søndag 17. april 2011

Islamnets "fredskonferanse"

Norges nest største muslimske organisasjon Islamnet (etter IRN som er en paraplyorganisasjon for de fleste muslimske trossamfunn i Norge) arrangerer 16. - 18. april en 3 dagers konferanse som kalles "Peace conference Scandinavia 2011" på Sentrum Scene i Oslo. I år har jeg fulgt den over nett-tv på hjemmesiden deres, mens i fjor var jeg tilstede under flere av forelesningene. Man kan si mye og mangt om Islamnet, men det jeg kan takke dem for er at jeg virkelig har fått øynene opp for hvor farlig islamsk fundamentalisme er hvis den blir gjennomført i virkeligheten og ikke forblir en teori i en salafy lærebok. Da jeg entret konferansen i fjor ble jeg stanset i hovedinngangen og henvist til sideinngangen. Jeg ble så forfjamset at jeg ikke fant ord der og da, men senere kjente jeg et raseri over å ha adskilte inngangsdører og oppholdsrom for kvinner og menn. Som kvinne ble jeg rett og slett nektet å gå inn hovedinngangen og få oppholde meg i 1. etasje av Sentrum Scene. Påskuddet for kjønnssegregerte arrangement er at dette er sunnah, altså profetens tradisjon, at kvinner skal beskyttes mot uønskede blikk, mulig tafsing, overgrep eller rykter om hva som har utspilt seg i samvær med det motsatte kjønn. Høyskolen i Oslo og Sognsvann Videregående skole har begge sagt opp sine leiekontrakter med Islamnet som et resultat av den konsekvente og ufravikelige misjoneringen av kjønnssegregering.

Jeg er vant til kjønnssegregering fra moskeen, men der plaget det meg ikke nevneverdig. Kanskje fordi jeg lærte at "slik var det bare" og kvinnene skulle igjen beskyttes mot uønskede blikk og berøring av menn under bønn. Jeg har aldri trengt noen slik beskyttelse da jeg gikk i kirken, og det var uforståelig for meg som norsk kvinne å tro at en mann i bønn skulle være mer interessert i min bakpart eller å sitte meg nær enn å søke Guds ord og tilgivelse. Men slik er det altså ikke alltid. Under Eidbønnen i Egypt i fjor ble mange kvinner tafset på og også voldtatt etter felles bønn på et stort uteområde.

Det er vakkert at man ønsker å beskytte kvinner, men er det riktig at vår bevegelsesfrihet skal innskrenkes fordi noen menn ikke vet å oppføre seg? Spørsmålet er like relevant i dagens debatt om overfallsvoldtekter i hovedstaden, der kvinner som beveger seg alene utendørs i natten er lett tilgjengelige offer. Det er ikke strategisk å gå beruset alene gjennom natten i storbyen, men er det riktig at  kvinner skal bære skylden og dermed konsekvensene for andres synder? Nei, det syns jeg er urimelig.

Tilbake til Islamnets fredskonferanse, jeg stilte for noen uker siden det betimelige spørsmålet om Islamnet  faktisk drev noen form for freds- og dialogarbeide overhodet? Og hvis så, på hvilken måte?
Jeg fikk til svar fra noen at Islamnet jobber for å spre sannheten om islam, jobbe mot fordommer og ha dialog om forskjellene mellom islam og andre trossyn. Andre, som meg selv, var mer bekymret for at Islamnet ultrakonservative dommedagsmisjonering gjorde det stikk motsatte, nemlig øke forskjellene og fordommene. Jeg har tidligere gitt min støtte til Islamnet gjennom å bekrefte at teoriene de lærer bort er korrekte utfra et islamsk teologisk grunnsyn. Deres kilder og tema er korrekt aqidah (tro). Men så kommer vi til det mest vesentlige i religionspraktisering, hvordan skal denne teorien utleves i praksis?
Det er derfor de lærde som er utdannet til å gi praktisk livsveiledning har lang utdannelse innen flere områder av islam, i tillegg er det krav til god samfunnsforståelse og kjennskap til lokale lover og kulturell praksis. En reglel er IKKE en regel i islam når det kommer til fiqh. Alle hensyn og utenforliggende årsaker skal med i vurderingen, og det er svært få som er kompetente til å gi en korrekt veiledning. Et råd som gis til en person er heller ikke direkte overføringsbart til en hvilken som helst annen muslim. Spesielt ikke i Norge, da det er en mangel at de teoretisk beleste mangler samfunns- og kulturkjenneskap til å gi riktig islamsk veiledning. Som vi alle kjenner til blir det derfor ofte gitt råd som er i samsvar med situasjonen i Pakistan eller Saudi-Arabia, og ikke i Europa. Konsekvensen av manglende integrering er forsinket integrering for de neste generasjoner, så lenge religionen blir brukt som integreringsbrems. De best integrerte muslimene i Norge har ikke overraskende moderat islam som sitt livssyn.

Det er her det skjærer seg totalt for Islamnet etter min mening. Jeg kan ikke lenger gi min støtte til en organisasjon som verken forvalter eller håndterer den enorme makten de har opparbeidet seg, på en måte som ærer profetens tradisjon, slik jeg ser det. Islamnet ligner stadig mer på hjernevaskingsprogram vi kjenner fra andre sekter, som er definert som skadelige og farlige. Jeg har ingen problemer med å se likhetstrekk til Scientologikirken og Jehovs vitners ekstreme form for krav til indre samhold og utrettelige misjoneringsvirksomhet.

Hva er det som skremmer meg mest? Jo, nettopp det at Islamnet formidler et budskap via sine foredragsholdere som tegner et ekstremt religiøst bilde. Islamnet sier selv at de er en organisasjon som kun inviterer med beste hensikt, og ikke kan stå inne for hva deres foredragsholdere videreformidler. Men det er en ansvarsfraskrivelse som ikke hører en muslim til. Det er ikke tvil om at de populære foredragsholderne som er verdenskjent fra andre vekkelsesmøter og internettmisjonering har en felles rød tråd, nemlig ekstrem sunnah eller salafy baserte Koran og hadith tolkninger. Hadde Islamnet vært en organisasjon med større takhøyde hadde de invitert foredragsholdere med et annet budskap, nettopp for å skape dialog og kritisk tekning. Men vent litt.. "Kritisk tekning er jo farlig. Det er fra Sheytan!" Slike utsagn har jeg hørt litt for ofte, og det skremmer meg til den grad at det kan ta nattesøvnen fra meg. For hva skjer med barn, ungdom og voksne som oppdras i en så streng tro at det mest grunnleggende i islam fordekkes til fordel for regelrytteri, maktmisbruk og hjernevasking som så lett kan bli et offer for politiske redskap?

Det jeg ikke liker er når predikantene og Islamnet så skamfritt påberoper seg "sannheten". "The truth is.." Javel, har de snakket med Gud personlig kanskje? Med hvilken rett står et menneske og brøler ut til folkemengden at det så absolutt kjenner den hele og fulle sannheten om Guds vilje? Koranen som kilde, javel. Men den er ment som en inspirasjon, overlevert fra en engel til en profet. Når ble disse predikantene profeter? Og enda værre, når ble alle de tusenvis av medlemmene til Islamnet små mini-profeter som går rundt og peker finger til alt og alle som gjør "feil"? For meg er dette hykleri og blasfemi, og det opprører mitt hjerte på så mange måter. Jeg gråter for de uskyldige som ikke selv ser hvordan deres ærlig søken etter Guds nærvær og belønning blir transformert til en hatsk og innbitt praktisering av makt og avmakt. En konkurranse i å være strengest og mest "korrekt" (spesielt utenpå), for da er man mest gudfryktig, mao best muslim. En voldelig "religion" i sin tvang og fryktbaserte straffeaspekt. De står på scenen å bruker hersketeknikker og psykologiske fangarmer. Selv maset om pengegaver gjøres på en måte som ydmyker og spiller på samvittigheten. Det blir ikke en gave da, det blir avlatspenger!
Det er IKKE islam. Astaghfiruallah (Tilgi oss Gud)!

At politikere som Saerah Khan uttaler på tv at hun håper Islamnet tar dialogen om kvinneundertrykkelse, blir bare en vits. Hun har ikke forstått hvem hun har med å gjøre. Vi snakker om en organisasjon som aldri stiller på debatter fordi de nettopp ikke går i dialog. De har bare ferdig programmerte svar, og da beskytter man seg for muligheten til å feile i ordkonkurransen. De leverer bare aviskronikker eller stiller opp der de selv får sette agendaen og unnslippe journalistisk kritikk. Noe så feigt og noe så langt fra profetens eksempel skal man lete lenge etter. Åpenhet er et bevis på at man ikke har noe å skjule.

I tillegg til å bli presentert for "sannheter" med "bevis" er de karismatiske predikantene ute etter å fange deg med psykologi. De skriker det repeterende budskapet med tonasjon på de mest fryktinngytende ordene, og bruker både trusler, ydmykelser og skam til å få deg som lytter til å føle deg dårlig. Når du kjenner på ubehaget blir du psykologisk sett mykere til å falle for deres "sannhet". For den som står på scenen og brøler at han kjenner sannheten, har en farlig makt i sin hånd - han påstår å kjenne Guds vilje. Og hvem er du som et lite dødelig menneske til å stå i mot den overmakten?

De er profesjonelt opplært og drillet til å "svare på spørsmål" på lik linje med Jehovas Vitner og Mormonersekter, der ingen spørsmål blir besvart men bare kjørt inn en maskin av psykologiske teknikker for å lure deg på limpinnen og bli overbevist om at deres svar er sannheten. Den absolutte og ubestridelige "sannheten". Og er du ikke omvendt ennå, da blir du i allefall litt svimmel og føler deg uvel. Da kan man lett tolke at du har "motstand" mot sannheten. Og motstand er fra Satan. Så da må du rense ut denne og komme på "rett vei". Dette er teknikker fra læreboka om psykopati og maktmisbruk. De fremkaller tilstander som likner Jerusalem syndromet i hodene på sine tilhengere, en slags religiøs psykose som etter min mening hindrer full deltagelse i dette jordiske livet, som av enkelte ekstremister blir omtalt som "uviktig, en tidtrøyte og en test av troen". For det er det evige livet som teller, og bare dette. Døden, døden, døden ropes det. Det er i døden du skal få smake på konsekvensene av dine handlinger! Evig pine eller evig nytelse, ditt valg!

Ikke er dette kun et religiøst og psykologisk overgrep, men det gjør noe mye verre. Det utdanner og driller nye hjernevaskere av ikke-individualister og fundamentalistiske offer for politisk islam. Det yngler hat og bitterhet, det motvirker integrering på alle områder og det aller værste av alt - det sprer en sky av askegrå * "religion" over hele verden, som de våger å kalle islam.  Det provoserer meg enormt! Integrering handler ikke bare om utdannelse og å komme i arbeid (hvor mange av Islamnets medlemmer går på høyskole o.l.), men hvordan du faktisk lever her i landet. Hvordan du ser på ikke-muslimer og i hvilken grad du deltar i samfunnsnyttige aktiviteter, også ikke-religiøse. Når lederen av Islamnet nekter å håndhilse på en kvinnelig norsk journalist fra nrk misjonerer han fundamentalisme og kulturkollisjon, ingen fromhet.

Jeg har en drøm om at vi som ser verden gjennom andre briller kan forene oss og jobbe mot mørke krefter og bringe lyset tilbake inn i det islam vi lever og ønsker å formidle, slik at nye nysgjerrige mennesker kan få smake på forskjellene. Og forhåpentligvis får vi etterhvert mange nye venner som hopper av Islamnets "rette vei" som er en altfor smal og trangsynt vei som gir skylapper for det ekte islams kjærlighet, nåde og Allah swt perfekte skjønnhet.
Går drømmen i oppfyllelse får vi arrangert en spirituell workshop i sommer med islamske lærde som er ydmyke, vet hva dialog og samarbeid betyr og som har et vakkert budskap å bringe videre. Insha Allah kan dette la seg gjøre.

Må vi muslimer bli rettledet gjennom konflikter og forskjeller insha Allah, til det beste for alle mennesker. Ameen.


*Ønsker du å lese mer om religiøs sekterisme, skadevirkninger og hvordan man kan komme seg ut av det, anbefaler jeg boken "Troende til litt av hvert" av Arne Tord Sveinall".

8 kommentarer:

Anonym sa...

Imam al-Haddaad skriver noe til effekt av:

"Den som sier han har troen i hjertet, uten at det manifesterer seg på hans kropp, lyver, og den som manifesterer troen gjennom ens kropp, uten å ha det i hjerte, er en hykler. Troen i hjertet som omformer kroppen er den sanne troen"

mye bra skrevet, men også en del punkter som kan diskuteres, men folk har uten tvil til sine meninger og tanker...

Det er en viktighet at når folk deltar i en bevegelse eller organisasjon, som du forteller litt mellom linjene, at man ikke taper sin individualitet til en slik grad at man slutter å se og høre i det heletatt. Vi kan ikke gå vekk fra fundamental Islamsk oppførsel bare fordi noen forteller noe er slik og slik. Dette er dessverre et problem for ganske mange unge, men inshallah, med tiden vil man forstå dette.

takker!

