onsdag 7. desember 2011

Islamofobi 2

Takk til alle som leser bloggen, og en ekstra takk til dere som legger igjen kommentarer i feltet under bloggen, og tar en frisk debatt. Så lenge du holder deg rimelig innenfor begrepet "normal folkeskikk" tillater jeg det meste. Ren blasfemi, spotting av vår Gud, hellige bok eller profetene blir fjernet.


Sunn kritikk er velkommen.


Det skrives mye om hva islam "er", og alle islamkritikere og - hatere jeg har kommet over på nett, har tydeligvis en veldig bestemt formening om hva islam "er". Jeg prøver å utfordre dere som har en overveiende negativ holdning til islam og muslimer til å si helt konkret hva dere misliker så sterkt. Det er vanskelig. Det kan se ut som om negativiteten er samlet i en klump av misfornøydhet der trusselbildet av et stort hodeløst monster som har fått navnskiltet "islam" tredd over seg; invaderer, voldtar, dreper, okkuperer, stjeler, overtar, lurer, bedrar, forandrer og ødelegger. Det er ute etter "oss". Men hvem er vi? Det fremstilles som om "viet" er et unisont norsk samfunn bestående av etnisk hvite kulturkonservative nordmenn som må beskyttes mot denne barbaren av en usivilisert horde. En horde av fremmede som tramper inn over landegrensene og frekt "tar seg til rette".


Er ikke dette litt vel polarisert? Er det ikke tatt helt ut av proposjon?


Selv om jeg nå er rimelig kjent med alt islamhatet her i verden, fikk jeg allikevel bakoversveis da jeg fikk spørsmål på twitter hva jeg syns om denne saken. Jeg ble dypt sjokkert da jeg leste et innlegg på bloggen til NDL her forleden. Forfatteren av den hatske bloggen til Norwegian Defence Leage som har til oppgave å "Bevare Norge og si nei til islam" var den nylige valgte lederen Ronny Alte fra Vestfold. Om du ikke orker eller ønsker å klikke deg inn på denne hatbloggen, kan jeg raskt oppsummere med å si at NDL nå går til angrep på "islam" for å ville "ta fra norske barn julegleden". Det har kommet et skriv fra en barnehage om at de nå skal "markere" julen istedenfor å feire den, noe Ronny tolker som et svik fra norske politikere med bestillingsseddel fra "islam". Vi muslimer har altså tatt over makta her i landet og tar fra de stakkars barna det kjæreste de har, nemlig juleminnene.


Vel, hvor skal man begynne?


For det første er det ikke "islam" som har krevd noe som helst. Det ble allerede i 2007 beskrevet i Ot.prop.nr. 47 2007-2008 at loven ønsket å endre seg i takt med samfunnet. Formålsbestemmelsen fra 5.12.08 følger opp dette, og Prop. 105 L (2009-2010) slår fast om endringer i barnehageloven, pkt 1 Hovedinnholdet i proposisjonen "..Departementet foreslår å videreføre en adgang for private barnehager til å unnta seg fra deler av formålsbestemmelsen i barnehageloven. Denne unntaksadgangen vil gi private barnehager en adgang til å bestemme at verdiene i den vedtatte formålsbestemmelsen ikke skal forankres i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Det vil ikke være adgang til å unnta seg fra verdiene i seg selv. "


Det som står her er det samme som skolens opplæringsplan har fastsatt, trosopplæringen skal være religions- og livssynsnøytral. Ingen religioner eller livssyn skal forfordeles. Dette er en utvikling mange har ønsket seg i et moderne Norge, der statskirken stadig får mindre makt over det offentlige Norge. Først og fremst er det ateistene, human-etikerne og andre religionskritikere som har jobbet frem dette kravet. Ikke muslimer.


Dernest kan vi se på kritikken som ofte brukes mot "islam" hvor de som føler seg støtt og truet over annerledeshet påberoper seg å være kristne fordi de er norske. Nå er riktignok Norge et "kristent" kongedømme hvor Konge (kirke) og Storting sitter med den parlamentaristiske makta. 78% av den norske befolkningen er medlem av statskirka. Allikevel står den klassiske kristne troen ikke så sterkt i dagliglivet hos de fleste. Bortsett fra noen små grupperinger av kristenkonservative har ikke kirken i seg selv stor makt. Når islamkritikere som NDL eller andre enkeltpersoner ytrer sitt hat mot "islam" brukes alltid begrunnelsen at vi i Norge er kristne. "Det passer ikke med "islam" her". Slik jeg kjenner kristendommen, som tidligere kristen, kan jeg ikke gjenkjenne denne tankegangen som spesielt kristen eller i Jesus fotspor. Det er derfor forundelig at det påberopes en sterk tilhørighet til religionen kristendom og middelalderens korstogfarere, når de ikke praktiserer et spor av toleranse, nestekjærlighet og tilgivelse som kirken faktisk formidler. Bruker de selv sin religion som ideologi, slik de beskylder muslimer for å gjøre, eller bruker de den rett og slett for en trøst i historieforfalskende heltefigurer? Nemlig korsfarerne som kjempet mot islamsk invasjon i Europa og om de hellige stedene i Midt-Østen. At korsfarere og muslimske hellige krigere la ned våpnene og levde parallelt  i samfunn etter inngåtte fredsavtaler, nevnes ikke med ett ord. Saladin var en helt av sin tid, og han var muslim.


Da gjenstår vi med misnøye med endring. Det er et legitimt tema å ta opp. Er det lov å reagere med misnøye når det kommer et skriv fra barnehagen om at det ikke skal feires jul, men kun markeres? Ja, det vil jeg si er legitimt. Det er lov å reagere, det er lov å spørre hva dette er, og det er lov å mene at det er feil. Like mye som det er lov å mene at det er helt okei, på tide og en lettelse for alle foreldre som i åresvis har prøvd å unngå tvangsopplæringen barnehager og skoler har drevet med gjennom hundrer av år. Det er lov å ytre seg!


Det som ikke er greit er å legge skylda på "de dærre". "De som har kommet hit for å lage kvalm". "De som voldtar og tar over landet". Det er ikke bare feil, men det er rasistiske idéer, fordommer og krenkende uttalelser. Det er her vi må begynne å snakke sammen, og finne en måte å både diskutere, men ikke minst, motbevise feilaktige påstander og kritisere løgner og hatprat, konfrontere det for det det er. Enten det er fremmedfrykt, rasisme, kulturkonservatisme, islamofobi eller bare idioti. Vi må tåle å snakke om det på et sivilisert nivå.


Og til de som tviler, det blir jul i år også! Kanskje skal vi bruke tiden til ettertanke og se litt innover i oss selv, tenke litt på de som ikke har det så godt, og bidra litt til fellesskapet?12 kommentarer:

Randi Målen sa...

Bra skrevet, som vanlig, Valgerd!

Valgerd sa...

Takk til deg, du trofaste leser!
Du kan jo linke inn blogginnlegget du skrev selv om saken?

Julia sa...

For å prøve å ta utfordringen fra Valgerd. Jeg har et overveiende negativt inntrykk av islam og skal prøve å forklare litt om hvorfor:

Det første som slår meg når jeg leser koranen er det som står om meg og det meste av min familie og mitt folk. De ikke-troende skal til helvete. Vi kan diskutere hva helvete er - en plass der mennesker konkret tortureres, en metafor for en sinnstilstand hos de som ikke er troende etc etc - men det spiller egentlig liten rolle. Det som betyr noe er den underliggende meningen og den er ganske klar....helvete er ikke noen bra plass og likevel gjør man seg fortjent til denne om man ikke tror sånn og sånn. Så gjør jeg meg selvfølgelig betraktninger rundt selve guds-ideen i islam der man altså tror på en allmektig skaper som sender bittesmå mennesker til evig pine/åndelig fortapelse fordi de ikke tror på denne skaperen. Det er en veldig liten idee.

Dernest kommer grunnverdiene. Det aller aller beste med det norske samfunnet er vår streben etter å være et samfunn med identiske rettigheter for alle voksne mennesker uavhengig av rase, religion, legning eller kjønn. Islam truer dette på en svært direkte måte fordi:

-islam tillater ikke homofile et legalt kjønnsliv. I en islamsk stat risikerer homofile mennesker at de skal piskes eller henrettes fordi de ønsker å ha et kjønnsliv.

-Islam legger kvinner under sine ektemenns autoritet og gir endog menn midler til å disiplinere ulydige koner. En god del ‘moderate’ liker å vektlegge at det siste ‘disiplinerings-steget’ egentlig bare betyr å ‘berøre lett med en tannbørste’ eller lignede ...uten å ense at det er selve autoriteten over kvinner som er problemet- ikke om vi skal denges eller berøres med en tannpirker.

-Islam binder kvinner i større grad enn menn til hjemmet og dermed tar islam kvinner i større grad en menn bort fra samfunnets offentlige rom. Mannen gis rollen som primærforsørger, kvinnen gis hjemmet som primæroppgave og selv i andre sammenhenger i det offentlige rom styres kvinnen bort fra deltakelse. Moskeen er for eksempel mer obligatorisk for menn enn for kvinner. Det konkrete resultatet i samfunn preget av islam er færre kvinnelige dommere, jurister, forskere, politifolk, næringslivsledere, politikere, rom for kvinner til å drive idrett etc.

-Islam truer kvinners basis-rattigheter. Islam tillater ikke kvinner å gifte seg med de mennene de vil ha (bortsett fra om mannen de vil ha er muslim). Islam tillater ikke kvinner å reise alene på lengre reiser (bevegelsesfrihet). Det er helt vanlig å høre rasjonalisering av typen “kvinner er verdifulle juveler som må beskyttes’. Det er tilsynelatende ingen ende på objektiviseringen og seksualiseringen av kvinner i kulturer preget av islam.

-I en islamsk stat gis ikke ikke-troende samme rettigheter og muligheter som muslimer. For eksempel kan ikke en person som meg bli statsleder i en islamsk stat.

Julia sa...

Til slutt kommer hvordan denne ideologien påvirker mennesker og samfunn i dagens verden. At det er pakistanske, arabiske og somaliske gutter som har gitt meg slibrige kommentarer og den verste stirringen oppigjennom tiden og ikke kinesiske eller norske eller vietnamesiske gutter er neppe en tilfeldighet. I så fall er det en merkelig tilfeldighet og det er en tilfeldighet jeg deler med en del jenter. Akkurat som at det ikke er etnisk norske eller kinesere som står bak overfallsvoldtektene i norske byer (Stort sett). Det handler om kvinnesyn. Det handler om en kultur der kvinners ærbarhet knyttes tett til hennes klesdrakt og om hun er seksuelt aktiv før ekteskapet. Dette kan lett føres til islams omtale av kvinner (ærbare kvinner). Dette betyr ikke at alle muslimske gutter gjør slike ting. Selvfølgelig ikke, men det er en overrepresentasjon (i tilfellet voldtekter en enorm overrepresentasjon). Det er så enkelt som dette: hadde ikke islam knyttet kvinners klesdrakt og seksualliv før ekteskapet til ærbarhet, så hadde dette problemet vært langt langt mindre. I det hele tatt er abrahamske religioner en av bærebjelkene for tankegangen om kvinner som bærere av familieære i mange kulturer. Koranens innstruks til kvinner om å ‘skjule sin pryd’ og islams segregering av kvinner og menn igjennom ulike mekanismer (må ikke være alene i samme rom uten tredjeperson tilstede etc) fører til samfunn der menn fremmedgjøres fra kvinner og der man i ytterste konsekvens opplever at en kvinne er seksuelt provoserende om hun lar håret sitt flagre fritt. Kjenner man litt til islamsk kultur så vet man at kvinner ikke først og fremst sees på som hele sammensatte mennesker MEN derimot som roller: datter, mor, kone... Når jeg debaterer kvinnesyn med muslimer blir jeg som regel møtt med et eller annet med at koranen sier at himmelen ligger ved en mors føtter. Så da må jeg jo skjønne at islam verdsetter kvinner høyt. Jeg prøver å forklare at nei...koranen verdsetter morsrollen høyt...ikke kvinner, men dette synker ikke inn.

Jo mer jeg ser jo mer tydelig blir det også for meg hvordan islam inspirerer mennesker til et svært dualistisk verdenssyn. Sinte unge muslimer i gatene eller forumene når israel bomber gaza? Javist...og det er flott. Både muslimske og sekulære organisasjoner tar i et tak og arrangerer demonstrasjoner og appeller. So far so good. Når derimot titusener myrdes i darfur da er det så mye stillere. Mao er det ikke menneskerettigheter eller overgrep som styrer mange muslimers engasjement, men HVEM som er offer og overgriper. Dette gjelder til en viss grad alle mennesker selvfølgelig, men det er veldig tydelig når det gjelder engasjement i muslimske fora på nettet eller fra islamske organisasjoner. Det er et stort engasjement mot for eksempel karikatur tegninger av mohammed. Jeg snakker da ikke om ekstremistene som brenner ambasader og forsøker å drepe tegnere og redaktører. Jeg snakker om moderate muslimer som snakker om at avisene må da skjønne at muslimer blir såret om de ser karikaturer av profeten. Jeg har ved et par anledninger sagt at ikke-troende blir såret når vi leser hvordan koranen omtaler oss, men da møtes jeg bare med argumenter om at ‘dette er guds ord’ og ‘de er ikke ment for å såre’ etc. Man ser bare en vei. Spør muslimer om hva de synes om engelsk og fransk imperialisme. Du vil mest sansynligvis få et fornuftig svar. Spør de om hva de synes om ottomansk imperialisme og da begynner det å bli mer ullent. Spør de om Mohammeds imperialisme i arabia og hans etterfølgeres imperialisme i nord-afrika og midtøsten og spania og du vil få høre noe veldig interessant: En rettferdiggjøring av imperialisme. Det er faktisk rettferdiggjort når Mohammed erobrer mange andre folkeslags land i arabia og legger de under seg for godt. At unnskyldningene og forklaringene til forveksling minner om Bush-administrasjonens betyr ingenting. En regel for oss....en annen for ‘de andre’.

Valgerd sa...

Hei Julia,

Takk for at du skriver og forklarer hva du reagerer på.

Som du vet er jeg en moderat/moderne/progressiv muslim, og jeg har ingen intensjon om å forsvare konservative salafistiske tolkninger av islam. Det er heller ikke hovedvekten av islamske tolkninger eller de fleste muslimer som lever slik. Her i Europa har vi et inntrykk av at det er de arabisk muslimene som kan islam og at kan se til de for å forstå. Det inntrykket har jeg erfart er svært feil. Dessværre har mange av disse gjort islam til skamme. Verdens største gruppa av muslimer er indoneserne, og der lever folk i fred og fordragelighet med betraktelig mindre problemer enn i Midt-Østen. Vi må aldri glemme at Midt-Østens problemer i stor grad handler om politikk, allianser, kamp om ressurser, økonomi og diplomati. At tre religoner også har sitt utgangspunkt i regionen, har historiske røtter og sårede religiøse følelser knyttet til de maktkamper som har utspilt der de siste tusener av år, har ikke gjort situasjonen mindre betent.

Jeg er ikke uenig i noen av poengene du tar opp, og jeg vil utdype hva jeg mener med hvert enkelt av dem, men husk at jeg står med et bein i hver verden, jeg er norsk og forsvarer et sekulært, demokratisk, likestilt og fritt samfunn. Så er jeg muslim. Jeg anser religionsfriheten til å tro og praktisere hva jeg vil innenfor den private arenaen, og har ingen positiv holdning til fundamentalistiske islamske tanker om et islamsk stat/et khalifat eller et reigiøst styressett. Jeg mener Norge burde frigitt kirkens statsautoritet og blitt et fullverdig sekulært land. Jeg vil motsette meg et hvert religiøst overhode, statsreligion, tvang som påføres innbyggerne gjennom religiøse påbud. Dette er i seg selv en ufrihet vi har kommet bort fra i en moderne verden, og bør jobbe mot. En religiøs stat vil være forskjellsbehandlende uansett hvordan man prøver å organisere det, fordi "Guds vilje" er abstrakt og noe folk må tro, og ikke kan bevises med konkrete fakta. Nettopp derfor har religiøst misbruk ødelagt så mye for troen i seg selv, og mest for de stakkars menneskene som er underlagt tvang, kontroll og krenkelser de ikke har fortjent eller bedt om selv.

Sekulære og moderne (progressive) muslimer har ikke noe problem med å ønske seg et samfunn slik vi ser i Norge og vesten. Det blir derfor helt feil å si at "muslimer" og "islam" ER slik og slik. Vi er alle forskjellige, og vi må beskrive trender, kategorier eller nasjonale (u)kulturer, istedenfor å skjære alle over én kam. Jeg er riktignok ikke en mainstream muslim, men jeg er langt fra den eneste sekulære og feministiske muslimen som finnes. Debatten krever en nyansering og respektfull omtale av de tema vi diskuterer. Beskyldningene mot "muslimer", passer ikke på meg over hodet - og stigmatisering øker i mange tilfeller konfliktnivået, der hvor de utsatte allerede er utsatt for diskriminering, krenkelser eller forskjellsbehandling på andre nivå i livet. Som økonomi, rase, tilhørighet, identitet og sosiale utfordringer f.eks. Jeg som norsk føler meg sjelden, men av og til støtt og krenket av at jeg beskyldes for ting jeg ikke mener eller har gjort. Jeg kan med sikkerhet si at jeg forstår hvor frustrende det må være for de som konstant opplever dette, og har dette som sin hverdag.

halvorni sa...

Bra blogg som vanlig, Valgerd!

Som agnostiker er mitt problem med islam det samme som med alle andre religioner - hvilken guddom eller ånd den enkelte måtte be til i sine private gemakker hverken interesserer eller engasjerer meg. Det er først når noen maktmennesker, under et religiøst påskudd, forsøker å fortelle andre mennesker hva de skal tenke og gjøre, og straffer dem dersom de ikke gjør slik, at de har gått over grensen for det tillatelige. Fordi islam i større grad enn andre religioner er knyttet til maktapparet i spesielt arabiske land, kan man si at islam har et større problem enn de andre relgionene. Men, det er knyttet til den politiske utnyttelsen av islam, og ikke islam som sådan.

Om det skulle være så at Koranen sier at du havner i Helvete om du ikke tror, så er det noe jeg registrerer med et skuldertrekk, fordi jeg ikke tror på dette helvetet. Så vidt jeg vet innehar Bibelen også lignende passasjer. Det er først når et mennesker forsøker å utøve makt mot meg eller noen andre, i religionens navn, at jeg vil kjempe mot med alle midler.

Valgerd sa...

@halvorni

Takk. Enig i det du påpeker.

Valgerd sa...

Til Julia, del 2;

Det du skriver om at du misliker den dømmende Guden, som forviser sine syndere til helvetet; dette er den klassiske Gudsforståelsen i religionene jødedom, kristendom og islam. At du misliker den er helt legitimt, men den er ikke knyttet til islam og Koranen spesifikt.

Det du videre kritiserer som "grunnverdiene" i islam, er ikke grunnverdiene i islam. Grunnverdiene er trofasthet, lydighet, ærlighet, hjelpsomhet, deltagelse og rettferdighet. Dette ser vi i de fem søylene hvor trosbekjennelsen, bønnen, fasten, almissene og pilgrimsferden er kjernen.

Man kan ikke være en fundamentalist og samtidig ønske seg et sekulært samfunn med like rettigheter til alle mennesker. Derfor er jeg ikke fundamentalist, slik majoriteten av muslimer ikke er. De er tradisjonelle, og i stor grad kulturelle. Det er riktignok noen som taler positivt om et islamistisk samfunn som pålegger folk å leve etter middelalderske regler, og derfor må vi utfordre og bekjempe manglende kritisk tenkning og et verdisyn som krenker menneskerettighetene. Dette må vi gjøre både fra utsiden og fra innsiden. Derfor skriver jeg bl.a. denne bloggen.

"Islam" krenker ikke homofile, men konservative tolkninger gjør det. Slik jeg og f.eks MPV leser Koranen og dens kjerne, er alle mennesker gitt sin seksualitet til glede og berikelse og det vi forstår som å ha en mann eller kone kan forstås som "partner". Et forpliktende og trofast forhold har ingen vondt av.
"Islam" gjør ikke kvinner underdanige. Det er trangsynt tolkning og kulturell bakstreverskhet som har gjort at kvinner i mange land lider nød. Profetens kone var selv karavanegründer og en rik forretningskvinne. Han holdt aldri noen av sine kvinner i fangenskap, og de deltok aktivt i samfunnet med det de hadde lyst til. Han oppfordret kvinner til å være aktive og delta i trening som f.eks bueskyting, svømming og hans yngste kone Aisha r.a. deltok i løpekonkurranser og danset offentlig på torget da en gruppe med musikalske trubadurer passerte. Han sa at kvinner også må gjøre verneplikt, og være forberedt på å ta de tyngste jobbene i menns fravær, dersom det skulle trenges. Er det ikke slik vi har det i Norge i dag? At vi ser kvinner og menn som likeverdige, selv om de i biologi er litt forskjellige?
.. fortsetter i nytt kommentarfelt..

Valgerd sa...

** del 3**
"Islam" gir heller ikke menn rett til å disiplinere sine koner, men noen idioter tolker det dithen. Budskapet var veiledningsanvar. På denne tiden var det helt vanlig, også i andre deler av verden, at kvinner måtte beskyttes av familien, sine ektemenn etc. Det var derfor ektemannens jobb å korrigere henne hvis hun gjorde noe galt (før farens). Slik vi må forstå dette utfra dagens kontekst, vil jeg si at det oppfordres til en samtale om verdier i hjemmet. Kan han ikke leve med hennes valg står han fritt til å gå, og visa versa. Det strider heller ikke med normal praksis av i dag. At menns rett til å fysisk avstraffe ble begrenset til å kunne "tappe med en tannbørste" forstår jeg som andre føringer som ble gitt. Det var umulig å innføre noe mer radikalt og oppsiktsvekkende enn det islam gjorde, så det å skulle frigi slaver (ikke forbudt men ble oppfordret til å frigi) og begrense retten til harem med maks 4 koner, begrense voldsbruk til en tannbørste-tapping, var en måte å si at dette MISLIKER Gud og vi ser at dere legger om dette til et minimum. Jeg skulle gjerne sett at det ble totalt forbudt, men som et klokt hode sa til meg en gang, hadde det blitt helt forbudt er det likte trolig at noen hadde konvertert til islam, da det ville fremstått som komplett galskap for folk på denne tiden. Kanskje er det et poeng å ta med seg?

Moderne imamer ser absolutt for seg at muslimske kvinner fritt kan velge sin livspartner, nettopp fordi menn i dag ikke har denne retten til å styre og eventuelt frata henne sin religion. Det er bakgrunnen for å forby kvinner å ta annet enn muslimske menn. At kvinner ikke skulle miste sin tro og at barna hennes ikke skulle bli frarøvet retten til å være muslimer. I dag inngås stadig flere blandingsekteskap, og det finnes også imamer som godtar å gifte muslimske kvinner med f.eks kristne menn. Dette tror jeg er en utvikling vi vil se mer av i tiden som kommer. Kvinner av i dag finner seg ikke å leve med slike middelalderske begrensninger, spesielt ikke hvis de ikke er religiøse i det hele tatt.
.. fortsettelse..

Valgerd sa...

del 4;

Kvinner kan reise alene, det er det gikk mange fatwa på, selv av de mer konservative. Det er et påbud som gjaldt den tiden det var livsfarlig å reise alene som kvinne. I noen områder av verden er det fortsatt svært uklokt å reise alene som kvinne, men vi har lært oss å gjøre den vurderingen på egen hånd og ikke frata kvinner retten til å ta egne valg.

At du ikke kan bli statsleder i et islamsk stat er vel ikke så rart. Kan du bli leder i Høyre uten å være en Høyrepolitiker?

Vær derfor forsiktig med å si "denne ideologien" når det du sikter til er enkelte punker ved én eller flere konservative måter å tolke klassisk islam på. Religionen islam er først og fremst en religion, men kan også brukes som en ideologi. Da kommer det helt ann på hvem som tolker den. Iran og USA er svært forskjellige, selv om det befinner seg "muslimer " i begge landene.

Pakistanske, arabiske og somalske gutter som oppfører seg dårlig, er akkurat det. Ikke representanter for islam.

Overfallsvoldtekter er høyt representert av noen grupper etniske minoriteter. Ja, dette er et resultat av et elendig kvinne- og menneskesyn. Det er en ukultur som skyldes mange tragiske faktorer. Det er ikke mennesket natur eller "islam" som har skylden for dette. Nå skal det også sies at voldtekter generelt er et problem for kvinner over hele verden, og at det i Norge er hjemmevoldtektene i relasjoner hvor offeret kjenner sin overgriper som er overrepresentert. Det viser at kvinne- og menneskesynet blandt etnisk norske menn også trenger en korrigering. Vi legger ikke skylda på kristendommen for at disse mennene gjør kriminelle handlinger.

Til slutt, hijab og kjønnssegregring. Jeg er helt enig, og syns derfor at hijab kan være skummelt. Det bør allikevel ikke være stigmatiserende eller begrensende om man velger å bruke det eller å ikke bruke det, det må være et fritt valg, styrt av egne religiøse følelser og holdninger. Som samfunn og som idealistisk debattant, mener jeg det er viktig at vi utfordrer disse holdningene og promoterer kritisk tenkning for alle.

Takk igjen for at du deltar aktivt i å lese og kommentere bloggen min!
*Ha en strålende dag*
@valgerd

Julia sa...

Valgerd:

tusen takk for svar :)

Det er ikke salafistiske/ekstreme tolkninger av islam som først og fremst skremmer meg. De har liten relevans så lenge ikke mange følger disse tolkningene. Det er ikke ekstremislam å nekte kvinner å gifte seg med ikke-muslimer. Det er ikke ekstremislam å mene at homofile som har et kjønnsliv skal straffes i en islamsk stat. Ja verdens største gruppe muslimer er indonesere, og indonesiske muslimer har ikke noe spesielt liberalt syn på for eksempel kvinners rett til å gifte seg fritt i forhold til mannens religion.

Profetens syn på kvinner kommer vi nok aldri til å enes om. Jeg mener at en mann som tar seg så mange koner har et problematisk syn på
kvinner. Han uttaler seg også lite fordelaktig om kvinner ved enkelte anledninger. Han sier at flertallet av de som skal fylle helvete er kvinner og han snakker om en 'deficiency of intelligence' hos kvinner. Hans behandling av kvinnelige (ikke-muslimske) krigsfanger har jeg nevnt før.

Du skriver at du oppfatter koranen slik at den oppmuntrer til en likeverdig samtale om ståa i heimen. Men teksten er svart på hvitt ikke om likeverdighet. Den legger kvinner under menns autoritet. Du skriver at du ser dette som et veilederansvar som må forstås ut fra tiden koranen ble skrevet på, og at teksten er 'tilpasset datiden' for å ikke skremme vekk folk fra islam. Problemet er at islam ser koranen som et budskap fra gud til menneskene, som gjelder for alle mennesker til alle tider. Hvorfor skulle for eksempel ikke koranen 4:34 kommet fra gud som en
kjønnsnøytral tekst som ikke legger det ene kjønnet under det andre....slik at flere mennesker i 2011 hadde konvertert til islam? Det gir like mye mening som at guds budskap tar hensyn til folk i et annet bittelite øyeblikk i menneskehetens tidslinje. Alt vi vet sikkert er at koranen legger kvinner under menns autoritet...eller veilederansvar om du vil. Til tross for at kvinner er like gode ledere som menn, til tross for at kvinner ikke trenger mer veiledning enn menn. Jeg vil også trekke påstanden om at menn var bedre veiledere enn kvinner på Mohameds tid sterkt i tvil. Patriarkatet islam oppstod i skulle vel heller være et argument for at gud burde gitt kvinner en rolle som
veiledere fram til menn ga opp å kontrolere kvinner. Tror du gud 'sminket' budskapet for datidens menn? Hvorfor sminket han ikke budskapet for nåtidens menn og kvinner i vesten da? Betydde det mer å gi islam en 'god start' enn å gi et klart budskap om kvinners likestilling?

Du skriver at "Kvinner kan reise alene, det er det gikk mange fatwa på, selv av de mer konservative"
Det som nevnes med liten skrift i en del av disse fatwaene er at reisen ikke må være lengre enn så og så. Selv blandt moderate muslimer hører jeg dette diskuteres på ramme alvor. At det i det hele tatt er et tema om kvinner kan reise alene eller ei er nok til å stille spørsmålstegn
ved ideologien som inspirerer til å stille slike spørsmål. Det er en kjennsgjerning at det er farligere for menn enn for kvinner både å reise alene og å gå ut i verdens storbyer etter mørkets frambrudd.

Julia sa...

Du skriver "At du ikke kan bli statsleder i et islamsk stat er vel ikke så rart. Kan du bli leder i Høyre uten å være en Høyrepolitiker?" Den sammenligningen rimmer ikke. Det som teller er at jeg kan bli statsminister i norge (den høyeste popisjonen med reell makt i vårt land) uansett om jeg er arbeiderpartipolitiker, høyrepolitiker, muslim eller ikke-muslim, mann eller kvinne. I en islamsk stat kan ikke ikke-
muslimer sitte i posisjonen med høyest reell politisk makt.

Til slutt vil jeg si at når det gjelder overfallsvoldtekter (jeg kunne sagt voldtekter generelt og vold i hjemmet generelt med bakgrunn i politiets tall) så skylder du på kultur for deretter å frikoble islam fra kultur. Du ser på religion og kultur som to separate ting, men i virkeligheten er islam en av faktorene som har påvirket kulturformingen i den muslimske verden aller mest. Du innrømmer delvis at koranen har problematiske utsagn om kvinner når du forklarer slike utsagn med datidens kontekst. Det er derfor rart at du ikke ser engang en mulighet for at koranens konkrete (svart på hvitt) utsagn om kvinner er med på å skape kulturer der kvinner underlegges menns autoritet, der kvinners ærbarhet knyttes tett til hvordan kvinner kler seg, til om kvinner har sex før ekteskapet.
Jeg tror vi kan enes om at vi må skylde på kultur, og så er det slik at kultur preges i sterk grad av religion og vise versa. Å skulle skille islam og kultur fra hverandre som to separate ting i den muslimske verden gir ingen mening.