søndag 27. november 2011

Muslimer i utvikling

"Muslimer er ikke en ensrettet gruppe bestående av religiøse fanatikere. Det er et mangfold, og det er motsetninger. Dette er det viktig å synliggjøre. En  synlig verdikamp i muslimske minoritetsmiljøer kan bidra til både refleksjon og større selvinnsikt blant muslimer, og til å motvirke fremmedfrykt og muslimhat i majoritetsbefolkningen. Etter 22. juli i år har det blitt viktigere enn noensinne."

Tina Shagufta Kornmo fra nettverket Likestilling Integrering og Mangfold har skrevet denne kronikken om hvordan amerikanske muslimer er mer integrerte og tolerante enn norske. Den anbefales å leses. Legg gjerne inn din kommentar i feltet her, så kjører vi debatt!


Ingen kommentarer: