søndag 1. januar 2017

God jul og godt nytt år!

Men kan muslimer si det da? Det er ikke fra islam å feire jul, selv om vi også anerkjenner Jesus (Isa s.a.). Det er heller ikke fra religionen å feire nyttår, og spesielt ikke å bruke penger på å handle inn fyrverkeri, feste med alkohol eller liknende. Vi feirer ikke Jesus fødselsdag og ikke profetens fødselsdag heller, selv om noen muslimer har lagt til seg den skikken. Faktisk feirer man ikke fødselsdag i islam i det hele tatt. Profeten gjorde det ikke, og han advarte spesifikt mot å opphylle ham selv. Han ville ikke bli tatt for å være guddommelig, slik de kristne hadde helliggjort Jesus etter hans forsvinning.

Men er det haram å si "God jul" og "Godt nyttår"? Altså haram som i forbudt og direkte motstridende mot religionen?

Noen få påstår det. Alt som ikke har sin referanse til profeten Muhammeds (fred være med ham) tradisjon er nyoppfinnelser eller enda verre, ting han advarte oss mot. Det at muslimer lever i sekulære stater og i en moderne verden skal ikke være unnskyldninger for å ikke holde seg til sin tros retningslinjer.Vi må ikke la oss lure til å akseptere ting som vi er advart mot, og det som er gjort forbudt for oss er skadelig, urettferdig eller utnyttende tradisjoner - eller at det tilhører andres tro, være seg kristne, jøder, flergudsdyrkere eller hedningene. Muslimer må aldri ape etter de vantros handlinger, men være kritiske og alltid sjekke om noe er av Guds vilje for oss eller ikke. Til det kreves kunnskap, overblikk og vilje til fredelig sameksistens.

Foto: Google (trollheimsporten.no)

Det er ikke vanskelig å forstå at mange muslimer tar direkte avstand fra jul og andre feiringer som de har lært faller utenfor sin religion. Det er en stor snakkis hvert år om man i det hele tatt kan ønske andre "God jul og godt nytt år", om man "feirer" jul eller ikke, og om dette er en form for avgudsdyrking. Hvis man ønsker å gjøre det rette og søke belønning fra sin Skaper er det ikke vanskelig å ofre hygge og midlertidig glede i dette livet, når man vet hvilken belønning som venter for sitt strev.

Men spørsmålet er om de gjør det rette?

Jeg mener at fundamentalisme på mange måter fører de troende på den smale sti, ikke nødvendigvis på den rette sti - slik Gud selv sier i Koranens åpningsvers. Det er viktig å kjenne sin religion grunnleggende og godt for å kunne ta riktige valgene når vi står ovenfor utfordringer i livet. Mange Koranvers kommer med krystallklare budskap, det er så - men man må også kjenne til deres historie og bakgrunnsforståelse for å forstå de riktig. Når det gjelder profetens hadith, altså fortellinger om hans liv, lære og virke, som supplerer Koranen som livsveiledning for muslimene, må man også kjenne til sammenhengen og historien for å bruke de rett. Det går sjeldent bra hvis man velger ut et vers eller en fortelling her og der, og prøver å begrunne regler som ikke står i samsvar til religionens helhet. Det er nettopp derfor en sheikh eller lærd i islam har mangfoldige års utdannelse, og må kjenne til hvert enkelt tilfelle for å kunne gi korrekte råd. Selv om dette foreligger vil de kunne gi forskjellige råd. Vi må derfor aldri glemme at religion aldri er noe annet enn råd. - Dette er en veiledning for de troende, står det i Koranens lengste og andre surah, Al Baqarah. Lengre ut i samme surah - Det finnes ikke tvang i religionen.

Men det står ingenting om jul og nyttår i Koranen?

Nei, og siden den ikke er gjort ulovlig for oss der er den heller ikke det. Profeten var tydelig på at man ikke skulle feire vantro skikker eller ta del i ting som ikke var bra for oss. Men nå består ikke jul av verken offerbål eller pinsel av noe slag. Den norske julen slik vi kjenner den i dag består av en stor porsjon gamle tradisjoner fra tiden med lysfest (fra Romerriket), jol (midtvintersfest) og siden kirkens feiring av Jesus fødsel (kristendommen). Nordmenn feirer jul på mange forskjellige vis, og mange muslimer har også funnet det hyggelig å ta del i denne kulturelle tradisjonen. Det er vanskelig å se at det tar skade å henge noen ekstra lys i vinduet eller motta en gave, samle familie og venner til mat eller bruke ferietiden til ettertanke og bidra til de som ikke har det så greit. Mange muslimer har denne julen samlet inn penger og klær til syriske flyktninger, og brukt sine fridager nyttig.

Religion er ikke én enhet eller noe entydelig håndgripelig. Religion er vevd sammen med menneskers tradisjoner, kultur, tro og overtro, arv, samfunnsstruktur og politikk. Å påstå at man ikke feirer jul mens man bor i Norge blir vanskelig, for vi er alle omringet av den kulturelle julens farger, musikk, hygge og konstante kjøpepress. Selv melkekartongen finnes utelukkende med juledekor.

Gud belønner dine intensjoner, og den som har til hensikt å hygge seg med ufarlige midler i moderate mengder, som tv, god mat eller ekstra lys - gjør neppe noe galt. Selv går jeg på julegudstjeneste med familien min, fordi det er vår tradisjon. Jeg har vokst opp som kristen og har en familie som er medlem av Den norske kirke. Når jeg blir med dit går vi sammen som en familie og følger en viktig tradisjon for oss. Når jeg er tilstede under julegudstjenesten er det ikke som religiøs dyrkelse, men som observasjon og tilhørighet til det landet som er mitt fedreland og den familien jeg hører til i. Når jeg ferier Eid er de med meg til moskéen, og vi har gjester og selskap hjemme hos oss.

At jeg ønsker mine venner, familie, kollegaer og naboer god jul og godt nytt år er en viktig del av samfunnskommunikasjonen mellom nordmenn. Den er verken mot min religion eller min Gud, for høflighet og hensyn er svært viktig. Du er ikke delaktig i en religiøs praktisering selv om du viser de tilhørige kulturell respekt. Vi synger "Deilig er jorden". Jeg la en hundrelapp i kollekten, for den går til de samme flyktningene som vi samler inn penger til i moskéen også.

Og når året er omme og en ny solkalender starter opp er det den offisielle kalenderen vi bruker i Norge, selv om muslimer også har en hijrakalender. Jeg bruker ikke mye penger på fyrverkeri, fordi profeten frarådet sløsing til uviktige ting. Men jeg kjøpte noen stjerneskudd til min datter, og søker å leve et liv i balanse - som profeten stadig oppfordret til. Ikke for mye religiøse tilbedelse - men tid med familien og ditt arbeid også. Ikke overdrive på noen måte, men søke balanse i ett og alt.

God jul og godt nytt år, kjære lesere!