søndag 3. april 2011

Renselsesdusj - ghusl

Vask deg normalt som om du tok en dusj; under armene og i skrittet, bruk såpe og vask deg ren der du er svett eller skitten. Hvis du trenger en hårvask med shampo, gjør det nå. Skal du barbere deg (kroppshår) gjør du det også nå, før du gjør den rituelle renselsen. Muslimer skal helst fjerne kjønnshåret. Kvinner fjerner tradisjonelt også annet kroppshår (ikke lov å barbere hodet for kvinner), men dette er ingen plikt.
Så gjør du wotho som beskrevet i forrige video.
Så avslutter du med å dusje hele din høyre side (vannet skal renne over hele kroppen og på all hud, så dusjer du hele din venstre side. Husk at vannet skal renne gjennom alt håret på hodet og gjennom skjegget. Du er ferdig renset!

Ingen kommentarer: