lørdag 28. mai 2011

Del 2 Meningen med livet

Her følger del 2 i serien "Valgers islam for dummies".
Hva er meningen med livet, sett fra et islamsk perspektiv?

Hvorfor har Gud skapt alt og plassert oss her på jorden?

I Koranen får vi vite at at vårt overordnede formål med livet er å tilbe Gud. Dette betyr ikke bare bønn, men så mye mere. Å tilbe betyr også å hedre, opphøye, respektere, forvalte, adlyde og følge. Å sette fremst foran alt annet. Men hvorfor?

Allah swt skapte jorda, englene, åndene, dyrene og menneskene med forskjellig intensjon. Dyrene har instinkter men ikke fri vilje, de lever kun etter instinkter og har ikke de samme valgene som mennesker er stilt ovenfor. Englene har ingen instinkter og har ingen fri vilje, de er Guds tjenere. Åndene (de lever blandt oss her på jorda, men er usynlige for oss) har fri vilje, de levde på jorda før menneskene ble satt til å forvalte her.


Menneskene er født med instinkter OG fri vilje.

Mennesket som skapning er en test på om Guds skaperverk vil søke Gud når de ikke må eller trenger det. Fordi Gud ønsker at vi skal søke Hans hjelp og kjærlighet har han skapt oss med en "programvare" allerede installert i våre hjerter. Dette kalles fitra. Dette er søken eller hunger etter Gud som de aller fleste av oss kjenner i vårt hjerte, selv om vi ikke alltid vet konkret hva vi søker. For noen er dette en lengsel etter å komme "hjem", føle seg på rett plass i livet, forstå meningen med livet, finne sjelefred og ro osv.

Da Gud skapte det første mennesket, Adam (r.a.) ble han en forvalter på jorda og hans oppgave var å befolke verden. Da Gud ba englene og Adam om å bøye seg for Ham for å vise sin underkastelse var det én som nektet. Dette var engelen Iblis som egentlig var skapt som en jinn (røykånd) derfor hadde han fri vilje. Han var sjalu på Adam som nå var blitt Guds nye skapning som fikk mye oppmerksomhet. Fordi han nektet å underkaste seg ble han kastet ut av Guds omsorg og lovte å skape sjalusi, ondskap og ulydighet blandt menneskene. Han er også kjent som Shaytan eller Satan.

Da sier Allah swt (i Koranen) "Gjør hva du vil og ta de du vil. Men de som er mine (de troende) de får du aldri." Her lover Gud beskyttelse for de som underkaster seg Hans vilje og veiledning, de retttroende.

Meningen med livet her på jorden er derfor å følge Guds vilje, be om tilgivelse når vi gjør feil, søke å gjøre gode gjerninger, være gode mot hverandre og bringe fred på vår vei.

Alt dette vil bli registrert i vårt "regnskap" som skal gjøres opp på Dommens dag. For at menneskene skal få kjenne hva som er Guds vilje har Han sendt oss hjelp. Èn ting er fitra som er i alle hjerter til alle mennesker som blir født, en annen mer konkret ting er profeter og hellige skrifter. Det skal jeg fortelle mer om neste gang.

Har du spørsmål kan du legge dem igjen i kommentarfeltet. Takk for at du leser!

3 kommentarer:

Al-Ma`arri sa...

Hvis Adam og Eva var de første menneskene. Hvem var det deres barn giftet seg med? Var det snakk om incest?

http://www.islam-qa.com/en/ref/255

Valgerd sa...

Hei Al-Maarri,

Vi kan ikke bruke dette uttrykket da de ble skapt for å skape, og befolke jorden. Disse historiene kan ikke forstås ut fra dagens perspektiv. Men Eva og Adam fikk mange barn i tvillingpar som fikk barn med "søsken" fra andre tvillingpar, dvs ikke nærmeste slektning.

Julia sa...

Hva med vitenskapen? Hva med dyr som viser avansert problemløsning (bruker redskaper for å lage andre redskaper)? Hva med dyr som kommuniserer med mennesker (sjimpanser som kan kommunisere med tegnspråk)? Alle dyr er ikke instinkt-roboter.

Hva med utallet av fossilfunn og den meget godt dokumenterte evolusjon av liv på jorden? Hvordan forholder du deg til dette?