mandag 5. desember 2011

Islamofobi

Hva er egentlig islamofobi?

Det er et mediaskapt ord som beskriver et hat, en overdreven skepsis eller fordommer mot islam og muslimer. Ordet brukes litt inkonsekvent og det er mange som strides om ordets avgrensede betydning, og om det i det hele tatt er et beskrivende uttrykk å bruke. Kan vi ikke bare bruke ord vi allerede kjenner til, som rasisme, diskriminering, fremmedfrykt rettet mot..?

Etter 22/7 har jeg, som mange andre, vært ekstra interessert i å finne ut mer om hvor alvorlig trusselbildet mot muslimer er i Norge. Det var med stor lettelse PST bekreftet at situasjonen er uendret, og at Behring Breivik mest trolig har operert alene i terrorhandlingene. Allikevel klarte jeg ikke å slutte å undre meg om hvem disse menneske er som hater oss så intenst at de er villig til å gå til ekstreme handlinger som vold og terror, mot annerledes tenkende eller med et annerledes utseende. Og ikke minst, hvor mange er de? Hvor er de? Og sist, det viktigste av alt, hva kan vi gjøre med det?

Jeg satt natten 23. juli å leste igjennom det terroristen kaller et manifest eller et kompendium. Siden har jeg ytterligere to ganger lest igjennom teksten i "2083". Mitt første inntrykk var at mannen måtte være splitter pine gal. Jeg fikk ingen logisk forståelse av innholdet ved første øyekast da det er svært oppstykket, sammenblandet og hovedsakelig består av tekst han ikke har skrevet selv (forskjellige forfattere med forskjellig skrivestil), men sakset fra diverse bøker, blogger og andre nettsider. Det var ingen annen rød tråd i skrivet, enn konspirasjon og ekstrem misnøye. Jeg søkte igjennom teksten for å søke å forstå den tragiske hendelsen 22/7, like mye som jeg ønsket å kartlegge trusselbildet ovenfor muslimer i Norge, spesielt konverterte sådan. Vi står omtalt som forrædere kategori B i Breiviks hatmelding. Både kategori A, B og C ønsker han å likvidere i sin selverklærte "krig" mot "multikultur" og islam. Herunder innbefattes politikere, samfunnsdebattanter og andre som har gjennom sitt arbeide eller engasjement har bidratt til å "forræde" det Norge han mener er det rette. Da jeg leste igjennom andre gang var det for å studere hans dagboksnotater. Jeg ble nysgjerrig på psykologien rundt attentatmannen. Det var lett å lese at han er svært syk. Det gjør vondt å lese dette makkverket. Jeg ble kvalm, følte angst og holdt flere ganger på å ta til tårene. Den tredje gangen jeg stupte inn i nettboka, gikk jeg mer generelt til verks for å se om hans vanvidd var overføringsbart til andre meningsfeller på nettet. Om han hadde noen "ideologi" eller om det bare var et lappeteppe av hat og misnøye fra øst og vest av anti-meninger (som det i høy grad er). De tingene han støtter og forsøker å redegjøre for (med elendig retorikk) er i flere tilfeller motstridene. Han ser ikke selv at hans påstander og konklusjoner faller sammen i selvmotsigende støtteerklæringer til alt fra anti-demokrati, anti-flerkultur, anti-sosialisme, anti-feminsime, anti-semittisme, anti-islam, anti-modernisme og anti-konformitet. Før 22/7 hadde Breivik dannet seg et stor nettverk av likesinnede og svært mange av disse er nevnt i hans kompendium. Etter 22/7 tar de avstand fra han, én etter én. Selv Breiviks "gudfar" bloggeren Fjordman, Peder Are Nøstvold Jensen, benekter å ha inspirert eller indirekte medvirket til terrorhandlingene. Han blir avhørt av politiet, noe han ser på som et overgrep fra rettsstaten for å begrense ytringsfriheten. 24.10. publiseres en artikkel i Aftenposten under navnet "Rettsstaten etter 22/7" der han angriper "norsk meningspoliti". Det er ingen tvil om at mannen har radikale meninger, og har inspirert til galskapshandlinger. Medskyldig? Det er vanskelig å bevise eller motbevise. Debatten har rast i norske aviser i hele høst om nettopp dette temaet.Jeg kjøpte boken til Mattias Gardell, "Islamofobi" og dykket dypt ned i hans grundige gjennomgang av historiske og samfunnsmessige forhenliggender til motviljen mot "annerledesheten". Boka vekket meg fordi jeg selv ble utfordret på noe av min "sånn er det bare" tenkning, særlig om hva som er rett/galt og hva jeg tenker at vårt samfunn og kultur "skal" bestå av. Skal man tro Gardells analyse, er islamofobien så utbredt at den preger alle grener av vårt samfunn. At fremmedfrykten og motviljen mot "de andre" er diskriminering satt i system, som det nærmest er umulig å gjøre noe med - dersom vi ikke blir bevisst hvor omfattende og alvorlig det rammer store deler av befolkningen vår. Jeg er delvis enig i hans tolkning, men selv ønsker jeg å begrense bruken av ordet islamofobi til mer konkrete tilfeller av ytringer eller organisert motarbeiding av muslimer. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på dette. Flere politikere fra Frp kvalifiserer seg med bastante "sånn vil vi ikke ha det her" uttalelser, og flere samfunnsdebattanter med et høyreorientert og kanskje høyreradikalt politisk ståsted får hvitvasket sin rasisme gjennom publisering av kronikker i de store og anerkjente mediahusene og dagsavisene. Som Eivind Trædal påpekte i sitt innlegg i Dagbladet sist uke, har det sneket seg frem en offentlig godkjent måte å praktisere diskriminering på, gjennom forsvar av en ubegrenset ytringsfrihet. Men er det en liten islamofob i oss alle, om vi trekker forståelsen så langt at vi snakker om en mer eller mindre motvilje mot "annerledeshet" som er knyttet til muslim av ikke-vesterlig etnisk opphav? Eller snakker vi om hat mot den islamske teologien? Eller god gammeldags rasisme? Det er ikke lett å gi ét svar på dette. Jeg ser litt av alt, det er en jungel der ute av forskjellige debattanter og hatere, med nesten like mange ulike agendaer og ønsker. I dag står Christian Tybring-Gjedde frem og forteller at han er sykemeldt frem til jul på grunn av trusler og sjikane. Han er en av debattantene som har markert seg sterkt mot innvandring og ropt høyt om "snikislamisering" av bl.a. skoleverket. Debatten er tidvis hard og umenneskelig, tydeligvis også for de høyrevridde. Det høyrekonservative nettstedet document.no publiserte et krasst tilsvar til Trædals innlegg. Siden har det versert kommentarfelt-krig under begge artiklene. Blir vi noe klokere av dette? "Islamofobi" av Mattias Gardell er en grundig og solid bok i vår egen historie og hvordan vi ser på samfunnet vårt i dag, som jeg kan anbefale alle å lese. Uansett om du er interessert i islam eller ikke, dette handler om verdisyn og humanisme. Hva slags samfunn ønsker vi egentlig å ha? Og hva er vi villige til å gjøre for å oppnå våre mål?


Videre gikk jeg til Øyvind Strømmens "Det mørke nettet" for å forstå mer av de politisk motiverte islamofobe. Han gir en spennende og svært skremmende analyse av fascistiske krefter i Europa, i det internasjonale bloggmiljøet med høyreekstremister som kalles antijihadister (ville til å gå i mot-krig mot politiske islamister). Vi kan også lese om politiske bevegelser i Europa og i Norge, hvilken vekst og posisjonering de har hatt etter krigen og frem til i dag. Han redegjør godt for forskjellene mellom islam/annerledes kritikk, hva som er radikalt, ekstremt og hva som er konspiratorisk. Boka gir et godt innblikk i en verden de fleste av oss ikke kjenner, men som det er viktig å kjenne til.


I en paneldebatt hos Høyskolen i Oslo og Akershus stilte både Kristian Bjørkelo fra Universitetet i Bergen og filosof Lars Gule i tillegg til Strømmen. Mens Strømmen ga oss et innblikk i fascismen og rasismens historie og politiske vandringer, foreleste Gule om de prinsippielle forskjellene mellom tanke, mening, ord og handling. Hva som skiller det samfunnet må akseptere som lovlig ytringer, men hva vi bør reagere på. Jeg syns det var på høy tid å høre at noen sier i fra at "det er ikke alt vi skal godta". Ved å la enkelte ytringer stå uten å bli motsagt, legitimerer vi slike uttalelser og flytter grenser. Mange leser dette (over internett), og det er viktig å markere uenighet, ta debatten og forklare saklig og oppklarende hvorfor deres meninger eller ytringer er feil. Feil fordi de krenker menneskerettighetene eller religionsfriheten.

Journalist og forfatter Øyvind Strømmen


Undertegnede med Kristian Bjørkelo (@madmullah)


Jeg deltok også på et to-dagers kurs hos Human Etisk Forbund hvor det ble dannet en støttegruppe for nettdebattanter og moderatorer. Gule og Shoiab Sultan (tidligere leder av Islamsk Råd Norge) ga tips og innspill om debattklimaet på nett, og det ble gått igjennom forskjellige måter å fronte nettaksjonistene på. Anonymisering ble diskutert, den personlige belastningen ved å være motdebattant ble snakket om, og gruppa har laget en lukket facebookgruppe for gjensidig rådgivning og støtte for de som ønsker og trenger et slikt nettverk. Jeg er medlem i denne gruppa og ser positivt på de felles drakreftene vi kan ha av hverandre, selv om hver deltager stiller som privatperson og ikke har et felles ønske eller mål for sine nettaktiviteter. Jeg er for eksempel den eneste muslimen i gruppa, mens hovedvekten er humanister. For meg er dette helt irrelevant for gruppas målsetning, og jeg har blitt tatt svært godt i mot som religiøs, og bare opplevd gjensidig respekt mellom oss.

Miljøvernminister Erik Solheim 


På Kunnskapsdepartementets seminar "Kan vi stole på vitenskapen?" som ble arrangert på UiO 9. og 10.11. var debattklimaet på internett tema også for Nina Kristiansen fra forskning.no. Hun opplyser at det er kommentarfeltene som får gjennomgå, og at det ikke sjeldent utvikler seg metadebatter i disse trådene. Hun forteller også at bloggerne stadig får mer makt ved at det er lettere å ytre seg sensurfritt. Tema som skaper stor debatt og hissige kommentarer er i nevnte rekkefølge; klima, kjønn og likestilling, religion og hasj. Debatten er ofte dårlig fordi deltagerne er sinte og skjeller hverandre ut etter noter. Dette kneler debatten og de gode bidragsyterne kvier seg for å delta og forsvinner. Hun minner oss også på noe svært viktig, nemlig at ytringsfrihet er noe annet enn ytringsrett, pressefrihet og publiseringsrett. At sistnevnte også innbefatter retten til å ikke publisere. Aktiv moderering er det middelet som anbefales i kampen mot forsøplede kommentarfelt og avsporede debatter. At det kreves en viss identitetsbekreftelse for deltagerne kan også redusere noe av de mest ytterligående meldingene, men langt fra alle er redde for å stå frem med fullt navn selv om de ytrer seg rasistisk eller diskrimerende. Det ser vi også fra de store dagsavisene hvor noen bruker f.eks facebook-id som id-bekreftelse.

Forrige uke deltok jeg på et foredrag av Lisa Bjurwald, den svenske journalisten som nylig har utgitt boka "Europas skam - rasister på fremmarsj". Hun forteller en historie som ligner Strømmens, men går dypere inn i beskrivelser av miljøene, da hun selv har jobbet fra innsiden med dybdeintervjuer av høyreekstreme. Det gis et skremmende bilde av hvordan fascismen, nazisme og nynazismen har dype røtter i Europa og hvordan 2. verdenskrig ikke fjernet den, slik mange har trodd. Hun snakker også mye om konspirasjonsteoriene og rasismen, særlig den som romfolket rammes hardt av i f.eks Ungarn. Bjurwald sier det samme som Gule, nemlig at vi må følge med på hvor de er, hva de gjør, hvem de er osv. At det finnes lister, som f.eks på sosiale medier, grupper på facebook etc. og at det i større grad enn tidligere da man måtte delta på hemmelige møter, nå kan deltas over internett og bli radikalisert av et større nettverk av meningsfeller. Det er allikevel grunn til å spørre seg, slik jeg også gjorde, hvor alvorlig tar de det?

Hun har funnet at noen høyreekstremister begrunner sin uvilje mot flerkulturell innvandring med en reell frykt for å miste jobbene sine, og for økonomien. Slik fremmedfrykt var lettere å ta tak i og motarbeide med å gi tall og statistikker. I dag er motviljen mer diffus, det er mer hatfullt og et sterkt fiendebilde. De andre bare "er" feil. Hun gir oss forslag til motmakt, nemlig å
1) spesialtilpasse tiltak knyttet til vårt samfunn og vårt klima. En strategi som passer et annet sted, er ikke nødvendigvis overføringsbar.
2) At man ikke lar seg lokke til å forhandle på deres banehalvdel, ved å f.eks tillate bruk av høyreekstreme uttrykk og begrepsforståelser. Da er det lett å miste balansen i språkbruken og bli fanget av bordet, selv om man i utgangspuntket hadde en god intensjon med strategien.
3) Se på strategier som ikke direkte stanser, men begrenser f.eks ytringer. Noe hun etterpå klargjør for at hun mener kan være uønsket i et fritt samfunn.
4) Vurdere hvem som blir inkludert eller ekskludert i den politiske debatten. De som blir holdt utenfor kan bruke dette som en del av sin offerrolle-strategi og øke radikaliseringen.

Dette er noe Strømmen også redegjør for i "Det mørke nettet" med dannelsen av politiske organisasjoner bl.a. Bjurwald redegjør for utvikling av partiet Sverigedemokratarna som har markert seg som svært innvandringsfiendtlige. Hun forteller om det nynazistiske Gylden som har fått et oppsving under den økonomiske krisen. Hun mener høyreekstreme utgjør en stor trussel i Sverige.


De tyske nynazistene "Nationalsozialistische Untergrund" har i høst blitt avslørt for å ha drept ni innvandrere og en politikvinne i årene 2000-2007, samt 14 bankran og flere bombeattentat. Nynazistene som fikk betalt av etterretningstjenesten var langt mer aktive enn det tysk etterretningstjeneste var klar over. Tyskland er i sjokk over politiets naivitet ved å ha betalt 100 informanter i det høyreekstreme partiet NPD, men ikke fulgt opp nøye hva slags aktiviteter de faktisk bedrev, og feil fokus i etterforskningen. Det har kommet frem at de har lett etter skyldige blandt innvandrere selv, og lagt motivet for drap som "indre oppgjør". 

Her i nord er vi like sjokkerte, og debatten om PST har gjort det de kunne og om fokus på sikkerhetstjenesten og etterretningen går riktig vei her i landet. Dette har skapt et politisk press på deres leder Janne Kristiansen. Hun ble hentet hjem fra USA tur og det er flere partiledere i opposisjonen som mener at hun bør stille til høring i Stortinget. Det har fremkommet motstridende uttalelser om de har eller ikke har hatt anledning til å registrere Breivik i et register, og om dette har eller ikke har blitt gjort. Kristiansen redegjorde denne uken for saken, og beklager tidligere uttalelser og skylder på utydelighet. Justisminister Grete Faremo ønsker å bruke tid på vurderingen av leder i PSTs fremtid.

Bilde: nettavisen.noI morgen arrangerer Justis- og politidepartementet en konferanse om ekstremisme på Politihøyskolen i Oslo. Jeg satser på å få være med, men er i skrivende stund usikker på om bloggere får adgang til konferansen, da vi ikke har presse-status. Jeg skal gjøre et forsøk, og regner med at jeg kommer til å skrive om det i etterkant av konferansen dersom jeg får delta.

Summa summarum har høstens studier i høyreekstremisme  gjort meg mer sjokkert, mer forundret og mer trist. Jeg føler meg maktesløs for den kalde utviklingen, og er som så mange andre, usikker på hvilke virkemidler som kan hindre veksten av inhumane verdier og rasistiske ytringer. Jeg forfatter to blogger, bidrar med artikler til diverse magasiner og har bidratt i to bokutgivelser de siste årene. Jeg håper og tror at mitt arbeide utgjør en forskjell. Jeg svarer på en stor mengde e-post og jeg stiller til intevju hver gang NRK eller TV2 spør. Nå skal sant sies at jeg oftere blir kontaktet av researchere enn jeg faktisk blir brukt, og min mistanke er at media ønsker en mer kontroversiell muslim enn meg. Mine ytringer er ikke spesielt provoserende, og min tolkning av islam lite truende på (nord-)mann i gata.

Hver gang jeg blir publisert via vg.no eller omtales i en avis (Dagbladet, Klassekampen, VG) mottar jeg en stor mengde e-post fra leserne. Hovedvekten av disse er positive tilbakemeldinger, en god del som ber om hjelp og råd, enten muslimer eller ikke-muslimer og en liten del, er hatfulle ytringer og trusler. Dette ser jeg på som forventet. I et anonymisert samfunn hvor man kan sende stygge budskap på en feig måte uten å vise ansiktet sitt eller oppgi identitet, er dette ikke annet å betrakte enn "spam", nemlig søppelpost. Skulle det allikevel komme frem så stygge trusler eller ytringer at jeg syns det bør politianmeldes, så gjør jeg det uten å foretrekke en mine. Ytringsfriheten gjelder også for de med mindre populistiske meninger og tradisjonelle verdivalg.

I jula gleder jeg meg til å gå løs på to spennende bøker av Joakim Hammerlin. De står i hylla og venter, nemlig "Terrorindustrien" og nylig utgitte "Terror og demokrati". Jeg har ikke mer enn skumlest bøkene, men jeg er overbevist om at dette er like god lesning som hans far forfatter. Nemlig min gode venn, filosofiprofessor Yngve Hammerlin som har utgitt utallige bøker og rapporter om etikk, selvmord, vold og fangebehandling. Hvis erfaring kan få oss til å lære og bedre fremtiden, så er det håp. Og er det ikke håp, så får vi skape det vi, vi som fortsatt har trua på det gode her i verden.26 kommentarer:

Julia sa...

Den beste oppsummeringen av temaet jeg har sett.

Jeg har undret meg litt over dette begrepet islamofob og har også fått begrepet slengt i trynet ved et par anledninger. Ved å få inn fobi-diagnosen sykeliggjør man mennesker med visse meninger. Det er jo en fin hersketeknikk, men gir det så mye mening?

Jeg innrømmer glatt at jeg er redd for islam. Dette skyldes verdi-forskjeller. For meg er selve fundamentet i det norske samfunnet søkenen etter identiske rettigheter for alle voksne mennesker uavhengig at de '4 store'; etnisitet, religion, kjønn og legning. Men untak at etnisitet beskriver islams kildetekster differensierte rettigheter og muligheter for de 3 andre 'kategoriene'. Kombinert med den demografiske utviklingen i norge ser jeg islam som en reell fare for selve verdifundamentet vårt.

Alle som har gløttet innom ekkokamrene på VGD og Hegnar online vet at det ligger noe annet en verdikamp bak kreftene som f(råder) der. Det er først og fremst en underliggende fremmedfrykt som hersker der. Man ønsker gjerne å gi etniske og religiøse minoriteter innskrenkede rettigheter. Folk (og spesielt kvinner) som er i forhold med innvandrere (spesielt muslimer) stemples som idioter og forrædere (de får det de fortjener). Politikere på venstresiden ansvarliggjøres for voldtektsbølgen i norge (men man må gud vite ikke ansvarliggjøre fjordmannen og de andre ekko-kammer kameratene for Utøya). Utsagn som 'håper det er dattera til en SV-politiker neste gang florerer'. Man kan se folk raljere over hvordan de ville stengt døttrene inne om de begynte å date muslimer...de samme folkene som i samme diskusjonstråd uffer seg over hvordan muslimene kontrolerer døttrene sine.

Jeg har ikke lest Breiviks manifest, men jeg ser referert at han ønsker et fundamentalt kristent norge der homofile ikke tolereres og der kvinner har plassen sin i hjemmet. Således ligner han til forveksling de han har som hovedmotstander nemlig de radikale islamistene. Det hele er nærmest bissart.

Første gang noen kalte meg islamofob ble jeg helt paff. Den underliggende meningen var lett å skjønne...jeg var rasist, en irrasjonel fremmedfrykter som ikke tenkte meg om hva gjelder islam , men bare var redd arabere. Det var virkelig ubehagelig. Jeg tenkte "kan dette stemme da...jeg er jo virkelig redd islam, men...jeg er jo gift med en troende muslim". Jeg gidder ikke komme med 'jeg er gift med en muslim' eller 'jeg har muslimske venner' i en slik diskusjon. Det skal ikke være nødvendig å si det og dessuten så jeg at 'jeg har muslimske venner' var en mye brukt vending i ekkokamrene. Gjerne da av folk som vil jage muslimer tilbake 'dit de hører hjemme'. Neste gang jeg ble kalt islamofob var på salamforumet. Da var jeg mer 'ok om folk som er redde for islam er islamofober så kall meg det da'. Synes begrepet har blitt meningsløs hersketeknikk egentlig.

Magne D. Antonsen sa...

Bra blogg igjen, Valgerd!

Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett! Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

Charlie sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Valgerd sa...

@Charlie; siden jeg trenger å moderere innlegget ditt limer jeg det inn her, hvor en bit av teksten er fjernet, grunnet blasfemiske uttalelser.

"Begrepet "islamofobi" er like meningsløst som "nazifobi" eller intens kommunistfrykt. Frykt for totalitære ideologier er ikke sykelig, det er en meget sunn reaksjon for ethvert menneske som har vokst opp i et sivilisert samfunn bygget på fundamentale verdier knyttet til menneskerettigheter og demokrati.

Med mulig unntak for buddhismen er de fleste religioner som ideologisk plattform skremmende, siden de i sin natur er totalitære. Europa i middelalderen var heller ikke noe trivelig sted, med en egen kirkerett og hardhendte reaksjoner mot annerledes tenkende. Vitenskapsmenn ble brent på bålet for å hevde at jorden gikk rundt solen og Gallilei ble satt i livsvarig husarrest etter at han tilbakekalte sine “kjetterske” ideer i siste liten.

Det som har skjedd i Vesten er at det sivile samfunn har kastrert kirken som maktfaktor. Franskmennene bannlyste (sic!) den katolske kirke fra skolen allerede på 1800-tallet, og i dag er kristendommen som ideologi ingen maktfaktor som gjennom lov regulerer hvordan man skal leve sine liv. En rekke islamske land derimot styres etter lovene som blir angitt av religionen, og som i aller høyeste grad regulerer folks liv, alt fra hvordan man arver til at man skal dø for å tro feil (konvertitter fra islam til f.eks. Kristendommen) eller for hvem man elsker (homofile).

Det som gjør islam som ideologi frastøtende for demokratisk innstilte mennesker er dens klare fascistiske trekk. Den er svært rasistisk (spesielt anti- semittisme), er totalt avvisende til alle demokratiske verdier (ytringsfrihet, allmenn stemmerett) og ikke minst er den svært fiendtlig til trosfrihet. Andre trossamfunn tolereres kun dersom de blindt underkaster seg islam som annenrangs borgere, og det er som nevnt dødsstraff for å konvertere fra islam til en annen religion. Og så kommer man ikke utenom kvinnefiendtligheten. Det er her det virkelig blir vanskelig for dem som har et liberalt livssyn, og bygger sine verdier på de allmenne menneskerettighetene. En kvinne som konverterer til islam blir for disse like irrasjonelt som en jøde som melder seg inn i et nazi-parti. Selv om judaisme og kristendom er rimelig lite progressive når det gjelder likestilling mellom kjønnene og like rettigheter, er de lykkelige amatører i forhold til islam, som er gjennomsyret av en total forakt for og avvisning av slike verdier.

I sum ser vi at det faktiske ideologiske grunnlaget i islam er svært nær f.eks. den tyske nazismen. Dersom man legger til grunn at evangeliene gir en noenlunde sannferdig beskrivelse av Jesus, kan man konkludere med at han var pasifist, behandlet alle likt uavhengig av status, kjønn og bakgrunn og hadde visse tendenser til autoritetskritikk (selv om han er tillagt sitatet med “gi keiseren hva keiserens er” etc. som er et ypperlig utgangpunkt for enhver autoritær statsmakt).

*slettet del*

At konvertitter fra islam eller homofile skal drepes er holdninger som mange hundre millioner muslimer deler, og som er nedfelt i lovverket i en rekke islamske land. Det finnes ikke et muslimsk land som har likestilling mellom menn og kvinner og så videre.

Naturligvis er det mange som er muslimer på lik linje med at nordmenn flest er “kristne”, det vil si ikke i det hele tatt med unntak av feiring av høytider og lignende. Det er heller ikke dem som er problemet for liberale, demokratisk innstilte mennesker. Det er når islam blir implementert i hverdagen, og bestemmer hvordan man skal kle seg, hvem som bestemmer, hvem du får gifte deg med etc. at det blir veldig ubehagelig. Når tusener av muslimer står foran Stortinget og hyller en ekstremist som mener at karikaturtegnere skal drepes, er det ikke rart om demokratisk innstilte mennesker blir skeptiske til islam."

moderert kommentar

Valgerd sa...

Jeg syns vi skal snakke åpent om;

-Kritikk av islamsk teologi, tolkninger og forskjellige muslim praksis. Hva noen misliker og hvorfor.

- Kritikk av religion

- Kritikk av ideologier

- Frykt for å miste egen kultur i eget land

- Frykt for å føle seg fremmedgjort

- Det noen misliker med enkelte mennesker og hvorfor, istedenfor å stigmatisere alle.

Jeg misliker selv f.eks når damer går i butikker med en ungeflokk og barrikaderer med parkerte vogner, skravler sammen og bryr seg ikke om å vise normal høflighet (i norsk kultur) å beklage seg og flytte på seg. Dette kan bli en stor irritasjon. Men jeg vet at dette er enkeltmennesker som gjør dette, og ikke en hel nasjon eller folkegruppe. Spesielt ikke "muslimer" som om 1,5 milliarder mennesker skal bære skylda for hva noen få gjør.

Vi må ikke være så redde for å snakke om det som er ubehagelig, for jeg tror det er den eneste måten å utvikle en større trygghet rundt forskjellene. Det er ikke slik at alle må like alle, eller at en religion passer for alle, men det må gå ann å få lov til å være den man er og leve i fred og harmoni med omgivelsene sine, uansett om man er annerledes eller mainstream.

Noen har fått annerledesheten opp i halsen og ser ikke skogen for bare trær. De blir "islam" den store djevelen de vil nedkjempe. Det er lite konstruktivt, både fordi slik stigmatiserende rasisme og hat ikke fører til annet enn mer hat og kanskje vold, og fordi det ikke anerkjenner hva som er det opprinnelige problemet. Noen er rett og slett allergiske mot endringer og blir provosert når innvandrere ber om tilpasning. Fremmedfrykt og rasisme sitter godt flere plasser og da må vi utfordre med sunne spørsmål og ta debatten for å avdekke - hva som er problemet. Er det feil fordi det er en muslim som ber om tilrettelegging eller et det endringen i seg selv som er problematisk?

dbx1245 sa...

islamfobi er et oppkonstruert uttrykk, uten relevans i virkeligheten. Det er konstruert fra antirasistisk side for å ødelegge debatten og hindre folk i å uttale seg negativt om islam. islamfobi finnes ikke! En fobi er en irrasjonell frykt for noe som ikke er farlig. islam derimot ER farlig! islam er en trussel mot vårt samfunn, mot demokratiet og mot alle våre verdier. Det er derfor høyst forståelig, fornuftig og naturlig frykt for islam som det dreier seg om.

Det handler heller ikke om fremmedfrykt. Det er nå over 40 år siden de første muslimene satte sine ben på norsk jord. islam og muslimer er derfor noe vi kjenner så altfor godt til, ikke noe fremmed ved det. Tvert om, 40 års erfaring har lært oss at islam er helt uforenelig med demokrati og frihet. Vi blir bare flere og flere ikke-muslimer som misliker den utviklingen vi ser og den posisjon og respekt som islam gis i vårt samfunn, og det må vi ha lov til å protestere på!

Det er IKKE rasisme å være imot islam! islam er ingen rase, ingen hudfarge, og muslimer er ingen rase. Å være imot islam kan rett og slett ikke kalles rasisme.
Jeg forakter islam av hele mitt hjerte, like mye som jeg forakter nazismen. Det kommer jeg alltid til å gjøre. Det er ikke dermed sagt at jeg forakter muslimer, for det gjør jeg slett ikke, selv om muslimer alltid vil mistolke det dithen fordi de alltid setter seg selv i offerrollen. Muslimer er kun "ofre" for en ting, nemlig islam og dens hjernevask.

Richard Hode sa...

Jeg slutter meg helhjertet til det som dbx1245 skriver. Det er uforståelig hvorfor myndighetene drasset inn primitive og tilbakestående muslimer i full vitende om problemene det ville føre med seg.

dbx1245 sa...

Svar til Richard Hode:

Jeg tror ikke norske myndigheter har vært vitende om problemene dette ville medføre. De har vært særdeles uvitende, de har sett på islam som religion på lik linje med kristendommen og ikke vært villige til å innse at islam også er en farlig politisk ideologi som er fullstendig på kollisjonskurs med vestlige verdier og ideer. De har ikke sett på islams voldelige historie og ikke vært villige til å ta til seg andre lands erfaringer med å bli underlagt islam. Hadde de gjort dette, hadde de antakelig innsett at islam må behandles på lik linje med nazismen og andre menneskefiendtlige ideologier. Dumhet, dumsnillhet og snillisme har preget de ansvarlige myndigheter i årevis, hvor de i stedet for å ta de problemene vi har med muslimer på alvor og høre på dem som påpeker problemene, heller har foretrukket å kneble budbringerne og kalle innvandringskritiske røster for rasister, nazister, brunskjorter, fascister og det som verre er, akkurat slik sos-rasisme-tjen-folket og andre antirasistiske krefter har fått holde på med i årevis.

vegarianer sa...

dbx1245 du sa alt! håper så mange som mulig leser det, vise ord!

Nabila sa...

Jeg vil heller ikke snakke om rasisme når man snakker nedsettende om islam og muslimer, synes også det blir litt feil, selv om jeg er muslim. Eller kanskje fordi jeg er muslim, fordi jeg er like hvit som alle andre som kommenterer her.

Derfor liker jeg det engelske begrepet "Hate speech" så godt, fordi den paragrafen i engelske loven, er mye bedre enn vår sovende rasismeparagraf som man aldri får dømt noen etter uansett. Jeg kunne sikkert fått dømt min overgriper etter andre paragrafer, eller den som overfalt mannen min hjemme på døren, selv om angrepene KUN var motivert av en ting, fordi vi er muslimer. Men kunne aldri brukt rasismeparagrafen. Greit nok, men derfor har de blandt annet i England, denne paragrafen om "hate speech" som er så mye bedre. For da kan man ikke lenger angripe, såre og tråkke på mennesker med en annen tro, utseende, klesstil, legning whatever, uten å stå til ansvar for det dersom den andre blir såret.

Det er greit nok for meg at man kan diskutere islam, bryr meg egentlig ikke om noen er imot det, men når man tar mannen og ikke ballen, kaller konvertitter for landsforædere, bruker grove ord, sier hva de ønsker å gjøre med oss eller våre barn, ja da er det greit at man har ett sted å anmelde det, og at man ikke bare får slengt i trynet at "det er jo ikke rasisme".

torbjoern sa...

Jeg har forstått det slik at det var de revolusjonære i Iran (Khomeini og hans medløpere) som skal ha opprettet begrepet 'islamofobi' for første gang, dvs det er et 30-40 år gammelt begrep. Det ble brukt om muslimer som ville at Iran skulle være en sekulær stat.

Jeg håper virkelig ikke at norske media, politikere, etc tillegger begrepet dets opprinnelige betydning. Religion er en privatsak, enten man er muslim, jøde eller ateist. De som brukte 'islamofobi' i sin retorikk var i sin tid av en litt annen oppfatning.

Frank Fredriksen sa...

"Islamofobi" ble også brukt av islamister i Frankrike for å kneble feministene, på 70-tallet var det vel. For de som er interessert i å se ting fra begge sider, kan man jo lese den uthengte redaktøren av Magazinet sin kommentar om ordet i leserspalten i VG.

Personlig har jeg nå i min lesningn kommet til de første blodbadene i Tjønns store bok om "Muhammed, slik samtiden så ham", så tror jeg skal avstå fra å utdype hvorfor jeg har antipati om mord, drap og tortur. Også når det utføres av de som benevner seg sjøl som rettroende. Tror det får holde å nevne at jeg er mot voldtekt av barn og halshugging av barn.

Men det regner jeg jo med at jeg har full støtte og forståelse fra alle moderate muslimer, som forbanner de personene som utførte slike gjerninger, ikke sant?

Alle dere som er muslimer, ekte muslimer, ekte rettroende, må gå i møte med ekstremistene som besudler islam og Allahs navn. Da ordner problemene seg sjøl. Jo flere ganger alle fremhever det gode i religionen, og tar avstand fra det mindre gode, jo enklere blir det for muslimer i fremtiden. Bare husk å ta avstand fra det alle mennesker med hjerte tar avstand fra, ellers blir vanlige muslimer hi-jacket av ekstremistene.

Frank Fredriksen sa...

Men du, ser at du ikke nevner at Lars Gule er en dømt terrorist, men benevner ham som en filosof. Var det en ren forglemmelse?

Viktig at du får med slikt, ellers kan folk lett tro at terrorisme mot jøder er OK. Og da øker jo bare antipatien mot religionen din enda mere, og sammenligningen mellom nazismen og islam blir enda lettere å gjøre.

Husk at av og til er folk mot terror fordi de er mot terror. Kanskje til og med i flertallet av tilfellene. De har ikke noen skjult agenda om å fjerne folks religion eller lure folk til å havne i et slags helvete etter jordelivet. Det er bare terror og drap de reagerer på.

Møt folk med kjærlighet, og ta avstand fra det onde, så skal du nok se at vanlige mennesker møter også deg med kjærlighet.

Og da forsvinner bruken av begrepet islamofobi av seg sjøl.

Frank Fredriksen sa...

Jeg ser også at du nevner Shoaib Sultan, tidligere leder i Islamsk Råd Norge. Hva synes du om hans skjærmysler med Azmeh Rasmussen? Støtter du Islamsk Råds holdning til homofile? At norsk lov skal gjelde, men at det som står i Koranen står fast? Synes du det er greit at muslimer i Norge lar seg styre av det europeiske fatwarådet, hvor sjeik Qaradawi er leder? Om hans unge mindreårige fru har vært med på turer slik som Rasmussen tok til Dublin er så sin sak, men hva er din mening om slike folk?

Jeg lurer aller mest på: Er du enig i at homofile skal henrettes?

Slike ting er viktig at alle muslimer svarer på. For hvis dere er tause tar jo ekstremister som jeg tidligere har nevnt ordene for dere.

Anti-Religiøs/Satanist sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Erik sa...

Samtliga tre semitreligionerna bör kastas ut ur ett befriat norden.
Vi har INGET att göra med dessa vansinnesföreställningar som sprungit fram ur mellanöstern.
Mellanöstern är ursprunget till samtliga större konflikter på jordklotet idag.

Krisse sa...

dbx1245, jeg kunne ikke vært mer enig.
Er jeg da syk - har jeg en fobi?

Til blogger - jeg synes du tar feil valg her i livet, synes synd på deg.

Hvordan er det mulig å ha et virkelighetssyn som har en slik stor avstand som vi har?! Det i seg selv er fasinerende, selv om jeg har mine teorier.

vegarianer sa...

de fleste utlendinger er jo rasister! jeg har alltid blitt sett stygt på av de skumle brune menneskene (ikke vennene som er muslimer) men generelt sett, så liker jo ikke utlendinger nordmenn... se på mullah krekar, han har en visjon om at norge skal bli en islamsk stat hvor man kan kaste syre på kona si å slippe unna, hånden av for tyver, homofili er ulovlig osv osv... det er ikke MITT KJÆRE NORGE! og ja konverterer du til islam så er du virkelig en landsforæder som ikke setter pris på norske verdier !

dbx1245 sa...

Svar til Nabila:

Skal du bruke en "hate speech"-lov mot noen, får denne også gjelde for religiøse skrifter og for de som fremmer disse skriftene! For man finner vannvittige mengder hat og ondskap forkledd som religion i disse skriftene, særlig i koranen. Man kan bare ta for seg alle skriftstedene der det står om vantro og andre ikke-muslimer, der tyter hatet ut i strie strømmer. For ikke å glemme hvordan homofile blir sett på innen islam, det er helt horribelt!

Jeg har aldri skjønt dette med at religiøse forlanger ekstra beskyttelse i form av blasfemibestemmelser osv. Har dere virkelig ikke nok beskyttelse i guden deres? En gudetro burde jo egentlig fungere som en ekstra beskyttelse allerede. Det er derimot vi som ikke tror på guder og ånder og slikt som burde hatt krav på ekstra beskyttelse i form av slike "hate speech"-lover, og da særlig beskyttelse fra den til tider svært respektløse påvirkningen vi blir utsatt for fra religiøse, som med sine skrifter i hånd velter ut av seg ondskapsfulle budskap om død og fordervelse og helvetes evige pine om man ikke tror. En slik respektløshet basert på religiøse skrifter burde det vært mulig å anmelde og straffe folk for å komme med. Men dessverre blir ikke vi ikke-troende gitt de samme rettigheter som troende. Heldigvis har vi fått fjernet blasfemiparagrafen og jeg håper inderlig at det ordet er på vei ut. En blasfemiparagraf bør ALDRI komme inn i norske lover igjen!


Svar til Krisse:

Nei, du er verken syk eller fobisk. Du er derimot fornuftig og realistisk.

Valgerd sa...

til @dbx1245

"islams voldelige historie" kan sammenlignes med alle andre middelalderske historier. verken vikingene eller de europeiske korsfarerne var mindre voldelige på denne tiden. Det finnes ingen annen "voldelig islamsk historie" å vise til enn den fra det Ottomanske riket da muslimene fortsatt hadde et rike/Khalifat. Etter denne tiden har alle stridigheter i området vært politiske, som alle andre steder i verden. Det står ikke noe sted i Koranen at islam skal være vold, tvert i mot - islam betyr fred. Et forsvar og tjenestplikt slik det muslimske samfunnet ble oppfordret til, er det vi på lik linje praktiserer i Norge i dag.

Islam er ikke i seg selv en politisk ideologi, men en religion. At noen stater har valgt å bruke religion som et ekstremt politisk middel er ikke "islams" skyld. De har kuppet en fredelig og rettferdig religion, som var ment å gjøre godt mellom mennesker. Man kan f.eks ikke vise til Iran og si at dette er islam. Det er et shia-diktatur av fundamentalistisk hykleri, og har null og niks å gjøre med profetens eksempel.

Skal du kritisere islam, må du først vite hva islam faktisk er. I mellomtiden må du adressere din misnøye dit den hører hjemme.

Valgerd sa...

til @frankfredriksen

- les min anmeldelse av boka til H. Tjønn, den ligger her på bloggen

- les min artikkel om Sara Mats Azmeh Rasmussen, den ligger her på bloggen

- les mitt innlegg om retten til å elske fritt, om oppfordring tli å delta i homoparaden, den ligger også her på bloggen

Utover det har jeg referert til Gules profesjon, han er filosof. Det er verken vanlig eller høflig å tittelere noen med kriminelle handlinger de har begått for tyve år siden. Hva jeg har forstått er denne en hendelse han angret seg for i ettertid, og ikke til hinder for å høre hans forelesninger i dag om menneskerettigheter - som han er svært engasjert i.

Jeg forholder meg til at Det Europeiske Fatwahrådet er det nærmeste rådet hvor IRN og andre kan søke å få fatwaer, selv om jeg selv syns dette rådet er for konservativt. Jeg syns også Qaradawi er for politisk og har kommet med en mengde upassende fatwaer og uttalelser. Spesielt hva angår voldsbruk og deltagelse i Palestina/Israel konflikten. Han er en høyt skolert og respektert mann, men jeg selv kan ikke følge en så konservativ linje i tradisjonell islam, da det bryter med mine grunnleggende verdier.

Valgerd sa...

til @krisse

Hvilket virkelighetssyn mener du jeg mangler? At islam ikke er så fint som jeg beskriver?

Det aner meg at vi snakker om to helt forskjellige ting. Jeg snakker om det islam som Gud har gitt menneskeheten, som profeten viste oss gjennom sitt levende eksempel og det som står beskrevet i Koranen.

Retter du synet mot de muslimene og de muslimske landene som gjør dårlige ting i dag, blir saken en helt annen. Dette er dog ikke islam, selv om noen velger å gjøre urett i Guds navn.

Valgerd sa...

til @vegarianer

Mullah Krekar er på ingen måte en typisk muslim. I mine øyne er han ikke en muslim, men en hykler. Han promoterer terror og oppfører seg på en måte som er forkastelig. Han viser heller ingen takknemlighet til Norge som beskytter hans liv, og jeg syns det er stort av Norge å holde inngåtte lover om beskyttelse, når han påfører vårt land (og alle oss andre muslimer) et så dårlig rykte.

Den stigmatiserende uttalelsen "utlendinger er rasister" velger jeg å ikke kommentere ytterligere. Du forstår antagelig godt selv, om du går deg selv etter i sømmene, at det ikke stemmer. Alle andre enn nordmenn er rasister mao? Neppe.

Valgerd sa...

@Nabila

Enig i at hatespeech er et begrep vi burde forholde oss mer til. Det er jo det det er.

dbx1245 sa...

Dessverre Valgerd, islam betyr IKKE fred! islam betyr underkastelse. Det finnes intet fredelig ved islam. Og dens voldelige historiske utbredelse kan du tydeligvis svært lite om. Jeg skal ikke skrive sannheten om muhammed, for den sletter du bare som "blasfemi", du foretrekker tydeligvis som muslimer flest heller å tro på løgn og se bort fra fakta.


"Islam er ikke i seg selv en politisk ideologi, men en religion. At noen stater har valgt å bruke religion som et ekstremt politisk middel er ikke "islams" skyld. De har kuppet en fredelig og rettferdig religion, som var ment å gjøre godt mellom mennesker."

TULL! islam er en politisk ideologi, forkledd som religion.
Du kan ikke si at dette ikke er islam, for det er nettopp det det er! All ondskapen, menneskefiendtligheten, undertrykkelsen og hatet ligger i koranens tekster og ikke minst hadithene. At muslimer heller foretrekker å leve i en boble av løgner og nekter å innse sannheten om islam og "profeten" er ikke noe nytt.


"Skal du kritisere islam, må du først vite hva islam faktisk er. I mellomtiden må du adressere din misnøye dit den hører hjemme."

Det er nettopp det jeg gjør, jeg vet bare så altfor godt hvilken ondskap det er som bor i islam. Derfor bør også koranen rammes av en "hate speech"-lov.

Richard Hode sa...

Valgerd: Du bruker det samme argumentet som de kristne når de trenger å unnskylde sin egen historie. Når noen nevner korstogene eller heksebrenningene svarer de kristne "Men de folka var jo ikke *ekte* kristne, en ekte kristen oppfører seg ikke sånn."

En religion eksisterer ikke i tomme lufta men i menneskenes sinn. Som menneskene er, sånn er religionen. Mennesket er ikke laget for religionens skyld, men religionen for menneskets.

Så mulla Krekar er nok utvilsomt en muslim, og det er ikke mulig å vrenge seg bort fra dette.