torsdag 26. mai 2011

Velkommen til islam!


I dag fikk jeg besøk av ei kjempehyggelig dame som har lyst til å konvertere til islam. Ikke sjelden tar folk kontakt via denne bloggen og har spørsmål om islam, muslimer eller konvertering. Det gleder mitt hjerte enormt.

Jeg kan svare på alt hva du lurer på, så bare spør i vei. Det er ingenting det ikke går ann å spørre om. Det er så forskjellige hvilken vinkling folk har til islam og hvilken innfallsport de kommer igjennom, men det er rom til oss alle sammen. Lurer du på detaljer om fatwa (religiøse råd), fiqh (lovtolkninger), sharia (islamsk lov), hadith (fortellinger og sitat fra profeten) eller Koranen (muslimenes hellige bok) jeg ikke kan svare på med én gang kan jeg gi deg svar etter å ha konferert med lærde med høy utdannelse.

Jeg kan lære deg å be, lese noen enkle vers i Koranen, bli med i moskeen, introdusere deg for andre muslimer, skaffe deg bøker om islam eller annet utstyr som bønnetepper eller klær. Det finnes et solid nettverk av både fødte og konverterte muslimer i Norge og Europa som ønsker deg varmt velkommen.

Vil du skrive til meg kan du bruke e-mail adressen; valgerd2003@yahoo.no og vil du ringe eller sende sms bruker du telefonnummer 98817430.

Du kan selvfølgelig ta kontakt selv om du ikke vurderer å konvertere, mange som skriver skoleoppgave eller kjenner muslimer har også spørsmål eller tanker de vil diskutere med meg.

Ingen kommentarer: