fredag 20. juli 2012

Ramadankalender luke 1

I dag er det 1. Ramadan. Hva er Ramadan lurer du kanskje på?

Ramadan er en muslimsk måned i månekalenderen, eller islamsk kalender, som har 354 dager hvert år. Det vil si at den fremskyndes med 11 dager for hvert solår (vanlig norsk kalender). Månekalenderen bytter måned hver gang det er fullmåne, det kan variere mellom 29 og 30 dager, men aldri 28 eller 31.

De muslimske månedene er Muharram, Safar, Rabia 1, Rabia 2, Jumada 1 og Jumada 2, Rajab, Shabaan, Ramadan (måneden for faste), Shawwal, Dhu-l Qada og Dhu-l Hajja (måneden for pilgrimsreise).

I Ramadan er det foreskrevet (i Koranen) at muslimer skal bruke en hel måned på ekstra tilbedelse. Denne er spesielt foreskrevet ved fasten og ekstra bønner, ekstra fokus på det som virkelig betyr noe og ekstra gavmildhet (spesielt å gi til de fattigste).

Mange av oss kan ikke faste. Noen vil ikke. Jeg er av de som blir syk om jeg avstår fra mat og drikke, og for et par år siden da jeg ihugget fastet i 7 dager, ble jeg så syk at legene ga meg streng beskjed om å ikke gjøre dette igjen. Det står i Koranen at Allah swt skal gjøre fasten lett for deg, men har man problemer med helsa, sykdom, graviditet eller alder som gjør at faste gir deg dårligere helse, så er det altså ikke lov til å faste i islam. Man skal ta vare på helsa si og Guds skaperverk (deg selv).

Som moderat, moderne, sekulær eller progressiv muslim om du vil, syns jeg også fasten kan være en ekstrem form for religionsutøvelse i dag. På profetens tid var det ikke uvanlig at folk gikk uten mat i perioder, de hadde helt andre levekår enn vi har i dag. Å gå uten mat og drikke og avstå fra seksuelt samkvem fra før soloppgang kl. 04.27 og helt til solnedgang kl. 22.18 er ikke lett. En ting er at det gjør vondt å være sulten, en annen ting er at man blir ukonsentrert, slapp, søvnig og energiløs. Det er mange muslimer som tar ut ferien sin i ramadan nettopp for å kunne sove ekstra på dagtid og orke å faste, men det er mange som må jobbe, gå på skole og fortsette med de samme forpliktelsene de har alle andre dager. I tillegg er det mange som leser ekstra bønner på kvelden og natten, og mange muslimer prøver å lese igjennom hele Koranen på 114 surah (kapitler) i løpet av måneden. Ramadan er mye hardt arbeid i tilbedelsen.

Fasten er også kjent hos kristne og jøder som gjennomfører den litt annerledes. Noen avstår kun fra kjøttmat. Andre markerer dagene med å avstå fra andre inntak og gjennomfører en mer åndelig eller abstrakt faste.

Ofte er iftar måltidet (det som spises etter solnedgang) inntatt sammen med andre muslimer i store forsamlinger utenfor moskeene i muslimske land. I Norge pleier noen å besøke hverandre og spise sammen, eller de spiser med familie og slekt. All denne maten skal forberedes, handles, tilberedes, spises, ryddes bort, vaskes opp og sove. Man skal altså be minst 3 ganger OG få sovet mellom halv elleve og halv fem. Og kanskje rekke å ha litt sex om man orker. Slik går rutinene hver dag i én hel måned.

Nå har jeg blitt en "slappfiskmuslim" som praktiserer islam mer i hjerte, ord og handling enn å følge de tradisjonelle religiøse pliktene til punkt og prikke. Jeg sier ikke at jeg vet hva som er rett islam og at andre tar feil, men jeg har funnet det jeg trives med, det som er min sannhet og det som gjør livet mitt godt. Å være religiøs kan bety så mangt, for meg har det å leve ut de verdiene jeg tror på vært mer betydningsfulle enn å gjøre alt korrekt etter boka. De årene jeg levde "riktig" var jeg ulykkelig og tungsinnet. I dag er jeg lykkelig og har fred med meg selv og mine neste.

Jeg tenkte jeg skulle skrive én post hver dag i Ramadan for å dele det som skjer med meg i denne perioden, og kanskje vil du dele din Ramadanerfaring med meg i bloggfeltet?
Det er et behov for fellesskap av likesinnede enten vi praktiserer strengt eller slapt, for vi er alle mennesker som gjør så godt vi kan. Og hvis det finnes en Gud, som jeg tror det gjør, så får Han ta jobben med å sortere oss når den dagen kommer.

Inntil da: spis - elsk - lev! (Har du lest boka til Elizabeth Gilbert som handler om å søke sin høyere makt og meningen med livet?)

Dagens påminnelse; NÅDEN

Jeg ble syk i dag og måtte legge meg fordi jeg var så uvel. Da min kjære viste meg omsorg ved å bre om meg, spørre om jeg trengte mat eller drikke eller noe annet, få noen stryk over kinnet og håret og vite at jeg ble tatt vare på - da kjente jeg på nåden. Den omsorgen jeg tror Gud har for oss mennesker er millioner ganger sterkere enn den vi mennesker kan vise hverandre. Derfor har jeg også en grunnleggende kjærlighet til Gud fordi jeg er trygg på at Han vil meg vel, Han vil hjelpe, vise veien, tilgi og støtte. Vil lindre. Vil meg vel. I islam er ett av Allah swts 99 navn Ar-Raheem, altså Nåden.
Gud ER nåde, Allah swt ER NÅDEN selv.

Foto: Lisa Ballard


Ingen kommentarer: