torsdag 2. juni 2011

Del 5 Søylene

Valgerds "Islam for dummies" er kommet til Islams 5 søyler. De har du sikkert hørt om? Dette er basis av religionen og bygger grunnmuren for det praktiske religiøse livet for alle muslimer.

1. Trosbekjennelsen; shahada
Vi tror og følger vår trosbekjennelse; "Æsh hædo enna ilaha ill Allah, æsh hædo enna Muhammedan rasool Allah". Jeg bevitner at det bare finnes èn Gud og det er Allah, jeg bevitner at Muhammed var Allahs sendebud. Denne har jeg forklart om før, husker du monoteismen? Og hvilken jobb profeter har?

2. Salah/rituell bønn; Muslimer er pålagt å be 5 pliktige bønner hver dag. Før morgengry, midt på dagen, ettermiddagen, solnedgang og kveldsbønn til tider som følger solens gang gjennom året.
Bønnen er en måte å koble seg opp til Allah swt slik andre sjekker mailen eller ringer sin elskede. Vi tar kontakt med vår Skaper og veileder, for å minnes Han setter vårt sinn i en stemning hvor vi husker på det riktige og klarer å fokusere på å holde oss vekk fra det dårlige. Vi ber også fordi det er noe vi er pålagt av Gud og en del av tilbedelsen i islam. Profeten lærte oss hvordan vi skal be.

3. Saum/faste; Brukes i måneden Ramadan og er foreslått for flere minnesdager gjennom året. Fasten er en måte å være i renselsestilbedelse, huske takknemlighet for det vi har, kjenne solidaritet med de som ikke har og komme nærmere Gud. Ved å søke nærhet til Skaperen og lese Koranen får man en ekstra forsterkende virkning av den hellige måneden for sin tro og sjelefred.

4. Zakat/almisser; alle muslimer som har formue er pålagt å betale skatt til de som ikke har nok. Det er spesielle regler for hvor mye man skal gi, både av arbeidsinntekt, formue i kontanter/bankinnskudd og i smykker som gull og sølv. Normalt regnes det ut en sum på 2,5% av formuen pr år etter norsk skatt er trukket fra. Alle muslimer er pålagt å betale zakat, og dette gir også velsignelse på den resterende inntekten, formuen og eiendelene man har.

5. Hajj/pilgrimsreise; alle muslimer som har råd, er gjeldfrie og har helse til å klare reisen er pålagt å reise til Mekka og Medina i Saudi-Arabia på pilgrimsreise, minst én gang i livet. Hajj holdes hvert år i måneden hajj (pga månekalender forsyver tiden seg litt tidligere for hvert år i forhold til solkalenderen) og er en svært spesiell opplevelse for muslimene. Millioner av mennesker utfører det tradisjonelle ritualet sammen med å gå rundt Kaba (den sorte boksen), gå til fjellene rundt og sove sammen ute i ørkenen om natten. Hvis man reiser til Mekka og gjør samme rituale utenom hajjsesongen, kalles det en "umrah". Dette gjøres for å søke tilgivelse og renselse, men umrah teller ikke som hajj.


Ingen kommentarer: