mandag 28. mai 2012

Det som må sies

Den tyske dikteren Günter Grass overrasket med diktet "Det som må sies" der han slakter Tysklands ignorering av Israels oppførsel. Staten som består av tidligere forfulgte jøder har nå vokst seg sterke og slu, glemt sine egne lidelser og påfører andre skamløst nye. Historiens grusomheter fortsetter i ny form.

De samme ordene får jeg lyst til å ta i bruk når det gjelder islamdebatter. Jeg er så fordømt lei av å diskutere rundt grøten. Debattantene roper om kjønnsapartheid og dommedag om hverandre, media favner politisk islamisme og de ytterliggående foreningene mot islam truer med vold. Jeg har sagt det før, jeg er lei av at idioter har kapret ærestittelen muslim og tilskitnet et i utgangspunktet vakkert og rettferdig forhold til Gud.

Hver gang min datter som snart er tenåring spør ved middagsbordet "Mamma, hvorfor mener muslimene ditt og datt? Det er urettferdig!" må jeg forklare alt fra bunnen av. Hvorfor denne reglen kom til muslimene, hva profeten sa om temaet og hvordan vi kan forstå det som skjedde i middelalderen i dag med vår måte å se verden på. Det er vanskelig å selge inn en religion under mottoet "slik er det bare", og jeg er takknemlig og glad for at jeg aldri har trengt å gjøre det ovenfor noen. Det er så mange muslimske barn som vokser opp med en religionsopplæring i hjemmet eller i moskeene som er alt annet enn liberal, fri og kritisk tenkende. Frykt og trusler om straff og ekskludering er midler som brukes der konservative ikke-sekulære mangler bedre pedagogikk. Slik opplæring varer ikke over tid.

Mennesket er for smart til å ikke ville utfordre pålagte sannheter, og den som ikke har en personlig overbevisning på grunnlag av egne konklusjoner vil bare leve med uutfordrede sannheter  eller undertrykkende falske fakta. I tillegg utvikler det seg en stor dobbeltmoral som lever parallelt i mørket. De mest "religiøse" menneske jeg kjenner har jeg også oppdaget er de med mest overraskende dobbeltliv. Å være religiøs gir status og respekt i det muslimske miljøet, mens sannheten er at den mest religiøse er den som ikke trenger å fortelle det til omverdenen. Gud ser og hører alt allikevel. Det er ikke sunt for noen å være stykkvis og delt. Verken de som lever under slike regimer i sine egne tanker, i egne hjem eller i stater som motarbeider fri og sekulær tro, en allmenn demokratisk rett. Mange av våre innvandrede muslimer har reist fra land som ikke respekterer menneskerettigheter, fred, frihet, likestilling og demokrati. Det er underlig at så få tar opp kampen i egne rekker for å hindre religiøs regresjon og radikalisering. Historisk ser vi at ut- og innvandring øker behovet for identitet og tilhørighetsforståelse. Det er trist at det tar 1-2 generasjoner før disse forstår at det gamle i konservert form ikke fungerer på nytt sted, men at verden går videre og at man kan tilpasse seg uten å forandre seg selv. Det går an å være muslim i Norge uten å leve i middelalderen for eksempel. Mange innvandrede muslimer lever strengere religiøst her enn deres foreldre gjorde i hjemlandet. Kontrastene blir store, og øker de betente forskjellene.

Samhandling handler om å gi og ta fra begge parter, ikke stå steilt uten vilje til tilpasning. Etter min mening har Norge i for stor grad akseptert særkrav og religiøse behov som ubestridte sannheter, mens det i virkeligheten ofte er kulturelle og historiske tradisjoner som blir videreført. Som å tillate pikebarn å bruke hijab, noe som ikke er riktig i islam. Det er i klassisk tradisjonell islam anbefalt å dekke seg til når jentene blir kjønnsmodne og å vise anstendighet i klesveien med å dekke til hår og naken hud. Mange norsk-somalske barn blir påkledd den religiøse tvangstrøya fra de går i barnehagen. Få den vekk!
Poltikerne er livredde for å ta i slike betente saker, som da SV ville undersøke muligheten for å forby skolehijab. Populisme styrer landet vårt, skal man tro denne frykten for å ta de vanskelige debattene.

Barn har også demokratiske rettigheter. Jeg får vondt i hjertet når jeg ser små jentebarn med hijab, hører om jenter som nektes å delta i idrett eller sosiale aktiviteter, jenter som blir hindret en personlig utvikling med begrunnelser om at deres kjønn eller familiens forventninger må komme foran egne ønsker og muligheter. Et slikt Norge skal vi ikke ha. De rettighetene våre formødre har kjempet frem gjelder også våre nye nordmenn. Ingen skal behøve å vokse opp i eller leve med undertrykkelse, trusler og betinget omsorg og kjærlighet. Nå er det langt fra alle muslimske barn i Norge som vokser opp slik, men jeg våger å si at det ikke er få heller. Vi ser det i skolen, vi ser det i ungdomsmiljøene og vi ser det i statistikker om utdanning, inntekt og sosiale problemer.

Jeg vil at vi skal slutte å være så redde og naive når det gjelder religion og kulturelle forskjeller. Snillisme har aldri hjulpet noen. Stort sett har det gjort ting verre. Å være redd for å såre noen med å stille kritiske spørsmål er, som Irshad Manji sier, å ikke respektere noen fullt ut. Anser jeg da min menings- eller trosulike å ikke tåle det samme som meg selv? Gjør jeg den andre mindre? Eller større? De samme betingelsene må gjelde alle, det er en grunnleggende bit av demokratiet vi alle er en del av. Vårt demokrati er en del av vår felles verden. Alle mennesker er våre søstre og brødre i arten uansett hvor og hvordan de lever og bor. Man trenger ikke være religiøst forankret for å anerkjenne menneskeverdet. Når uskyldige mennesker slaktes ned i urettferdighet, som nå i Syria, gjør det vondt å sitte hjelpesløs og uten påvirkningskraft her hjemme. Alt vi kan gjøre er å be. Og arbeide for politisk press for endring.

Istedenfor å krangle om hvem som har den rette versjonen av Guds ord, med bevis som ikke holder i en rettssal, kan vi ikke heller enes om å være uenige når det gjelder tro? Menneskeverd har ingen rett til å måles i trostilhørighet eller kulturelt og etnisk opphav. Friheten forplikter. Den må være hvert eneste menneskes viktigste oppgave å vokte og beskytte om den skal få leve videre. Frihet kommer ikke av seg selv. Menneskelige behov og egoistiske våre sider, primitive og instinktive som de er, lager maktkamper, grupperinger og kriger.  Dette advarte vår elskede profet mot i sin siste tale. "Ta vare på hverandre!" Det er allerede glemt. Nå hersker kontroll, makt og fordømmelsesmoral i de religiøse rådene. Egyptiske politikere mener at det vil være riktig å gjeninnføre amputasjon som straff for naskeri, en lov som ble lagt passiv allerede av den andre khalifen etter protens død, nemlig Omar r.a. Han så ingen grunn til å amputere sultne hender som ikke hadde brød. Et hvert menneske med Guds nåde i sitt hjerte vet at straff må se's opp mot handling, situasjon og menneske. Det gjør også retten i dag, bare uten Gud, men med vår kollektive oppfatning av nådebegrepet. Nødverge for eksempel.

Kan vi ikke finne ut hva vi er enige om?

Vi som tror det finnes en Gud og som ønsker å følge Hans vilje for oss må forholde oss ydmyke til at det kan tenkes vi tar feil. Det betyr ikke at vi ikke skal ta vår religion på alvor, men heller at vi skal slutte å leke Gud. Profeten sa at den første som kommer til Helvetet er en religiøs leder. En som gjorde det for seg selv og ikke for Gud. Det sier vel alt om hva Gud ser etter. Nemlig hva som bor i hjertene til folk, og hvilke handlinger de utfører.

Profeten ba oss muslimer stå sammen som ett folk og en familie, hvordan kan vi følge denne anbefalingen selv om vi gjennom 1400 år har utviklet kulturelle og religiøse forskjeller? Vi må gå tilbake til det grunnleggende og være villig til å se kritisk på oss selv. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at 1,5 milliarder mennesker er svært forskjellige, muslimtittelen til tross. Å fortsette å krangle om hva som er rett islam, og føre krig mot vestens liberalisme er dødfødt. Da råtner troen opp fra innsiden og menneskene rundt som et resultat av en manglende levedyktig kjerne.

Den norske kirke gjennomgår i disse dager en revolusjonerende endring. Staten trekker seg ut som overhode og kirken vil heretter være et trossamfunn på lik linje med andre religiøse tros- og livssynssamfunn i landet. I et moderne demokratisk samfunn er dette det eneste riktige, selv om mange av oss synes det er litt vemodig og skummelt med en slik avslutning av 500 års kristen-Norge historie. Vi er altså ikke lenger en kristen stat eller et krav om et minimumsantall av medlemmer i den norske kirke for embetsmenn og politikere. Jeg håper Islamsk Råd Norge og andre trossamfunn inspirert følger etter.

Der mangfold og ulikheter får slippe til blomstrer aksepten og toleransen, kritisk tenkning og sunn nyutvikling. Det motsatte skjer nemlig i dag. Sekulære muslimer blir motarbeidet og ekskludert som ikke-muslimer, og moskeene tviholder på middelalderske tanker og tolkninger. Et slikt islam vil ikke overleve. En slik religion vil ikke lenger ha Guds lys over seg, men politiske mørkemenns interesse.
Det er forbanna trist!

Vi må akseptere det, enten vi liker det eller ei, at det finnes mennesker som mener og tror det eneste riktige er å leve som de gjorde i middelalderen, at kjønnene ikke skal ha like rettigheter, at vold og fysisk avstraffelse er rettferdig, og at alle som ikke er enige med dem er skitne vantro eller fortapte muslimer som følger satans vilje. Vi må også akseptere at det finnes mennesker som ser over religionens begrensninger og ønsker at alle skal ha like rettigheter og frihet uansett.

Jeg aksepterer at folk har meninger jeg ikke deler. Jeg aksepterer at de tror ting jeg ikke tror. Men jeg aksepterer aldri at vold, trakkasering, undertrykkelse eller ufrihet skal styre samfunnet jeg tilhører og er delansvarlig for. Uansett hvor "frivillig" slik kuing er, skal alle mennesker ha retten til å trekke seg ut fra en slik livstil dersom de skulle komme til å endre oppfatning.

I dag så jeg en gjeng med kvinner gå tur på Aker Brygge. De eldste gikk kledd i lang kåpe og hijab, mens de yngre var kledd i norske klær og trillet barnevogner. Muligens var de bosniske muslimer, tre generasjoner muslimer med flerkulturelle liv. Slikt mangfold gleder meg. Det beviser valgfriheten alle mennesker har rett til. Gudegitt om du vil, en del av rettsstaten om du vil.

Jeg så en somalsk dame på trikken som var kledd i nydelig grønn khimar med matchende hijab rundt hodet, festet med en glitrende brosje. Jeg så meg selv, en norsk muslim, kledd i jeans og hettegenser med hestehale og solbriller. Det muslimske mangfoldet i Norge er der om du ser etter. Vi lever alle islam på vår måte, slik vi mener det best. Noen velger å følge den tradisjonelle skolen, andre tenker nytt.Så kan kritikerne skrike og prøve å splitte, men jeg har trua på at vi kan stå samlet om vi vil. Og jeg vil.

Jeg får si som Michael Jackson i "Man in the mirror"; La det begynne med meg.

I'm Gonna Make A Change,
For Once In My Life
It's Gonna Feel Real Good,
Gonna Make A Difference
Gonna Make It Right . . .

As I, Turn Up The Collar On My
Favourite Winter Coat
This Wind Is Blowin' My Mind
I See The Kids In The Street,
With Not Enough To Eat
Who Am I, To Be Blind?
Pretending Not To See
Their Needs
A Summer's Disregard,
A Broken Bottle Top
And A One Man's Soul
They Follow Each Other On
The Wind Ya' Know
'Cause They Got Nowhere
To Go
That's Why I Want You To
Know

I'm Starting With The Man In
The Mirror
I'm Asking Him To Change
His Ways
And No Message Could Have
Been Any Clearer
If You Wanna Make The World
A Better Place
Take A Look At Yourself, And
Then Make A Change

I've Been A Victim Of A Selfish
Kind Of Love
It's Time That I Realize
That There Are Some With No
Home, Not A Nickel To Loan
Could It Be Really Me,
Pretending That They're Not
Alone?

A Willow Deeply Scarred,
Somebody's Broken Heart
And A Washed-Out Dream
They Follow The Pattern Of
The Wind, Ya' See
Cause They Got No Place
To Be
That's Why I'm Starting With
Me

I'm Starting With The Man In
The Mirror
I'm Asking Him To Change
His Ways
And No Message Could Have
Been Any Clearer
If You Wanna Make The World
A Better Place
Take A Look At Yourself And
Then Make A Change

25 kommentarer:

Ragnhild Mestad sa...

Hei!
Bra innlegg. Jeg strever med begrepsbruk på ekstremistene. Mange, inkludert meg bruker islamister om de som mener at vold og krig er et egnet virkemiddel til å spre islam (og få mer makt selv). Hva synes du? For det er viktig nå at kritikken av de ekstreme ikke rammer de fredelige muslimene.
Fra Ragnhild

Magne D. Antonsen sa...

Bra blogg!

Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

AbuOsama sa...

Veldig pent skrevet dette innlegget ditt, men et godt skrevet og formulert innlegg forandrer ikke hva Islam dreier seg om, slik din "Oppfatning" av Islam er.
Troen Islam handler ikke om hvordan man tolker den, det fins bare en måte å tolke de to referansene Islam har.
"Kitab" og "sunnah".
Om du tolker Islam etter din oppfatning vil dette bli "Bidah" nyoppfinnelse i Islam.
Islam er en Tro(Levesett) som er komplett, ordet muslim kommer fra arabiske (Istislam) overgivelse.
Hvor du overgir selv din egen fornuft, til "Kitab" og "Sunnah".
Derfor blir vi Muslimer kalt Radikale.
For vi velger overgi våre liv og levesett til det som anses som fornuftig og riktig ifølge Gud, og hans sendebud.
Som en full troende muslimer kan du hverken være liberalist, eller demokratisk(folkestyre)
Dette er idelogier som strider med Islams lære, jeg skjønner som en norsk konvertitt, har du sikkert hatt mange "moderate" muslimer rundt deg, så jeg skal være snill mot deg.
Men "moderate muslimer" finnes ikke. Dette er mennesker som ikke har kunnskaper i Islamsk lære.
Gud sier i koranen.
Aldrig vil de "vantro" av kristene og jøder bli dere fornøyd, før dere følger demes "levesett" "tro".
Enkelte lærede har gjort tafsir av denne ayat å forklarer at selvom vi følger demes "tro" vil da heller ikke bli akseptert, fordi vi vil da være førædere mot vår egen tro, en karakter som hverken mennesker troende eller ikke troende setter høyt.
Så før du snakker om vestelig ideologie som liberalisme, og kaller deg muslimer er dette to helt forskjellige "levesett" enten er du muslimer eller liberalist.
Vi muslimer er ikke-sekulære fra grunnroten i Islam.
Muslimer som påstår at Islam kan finnes i et ikke-sekulært levesett, lyver eller har liten kunnskap om Islam.
Slik er det, og slik vil det være.
Og vi "Muslimer" vi alltid kjempe en kamp for vår tro, med hjertet, munnen, og nevene til døden, eller livet som vi kjenner det tar slutt.

Islam er ikke, denne tilpasset Islam slik "vesten" vil.
Dette er av Profetens lære, at muslimer vil bli hånet, trakasert, forfulgt, myrdet når tiden nærmer seg slutten.
Da er det bare å ta opp kampen, ha tillit til din herre, og marsjere fremover mot "djevelene".

Og jeg i motsetning til andre "moderate" muslimer slik som deg, bruker referanser fra "Kitab" og "Sunnah" som ikke går ann å tolke på noen som helst måte, en den måten Gud og hans Profet ville.

Milmo sa...

En fin og reflektert artikkel, progressiv tankegang blant flere muslimer er eneste vei framover. Men det store hinderet er selve Islam, dersom man ikke kan riste av seg disse brutale bronsealder dogmene slik man gjorde med det gamle testamentet så er det hele en ønskedrøm. Som AbuOsama skriver ovenfor og han har helt rett, det finnes ikke et moderat Islam, det er kun Islam. Trist, men sant.

Et sitat fra Nobelpris vinner Steven Weinberg er så treffende angående akkurat dette:

"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion."

Jeg håper at mennesker i framtiden kan leve uten religionens lenker og at religion en gang for alle kun blir en del av historiebøkene.

AbuOsama sa...

Og, hijab er en avseksualisering av kvinnen i dagens samfunn, også tidligere, Hijab er et krav av Gud.
Slik at kvinner blir behandlet etter deres personlighet og kvaliteter, det er kvinne frigjørende, at en kvinne kan vandre ned gaten uten at flere menn "sikler" etter hennes private deler, slik er mennesker skapt, å motsi dette vil være å motsi naturen vi lever med.
Anstendighet må læres fra ung alder, slik vil det utvikles høy moral og prinsipielle verdier i en kvinne som er søylen i det >Muslimske samfunnet<.
Dette vil bidra til et samfunn hvor indeviduelle og kollektive rettigheter blir ivaretatt.
En mann har også krav innen Islam, hvor skjegg er pålagt, slik at dette skaper skille mellom kvinner og menn utsendemessig.
Vi er skapt forskjellige og vi har våre forskjellige oppgaver i livet.
Profeten sa i en Hadith: Den beste nytelsen i en manns liv er en god kone.
En som viser kun sitt vakre hår og skjønnhet til han.
En som ikke slipper inn noen i deres hjem uten hans tilstedeværelse(Andre Menn).
En som skjuler hans feil, og ivartar hans rykte.
En som bruker av hans rikdom på en fornuftig måte.
Og mye mer.
Så du ser, Islam pålegger muslimer anstendighet, de som ikke følger dette har en feil ved seg, men ikke rettferdiggjør din oppfatning med at den er riktig fordi du selv ikke klarer å følge Islams lære.
Dette er et råd, fra en Muslimsk bror i Troen.

Linn Christin sa...

Godt skrevet! Når du over kommeneterer det du gjør, forsterker det bare nettopp det hun skriver om.. Synes virkelig synd på muslimer som har denne oppfatningen, fordi det er inprentet fra barneårne og som hun skriver "bare er sånn" for veldig mange. Synes synd på alle de muslimene som er livredde for å ha sin egen mening, sitt eget syn på ting, og er livredde for å gjøre ting på sin egen måte fordi det oppfattes som feil av det muslimske samfunnet de lever i.. så går alle å er livredde for hverandre og ingenting skjer.. alle bare lever i frykt... for et liv sier jeg... jeg også aksepterer at andre tror på ting jeg jeg ikke tror på, og som mener noe helt annet enn meg.. men må si jeg har problemer med personer som fremmer og sprer en ideologi som islam på en måte som du over gjør... nedsettende.. bedrevitende... Lykke til videre Valgerd!

Unknown sa...

Hvorfor skal jeg argumentere mot islam når AbuOsama gjør det for meg? Er enig med Osama, moderate muslimer finnes ikke, moderat islam finnes ikke, det finnes bare en islam. Det finnes frafalne "muslimer" og muslimer som ikke følger Allahs påbud, men de er ikke representative for islam. Allah har gitt sine troende retningslinjer, Muhammed har gitt dere sunnah. Som AbuOsama sier, muslimene skal marsjere fremover mot "djevlene". Mer er det ikke å si. Måtte AbuOsama få spre sitt budskap til et større norsk publikum!

Tålmodig sa...

Jeg ser en stjerne i hennes øyner. En full måne på en natteklar himmel blir overgått hennes skjønnhet. Jeg ser en type stolthet i henne som rører mitt hjertet. En selvrespekt som fører blikket mitt ned. I mine øyne er hun en dronning. Jeg senker derfor blikket ned for å vise min respekt, på lik linje som en sjenert tjener senker sitt blikk når en dronning konfronterer han. Hun er rak i ryggen og har all grunn til å være stolt. Hun er Gud’s tjener! Hun bærer på en lysende krone som enhver legger merke til. Den har en verdig vi mennesker ikke kan forstå. Med sin krone, minner hun enhver person på Herren som har skapt meg, deg og alt annet som omringer oss. En ære bare hun forstår. Vi kaller den hijab!

Tålmodig sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Tålmodig sa...

Hva er kvinners status i islam?Islam ser på kvinner, både enslige og gifte, som individer med egne rettigheter. Kvinner har rett til å eie og disponere sine eiendommer og inntekter uten noe formynderskap over seg (verken av hennes far, mann eller noen annen). Hun har rett til å kjøpe og selge, gi gaver og veldedighet, og hun kan bruke sine penger som hun vil. Brudgommen gir en brudegave til bruden, som hun personlig kan bruke, og hun beholder sitt eget familienavn heller enn å ta sin manns etternavn.

Islam oppfordrer ektemannen til å behandle sin kone bra, som profeten Mohammad sa: {De beste blant dere er de som behandler sine koner best.}1

Mødre er høyt æret i islam. Islam anbefaler å behandle dem på beste måte. En mann kom til profeten Mohammad og sa: “O Guds budbringer! Hvem blant folket er mest verdig mitt gode selskap?” Profeten sa: {Din mor.} Mannen sa: ”Hvem så?” Profeten sa: {Så din mor.} Mannen spurte videre: ”Hvem så?” Profeten sa: {Så din mor.} Mannen spurte igjen: ”Hvem så?” Profeten sa: {Så din far.}

Tålmodig sa...

Sann lykke og indre fred

Sann lykke og fred kan man finne ved å underkaste seg befalinger fra Skaperen og Opprettholderen av denne verden. Gud har sagt i Koranen:

...Sannelig, ved å minnes Gud finner hjertene hvile.

(Koranen, 13:28)

Derimot vil den som vender seg bort fra Koranen måtte føre et liv i motgang i denne verden. Gud har sagt:

Men den som vender seg bort fra Min formaning (Koranen), han vil få et vanskelig liv, og på Dommedag vil Vi oppvekke ham blind.

(Koranen, 20:124)

Dette kan muligens forklare hvorfor noen mennesker gjør selvmord selv om de nyter den materielle komforten som kan kjøpes for penger. Se for eksempel på Cat Stevens (nå Yusuf Islam), en tidligere berømt popstjerne som kunne tjene mer enn 150.000 dollar på én kveld. Etter at han konverterte til islam, fant han sann lykke og fred, noe han ikke hadde funnet i materialistisk suksess.

BareLilleMeg sa...

Jeg er målløs - hvordan kan en muslim kalle hijab for religiøs tvangstrøye???

Valgerd sa...

Det finnes mange moderate, sekulære og progressive muslimer! :-) De som påstår at vi ikke finnes benekter fakta. Selv den strengeste, mest asketiske, ortodokse muslim som påstår å kjenne kun den eneste måten å tolke islam på, møter forskjeller og uenighet i tolkning og levemåte. Så, hvorfor ikke bare åpne øya?

BareLilleMeg sa...

Alle lovskolene er enige om at det er en plikt å dekke seg til.

Du beskylder andre for å ikke se andre enn sin egen måte å tolke Islam på, men hva er det du gjør når du kaller hijab "religiøs tvangstrøye"? Det noe spesielle ordvalget ditt levner verken rom eller aksept av at andre syn enn ditt eget kan være riktig.

Valgerd sa...

Til "Bare lille meg"

Det er ingen lovskoler som krever at barn skal dekkes til. Det er heller ikke profetens, Guds eller Koranens anbefaling.

Et klesplagg som tvinges på, som hindrer bevegelsesfrihet, nøytralitet og full utfoldelse er ikke annet enn en tvangstrøye. Barnehijab er en skam.

Jada sa...

Flott innlegg og dette må virkelig sies!!

Unknown sa...

Forby religiøse skoler og lignende til barna er voksne og kan tenke selv.

Da vil religionene dø ut av seg selv...

metron sa...

AbuOsama skrev:

"Og, hijab er en avseksualisering av kvinnen i dagens samfunn, også tidligere, Hijab er et krav av Gud."

Nei. Hadde denne allahen deres eksistert, hadde muslimske kvinner blitt født med hijaben på.


"Slik at kvinner blir behandlet etter deres personlighet og kvaliteter, det er kvinne frigjørende, at en kvinne kan vandre ned gaten uten at flere menn "sikler" etter hennes private deler, slik er mennesker skapt, å motsi dette vil være å motsi naturen vi lever med."

Da er det noe fullstendig galt med muslimske menn hvis de sikler etter kvinner som ikke har denne tvangstrøya på seg. Når muslimske menn er så svake som de da tydeligvis er, burde heller de vært pålagt å gå med kyskhetsbelte og låst "lillemannen" inne, gjerne for godt.


"Anstendighet må læres fra ung alder, slik vil det utvikles høy moral og prinsipielle verdier i en kvinne som er søylen i det >Muslimske samfunnet<."

Anstendighet trenger ikke innebære at man må kle seg i telt og tvangstrøyer. Man kan like gjerne være kliss naken og opptre anstendig for det. Det er mannens skyld om han blir kåt av å se litt naken kvinnehud eller hår! Det er mannens skyld om han voldtar kvinnen! Det er mannens skyld om han i det hele tatt føler opphisselse av å se en kvinne! Derfor burde det vært muslimske menn som måtte gå med tvangstrøye, telt og helst kyskheltsbelte. Muslimske menn projiserer sin svakhet over på kvinnen og legger dermed skylden for lyster de ikke klarer å styre, over på kvinnen som er totalt uskyldig. Det er noe av denne tankegangen om at kvinnen representerer mannens ære, som gjør islam så totalt uspiselig! Muslimske menns "ære" sitter med andre ord mellom bena på kvinnen.


"Dette vil bidra til et samfunn hvor indeviduelle og kollektive rettigheter blir ivaretatt."


Nei, noen individuelle rettigheter blir ikke ivaretatt i et slikt samfunn, tvert imot! Ikke kollektive rettigheter heller, bare menns rettigheter.
Et samfunn der kvinner må kle seg i religiøse klær, er et tvangsdominert samfunn, det representerer absolutt ingen friheter for kvinnen. Men i slike samfunn er gjerne hjernevasken så total at de tror de har frihet, når de i virkeligheten er underlagt ekstrem tvang.


"Profeten sa i en Hadith: Den beste nytelsen i en manns liv er en god kone."

Og den beste nytelsen i en kvinnes liv...?
Glem det. islam er ikke annet enn tvangstrøye og resultatet av en gal manns hallusinasjoner. Hadde denne "profeten" deres levd idag, hadde han sannsynligvis vært innesperret på lukket avdeling og tvangsmedisinert.


"Så du ser, Islam pålegger muslimer anstendighet, de som ikke følger dette har en feil ved seg, men ikke rettferdiggjør din oppfatning med at den er riktig fordi du selv ikke klarer å følge Islams lære."

Det dere muslimer kaller anstendighet er tvang, ufrihet og underkastelse for en imaginær fantasifigur en gal mann trodde han hadde kontakt med for mange århundrer siden. At dere fremdeles lar dere hjernevaske av denne steinalderkulturen i 2012, viser bare hvor enormt stort grep makt og frykt har over deres liv.
Det finnes ingen gud, det finnes ingen allah og muhammed har vært støv i fjortenhundre år. Lev livet og nyt det i stedet for å la deg binde av religiøse fantasier fra århundrer siden! Dette livet er det eneste du vet med sikkerhet at du har. Alle forestillinger om et liv etter dette er bare resultater av religiøse raljeringer og eventyr.

theresepus sa...

Som forholdsvis nylig blitt muslim, synes jeg det er anstrengende å skulle forholde seg til hva andre mener om hvordan jeg skal te meg og kle meg for å kunne passere som "ekte" muslim i deres øyne. Jeg har en oppfatning av at min tro er et privat anliggende mellom meg og Allah, og at det er mine handlinger, holdninger og væremåte som indikerer at jeg er et godt menneske med gode intensjoner -og dermed bidrar positivt til samfunnet jeg lever i.

Jeg deler din oppfatning, Valgerd, om at man ikke trenger å demonstrativt pynte seg med sin tro, ettersom Allah ser og vet alt likevel. Gode handlinger og anstendig oppførsel gir personlig belønning direkte til den som med rent hjerte og gode intensjoner gjør sitt beste for å være et godt menneske.

Samtidig har jeg et behov for å bli gjenkjent som muslim, både av trosfeller - som dermed kan inkludere meg i fellesskapet jeg lengter etter å føle meg hjemme i, og andre - som gjennom at de kjenner meg som en ålreit person (forhåpentligvis) kan få et mer nyansert bilde på hvem "disse muslimene" er.

Utfordringen for meg er å finne andre kilder enn Koranen og sunnah å vende meg til for å lære mer om hvordan jeg skal leve som muslim i den norske hverdagen. I bunn og grunn har jeg ikke forandra meg så mye etter at jeg konverterte. Det har vært en årelang prosess fram mot å overgi meg til islam, og jeg har latt meg påvirke av ting jeg har lest og av hva jeg har lært ved å snakke med og observere muslimer jeg har møtt i forskjellige sammenhenger. Jeg har vært heldig som har blitt kjent med flere kloke, reflekterte, kritiske, rettferdige, snille muslimer - som jeg har som forbilder for hvordan jeg selv ønsker å leve.

Min egen fornuft, samt kulturbakgrunnen og oppdragelsen min, er de viktigste parametrene jeg forholder meg til når jeg velger mellom rett og galt innen rammene islam setter for menneskelig oppførsel. Men tydeligvis er det "rett oppførsel" og "gal oppførsel" for å bli godtatt som muslim i Norge i dag! Jeg føler det ville være unaturlig og unødvendig for meg å begynne å dekke til håret, for eksempel. Helt uaktuelt ville det være å sende dattera mi til barnehagen i hijab eller å omskjære sønnen min som er skolegutt. Gjør jeg en kjempetabbe dersom jeg er den jeg er, og mener at det er kun Allah som dømmer meg?

Tålmodig sa...

Anstendighet starter fra barne er ung! La meg gi deg et eksempel: "Om
du sår et frø, den spirer og vokser, hva gjør du? Du gir den
støttepinne, når den har vokst mer, gir du den enda større
støttepinne, for at den ikke skal vokse skeivt!! Den dagen den er
fullvoksen er den heldigvis helt rett. Hva om du IKKE hadde gitt den
støttepinnen, den ville vokse, men skjeivt, og den dagen stammen på
treet er stor og skeivt klarer du neppe å dytte den tilbake på rett
spor! Kanskje den må kappes, iallefall noen av greinene om de henger i
naboens hage.

Julia sa...

Bra kommentar Valgerd!

Unknown sa...

Dette er en religionskritikk av de sjeldne. Det er verken brukt skjelsords eller generalisering av folk. Kildene du bruker er fra selve religionen. Et meget bra blogginnlegg! Fortsett slik, vi trenger flere kunnskapsrike mennesker i slike debatter, og ikke sinte høyreekstreme mennesker som dropper tidlig ut av skolen.

metron sa...

Svar til "Tålmodig":

Anstendighet kan læres uten å blande inn religion. Man trenger ingen gudetro for å kunne leve et godt liv med god moral og etikk.

asbjørn bergh sa...

Utroooolig bra skrevet!!!!
Håper det er mange som leser bloggen din

halvorni sa...

Meget bra innlegg, Valgerd.

AbuOsamas kommentar står for det diametralt motsatte, og viser hvordan enkelte utøvere av Islam ikke har skjønt at de må modernisere seg for å ha håp om å vinne frem.

"Så før du snakker om vestelig ideologie som liberalisme, og kaller deg muslimer er dette to helt forskjellige "levesett" enten er du muslimer eller liberalist.
Vi muslimer er ikke-sekulære fra grunnroten i Islam.
Muslimer som påstår at Islam kan finnes i et ikke-sekulært levesett, lyver eller har liten kunnskap om Islam.
Slik er det, og slik vil det være.
"