onsdag 22. juni 2011

Share the love! Mot rasisme og homofobi

Lørdag 25. juni kl.13.00 går Paraden av stabelen. Skeive dager i Oslo er en gjenganger, og i år har Antirasistisk Senter laget en parole med temaet "Share the love! Mot rasisme og homofobi".

Foto; VG

Jeg anbefaler alle som har tid og anledning til å stille opp og delta i toget som går fra Grønland (Platousgate) og gjennom byen mot Rådhusplassen. Man trenger ikke å være homofil, lesbisk, bi eller transe for å vise sin sympati til retten til å elske hvem man vil. Også den medmenneskelige kjærligheten mellom mennesker som ikke godtar rasisme eller homofobi. Den bør enhver sann troende ha i seg.

Skeiv Verden vil også ha stand og være tilgjengelige under hele arrangementet.

Jeg kommer!

mandag 13. juni 2011

Del 8 Koranens hemmeligheter

For å forstå mer om islam og vår historie, bør du se disse videoene fra serien "Decoding the Past - Secrets of the Quran" fra History Channel. Har du spørsmål kan du skrive dem inn i kommentarfeltet, så skal jeg svare etter beste evne. Takk for at du leser.

Del 2


lørdag 4. juni 2011

Del 7 Muslimtyper

Dette spørsmålet skaper ofte stor debatt og mange sårede følelser. Det er ikke min intensjon å gjøre noen vondt eller ekskludere, ønsket om å forklare for ikke-muslimer hva som skiller oss muslimer er allikevel viktig.

Teologisk kan man si at det finnes 1 type islam med avvik i praktiseringen og historieforståelsen. De store islamske universitetene har inngått en avtale om å anerkjenne hverandre som muslimer når det mest grunnleggende av trosartiklene og søylene er på plass. Mye er likt, men det er etter min mening store forskjeller som gjør de to typene ikke forenelige i tro eller praksis. Profeten ba oss stå samlet og ikke kategorisere hverandre, han sa det er én ummah. "Bli enige og ta vare på hverandre". Med tiden har altså avarter alliekvel utviklet seg, og i et kaos av medieomtaler kan det være greit å se en oversikt over hva som finnes av muslimtyper der ute i verden.

SUNNI; ca 80% av verdens muslimer er sunni muslimer, dvs vi som følger profetens tradisjon og veiledning. Det finnes 4 lovskoler innen sunni islam; Maliki, Hanbali, Shafi og Hanafi. Alle katogoriene listet med + inkluderes som sunnimuslimer.

+SALAFY; Salafy retning eller Wahabister som de blir kalt av sine motstandere, er bokstavtro sunni muslimer som lever tett opp mot profetens praksis. De finnes i to grupperinger; èn ikke-politisk ikke-voldelig som tar avstand fra bl.a offentlige valg og praktisk deltagelse i et ikke-muslimsk samfunn (som lager mange fine lærebøker om islam), og én mer politisk engasjert (Osama bin Laden). Det er disse som kaller seg jihadister (hellig krig) og ønsker å dø som shaheeder (hellige krigere). Promoterer "hellig krig" mot vesten/USA imperialisme/påstått undertrykkelse av muslimske verdier.

+TABLIGE (utt; tabligRe); En fredelig indremisjonsretning som startet i India/Pakistan og som har spredt seg over hele verden. De er aktive i offentligheten og tar seg godt av muslimer som har havnet på skråplanet og trenger hjelp og omvending tilbake til den rette veien. Det finnes mange i Oslo, de er stadig på reisefot og de får ofte besøk fra Pakistan.

+IKHWAN; politiske muslimer som tilhører det egyptiske brorskapet. En retning som er fokusert på deltagelse i samfunnet og fremvekst av politisk islam. Aksept for voldsbruk som "krigshandling i selvforsvar", aksepterer terrorbruk som selvmordsbombing i Israel. Se jihad/shaheed. Forgreninger til Hamas. Det europeiske fatwarådets leder Qaradawi er også et fremtredende ikhwani medlem.

+HIZB UT-TAHRIR; en ekstrem politisk gruppering som ønsker politisk kupp ved maktbruk. De støtter en fundamentalistisk levemåte og jobber for en islamsk stat. Svært uønsket gjeng som dessverre har fått ny tilvekst i Skandinavia (media og PST).

+KULTURELLE; Mange muslimer har ikke hatt god nok trosopplæring og for dem er religion en arv på lik linje med egen kultur og tradisjoner. På dette viset har mange unoter havnet under begrepet islam som ikke har noe der å gjøre. Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, kvinneundertrykkelse, enorme medgiftssummer og nekt av kvinners skilsmisseønske er noen slike saker. De kulturelle muslimene er mer opptatt av å holde tradisjonen ved like og unngå fordømmelse av miljøet, enn å følge sann islam. Dette skaper splittelse i vår ummah (religiøse storfamilie).

+SEKULÆRE; Muslimer som følger profetens tradisjon skal i utgangspunktet være for at islam er "alt" og at vi ikke har religion som en privatsak, slik vi lever i Norge. Ironisk nok er Norge en kristen stat med en statsreligion, selv om vi er av de mest sekulære landene i verden. De muslimene som ønsker at stat og religion skal være separate kalles sekulære muslimer. Begrepet brukes ofte om muslimer som er født eller oppvokst som muslimer, men som har lagt fra seg praktiseringen. Dette er ettter min mening feil. En sekulær stat er en stat som drives demokratisk med valg, og ikke har religiøse overhoder som statsledere. De fundamentalistiske muslimene ønsker en religiøs statsleder (khalif) i et muslimsk land, valgt ved demokratisk valg.

+LIBERALE; Muslimer som velger bort de mest bokstavtro tolkningen for at religionens intensjon skal passe bedre overens med de problemstillingene vi står ovenfor i dagens moderne samfunn. Dette kan gjelde omgang mellom kjønnene, klesvalg, til og med aksept av homofili som en alternativ ekteskapsform.

+PROGRESSIVE; Muslimer som går i en samlebetegnelse hvor også sekulære og liberale kan tas med. De ønsker å strekke religionen litt lenger, og ser ingen hindringer i teologien for at ikke islam kan bli up to date tilpasningsdyktig til vårt moderne liv. Noen saker kan være kvinnelige imamer (bønneledere), full likestilling mellom kjønnene og fokus på menneskerettigheter, ytringsfrihet og likeverd. Progressive muslimer anerkjenner også ekteskap mellom muslimer/kristne (også der kvinnen er muslim) og muslimer/jøder, og samkjønnede ekteskap. Den amerikanske imamen Daayiee Abdullah er en av verdens mest kjente progressive muslimske ledere.

+MUSLIMBYBIRTH; Muslimer som er født av muslimske foreldre. Islam har ingen "dåp" eller "konfirmasjonsprosess" slik kristendommen har, noe som krever mer av den enkelte familie og person.

+KONVERTITT; Stadig flere konverterer til islam. Konvertitter/revertitter (venter tilbake til det opprinnelige) har en spesiell vei å gå da de må gjøre seg kjent i et landskap av mangfold og mye uenighet mellom grupperingene. De fleste ender opp med å følge en stram bokstavtro linje den første tiden, men myke mer opp ettersom årene går (studie Anne Sofie Roald). Det er også min egen personlige erfaring.

+SEKTER; Det finnes utallige sekter og grupperinger som har diverse innfallsvinklinger til et eller flere områder de mener er viktigere enn annet.

SHIA; ca 20% er shia muslimer. De følger en slags videreutvikling av profetens tradisjon etter forståelsen om at profetens svigersønn Ali (r.a.) var den de mener burde vært profetens naturlige arvtaker. Isteden ble han arvtaker nr. 4 (khalifene Abu Bakhr (r.a.), Omar (r.a.) og Uthman (r.a.) gikk foran). Shia mener at engelen Jibril kom tilbake med gudommelig inspirasjon til Ali (r.a.) og han kone Fhatima (r.a.) (profetens datter), og de lar seg også inspirere av "hadith" skrevet av Ali. De har fremsatt en arverekke av 12 "hellige" imamer med Ali (r.a.) som den første av elleve kjente, og den ukjente "Mehdi" som nr 12. De påstår likeså at den "ekte" Koranen er gjemt bort, og at deres ayatollaer (ledere) skal søke råd hos usynlige Mehdi og i denne usynlige, bortgjemte "utilsmussede" Koranen. De praktiserer en del ting vi sunnier kaller biddah (nyreligiøse oppfinnelser profeten ikke har bekreftet) og shirk (avgudsdyrkning eller tro på magi, hellige mennesker, steder med healingkraft etc), og det er derfor deres tro ikke er forenelig med vår. Det finnes 12 imams shia og andre shia retninger. Noen shiaer har tonet ned imamdyrkelsen og lever svært likt sunni muslimer. Andre driver aktiv kamp mot sunni. Det finnes også politisk, fundamentalistisk shiaislam - nemlig Iran.

SUFI; mystikerne har søkt en mer indre spirituell vei og utviklet noe biddah og shirk, som gjør at de fleste sufi samfunn ikke er forenelige med ren sunnah tradisjon. Dette er særlig gjennom religiøs praksis, der det brukes mange tilbedelsesmåter som å be en bønn et visst antall gangen, akkurat som om tallet skal ha en slags magisk virkning (100, 1000 etc) og "opphøyde" lærde læremestere som har et veiledningssystem og en kategorisering av hvilket nivå den troende er på, som ikke profeten innførte. Noen sufigrupper har stor kjærlighet til shia, da de deler noe av den samme forherligelsen av Ali (r.a.) og "opphøyde mennesker", "hellige bånd", "hellige gravsteder" etc

AVHOPPER; En som tidligere har vært muslim, men nå tar fulltendig avstand fra islam og ikke anerkjenner seg selv som muslim lenger. Noen hopper av til human etikerne, kristendom eller andre religioner, noen bare slutter å praktisere islam, enkelte men ikke alle slutter helt å tro på Guds eksistens. De fleste som hopper av har opplevd noe spesielt vondt i "religionens navn"  og mishandling av personer som har utgitt seg for å være troende. Spesielt Iran har mange avhopper asylsøker-innvandrere (asylanter) i Norge.

Det finnes ikke én type muslim like lite som det finnes én type menneske. Så ikke båssett noen, men vær heller nysgjerrig. Hva er islam for deg?

fredag 3. juni 2011

Del 6 Godhet

Siden Gud er god, ønsker Han også godhet for alle sine skapninger. Hva som er "godt" kan være vanskelig å definere, men noen retningslinjer har vi fått gjennom Koranen og profetenes veiledninger.

En muslim må alltid søke å gjøre godhet om han/hun er sannferdig og har et hjerte av noor/lys (åndelighet).
Allah swt har minst 99 navn som er egenskaper av Hans natur. Disse navnene må vi bli kjent med for å bli bedre kjent med Allah swt og prøve å strekke oss etter Hans perfeksjon. Noen av disse kan vi selvfølgelig ikke nærme oss, som skaperkraft, den som gir liv, tar liv osv mens andre kan vi la oss motivere av.

Her kan du se Allahs 99 navn og lære hva de betyr både på arabisk og på engelsk.Andre områder muslimer må bestrebe godhet i er bl.a.;


 • Renslighet; vi skal vaske oss før bønn på en spesiell måte og må dusje for en renselse ved behov. Muslimer skal ha rene klær, spise ren mat (halal) og unngå skitt i huset like mye som bakterier under neglene. Renslighet er en forsikring for god helse og noe Gud ønsker for oss.
 • Rettferdighet; vi må alltid være rettferdige og ta ekstra vare på de svake, syke, eldre, fattige og foreldreløse. Det finnes mange fortellinger om hvordan vi kan være rettferdige i dagliglivet.
 • Nestekjærlighet; Vi må hjelpe de som trenger det og aldri være redd for å strekke ut en hånd. Også til ukjente. Ta vare på hverandre og være venner. Ønske for din bror som du ønsker for deg selv.
 • Kunnskap; Muslimer må søke å lære om islam og all annen kunnskap her i verden. Latskap er ikke til noens fordel. Vi har fått en hjerne for å bruke den.
 • Hjelpsomhet; Alt du bidrar med til andre gir Allah swt deg belønning i mangfold.
 • Skånsomhet; Vi må være milde, søke enkleste løsning og ikke skade noen eller naturen.
 • Tilgivelse; Gud kan tilgi synder, men mennesker vi sårer eller skader må vi be om tilgivelse direkte
 • Lojalitet; Vi må være lojale mot det vi tror på, familien og holde det vi lover.
 • Ærlighet; er et absolutt krav. Bare om du er truet på livet har du lov til å lyve (unntak).
 • Moderasjon; Muslimer skal vise at vi tenker på fellesskapet og hverandre, ikke være griske eller overdrive.
 • Mot; Allah swt liker modige troende og belønner de rikt. Den som ikke lar frykten og selvmedlidenheten stanse seg når han kan hjelpe andre har et sant troende hjerte.
 • Utholdenhet; Vi må ikke gi opp og være utålmodige, Allah har lovet belønning for den som gjør rett. Mange profeter fikk prøve smerte og plager i åresvis, men de viste oss tålmodighetens lønn.
 • Sannferdighet; Vi må tale rent, pent og sant. Baksnakking er en synd og forbudt. 
 • Toleranse; Det er en plikt for muslimer å vise toleranse for andre, selv om de gjør noe vi ikke liker. Det er en handling man ikke liker, men mennesket kan være din fremtidige venn eller neste konverterte muslim. 
 • Lydighet; det er viktig å følge Guds veiledning for at det skal gå godt, i tillegg må barn lyde sine foreldre, familien sine veiledere osv. Som f.eks å utføre den pliktige bønnen og de andre søylene. Det betyr ikke at man ikke har individuell frihet, men at vi må ha lov og orden for et godt fungerende samfunn. Islam er ikke bare å ha troen i hjertet, det er om du gidder å løfte på rompa når det er bønnetid og gjøre som Gud har instendig rådet deg til. Tro uten handling er død.


Når vi får et etisk dilemma hvor vi har problemer med å velge hvilken sak vi skal ta mest hensyn til, kan vi gå til profetens eksempel og sjekke hva han gjorde. Finner vi ikke svar der kan vi spørre en imam eller veileder som kan gi oss lignende situasjoner vi kan trekke paraleller fra. Den troende må aldri slutte å gjøre godt og sloss for det gode.

Allahu Akhbar! Gud er størst av alt.

torsdag 2. juni 2011

Del 5 Søylene

Valgerds "Islam for dummies" er kommet til Islams 5 søyler. De har du sikkert hørt om? Dette er basis av religionen og bygger grunnmuren for det praktiske religiøse livet for alle muslimer.

1. Trosbekjennelsen; shahada
Vi tror og følger vår trosbekjennelse; "Æsh hædo enna ilaha ill Allah, æsh hædo enna Muhammedan rasool Allah". Jeg bevitner at det bare finnes èn Gud og det er Allah, jeg bevitner at Muhammed var Allahs sendebud. Denne har jeg forklart om før, husker du monoteismen? Og hvilken jobb profeter har?

2. Salah/rituell bønn; Muslimer er pålagt å be 5 pliktige bønner hver dag. Før morgengry, midt på dagen, ettermiddagen, solnedgang og kveldsbønn til tider som følger solens gang gjennom året.
Bønnen er en måte å koble seg opp til Allah swt slik andre sjekker mailen eller ringer sin elskede. Vi tar kontakt med vår Skaper og veileder, for å minnes Han setter vårt sinn i en stemning hvor vi husker på det riktige og klarer å fokusere på å holde oss vekk fra det dårlige. Vi ber også fordi det er noe vi er pålagt av Gud og en del av tilbedelsen i islam. Profeten lærte oss hvordan vi skal be.

3. Saum/faste; Brukes i måneden Ramadan og er foreslått for flere minnesdager gjennom året. Fasten er en måte å være i renselsestilbedelse, huske takknemlighet for det vi har, kjenne solidaritet med de som ikke har og komme nærmere Gud. Ved å søke nærhet til Skaperen og lese Koranen får man en ekstra forsterkende virkning av den hellige måneden for sin tro og sjelefred.

4. Zakat/almisser; alle muslimer som har formue er pålagt å betale skatt til de som ikke har nok. Det er spesielle regler for hvor mye man skal gi, både av arbeidsinntekt, formue i kontanter/bankinnskudd og i smykker som gull og sølv. Normalt regnes det ut en sum på 2,5% av formuen pr år etter norsk skatt er trukket fra. Alle muslimer er pålagt å betale zakat, og dette gir også velsignelse på den resterende inntekten, formuen og eiendelene man har.

5. Hajj/pilgrimsreise; alle muslimer som har råd, er gjeldfrie og har helse til å klare reisen er pålagt å reise til Mekka og Medina i Saudi-Arabia på pilgrimsreise, minst én gang i livet. Hajj holdes hvert år i måneden hajj (pga månekalender forsyver tiden seg litt tidligere for hvert år i forhold til solkalenderen) og er en svært spesiell opplevelse for muslimene. Millioner av mennesker utfører det tradisjonelle ritualet sammen med å gå rundt Kaba (den sorte boksen), gå til fjellene rundt og sove sammen ute i ørkenen om natten. Hvis man reiser til Mekka og gjør samme rituale utenom hajjsesongen, kalles det en "umrah". Dette gjøres for å søke tilgivelse og renselse, men umrah teller ikke som hajj.