tirsdag 31. mai 2011

Tilsvar på kritikken av "Utilslørt"

I går kunne Dagbladets Jon Rognlien melde i sin kritikk av boka "Utilslørt, muslimske RÅtekster" at han syns boka var for tam, bearbeidet, lite radikal og knapt feministisk. Hans kritikk er ikke enestående, det er flere som har etterlyst den forhåndsannonserte råskapen. Det har blitt drøftet om den i det hele tatt kan kalles et feministisk banebrytende prosjekt.

Med disse kritikkene vises det tydelig at boka har sin leverett. Det flere bidragsytere etterlyser er å bli sett på som et individ, tatt på alvor som kvinne og norsk, og de ønsker å dele noe av sitt personlige med verden for å gi et ekte bilde av deres virkelighet som norske muslimer. Dette er feminisme; å kreve å bli sett på som et likeverdig menneske uten å bli båssatt og forskjellsbehandlet som verken kvinne eller muslim, med stereotype forventninger til et sett tros- eller leveregler fordi vi har fellesnevneren "muslim" som den røde tråden.

Når anmelderne har sine norske "ölbrillor" på ser de det de vil se, på den måten de vil se det, for å få det resultatet de vil ha. Det er jo nettopp derfor det er så utfordrende å være muslim i Norge. Forteller du om din kjærlighet til religionen islam blir du knapt tatt på alvor, og får ikke to cm spalteplass i en seriøs avis. Kritiserer du derimot noe i religionen, i minoritetskulturer eller andre sosiale fattigsdomsproblem (som for øvrig ikke er islam) blir spotlightene satt på og applausen vil ingen ende ta.

Med manglende kunnskap (eller interesse?) om minoritetskulturer, skam- og æresbegrep, tradisjoner og tabuer, kan man sitte på sin høye hest og rope etter mer "råskap". Men hva er så rått med å være brutal? Det er mer banebrytende å være muslimsk feminist for egen regning, på vår egen måte. Med verdighet og integritet intakt. Og det er nettopp det vi damene har gjort, på hver sin unike måte. Vist deg hvem vi er og står med hevet hode. Dette har for mange kostet mer mot og hardt arbeid enn den norske anmelderen kan forestille seg.

Råskapen ligger i det direkte, utradisjonelle, liberale, kulturelle og sekulære uttrykket i boka. Det er etter min mening like rått at bokstavtro hyperreligiøse har blitt rommet under samme tak og inkludert for å vise mangfoldet. Hvor har du sett en slik samling av forskjellige troende noen gang? Som står samlet i et fellesskap med en varme som er helt unik? Dette er et stort fremskritt for minoritetsfeminisme og muslimers vekst som likestilte individ av norske muslimer.

Denne teksten vil gi ringvirkninger vi ennå ikke ser konturene av, når den leses av fler enn anmeldere med feil bestilling. Dette er ikke etnisk norsk råskap, norsk feminisme eller norsk kontrovers. Da har du feil bestilling. Vi er norske, men også muslimer, og de fleste har  multikulturelle røtter og ditto utfordringer. Når hørte du sist muslimske kvinner snakke åpent om sex og legning? Eller valgfrihetens frustrasjon? Eller den uggne følelsen av å være stemplet? Eller letingen etter rett merkelapp som muslim men ikke fanatiker?
Debatten om muslimske kvinner i Norge har lenge vært preget av polarisering og kategorisk tenkning. Vi har blitt snakket om, ikke med. Her er nyansene og mangfoldet på et koldbord av ekte muslimske kvinners liv i Norge i dag.

La oss ikke forbli i den trangsynte holdningen om at muslimer først er integrert når de har lagt fra seg alt det "vanskelige og ubehagelig skumle" ved islam? Annerledeshet er ikke farlig, det er bra. Det gir inspirasjon, kreativitet og læringslyst. Den som er trygg på sitt eget føler seg ikke truet av andres.

Mitt brobyggerinnlegg om sex og kjønnsroller har ikke blitt kommentert av én eneste anmelder, men er i seg selv en kontroversiell tekst. Jeg oppfordrer til å bli bedre kjent med seg selv, sin tro, sine normer og sine handlinger. Rått og utilslørt skrives det også om orgasmeopplæring. Den er ikke kontroversiell eller tabloid i norske øyne, men i muslimske er den det. Vi har ett av hvert øye og kan se helheten mer balansert.

Den eneste som jeg har observert har gitt en rettferdig anmeldelse av boka så langt er Shabana Rehman i Aftenposten. Hun har et muslimsk og et norsk øye, hun ser. Og hun skryter.

Når debatten har lagt seg vil boka bli en viktig murstein i utviklingen av islam i Norge, gjennom utlån i skolebibliotek og kanskje i samfunnsfag, og hver enkelt bidragsyter som fortsetter sitt virke vil være forbilder for andre, både muslimer og nordmenn. Ikke minst norske muslimer!

Boka er viktig, boka er banebrytende og boka er kvalitet. Takk til Nazneen og Mahmona. Takk til Aschehoug. Takk til deg som leser! Ikke kjøpt boka ennå? Gjør det her.

foto; nrk.no

Del 4 Trosartiklene

Islam har 6 trosartikler som dekker teologien som enhver muslim må akseptere. Uten troen på dette, tror man ikke på islam og kan ikke kalle seg en muslim.

Troen på denne kjernen er helt sentral i islam;

1. Allah swt/Gud; at man tror at det bare finnes 1 gud og at dette er Allah swt.

2. Englene; at englene er Guds tjenere.

3. Bøkene; at Gud har sendt veiledning til menneskene. At Koranen er den korrekte veiledningen.

4. Profetene; at Gud har sendt kunnskap til profeter for å kunne veilede menneskene. At Muhammad (fvmh) var den siste profeten som gjorde troen komplett med Koranens åpenbaring fra Allah swt. Denne skal gjelde til Dommedag.

5. Dommedag; at oppgjørets time kommer på Dommedag, der alle skal stilles til rette for sine handlinger.

6. Skjebnen; at vi tror Gud har forutbestemt vår skjebne (al-qadr, maktoob) og at det som skjer skal skje.

Her kan du lese mer om trosartiklene, og forøvrig mye annet spennende.

Del 3 Veiledning

For at menneskene gjennom tidene skal få hjelp til å finne den rette måten å leve på har Gud sendt mange budbringere. Profetene har eksistert fra den første, Adam (r.a.) til den siste, Muhammed (fvmh). Koranen nevner mange profeter som har hatt sine oppgaver og prøvelser i den tiden de levde. Budskapet har alltid vært det samme; Tro på 1 Gud og følg Ham. Her kan du lese mer om noen av disse.

Mennesker har en svakhet i seg som søker trøst og hjelp fra andre ting når de føler seg svake og glemmer Guds eksistens og egenskaper. En vanlig praksis gjennom tidene er å tro på gudommelighet i avguder, hellige ting, magi og naturkraft"guder" osv. Siden disse tingene åpenbart ikke har noen skaperkraft, vil Gud hjelpe oss til å nå kontakt med Ham selv for å få rett hjelp.

I tillegg til å fjerne overtro og avguder har også profetene jobbet for å øke menneskenes moral gjennom å vise at Gud ønsker bedre for oss. At vi skal heve vår standard og ikke leve som dyr uten å tenke på konsekvensene av våre handlinger. Profetene har også hjulpet folket (de troende) gjennom harde tider og gått igjennom store prøvelser selv.

Islam anerkjenner profetene med budskap gitt av Allah swt, dvs at vi også tror at Isa/Jesus (r.a.) var en profet. Den siste og beste profeten var Muhammad (fvmh) som fikk åpenbart Koranen som den endelige og korrekte veiledning på Guds vilje, vår tro.

Gud har sendt flere skriftlige veiledninger. Jødenes Tora, Zabur - de kristnes "salmene", evangeliene og den endelige veiledningen Koranen. Muslimene mener at Koranen erstatter alt annet som er sendt tidligere, men anerkjenner jøder og kristne som troende av bøker, de blir ofte kalt "bøkenes folk". Vi har nær tilknytning siden vi slekter på samme troslinje, og profeten viste oss hvordan vi skulle ha et godt forhold til bøkenes folk. Vi kan bl.a. spise deres mat, bo i deres hus og giftes med deres kvinner (menn).
Det er store forskjeller mellom bøkenes folk og avgudsdyrkerne eller de vantro.
På islams åpenbaringstid var islam nytt og mange av de som konverterte til islam var tidligere jøder og kristne. De forsto at Muhammad (fvmh) var en profet og tok i mot Koranen som Guds veiledning. De ble muslimer.

Når Gud som er så abstrakt for vår menneskelige hjerne sender en bok med en skriftlig livsveiledning bruker han et menneske som profet for å vise oss veiledningen i praksis. Derfor er profetens handlinger og uttalelser skrevet ned i autentiske beretninger slik at vi som lever i ettertiden kan forstå og klare å følge etter intensjonen med regler og føringer. Disse bøkene heter ahadith (hadith). Profetene er Guds sendebud. Det er det største som kan skje et menneske, derfor verdsetter vi profetene ekstremt høyt. Spesielt vår elskede Muhammad sallalahu aleihim wa sellem (fred være med han).

lørdag 28. mai 2011

Del 2 Meningen med livet

Her følger del 2 i serien "Valgers islam for dummies".
Hva er meningen med livet, sett fra et islamsk perspektiv?

Hvorfor har Gud skapt alt og plassert oss her på jorden?

I Koranen får vi vite at at vårt overordnede formål med livet er å tilbe Gud. Dette betyr ikke bare bønn, men så mye mere. Å tilbe betyr også å hedre, opphøye, respektere, forvalte, adlyde og følge. Å sette fremst foran alt annet. Men hvorfor?

Allah swt skapte jorda, englene, åndene, dyrene og menneskene med forskjellig intensjon. Dyrene har instinkter men ikke fri vilje, de lever kun etter instinkter og har ikke de samme valgene som mennesker er stilt ovenfor. Englene har ingen instinkter og har ingen fri vilje, de er Guds tjenere. Åndene (de lever blandt oss her på jorda, men er usynlige for oss) har fri vilje, de levde på jorda før menneskene ble satt til å forvalte her.


Menneskene er født med instinkter OG fri vilje.

Mennesket som skapning er en test på om Guds skaperverk vil søke Gud når de ikke må eller trenger det. Fordi Gud ønsker at vi skal søke Hans hjelp og kjærlighet har han skapt oss med en "programvare" allerede installert i våre hjerter. Dette kalles fitra. Dette er søken eller hunger etter Gud som de aller fleste av oss kjenner i vårt hjerte, selv om vi ikke alltid vet konkret hva vi søker. For noen er dette en lengsel etter å komme "hjem", føle seg på rett plass i livet, forstå meningen med livet, finne sjelefred og ro osv.

Da Gud skapte det første mennesket, Adam (r.a.) ble han en forvalter på jorda og hans oppgave var å befolke verden. Da Gud ba englene og Adam om å bøye seg for Ham for å vise sin underkastelse var det én som nektet. Dette var engelen Iblis som egentlig var skapt som en jinn (røykånd) derfor hadde han fri vilje. Han var sjalu på Adam som nå var blitt Guds nye skapning som fikk mye oppmerksomhet. Fordi han nektet å underkaste seg ble han kastet ut av Guds omsorg og lovte å skape sjalusi, ondskap og ulydighet blandt menneskene. Han er også kjent som Shaytan eller Satan.

Da sier Allah swt (i Koranen) "Gjør hva du vil og ta de du vil. Men de som er mine (de troende) de får du aldri." Her lover Gud beskyttelse for de som underkaster seg Hans vilje og veiledning, de retttroende.

Meningen med livet her på jorden er derfor å følge Guds vilje, be om tilgivelse når vi gjør feil, søke å gjøre gode gjerninger, være gode mot hverandre og bringe fred på vår vei.

Alt dette vil bli registrert i vårt "regnskap" som skal gjøres opp på Dommens dag. For at menneskene skal få kjenne hva som er Guds vilje har Han sendt oss hjelp. Èn ting er fitra som er i alle hjerter til alle mennesker som blir født, en annen mer konkret ting er profeter og hellige skrifter. Det skal jeg fortelle mer om neste gang.