Harald sa...

Som vanlig holder du hodet kaldt og hjertet varmt, Valgerd. Håper de som trenger det mest hører stemmen din.

Harald

Anonym sa...

Er enig i mye av det du skriver. Føler IslamNet har fått mye makt, og at den ligger i litt for få hender. De ser ned på andre organisasjoner, og oppfører seg ofte deretter også. Mange ungdommer som ikke føler seg helt komfortable fordi at man blir rangert etter hvor streng man er religiøst sett.

Likevell er det verdt å nevne at mange av IslamNett ungdommene bruker mye tid på arbeidet sitt. Og jeg vet ikke om de bevisst holder på med den manipuleringen du skriver om. De er tross alt unge og opprørske av natur.

Amir sa...

Jeg syntes du er utrolig flink og reflekterende i det du skriver. Veldig bra å se at noen tør å ha et litt kritisk blikk. Jeg er veldig enig i det du skriver søster. Selv så sitter jeg med lignende tanker, mye av det du skriver er jeg fullstendig enig i. Du skriver det jeg ikke klarer å få formidlet ut. Problmet mitt er at jeg ikke er så flink til å få det så bra ut på papir.

Mange av de foredragsholderene som holder foredrag er flinke for all del. Jeg skal ikke kritisere noen, og sikkert hundre ganger bedre enn meg. Men jeg syntes ikke de skal være representative for alle muslimer. Det føler jeg de ofte blir. Jeg får ofte et inntrykk av at det er kun dems islam som er den "rette."

Er det noen vi muslimer i Norge trenger å invitere så er det faktisk lærede. Mennesker som har god innsikt i det samfunnet og islam.

Men ellers bra skrevet. Veldig godt reflektert.

Anonym sa...

Modig, informativt og kunnskapsrikt! De som er ansvarlige for "det nye vi" i landet vårt, burde se seg rundt etter noen flere, og friskere, mer nyanserte rådgivere, hos muslimer og/eller innvandrere. Jeg har en mistanke om at det de vil lettest finne de blant kvinnene.
Jeg ønsker deg lykke til med bloggen din, som jeg kommer til å følge.

Al-Ma`arri sa...

Interessant innlegg - men mye av det du skriver er i realiteten kritikk av (organisert) religion.

Det du beskriver er religionens iboende natur. Religion (og islam er ikke noe unntak) ønsker konformitet. Å snakke om kritisk tenkning samtidig som man nevner religion er per se absurd.

Noe annet organisert religion forutsetter er å-rakke-ned-på-dette-livet, ergo livskvaliteten blir betydelig begrenset.

Religioner som preker om liv etter døden vil alltid fokusere på livet etter døden framfor det livet som man lever nå og som man i realiteten er bomsikker på eksisterer (siden man lever i nuet).

Alt dette snakket om eskatologi (dommedagslære) er hva som vil føre menneskeheten nærmere den sikre død og ødeleggelse:http://www.youtube.com/watch?v=XeRcHZqPqW8

Jeg anbefaler deg å lese dette essayet her: http://www.archive.org/details/CivilizationAndItsDiscontents

"Religion restricts this play of choice and adaptation, since it imposes equally on everyone its own path to the acquisition of happiness and protection from suffering. Its technique consists in depressing the value of life and distorting the picture of the real world in a delusional manner--which presupposes an intimidation of the intelligence. At this price, by forcibly fixing them in a state of psychical infantilism and by drawing them into a mass-delusion, religion succeeds in sparing many people an individual neurosis."

mvh
muslimsk skeptiker.

Julia sa...

Bra skrevet Valgerd. Det blir enda mer skremmende om man tar en titt ut i Europa og ser hvordan 'radikal islam' brer om seg blandt unge muslimer. Dialog-frangange mot disse miljøene har ikke vært noen suksesss.

Anonym sa...

En avis skrev at IslamNet er Norges fjerde største (?) muslimske bevegelse/forening. (Eller var de DEN største bevegelsen?) Når så mange norske muslimer vil ha dem, forteller det noe om norske muslimer og hva de ønsker seg. Dessverre tror jeg det vi ser er bare toppen av isfjellet, et totalitært islam i full vekst. Du skriver at Saera Khan jatter med dem, og jeg vet ikke om noen andre som konfronterer dem. Vi har jo en visestortingspresiden som er snart er jiahadist og vil bli martyr sammen med de andre "remember kaibar"-syngende terroristene på Mavi Marmara. Det lover jo godt for fredsdrømmen din eller hva?