kun et religiøst og psykologisk overgrep, men det gjør noe mye verre. Det utdanner og driller nye hjernevaskere av ikke-individualister og fundamentalistiske offer for politisk islam. Det yngler hat og bitterhet, det motvirker integrering på alle områder og det aller værste av alt - det sprer en sky av askegrå * "religion" over hele verden, som de våger å kalle islam.  Det provoserer meg enormt! Integrering handler ikke bare om utdannelse og å komme i arbeid (hvor mange av Islamnets medlemmer går på høyskole o.l.), men hvordan du faktisk lever her i landet. Hvordan du ser på ikke-muslimer og i hvilken grad du deltar i samfunnsnyttige aktiviteter, også ikke-religiøse. Når lederen av Islamnet nekter å håndhilse på en kvinnelig norsk journalist fra nrk misjonerer han fundamentalisme og kulturkollisjon, ingen fromhet.

Jeg har en drøm om at vi som ser verden gjennom andre briller kan forene oss og jobbe mot mørke krefter og bringe lyset tilbake inn i det islam vi lever og ønsker å formidle, slik at nye nysgjerrige mennesker kan få smake på forskjellene. Og forhåpentligvis får vi etterhvert mange nye venner som hopper av Islamnets "rette vei" som er en altfor smal og trangsynt vei som gir skylapper for det ekte islams kjærlighet, nåde og Allah swt perfekte skjønnhet.
Går drømmen i oppfyllelse får vi arrangert en spirituell workshop i sommer med islamske lærde som er ydmyke, vet hva dialog og samarbeid betyr og som har et vakkert budskap å bringe videre. Insha Allah kan dette la seg gjøre.

Må vi muslimer bli rettledet gjennom konflikter og forskjeller insha Allah, til det beste for alle mennesker. Ameen.


*Ønsker du å lese mer om religiøs sekterisme, skadevirkninger og hvordan man kan komme seg ut av det, anbefaler jeg boken "Troende til litt av hvert" av Arne Tord Sveinall".

mandag 4. april 2011

Her ser du bønnen utført i bønnerekkeFajr bønnen; 2 rakat (bønnerekker)

Duhr bønnen; 4 rakat

Asr bønnen; 4 rakat

Maghrib bønnen; 3 rakat

Isha bønnen; 4 rakat

Sunnah: 2 rakat før eller etter, witr (nattbønn) 1 rakat etter isha

Korrekte bønnetider finner du her. Takk til islam.no for bønnetider.
Trenger du hjelp til å finne retningen til Kaba/Qibla kan du kikke her.

søndag 3. april 2011

Lær det første verset i Koranen - Al-Fathia


Denne bønnen brukes i alle bønnerekkene, og må læres utenat. Her kan du høre den lest;

Renselsesdusj - ghusl

Vask deg normalt som om du tok en dusj; under armene og i skrittet, bruk såpe og vask deg ren der du er svett eller skitten. Hvis du trenger en hårvask med shampo, gjør det nå. Skal du barbere deg (kroppshår) gjør du det også nå, før du gjør den rituelle renselsen. Muslimer skal helst fjerne kjønnshåret. Kvinner fjerner tradisjonelt også annet kroppshår (ikke lov å barbere hodet for kvinner), men dette er ingen plikt.
Så gjør du wotho som beskrevet i forrige video.
Så avslutter du med å dusje hele din høyre side (vannet skal renne over hele kroppen og på all hud, så dusjer du hele din venstre side. Husk at vannet skal renne gjennom alt håret på hodet og gjennom skjegget. Du er ferdig renset!

Bønnevask - wodho

Lær å be!

Det er mange som skriver mail til meg og forteller om sine opplevelser med islam, tusen takk det setter jeg veldig stor pris på! Det er ikke alltid jeg kan svare utfyllende nok eller være flink til å følge opp over tid, da jeg har en del jern i ilden, men jeg prøver å svare alle. Jeg anbefaler også at du tar kontakt med IRN og nettstedet islam.no som var en viktig hjelp for meg som ny muslim. Forhåpentligvis får jeg snart skrevet ferdig boken jeg jobber med, som er en veiledning for norske muslimer.

Det mange nye konveritter ber om hjelp til, er å lære å be. Salah (rituell bønn) er pliktig for alle muslimer 5 ganger om dagen. Og jeg vil gjerne hjelpe deg å lære å be.

I dag kommer en oversikt over hva du trenger for å be (gjøre salah).

Du må være muslim (ha sagt trosbekjennelsen, helst med et vitne).
Du må ha gjort ghusl (den store renselsen). Hvis du ikke kan gjøre ghusl, kan jeg legge opp en video om hvordan vi gjør dette.
Du bør helst vite retningen til Kaba (den sorte boksen) i Mekka. Hvis du ikke er sikker, kan du bruke kompass eller spørre en muslimsk nabo. Har du ingen mulighet til å finne den helt korrekte retningen, kan du be sør-øst. Skulle du be feil retning, men du gjorde ditt beste for å finne den riktige retningen er det ingen feil på din bønn.
Du må gjøre wodho (den lille renselen) før du ber, om du ikke har en gyldig fra forrige bønn. Det betyr at du ikke skal ha brutt den ved å ha vært på toalettet, blødd eller hatt sex siden forrige gang du gjorde wodho. Noen sier at man ikke skal prompe heller, men noen sier at en liten snik-fis ikke teller som å bryte wodho. For sikkerhets skyld kan du bare gjøre en ny wodho, så er du sikker. Hvis du ikke kan gjøre wodho kan jeg legge opp en video av dette.
Så må du ha på deg bønneklær. De skal være dekkende over hele kroppen og hodet. Menn kan be i bukse og genser uten lue, mens kvinner må be med hele drakta. Det er tradisjon at menn også ber i tildekkede klær, men her er ikke føringen like streng som for kvinners "hijab" som av de fleste anses som pliktig. Spesielt i bønn og besøk i moskeen, og for de fleste også når de ferdes utendørs.
Mange ber på et bønneteppe, men det holder at du ber på noe rent. Det kan være et rent teppe, rent gulv eller en jakke. Er du ute kan du også be rett på jorda eller gresset, men det er fint å ha noe med seg så du ikke trenger å bli skitten når du bøyer deg ned.
Så er det bønnetidene, de følger solens gang; Fajr (før soloppgang), duhr (formiddagsbønn), asr (ettermiddagsbønn), maghrib (solnedgangsbønn) og isha (kveldsbønn). Dette er de pliktige (som det er syndig å ikke utføre), men du kan også gjøre noen ekstra om du ønsker mer ajr (belønning fra Gud).

Athan er bønneropet som kaller inn til bønn. Da roper moethin (bønneroperen) eller en kassettspiller: Allahu akhbar (Gud er det største) Allahu akhbar x 2, æsj hædo ella ilaha ill Allah (jeg bevitner at det ikke finnes andre guder enn Allah) x 2, æsj hædo enna Muhammedan rasool Allah (jeg bevitner at Muhammed var Guds sendebud) x 2, heya el as-salaah (skynd deg til bønn) x 2, heya el al-falaah (skynd deg til suksess) x 2, Allahu akhbar x 2, la ilaha ill Allah (det finnes ingen annen gud enn Allah).Hvis du ber alene hjemme kan vi herme etter bønneklokka når den roper athan (det er sunnah/tradisjon), ellers bruker vi ikke athan hjemme i det private. I muslimske land høres athan ute overalt fra moskeene.

Rett før vi ber pleier vi å si iqama (2. rop til bønn). Det er ingen plikt å rope iqama, men tradisjon. Dette er et slags før-bønn rop;
Allahu akhbar x 4, æsh hado ella ilaha ill Allah x 2, æsj hædo enna Muhammedan rasool Allah x 2, heya al as-salaah x 2, heya el al-falaah x 2, qadeqamatihs salah x 2, Allahu akhbar x 2, la ilaha ill Allah x 2.Nå sier du inni deg; jeg har som intensjon å be "den" bønnen. F.eks Nå skal jeg be salah al-duhr.

Så begynner vi å be!

lørdag 2. april 2011

Ekstremisme avler ekstremisme

Det er trist å lese dagens nyheter om drap på norske militære styrker i Afghanistan som et resultat av hevnaksjoner mot noe kristenekstremister i USA har utført, nemlig å brenne en engelsk oversettelse av Koranen. Hat avler hat, vold avler vold og ekstremisme fører bare elendighet med seg.

Det finnes ikke noe rett eller feil i denne sammenhengen, det handler om situasjoner, mennesker, tro og resultatet av dette.

Det er selvfølgelig uklokt og blasmefisk å brenne en bok som for 1,5 milliarder mennesker er hellig, som det er å storme FNs hovedkvarter i Mazar-e Sharif. Selv om Koranbrenningen ikke direkte tar liv, men i realiteten bare er papir og trykksverte som forsvinner, er handlingen symbolsk og et direkte angrep på svært mange mennesker. Det er en krigshandling som ikke kan tolkes på noen annen måte, selv om det ikke er en stat som står bak en invasjon av en annen stat.

Personlig blir jeg verken rasende eller hevnlysten når jeg ser slike tåpelige aksjoner, men syns synd på de menneskene som er så plaget av hat og fordømmelse at de lider under sine primitive følelsers negative makt.

Ingen kan skade Koranen, som er Guds ord. Koranen i seg selv er kun i muntlig form, og den bevares gjennom resitering og hukommelsen til de troende. Koranen som er nedtegnet skal behandles med respekt og verdighet, men den er ikke gudommelig. Den er i den grad noe er hellig for oss muslim, ansett som hellig, men den er ikke magisk i form av en egen kraft gjennom papir og trykksverte. Den er hellig gjennom sitt gudommelige verk når den leses, høres, resiteres og viktigst av alt - praktiseres i handling. På den måten er det ikke oversettelsesbrennerne som skader Koranen mest, men de som ikke evner å forvalte Koranen, og dermed Guds ord, på den måten de fortjener.

Selv om afghanske muslimer er radikale i sin tro og gjør mye for å følge "Guds vilje", er det ikke til å stikke under teppet at de også fører en ekstremistisk krig mot egen sivilbefolkning og globalt mot vestens imperialisme og økonomiske overmakt. Taliban har ikke noe godt med seg. Selv om befolkning i perioder har lovprist Taliban for å innføre en samfunnsstruktur som medfører mindre vold og mer mat, har det også vist seg at de ikke ønsker det beste for befolkningen, men egen makt og herredømme over geografisk strategiske områder. Når Taliban ble bekjempet, ble situasjonen paradoksalt enda værre, siden alternativet var en lovløs og umoralsk bestikkerkultur som ikke var basert på annet enn personlige økonomiske interessert fra de som engasjerte seg i liberaliseringen av landet. Man kan ikke liberalisere et land som mangler det mest grunnleggende av mat, trygghet og menneskerettigheter, de erfaringene har Taliban vunnet tilbake makt på. Av pest eller kolera, har Taliban tilbydt beskyttelse.

Det gjør meg trist å lese at ordet islam blir brukt i slike nyhetsoppslag, og at vår hellige bok Koranen skal være offer for både hataksjoner og resultere i hevnaksjoner som ender opp i massedrap.
Min drøm er at muslimene skal få mulighet til å leve i fred og frihet med sine grunnleggende behov dekket, slik at de kan liberaliseres i sinnet og forholde seg mindre primitivt til slike provokasjoner.
Måtte den tid komme snart, in sha Allah.

Ekte islam er og skal være fred. Det må vi ikke bare si, men jobbe for også. Det gjorde Siri Skares og de andre menneskene som deltar i de internasjonale fredsbevarende styrkene til FN. Husk det neste gang du tenker at de ikke hadde noe der å gjøre. De jobber for andre menneskers frihet og rettighet til et verdig liv, et mer stabilt  og rettferdig verdenssamfunn, og en verden som bryr seg og gjør noe.


Mine kondolanser går til Siri Skares og de andre falnes nærmeste.