Har du spørsmål kan du legge dem igjen i kommentarfeltet. Takk for at du leser!

Anbefalte bøker om islam

Her er noen fine bøker jeg vil råde deg til å lese om du er interessert i å lære mer om islam. Nei, "valgerds islam for dummies" serien er ikke over, men du vil kunne trenge et større bilde om du vil dypere i religionen.

Her er min engelske Koran i pocketutgave. Den har jeg kjøpt på Ark og mener å huske at den kostet under 200 kroner. Det jeg derimot husker med sikkerhet er hvor mange tårer som rant ut av øynene mine da jeg leste den på bussen hjem fra handleturen. Da sa mitt hjerte pang! og kjærligheten til Allah swt og islam hadde fått sterkt feste i hjerterøttene mine, gjennom mange små drypp av opplevelsen av å ha vært på rett vei lenge.

Penguin Classics "The Koran" oversatt til engelsk av N. J. Dawood

En annen bok du absolutt må lese er "Islam i Norge" av Mohammed Bouras. Han er en kjær bror og en god venn, og denne boka var med på å gjøre avgjørelsen om konvertering mer sikker og trygg. Mohammed er nå dialogansvarlig i IRN og underviser nye muslimer på lørdager i Rabitamoskeen i Calmeyersgate 8 i Oslo. Du kan finne en gruppe for dette på facebook.

Mohammed Bouras "Islam i Norge" koster kr. 130,- 


Så har vi bøkene til Nora Sunniva Eggen (norsk konvertitt);


"Den utvalgte" av Nora S. Eggen koster kr. 190,-

"Islam" av Nora S. Eggen koster kr. 190,-

"Koranen - innføring i tekst og tolkningstradisjon" koster kr. 350,-

Her er en liste med andre bøker som er skrevet for barn, nybegynnere eller voksne som er lettleste og lærerike;

"Barnas bok om Islam" av Ahmed von Denffer, kr 70,-

"Velkommen til Koranen" kr. 120,-

Kr. 130,-

Kr. 120,-

Kr. 130,-

Kr. 380,-

Kr. 100,-

Kr. 130,-

Kr. 210,- (dansk)

Kr. 330,-

Kr. 250,-

Enkle brosjyrer og små hefter

Koranen på arabisk i utallige utgaver

Koranen i lydformat og filmer 

Bønneklær og hijaberGutta i biblioteket/bokhandelen i Rabita moskeen selger også parfymer, zamzamvann, bønnetepper, kompass, Koranvers brodert på bilder, luer, bønneklokker og mye mer. 
Åpningstiden er nå og da mellom Salat al-duhr og til Magrib, gå igjennom hovedinngangen, så til venstre inn mot bønneavdelingen og til høyre mens du fortsatt er i første etage.
Hvis du ikke bor i Oslo kan du sende meg en mail på valgerd2003@yahoo.no med hva du ønsker, så kan jeg sende varene i posten til deg. In sha Allah kheir.
fredag 27. mai 2011

Valgerds "Islam for dummies"

 
foto: egenmanipulert

Siden det er så mange som har spørsmål om islam tenkte jeg å kjøre en serie hvor vi tar for oss de viktigste tingene i islam. Mange får høre om detaljene rundt forbud og kulturelle føringer, men har aldri lært kjernen i vår religion.

Del 1

Forutsetningen for å forstå religion, er at man er åpen for tanken om at det finnes en Gud. Uten å akseptere at det kan finnes en Gud, kan man ikke tro på en religion eller forstå hvor mye religion og Gud betyr for religiøse.

Hvem er Gud? 

Gud er ingen person og kan ikke sammenlignes med noe vi kjenner i vår verden. Å fremstille Gud som en mann er blasfemisk og begrensende. Det personlige pronomenet Han brukes fra gammelt av for å beskrive en opphøyethet, men har ingenting med mennesket hankjønn å gjøre. Når andre religioner fremstiller gudebilder av en gammel mann med skjegg som tordner i skyene sender det skrekk og angst til folk som ikke får lov å bli kjent med den nåderike og barmhjertige Gud. Gud er ikke et menneske. Gud har ingen fast kjent form, og kan vise seg slik Han selv ønsker. Han har bl.a vist seg for profeten Moses (r.a.) ved å snakke gjennom en flamme. Profeten Muhammad (fvmh) fikk også møte Gud under sin himmeltur, men vi kjenner ikke til Hans utseende under dette møtet. 
En shaykh sa en gang: "to comprehend that we are not able to comprehend the reality of Allah, is comprehension itself" vi kan ikke forstå Allah, for vi er begrenset, mens Han er ubegrenset, men vi kan få indikasjoner på hvem Han er, gjennom alle hans kvaliteter og navn.

Hva er Gud? 

Gud er en omnipotent (selvforsynt og allvitende) intelligent kraft  som har egenskaper utover noe annet vi kjenner til.
Gud eller Allah som er Hans navn på arabisk (som betyr Guden) har all verdens makt og ubegrensede krefter.
I følge historien om Gud har Han skapt jorden, himmelen, mennesker, dyr og ånder. Gud har gitt oss 1 liv her på jorden og når vi dør har Han lovet oss et evig liv i en annen dimensjon. 
Islam sier at alle mennesker har en skjebne og at denne er forutbestemt og skrevet for deg i din egen "bok". Du er skapt med fri vilje til å ta avgjørelser og handle som du vil her på jorden, men hvordan du bruker ditt liv vil ha betydning for din tilstand etter døden.

For en som ikke tror på Gud eller aldri har lært om Gud kan det hele høres ut som en science fiction serie som er ganske så utrolig. De fleste i Norge har vokst opp med lærdom om Gud fordi kristendommen står sterkt her som statsreligion. Vi har tidlig lært at Gud ser og hører alt, og at Han holder regnskap med våre gode og dårlige gjerninger. Det er ingen som lever i dag som har sett eller snakket med Gud, men mange uttaler seg skråsikkert om Hans vilje for oss.

Hvorfor Gud har skapt det Han har skapt og hvor Gud kommer fra, det vet ingen. Koranen sier at det er mye vi ikke vet og aldri kommer til å få vite. Human etikere mener at Gud er en menneskelig oppkonstruert idé for å søke trøst og lindring i noe utenforstående og allmektig. Vi religiøse tror og tviler i større eller mindre grad om hverandre, om at Gud faktisk finnes og at Hans vilje for oss er til det beste.

Den som tar seg tid til å lete finner i Koranen mange bevis for kunnskap ingen mennesker kjente til på den tiden den ble åpenbart. Mange forskere og vitenskapsmenn har konvertert til islam etter å ha blitt overbevist på den logiske måten. Andre tiltrekkes av andre sider ved religionen.

I islam er monoteismen det helt sentrale og mest grunnleggende. Troen på 1 Gud og Hans allmakt. Den utelukker "sønner" fordi Gud ikke føder barn, Han skaper. Ingen mennesker har heller krefter i form av magi, trolldom eller skaperkraft utenom Gud. Profeten lærte oss at de spåmennene som av og til gir "rette råd" har kontakt med åndene (jinn) for å gi svaret. Jinn har tyvlyttet når englene snakker med Gud. Men som han sier, vi vet ikke hvilke ånder de har snakket med og de er ikke alle gode, derfor er dette forbudt. Dette er et vesentlig punkt i islam, derfor utelukker islam all tro på horoskop, magi, heksekraft, opphøyde "hellige" mennesker eller helgener, hellige ting, ritualer eller steder som skal kunne smitte over magiske krefter eller helligdom på mennesker osv. Vi tror ikke på flaks, lykke, lotteri eller karma. Vi dyrker ikke andre enn Gud. Selv profetene, som er spesielt utvalgte mennesker er ikke helligheter i form av gudommelige, de var helt vanlige mennesker med særtrekk og egenheter (noen kunne utføre mirakler) som gjorde de egnet til å være profeter av sin tid. De var Guds budbringere, men ikke en del av Gud selv.

Første del av trosbekjennelsen "La ilaha ill Allah" betyr oversatt fra arabisk; Ingen guder, bare Guden dvs Det finnes ingen andre guddommer enn Allah. Dette er et sentralt punkt for å forstå islam videre. 

1. søyle i islam er Shahada/trosbekjennelsen. Dette må alle muslimer tro på og leve etter, ellers kan de ikke kalle seg muslimer. "Det finnes bare 1 gud og det er Allah. Muhammad var hans sendebud."

Allah subhana wa ta'ala (Gud i det høyeste) har ingen begrensninger. Dette er vanskelig for et menneskesinn å begripe fullt ut. Men vi prøver. For å bli bedre kjent med Gud kan vi for eksempel lese Koranen, som er Guds egne ord. Inspirasjonen til teksten er overbragt profeten Muhammad (fred være med ham) fra Guds spesielle sendebudengel Jibril (Gabriel). Gjennom å forstå Koranen og gjennom å studere profetens veiledning vil vi bedre kunne forstå hva Gud ønsker for oss, og hvordan vi kan være gode muslimer.

Noen baserer sin frykt for Gud som motivasjon for å oppføre seg bra, de er redde for straffen etter Dommedag og et evig liv i Helvetet. Andre er motivert av drømmen om et evig liv i Himmelen. Men vi skal ikke glemme livet her og nå. Selv om dette ikke er en endelig destinasjon, er det like viktig å leve fullt ut og nyte det gode, jobbe hardt og vise i praksis hva vi tror på. Religion er ikke en bok i bokhylla, men hva du tror og hvordan du handler - her og nå.

Hvem er Gud for deg, og hvordan påvirker Gud livet ditt? Ser du gudommeligheten i Guds skaperverk?
  

Dette er en blogg


Med jevne mellomrom dukker det opp kommentatorer på bloggen som mener å påberope seg den fulle og hele sannheten om islam og hvordan man skal praktisere islam som muslim.

Er det noe folk kan, så er det å bråke og lage splid om og innenfor islam. Besøker du et islamsk nettforum eller sosialt nettverk er det en ting jeg kan garantere deg, det er mye emosjoner i lufta og konstant maktkamp. Dette er jeg utrolig lei av og har etter flere års deltagelse og forsøk på å være kjærringa mot strømmen, rett og slett gitt opp slike fora. Det er ikke min Guds veiledning eller mitt livs intensjon å krangle og skape uvennskap. Verken med muslimer eller ikke-muslimer. 

Som jeg har nevnt før, dette er en blogg. Det er mitt litt enevelde av makt hvor det er jeg som publiserer mine erfaringer, tanker og meninger om å være en norsk muslim. Ergo ikke et nettsamfunnsdemokrati hvor kommentatorer eller andre kan kreve teksten endret, tilpasset eller "korrigert" deres oppfatninger.

Kommentarfeltet er åpent og ønsker velkommen, men vær også forberedt på sterk moderering på tekst som er støtende, besserwissende eller håner andres meninger og standpunkt.

Got it?


torsdag 26. mai 2011

Velkommen til islam!


I dag fikk jeg besøk av ei kjempehyggelig dame som har lyst til å konvertere til islam. Ikke sjelden tar folk kontakt via denne bloggen og har spørsmål om islam, muslimer eller konvertering. Det gleder mitt hjerte enormt.

Jeg kan svare på alt hva du lurer på, så bare spør i vei. Det er ingenting det ikke går ann å spørre om. Det er så forskjellige hvilken vinkling folk har til islam og hvilken innfallsport de kommer igjennom, men det er rom til oss alle sammen. Lurer du på detaljer om fatwa (religiøse råd), fiqh (lovtolkninger), sharia (islamsk lov), hadith (fortellinger og sitat fra profeten) eller Koranen (muslimenes hellige bok) jeg ikke kan svare på med én gang kan jeg gi deg svar etter å ha konferert med lærde med høy utdannelse.

Jeg kan lære deg å be, lese noen enkle vers i Koranen, bli med i moskeen, introdusere deg for andre muslimer, skaffe deg bøker om islam eller annet utstyr som bønnetepper eller klær. Det finnes et solid nettverk av både fødte og konverterte muslimer i Norge og Europa som ønsker deg varmt velkommen.

Vil du skrive til meg kan du bruke e-mail adressen; valgerd2003@yahoo.no og vil du ringe eller sende sms bruker du telefonnummer 98817430.

Du kan selvfølgelig ta kontakt selv om du ikke vurderer å konvertere, mange som skriver skoleoppgave eller kjenner muslimer har også spørsmål eller tanker de vil diskutere med meg.

onsdag 25. mai 2011

Morgenbønn klokka 04.17


Vi muslimer er pålagt å be fem ganger om dagen, og bønnetidene følger solens gang. Tidene utregnes derfor etter når sola står opp og når den går ned. I dag er bønnetidene som følger;

Salat al-Fajr (før soloppgang) kl. 04.17
Salat al-Duhr kl. 13.20
Salat al-Asr kl. 17.45
Salat al-Maghrib kl. 22.13
Salat al-Isha kl. 23.43

Bønnene skal utføres på tiden, men er man forhindret med noe særs viktig må man be dem så snart det lar seg gjøre. Jeg må innrømme at jeg syns det er vanskelig å være våken til midnatt for så å stå opp igjen bare få timer senere, for så å legge seg igjen og sove en time eller to for deretter å stå opp til vanlig tid for skole og jobb. Jeg har pga min helsesituasjon og hvor viktig søvn er for min allmenntilstand, valgt å be morgenbønn når jeg står opp og nattbønn før jeg legger meg. En god venn og islamsk veileder ga meg tips om at dette var bedre for min situasjon, og jeg har gledelig fulgt rådet. Det er ikke det at jeg prøver å lure meg unna mine muslimske plikter, men når disse påvirker meg i negativ grad må det være rom for nåde og unntak fra reglene.

Det jeg ofte stusser over er at dette er litt tabu å prate om. Jeg vet at det er mange som ber når de våkner, men de liker ikke å snakke høyt om det. Og hvis det snakkes om Salat al-Fajr blir det bare nevnt hvor fantastisk det er å utføre denne bønnen, hvor deilig det er å sitte og gjøre dikhr (minnes Gud ved å nevne Hans navn) etter man har bedt, og vente på soloppgangen. Dette er helt klart utrolig vakkert, og jeg gjør også dette om høsten og vinteren når bønnetidene er litt mer humane.

I det hele tatt merker jeg at det er tabu å snakke om salat (pliktig bønn). Det er en privatsak. Men det er noe vi gjør stort sett alle sammen. Noen "maser" på hverandre som i påminnelse "har du bedt salat al-duhr?" "skal vi be sammen?", mens andre nevner ikke et ord. Det har også slått meg at det antageligvis er flere som ikke ber, eller ikke ber på tiden enn det man tør å si høyt. 

Hva er dine tanker rundt dette?

Og bare så det er sagt, nå har jeg spist frokost og salat al-fajr står for tur.. Måtte Allah swt tilgi mine tilkortkommenheter, insha Allah.

tirsdag 24. mai 2011

Utilslørt. Muslimske RÅtekster


Nå er den her, endelig! Boka vi har jobbet med så lenge. Skrevet tekst til morgenkaffen og i nattens mulm og mørke, tenk, følt og gått svanger med et bokbidrag. Det var en ære å bli spurt om å ville være med, og en mare å ferdigstille teksten, og allikevel en herlig gledens dag når forløsningens termin er på torsdag 26. mai! Boka lanseres på Litteraturfestivalen på Lillehammer i stor stil med påfølgende feminisme debatt på fredagen.

Kanskje så du oss i Dagbladet i går? En liten smakebit om hvorfor vi skriver boka og hva som er så viktig å formidle.

Som medforfatter har jeg vært så heldig å få boka i hende noen dager før lansering, og jeg har i går og i dag lest meg igjennom alle historiene. Jeg sitter igjen med utrolig mange tanker og følelser. Skal ikke si så mye mer om den saken nå, det ville vært som å pakke opp julegavene dagen før dagen..

Du får vente i spenning en liten stund til, og kjøpe boka selv. Der vil du garantert finne historier som fenger, griper og provoserer deg. Den har tatt meg med storm!