torsdag 12. januar 2012

Er det lov med damer i Guds hus?

Selvfølgelig er det lov med damer i Guds hus. Men ikke hver dag.

Jeg flyttet i sommer til et nytt område av byen og har vært på leten etter en ny moske å ha som fast besøkssted. Som Grønlandsbeboer er det nok å velge i trodde jeg. Men saken er at det er spesielle regler og rutiner for hver enkelt moske. De fleste er samlinger av muslimer fra samme opprinnelsesland som driver ting så sin måte, og det er store forskjeller fra moske til moske. Det er vanskelig å finne frem i jungelen av moskeer, både fordi de ikke har skilt, hjemmeside, kontortid eller telefon det går an å nå de på. I tillegg ligger de ofte skjult, i bakgårder eller innenfor andre butikklokaler. Når man stiller opp i døra og spør om det går an å be der, blir man sett rart på hvis man ikke er av samme nasjonalitet. Og som norsk muslim, gjett hvor mange norske moskeer jeg har å gå til? Akkurat null.

Så har du det språklige. De snakker og foreleser på sitt eget språk, så om du ikke forstår urdu, somali, kurdisk, tyrisk, bosnisk, pashto, arabiske dialekter eller andre afrikanske språk, så tja.. Hva gjør du da?

Jeg har foreløbig bare funnet tre moskeer i byen hvor jeg både forstår hva imamen sier og det finnes norsktalende besøkende kvinner der. Jeg ville gjerne prøve ut en ny her i nærheten av hvor jeg bor, og undersøkte om det var mulig å gå dit og be.

"Dessverre, vi tar bare i mot damer på fredagsbønn og til undervisning på søndager. På arabisk."

Ja, sånn er det vel bare, tenkte jeg,  minoritetsreligion og det hele. Men spørsmålet er, er det slik det burde ha vært? Hadde en norsk kirke nektet kvinner adgang unntatt på søndager, hadde hele mediakorpset dukket opp på døra til presten og krevd et svar, en endring og politiske reaksjoner på kvinnesanksjoneringen.

Men som beende muslim og kvinne kan jeg vel bare be hjemme? Det er da ingen plikt for meg å gå i moskeen?

Nei, det er ingen plikt. Men det er hyggelig med et religiøst fellesskap og et samhold. Livet er mer enn å be alene. Også for kvinner. På profetens tid ble kvinner ønsket velkommen og oppfordret til å komme til moskeen. Hvorfor oppfordres de i dag til å holde seg hjemme?

Foto: Blogspot

4 kommentarer:

Randi Målen sa...

Godt spørsmål! Burde det virkelig være sånn??? Og hadde "vi" godtatt det samme i kirka? Tvilsomt...Håper du finner et sted du trives og blir godt mottatt!!!

Julia sa...

koranen oppfordrer også kvinner til å ha hjemmet som primærarena imens menn oppfordres til å dominere det offentlige rom igjennom for eksempel primærforsørgerrollen og bønneplikten.

Heynoor sa...

Veldig bra innlegg. Jeg kom til å tenke på noe mens jeg leste dette. Tenk hvor kult det hadde vært om du hadde bygget din egen moske? Med dine "prinsipper" og ordninger? Jeg hadde definitivt besøkt den :)

Valgerd sa...

Kjære Heynoor!

Det jobbes med saken. Prøver å samle et nettverk av progressive muslimer som kan gi hverandre støtte og beskyttelse i et åndelig fellesskap. Er du interessert så send meg en mail på valgerd2003@yahoo.no.