tirsdag 31. mai 2011

Del 4 Trosartiklene

Islam har 6 trosartikler som dekker teologien som enhver muslim må akseptere. Uten troen på dette, tror man ikke på islam og kan ikke kalle seg en muslim.

Troen på denne kjernen er helt sentral i islam;

1. Allah swt/Gud; at man tror at det bare finnes 1 gud og at dette er Allah swt.

2. Englene; at englene er Guds tjenere.

3. Bøkene; at Gud har sendt veiledning til menneskene. At Koranen er den korrekte veiledningen.

4. Profetene; at Gud har sendt kunnskap til profeter for å kunne veilede menneskene. At Muhammad (fvmh) var den siste profeten som gjorde troen komplett med Koranens åpenbaring fra Allah swt. Denne skal gjelde til Dommedag.

5. Dommedag; at oppgjørets time kommer på Dommedag, der alle skal stilles til rette for sine handlinger.

6. Skjebnen; at vi tror Gud har forutbestemt vår skjebne (al-qadr, maktoob) og at det som skjer skal skje.

Her kan du lese mer om trosartiklene, og forøvrig mye annet spennende.

Ingen kommentarer: