fredag 27. mai 2011

Valgerds "Islam for dummies"

 
foto: egenmanipulert

Siden det er så mange som har spørsmål om islam tenkte jeg å kjøre en serie hvor vi tar for oss de viktigste tingene i islam. Mange får høre om detaljene rundt forbud og kulturelle føringer, men har aldri lært kjernen i vår religion.

Del 1

Forutsetningen for å forstå religion, er at man er åpen for tanken om at det finnes en Gud. Uten å akseptere at det kan finnes en Gud, kan man ikke tro på en religion eller forstå hvor mye religion og Gud betyr for religiøse.

Hvem er Gud? 

Gud er ingen person og kan ikke sammenlignes med noe vi kjenner i vår verden. Å fremstille Gud som en mann er blasfemisk og begrensende. Det personlige pronomenet Han brukes fra gammelt av for å beskrive en opphøyethet, men har ingenting med mennesket hankjønn å gjøre. Når andre religioner fremstiller gudebilder av en gammel mann med skjegg som tordner i skyene sender det skrekk og angst til folk som ikke får lov å bli kjent med den nåderike og barmhjertige Gud. Gud er ikke et menneske. Gud har ingen fast kjent form, og kan vise seg slik Han selv ønsker. Han har bl.a vist seg for profeten Moses (r.a.) ved å snakke gjennom en flamme. Profeten Muhammad (fvmh) fikk også møte Gud under sin himmeltur, men vi kjenner ikke til Hans utseende under dette møtet. 
En shaykh sa en gang: "to comprehend that we are not able to comprehend the reality of Allah, is comprehension itself" vi kan ikke forstå Allah, for vi er begrenset, mens Han er ubegrenset, men vi kan få indikasjoner på hvem Han er, gjennom alle hans kvaliteter og navn.

Hva er Gud? 

Gud er en omnipotent (selvforsynt og allvitende) intelligent kraft  som har egenskaper utover noe annet vi kjenner til.
Gud eller Allah som er Hans navn på arabisk (som betyr Guden) har all verdens makt og ubegrensede krefter.
I følge historien om Gud har Han skapt jorden, himmelen, mennesker, dyr og ånder. Gud har gitt oss 1 liv her på jorden og når vi dør har Han lovet oss et evig liv i en annen dimensjon. 
Islam sier at alle mennesker har en skjebne og at denne er forutbestemt og skrevet for deg i din egen "bok". Du er skapt med fri vilje til å ta avgjørelser og handle som du vil her på jorden, men hvordan du bruker ditt liv vil ha betydning for din tilstand etter døden.

For en som ikke tror på Gud eller aldri har lært om Gud kan det hele høres ut som en science fiction serie som er ganske så utrolig. De fleste i Norge har vokst opp med lærdom om Gud fordi kristendommen står sterkt her som statsreligion. Vi har tidlig lært at Gud ser og hører alt, og at Han holder regnskap med våre gode og dårlige gjerninger. Det er ingen som lever i dag som har sett eller snakket med Gud, men mange uttaler seg skråsikkert om Hans vilje for oss.

Hvorfor Gud har skapt det Han har skapt og hvor Gud kommer fra, det vet ingen. Koranen sier at det er mye vi ikke vet og aldri kommer til å få vite. Human etikere mener at Gud er en menneskelig oppkonstruert idé for å søke trøst og lindring i noe utenforstående og allmektig. Vi religiøse tror og tviler i større eller mindre grad om hverandre, om at Gud faktisk finnes og at Hans vilje for oss er til det beste.

Den som tar seg tid til å lete finner i Koranen mange bevis for kunnskap ingen mennesker kjente til på den tiden den ble åpenbart. Mange forskere og vitenskapsmenn har konvertert til islam etter å ha blitt overbevist på den logiske måten. Andre tiltrekkes av andre sider ved religionen.

I islam er monoteismen det helt sentrale og mest grunnleggende. Troen på 1 Gud og Hans allmakt. Den utelukker "sønner" fordi Gud ikke føder barn, Han skaper. Ingen mennesker har heller krefter i form av magi, trolldom eller skaperkraft utenom Gud. Profeten lærte oss at de spåmennene som av og til gir "rette råd" har kontakt med åndene (jinn) for å gi svaret. Jinn har tyvlyttet når englene snakker med Gud. Men som han sier, vi vet ikke hvilke ånder de har snakket med og de er ikke alle gode, derfor er dette forbudt. Dette er et vesentlig punkt i islam, derfor utelukker islam all tro på horoskop, magi, heksekraft, opphøyde "hellige" mennesker eller helgener, hellige ting, ritualer eller steder som skal kunne smitte over magiske krefter eller helligdom på mennesker osv. Vi tror ikke på flaks, lykke, lotteri eller karma. Vi dyrker ikke andre enn Gud. Selv profetene, som er spesielt utvalgte mennesker er ikke helligheter i form av gudommelige, de var helt vanlige mennesker med særtrekk og egenheter (noen kunne utføre mirakler) som gjorde de egnet til å være profeter av sin tid. De var Guds budbringere, men ikke en del av Gud selv.

Første del av trosbekjennelsen "La ilaha ill Allah" betyr oversatt fra arabisk; Ingen guder, bare Guden dvs Det finnes ingen andre guddommer enn Allah. Dette er et sentralt punkt for å forstå islam videre. 

1. søyle i islam er Shahada/trosbekjennelsen. Dette må alle muslimer tro på og leve etter, ellers kan de ikke kalle seg muslimer. "Det finnes bare 1 gud og det er Allah. Muhammad var hans sendebud."

Allah subhana wa ta'ala (Gud i det høyeste) har ingen begrensninger. Dette er vanskelig for et menneskesinn å begripe fullt ut. Men vi prøver. For å bli bedre kjent med Gud kan vi for eksempel lese Koranen, som er Guds egne ord. Inspirasjonen til teksten er overbragt profeten Muhammad (fred være med ham) fra Guds spesielle sendebudengel Jibril (Gabriel). Gjennom å forstå Koranen og gjennom å studere profetens veiledning vil vi bedre kunne forstå hva Gud ønsker for oss, og hvordan vi kan være gode muslimer.

Noen baserer sin frykt for Gud som motivasjon for å oppføre seg bra, de er redde for straffen etter Dommedag og et evig liv i Helvetet. Andre er motivert av drømmen om et evig liv i Himmelen. Men vi skal ikke glemme livet her og nå. Selv om dette ikke er en endelig destinasjon, er det like viktig å leve fullt ut og nyte det gode, jobbe hardt og vise i praksis hva vi tror på. Religion er ikke en bok i bokhylla, men hva du tror og hvordan du handler - her og nå.

Hvem er Gud for deg, og hvordan påvirker Gud livet ditt? Ser du gudommeligheten i Guds skaperverk?
  

1 kommentar:

Geir LS sa...

En veldig bra presentasjon, for meg mye kjent, litt ukjent, men velskrevet, klart og satt sammen til en god helhet. Preget - på en god måte - av at du har et personlig forhold til islam, uten at det blir selvopptatt og sekterisk. Skriv gjerne mer om dette.