tirsdag 31. mai 2011

Del 3 Veiledning

For at menneskene gjennom tidene skal få hjelp til å finne den rette måten å leve på har Gud sendt mange budbringere. Profetene har eksistert fra den første, Adam (r.a.) til den siste, Muhammed (fvmh). Koranen nevner mange profeter som har hatt sine oppgaver og prøvelser i den tiden de levde. Budskapet har alltid vært det samme; Tro på 1 Gud og følg Ham. Her kan du lese mer om noen av disse.

Mennesker har en svakhet i seg som søker trøst og hjelp fra andre ting når de føler seg svake og glemmer Guds eksistens og egenskaper. En vanlig praksis gjennom tidene er å tro på gudommelighet i avguder, hellige ting, magi og naturkraft"guder" osv. Siden disse tingene åpenbart ikke har noen skaperkraft, vil Gud hjelpe oss til å nå kontakt med Ham selv for å få rett hjelp.

I tillegg til å fjerne overtro og avguder har også profetene jobbet for å øke menneskenes moral gjennom å vise at Gud ønsker bedre for oss. At vi skal heve vår standard og ikke leve som dyr uten å tenke på konsekvensene av våre handlinger. Profetene har også hjulpet folket (de troende) gjennom harde tider og gått igjennom store prøvelser selv.

Islam anerkjenner profetene med budskap gitt av Allah swt, dvs at vi også tror at Isa/Jesus (r.a.) var en profet. Den siste og beste profeten var Muhammad (fvmh) som fikk åpenbart Koranen som den endelige og korrekte veiledning på Guds vilje, vår tro.

Gud har sendt flere skriftlige veiledninger. Jødenes Tora, Zabur - de kristnes "salmene", evangeliene og den endelige veiledningen Koranen. Muslimene mener at Koranen erstatter alt annet som er sendt tidligere, men anerkjenner jøder og kristne som troende av bøker, de blir ofte kalt "bøkenes folk". Vi har nær tilknytning siden vi slekter på samme troslinje, og profeten viste oss hvordan vi skulle ha et godt forhold til bøkenes folk. Vi kan bl.a. spise deres mat, bo i deres hus og giftes med deres kvinner (menn).
Det er store forskjeller mellom bøkenes folk og avgudsdyrkerne eller de vantro.
På islams åpenbaringstid var islam nytt og mange av de som konverterte til islam var tidligere jøder og kristne. De forsto at Muhammad (fvmh) var en profet og tok i mot Koranen som Guds veiledning. De ble muslimer.

Når Gud som er så abstrakt for vår menneskelige hjerne sender en bok med en skriftlig livsveiledning bruker han et menneske som profet for å vise oss veiledningen i praksis. Derfor er profetens handlinger og uttalelser skrevet ned i autentiske beretninger slik at vi som lever i ettertiden kan forstå og klare å følge etter intensjonen med regler og føringer. Disse bøkene heter ahadith (hadith). Profetene er Guds sendebud. Det er det største som kan skje et menneske, derfor verdsetter vi profetene ekstremt høyt. Spesielt vår elskede Muhammad sallalahu aleihim wa sellem (fred være med han).

Ingen kommentarer: