lørdag 21. juli 2012

Ramadankalender luke 2

I dag leste jeg ferdig Linn Ullmanns siste bok "Det dyrebare". Boka handler om en familie som utsettes for store prøvelser, både på det indre plan hver for seg, og sammen som en familie for ytre begivenheter. Når vi lever oss inn i hver av personene i romanen får vi et unikt innblikk i hvordan livet er for hver enkelt og hvilke behov og ønsker de har. Til sammen ser vi at relasjoner danner et nettverk av famile, slekt, små og store samfunn som alle avhenger av hverandre på godt og vondt. Det er aldri så enkelt som man tror å "bare" gjøre det rette når mange faktorer spiller inn og hensyn skal tas. Ikke minst krever det mot å gjøre det "rette" når dette kan koste dyrt på konsekvensenes vektskål.

Vi møter en far som har sine svin på skogen og vonde hemmeligheter, vi møter en mor som ikke klarer å ta tak i sine utfordringer fordi hun er fanget i et mønster som har fastnet i personligheten med opphav i sin barndom, vi møter fire generasjoner som alle er offer for sine utfordringer enten det er krig, økonomiske prøvelser eller familiære prøvelser. Til sammen danner dette liv og skjebner.

Som troende er det utrolig viktig å huske på at ingen mennesker er perfekte, ingen tro er så krystallklar at vi kun gjøre det rette til enhver tid. Selv den dypt troende vil finne situasjoner hvor motet svikter, hvor frykten tar over eller det føles som konsekvensene av våre handlinger vil koste mer enn vi ser gagner  saken. Ingen situasjon har bare én side, og dette kan det være lett å glemme når vi ser en persons avgjørelser fra utsiden av. Det er så lett å kommentere, påpeke, veilede og klage på andre. Ikke minst å sladre, noe som er en veldig dårlig handling i islamsk kontekst, men det gjøres alt for ofte, alt for mye. Han gjorde ditt og datt, hun gjorde sånn..

Denne boka, som forøvrig ikke handler om verken religion eller islam, handler om det å tro på det rette, gjøre sitt beste og ikke minst hvor sammenvevd komplekst livet kan være.

Dagens påminnelse; Det finnes få enkle etiske valg. Når vi skal velge mellom å gjøre en ting rett i forhold til hva Gud har bedt oss om må vi ta hensyn til hva islamsk tolkning sier, vi må ta hensyn til vårt eget etiske ståsted og vi må vurdere situasjonen isolert sett. Ingen situasjoner er helt like og ingen mennesker er helt like. Det skal derfor være opp til hver enkelt å ta sine egne valg og vurderinger ut fra hva denne føler er til det beste for hver enkelt. Med årene har jeg erfart at vi stort sett alle sammen gjør så godt vi kan, med de premissene vi har som ligger til grunn for vår mulighet til å ta valg.

Derfor dømmer jeg sjelden andre for deres valg selv om jeg fordømmer handlinger, har jeg fortsatt troen på mennesket som noe godt i bunnen. Den nåden Gud viser oss kan vi også ha som forbilde å vise hverandre.

Bilde: Lightomega

Ingen kommentarer: