lørdag 4. juni 2011

Del 7 Muslimtyper

Dette spørsmålet skaper ofte stor debatt og mange sårede følelser. Det er ikke min intensjon å gjøre noen vondt eller ekskludere, ønsket om å forklare for ikke-muslimer hva som skiller oss muslimer er allikevel viktig.

Teologisk kan man si at det finnes 1 type islam med avvik i praktiseringen og historieforståelsen. De store islamske universitetene har inngått en avtale om å anerkjenne hverandre som muslimer når det mest grunnleggende av trosartiklene og søylene er på plass. Mye er likt, men det er etter min mening store forskjeller som gjør de to typene ikke forenelige i tro eller praksis. Profeten ba oss stå samlet og ikke kategorisere hverandre, han sa det er én ummah. "Bli enige og ta vare på hverandre". Med tiden har altså avarter alliekvel utviklet seg, og i et kaos av medieomtaler kan det være greit å se en oversikt over hva som finnes av muslimtyper der ute i verden.

SUNNI; ca 80% av verdens muslimer er sunni muslimer, dvs vi som følger profetens tradisjon og veiledning. Det finnes 4 lovskoler innen sunni islam; Maliki, Hanbali, Shafi og Hanafi. Alle katogoriene listet med + inkluderes som sunnimuslimer.

+SALAFY; Salafy retning eller Wahabister som de blir kalt av sine motstandere, er bokstavtro sunni muslimer som lever tett opp mot profetens praksis. De finnes i to grupperinger; èn ikke-politisk ikke-voldelig som tar avstand fra bl.a offentlige valg og praktisk deltagelse i et ikke-muslimsk samfunn (som lager mange fine lærebøker om islam), og én mer politisk engasjert (Osama bin Laden). Det er disse som kaller seg jihadister (hellig krig) og ønsker å dø som shaheeder (hellige krigere). Promoterer "hellig krig" mot vesten/USA imperialisme/påstått undertrykkelse av muslimske verdier.

+TABLIGE (utt; tabligRe); En fredelig indremisjonsretning som startet i India/Pakistan og som har spredt seg over hele verden. De er aktive i offentligheten og tar seg godt av muslimer som har havnet på skråplanet og trenger hjelp og omvending tilbake til den rette veien. Det finnes mange i Oslo, de er stadig på reisefot og de får ofte besøk fra Pakistan.

+IKHWAN; politiske muslimer som tilhører det egyptiske brorskapet. En retning som er fokusert på deltagelse i samfunnet og fremvekst av politisk islam. Aksept for voldsbruk som "krigshandling i selvforsvar", aksepterer terrorbruk som selvmordsbombing i Israel. Se jihad/shaheed. Forgreninger til Hamas. Det europeiske fatwarådets leder Qaradawi er også et fremtredende ikhwani medlem.

+HIZB UT-TAHRIR; en ekstrem politisk gruppering som ønsker politisk kupp ved maktbruk. De støtter en fundamentalistisk levemåte og jobber for en islamsk stat. Svært uønsket gjeng som dessverre har fått ny tilvekst i Skandinavia (media og PST).

+KULTURELLE; Mange muslimer har ikke hatt god nok trosopplæring og for dem er religion en arv på lik linje med egen kultur og tradisjoner. På dette viset har mange unoter havnet under begrepet islam som ikke har noe der å gjøre. Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, kvinneundertrykkelse, enorme medgiftssummer og nekt av kvinners skilsmisseønske er noen slike saker. De kulturelle muslimene er mer opptatt av å holde tradisjonen ved like og unngå fordømmelse av miljøet, enn å følge sann islam. Dette skaper splittelse i vår ummah (religiøse storfamilie).

+SEKULÆRE; Muslimer som følger profetens tradisjon skal i utgangspunktet være for at islam er "alt" og at vi ikke har religion som en privatsak, slik vi lever i Norge. Ironisk nok er Norge en kristen stat med en statsreligion, selv om vi er av de mest sekulære landene i verden. De muslimene som ønsker at stat og religion skal være separate kalles sekulære muslimer. Begrepet brukes ofte om muslimer som er født eller oppvokst som muslimer, men som har lagt fra seg praktiseringen. Dette er ettter min mening feil. En sekulær stat er en stat som drives demokratisk med valg, og ikke har religiøse overhoder som statsledere. De fundamentalistiske muslimene ønsker en religiøs statsleder (khalif) i et muslimsk land, valgt ved demokratisk valg.

+LIBERALE; Muslimer som velger bort de mest bokstavtro tolkningen for at religionens intensjon skal passe bedre overens med de problemstillingene vi står ovenfor i dagens moderne samfunn. Dette kan gjelde omgang mellom kjønnene, klesvalg, til og med aksept av homofili som en alternativ ekteskapsform.

+PROGRESSIVE; Muslimer som går i en samlebetegnelse hvor også sekulære og liberale kan tas med. De ønsker å strekke religionen litt lenger, og ser ingen hindringer i teologien for at ikke islam kan bli up to date tilpasningsdyktig til vårt moderne liv. Noen saker kan være kvinnelige imamer (bønneledere), full likestilling mellom kjønnene og fokus på menneskerettigheter, ytringsfrihet og likeverd. Progressive muslimer anerkjenner også ekteskap mellom muslimer/kristne (også der kvinnen er muslim) og muslimer/jøder, og samkjønnede ekteskap. Den amerikanske imamen Daayiee Abdullah er en av verdens mest kjente progressive muslimske ledere.

+MUSLIMBYBIRTH; Muslimer som er født av muslimske foreldre. Islam har ingen "dåp" eller "konfirmasjonsprosess" slik kristendommen har, noe som krever mer av den enkelte familie og person.

+KONVERTITT; Stadig flere konverterer til islam. Konvertitter/revertitter (venter tilbake til det opprinnelige) har en spesiell vei å gå da de må gjøre seg kjent i et landskap av mangfold og mye uenighet mellom grupperingene. De fleste ender opp med å følge en stram bokstavtro linje den første tiden, men myke mer opp ettersom årene går (studie Anne Sofie Roald). Det er også min egen personlige erfaring.

+SEKTER; Det finnes utallige sekter og grupperinger som har diverse innfallsvinklinger til et eller flere områder de mener er viktigere enn annet.

SHIA; ca 20% er shia muslimer. De følger en slags videreutvikling av profetens tradisjon etter forståelsen om at profetens svigersønn Ali (r.a.) var den de mener burde vært profetens naturlige arvtaker. Isteden ble han arvtaker nr. 4 (khalifene Abu Bakhr (r.a.), Omar (r.a.) og Uthman (r.a.) gikk foran). Shia mener at engelen Jibril kom tilbake med gudommelig inspirasjon til Ali (r.a.) og han kone Fhatima (r.a.) (profetens datter), og de lar seg også inspirere av "hadith" skrevet av Ali. De har fremsatt en arverekke av 12 "hellige" imamer med Ali (r.a.) som den første av elleve kjente, og den ukjente "Mehdi" som nr 12. De påstår likeså at den "ekte" Koranen er gjemt bort, og at deres ayatollaer (ledere) skal søke råd hos usynlige Mehdi og i denne usynlige, bortgjemte "utilsmussede" Koranen. De praktiserer en del ting vi sunnier kaller biddah (nyreligiøse oppfinnelser profeten ikke har bekreftet) og shirk (avgudsdyrkning eller tro på magi, hellige mennesker, steder med healingkraft etc), og det er derfor deres tro ikke er forenelig med vår. Det finnes 12 imams shia og andre shia retninger. Noen shiaer har tonet ned imamdyrkelsen og lever svært likt sunni muslimer. Andre driver aktiv kamp mot sunni. Det finnes også politisk, fundamentalistisk shiaislam - nemlig Iran.

SUFI; mystikerne har søkt en mer indre spirituell vei og utviklet noe biddah og shirk, som gjør at de fleste sufi samfunn ikke er forenelige med ren sunnah tradisjon. Dette er særlig gjennom religiøs praksis, der det brukes mange tilbedelsesmåter som å be en bønn et visst antall gangen, akkurat som om tallet skal ha en slags magisk virkning (100, 1000 etc) og "opphøyde" lærde læremestere som har et veiledningssystem og en kategorisering av hvilket nivå den troende er på, som ikke profeten innførte. Noen sufigrupper har stor kjærlighet til shia, da de deler noe av den samme forherligelsen av Ali (r.a.) og "opphøyde mennesker", "hellige bånd", "hellige gravsteder" etc

AVHOPPER; En som tidligere har vært muslim, men nå tar fulltendig avstand fra islam og ikke anerkjenner seg selv som muslim lenger. Noen hopper av til human etikerne, kristendom eller andre religioner, noen bare slutter å praktisere islam, enkelte men ikke alle slutter helt å tro på Guds eksistens. De fleste som hopper av har opplevd noe spesielt vondt i "religionens navn"  og mishandling av personer som har utgitt seg for å være troende. Spesielt Iran har mange avhopper asylsøker-innvandrere (asylanter) i Norge.

Det finnes ikke én type muslim like lite som det finnes én type menneske. Så ikke båssett noen, men vær heller nysgjerrig. Hva er islam for deg?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hei:) du er vel Sunni? Om du er det, er du innenfor en 'lovskole'? Om du er hvilket? Hanifi er du ihvertfall ikke:)

Valgerd sa...

Asalamu aleikum,
Jeg er selvfølgelig sunni. Hvis du leser litt i bloggen ser du hva slags muslim jeg er. Jeg er ingen lovskole fantast, men ligger nærmest maliki.

Anonym sa...

Heheh, ja tenkte meg at du var sunni:)) Jeg vet egentlig ikke så veldig mye om disse lovskolene, utenom at jeg er Hanafi, og jeg vet at vi ber "flere" rekat enn Shafi, maliki. Vi ber både farz/sunnah (vet ikke hvordan det skrives) :)
Jeg har veldig lyst til å ringe deg for å spørre deg en del spørsmål, men er usikker på om du tar i mot slike samtaler?:)

Valgerd sa...

Bare ring du. 98817430. Hvis jeg ikke svarer kan du sende en sms med nr ditt så ringer jeg opp når jeg er ledig. :)